Wikipedia:Projekt patrullering av nya sidor

(Omdirigerad från Wikipedia:PPNS)

Projekt patrullering av nya sidor syftar till att hålla samman arbetet med patrullering av nya sidor. I dagsläget har projektet inga direkta mål, utan är endast en samlingsplats för personer som patrullerar nya sidor.

Notera att för en språkversion av Wikipedia kan även funktionen patrullering av alla ändringar slås på. För svenska Wikipedia är denna funktion i nuläget ej påslagen. För en diskussion om detta, se Wikipedia:Patrullerade redigeringar.

Om nya sidorRedigera

Nya sidor som skapas på Wikipedia dyker automatiskt upp på sidan Special:Nya sidor. Sedan december 2007 finns en funktion som gulmarkerar raderna på Special:Nya sidor. Nya sidor kan markeras som patrullerade varvid gulmarkeringen försvinner från Special:Nya sidor för dessa sidor. Markering av en sida som patrullerad går till genom att man klickar på länken "[Märk den här artikeln som patrullerad]" i det undre högra hörnet av sidan. Denna länk kommer dock endast finnas om du kommer till sidan från Special:Nya sidor; med andra ord måste du klicka på länken från Special:Nya sidor för att kunna patrullera den.

Mer om patrulleringarRedigera

 • Alla användare som haft ett konto i fyra dagar och gjort tio redigeringar kan markera en sida som patrullerad.
 • En logg över alla patrulleringar kan ses på Special:Logg/patrol. På den finns användarnamn, artiklar och sidversionen som granskats; den kan sorteras efter användarnamn eller artikeltitel.
 • Sidor skapade av administratörer, tillbakarullare, autopatrullerade och robotar märks automatiskt som patrullerade.
 • Man kan inte markera artiklar man skapat själv som patrullerade.
 • Det finns ett "Göm kontrollerade redigeringars"-alternativ på Special:Nya sidor så att man kan ignorera sidor som redan har granskats.
 • Även när de senaste timmarnas, eller till och med dagarnas, sidor har patrullerats finns det fortfarande en stor "backlog".

CSS-klasserRedigera

Det finns två CSS-klasser relaterade till patrullerade redigeringar:

 1. .not-patrolled för icke-patrullerade artiklar på Special:Newpages. Användare som föredrar en annan stil kan till exempel lägga till.not-patrolled { border: 2px solid black } i sina personliga CSS-filer.
 2. .patrollink för "Märk den här artikeln som patrullerad"-länken i nedre högra hörnet på nya sidor. Även för denna kan man ändra stil i sin användar-CSS-fil, till exempel: .patrollink { font: bold small sans-serif}

Att patrullera sidorRedigera

Att patrullera sidor innebär en kvalitetskontroll av sidan. Patrullering innebär att man rättar de allra grövsta felen och lägger till eventuella korrigeringsmallar. När man gjort detta kan sidan markeras som patrullerad.

Här följer några rekommendationer för patrullering av nya sidor

 1. Börja bakifrån av Special:Nya sidor. Som tumregel bör sidor inte patrulleras förrän tidigast sex timmar efter att artikeln skapats. Detta gör att författaren har en tidsfrist att själv korrigera fel som man upptäcker efter att artikeln skapats.
 2. Innehållets relevans
  1. Bedöm om innehållet i artikeln är något som hör till Wikipedia. Klotter och solklara fall av ickerelevant information skall anmälas för snabbradering. Se Wikipedia:Snabbraderingar för mer information. Snabbraderingsmallen läggs in genom: {{radera | motivering}} överst på sidan. Om du gör detta kan sidan direkt markeras som patrullerad, så att ingen slösar tid med att granska samma sida igen.
  2. Om artikelns relevans för WP är osäker, markera artikeln med {{subst:rel|motivering}}
  3. Om artikeln har karaktären av reklam, markera artikeln med {{reklam}}
  4. Om du kan finna att texten återfinns ordagrant på en annan webbplats, plagiat-markera artikeln med {{plagiat}}
 3. Källor
  1. Varje artikel på Wikipedia ska ha källor, referenser. Bästa tillfället att lägga in källor är när artikeln är ny och författaren finns tillgänglig.
  2. Ibland går det enkelt att hitta källor och lägga in själv.
  3. Om det inte går eller du inte har tid: Lägg in mallen {{källor}} eller annan passande källmall. Kontakta gärna artikelskaparen så att denna kan komplettera artikeln.
 4. Rätt plats?
  1. Om artikeln redan finns eller innehållet till stor del finns i annan existerande artikel. Prova med sökning efter artikeln med annan stavning via kategorisökning. Kolla gärna via specialsidor om artiklar som länkar hit med fördel kan utökas med informationen i artikeln och den kan bli omdirigerad dit. Eventuellt kan åtgärd utföras direkt eller så markera artikeln med {{infoga}} eller {{slå ihop}}
  2. Om artikeln inte ligger under rätt uppslagsord, flytta den till rätt plats. Använd flytta-fliken för detta. Man behöver inte vara administratör för att flytta en sida, såvida inte målartikeln redan finns.
 5. Wikiformalia
  1. Är artikeln grundläggande wikifierad, om ej försök åtgärda eller markera artikeln med {{subst:wiki}}
  2. Har artikeln kategori, om ej försök åtgärda eller markera artikeln med {{okat}}
  3. Om artikeln behandlar en nu levande person, placera den i kategorin Kategori:Levande personer, och ta bort känsliga påståenden som inte är källbelagda.
  4. Är artikeln om en person, kontrollera att det finns en STANDARDSORTERING, om ej åtgärda genom att lägga in denna.
  5. Har artikeln iw-länkar, om ej och det verkar troligt det borde finnas, försök hitta en artikel i exempelvis engelska Wikipedia, eller markera artikeln med {{interwikibegäran}}
 6. Innehållets kvalitet
  1. Om artikeln är en substub (mycket kort artikel, vanligtvis bara en rad), markera artikeln med {{subst:ub}}
  2. Om artikeln har dåligt språk, markera artikeln med {{subst:språ}}
 7. Färdigpatrullerat Efter att ha kontrollerat och eventuellt lagt till kvalitetsmallar bör du markera sidan som patrullerad.
 8. Värd att notera? Om artikeln är bra och intressant, lägg gärna till en ny rad till mallen {{Visste du att}} så dyker informationen upp på Wikipedias framsida. Om artikeln är på minst 2 000 tecken och har källor kan den även läggas in på Wikipedia:Veckans nyskrivna artiklar.

Om du känner dig osäker på något eller inte har ämneskunskaper att bedöma artikeln, lämna den orörd och opatrullerad, så kan förhoppningsvis någon annan patrullera sidan.

LoggarRedigera