Museimärkning kan avse

  • en kategori i Wikipedia-namnrymden för numera icke-uppdaterade sidor i namnrymden som upplevs ha ett arkivariskt, nostalgiskt eller annat värde för användare, se Wikipedia:Museum