Konflikthantering
Andras synpunkter
Skaffa åsikter från flera
Att söka samförstånd
Medling
Sidor
Kommentarer om administrationen av Wikipedia
Begäran om åtgärder
Bybrunnen
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Medling är när en användare går in i en konflikt och försöker hjälpa till att lösa den. Målet med medling kan vara att försöka hitta medelvägar, att få parterna att lyssna på varandra, att se till så diskussionen håller sig till saken, och kanske att försöka hitta helt nya lösningar. Den största mängden medling sker helt spontant, när någon ser något som håller på att urarta och försöker gå in och hjälpa till att styra upp utan att själv ha något större engagemang i artikeln. Sådan medling är troligen den bästa. På den här sidan skrivs dels upp några allmänna tips och tankar kring medling, och dels erbjuds en något (men bara något) mer organiserad medling via medlingscentralen.

Medling och konfliktlösningRedigera

I de fall där det är två eller ett fåtal antal användare som är oense, är det bra att först försöka samla in åsikter från andra innan man ber om medling. All typ av medling är helt frivillig, och även den som kommer till stånd via medlargänget är helt informell. Den som medlar i en konflikt har ingen som helst makt att avgöra något; hela medlingen kräver att de inblandade gör en ärlig ansträngning att försöka se saken från flera håll. Medlingen utgår från att användarna gör en medveten ansträngning att söka samförstånd; det är en förutsättning för att medlingen ska ha en chans att lyckas. Om man vill ge medlingen en chans, är det klokt att undvika att skriva inlägg när man är upprörd utan istället låta saker sjunka in innan man bemöter dem. Det är bra att själv fundera över nya förslag till lösningar.

Sista utvägen för att avgöra en konflikt är skiljedomskommittén som kan fatta avgörande beslut för att verkligen sätta stopp för en konflikt. Det är mycket troligt att skilkom beslutar sig för att inte ta upp ett ärende, om inget som helst försök till medling gjorts.

MedlingscentralenRedigera

Medlarcentralen är en mötesplats för användare som kört fast, och för hugade medlare. De sistnämnda lägger denna sida på sin bevakningslista, och kollar då och då av om det finns något medlingsärende de kan tänka sig att ta an. Ambitionen är inte att hitta supermedlarna som kan lösa vad som helst - de tulipanarosorna finns knappast! Snarare är målet att hitta tillräckligt många som är villiga att försöka hjälpa till att lösa någon av alla de konflikter, där de inblandade vill ha hjälp.

För närvarande finns ingen samordnande funktion.

MedlareRedigera

Nuvarande skiss innebär att medlare kan vilken användare som helst vara, som ser något ärende på den här sidan där användaren tror sig kunna hjälpa till.

Ingen är neutral i alla frågor. Ingen är lämplig för att medla i alla frågor. På motsvarande sida på enwiki hade man ett tag systemet att be de vars eget ärende var uppe till medling att se om det fanns något ärende de kunde ta sig an... det torde vara en mycket nyttig övning för de stridande! Den typ av medling som planeras via den här sidan är helt informell, och skiljer sig egentligen inte på något avgörande sätt från när medlare självmant griper in. Vem som är olämplig medlare beror i hög grad på den enskilda konflikten. Man bör förstås inte försöka medla i ärenden som man själv är inblandad i. Den som blir erbjuden medling av en medlare som man inte gillar, tackar givetvis nej.

Man skulle kunna lägga upp en lista över medlare, ha någon typ av kategori för hugade medlare och/eller en användarlåda. För närvarande finns dock ingenting sådant.

Att be om medlingRedigera

Skriv något under "Nya ärenden" och begär hjälp med medling genom att beskriva vad det handlar om. Försök att vara kort och neutral, och inte skriva något som riskerar att provocera andra; att göra motparten mera upprörd i och med att ärendet skrivs upp här är ingen bra idé. Man kan också gärna direkt skapa en undersida för medlingsfrågan och nöja sig med att lägga in en länk till den på den här sidan. Tänk på att även namnet på den nya sidan bär vara så neutralt som möjligt! Sidan bör exempelvis inte namnges efter bara den eller de inblandade på ena sidan i en konflikt.

Hugade medlare kan sedan anmäla intresse, på den här sidan, på en ny sida skapad av den som begärde medling, eller på en ny sida som medlaren skapar. Medlaren kan också bestämma sig för någon annan lämplig plats att utföra medlingen på. Om det rör bara en sida, kan den sidans diskussionssida vara en lämplig plats. Om det rör personkonflikter snarare än konflikter kring innehållet i artiklar, kan det vara bra att istället medla privat, det vill säga exempelvis per e-post, och i första hand prata med parterna var och en innan man börjar försöka föra ihop dem.

Innan medling kan påbörjas, bör man se till att alla som nämns som parter fått information om medlingsförslaget, och har fått möjlighet att tacka ja eller nej till medlingen. Man kan också tacka ja i princip, men be om en annan medlare, om man tror att medlingen blir mycket svårare med den föreslagna medlaren. Detta skall inte uppfattas som en personlig kritik, och man behöver inte motivera det närmare.

Nya ärendenRedigera

Läs sidan för mer information. /Dubbelosix 27 juni 2008 kl. 14.59 (CEST)Svara[svara]

Det är ett par användare som envisas med att ha ett "kritik-avsnitt" på tidningen "Världen Idag". Ser ingen som helst grund för detta då dylika kritik avsnitt inte förekommer på andra tidningar som t ex. "DN","Svenska dagbladet" och "Aftonbladet". I sammanhanget kan nämnas att kritik av de sistnämnda tidningarna på wikipedia refuseras.

Artikeln om direkt_demokrati har under en längre tid varit utsatt för redigeringskrig. Konflikten gäller i första hand om externa länkar skall tillåtas eller ej. Främst http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:B%2A%2A%2A%2An och http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:NH ,säger sig vara övertygade om att företrädare för Aktivdemokrati endast är ute efter publicitet och inte har en relevans vare sig i form av extern länk under någon kategori alls, eller annan form av länk. Inte heller andra direktdemokratiska organisationer är lämpade för extern länkning, påstås det. Slowmotion och undertecknad har under lång tid försökt argumentera för motsatsen men utan framgång. 192.138.116.230 27 november 2007 kl. 16.52 (CET)/MagnusgusSvara[svara]

Pågående medlingarRedigera

Återtagna medlingsförslagRedigera

Avvisade medlingsförslagRedigera

Avslutade medlingarRedigera

Relevanta länkarRedigera