För listan över märken, se Special:Märken.

Märken är korta meddelanden som redigeringar automatiskt kan bli markerade med.

Här visas märkenRedigera

Märken kan ses och användas till filtrering här:

Exempel på märkenRedigera

Några olika märken:

  • VisualEditor – då redigeringen gjorts med hjälp av verktyget VisualEditor.
  • Mobilredigering – då redigeringen gjorts med en mobiltelefon.
  • Hjälpmallar kvarglömda – då redigeringsfiltret uppfattat det som att hjälpmallar finns kvar i artikeln.
  • Ett stort stycke text togs bort – då redigeringsfiltret uppfattat det som att mycket text tagits bort.
  • Möjligt klotter – då redigeringsfiltret uppfattat det som att det kan vara klotter.

Det finns många fler märken än dessa, se listan över märken, Special:Märken. De flesta är sådana som redigeringsfiltret använder till att märka upp redigeringar med.

Märken med cyan färg används av redigeringsfiltret då fel/brister påträffats som ofta kan vara rena misstag eller som är mindre allvarliga.

Att filtrera på märkenRedigera

Märken är ett viktigt hjälpmedel för klottersanerare.

Man kan välja att i listan över senaste ändringar, Special:Senaste ändringar, endast visa de redigeringar som har ett visst märke. Det sker genom att välja ett märke i den nedfällbara listrutan vid "Filter för märken".

Exempel: För att se de senaste redigeringar som har märket Möjligt klotter, klicka på följande länk: Redigeringar med märket "Möjligt klotter".

Att filtrera på användare och märkenRedigera

Även i listan över en viss användares bidrag, Special:Bidrag, kan man välja att filtrera på märken.

Exempel 1: För att se de senaste redigeringar som utförts av nya användare som har märket Möjligt klotter, klicka på följande länk: Redigeringar av nya användare med märket "Möjligt klotter".

Exempel 2: För att se de senaste redigeringar som utförts av användaren "Ej existerande användarnamn" som har märket Möjligt klotter, klicka på följande länk: Redigeringar av användaren "Ej existerande användarnamn" med märket "Möjligt klotter". Just detta exempel kommer dock inte att ge någon träff eftersom ingen användare har det användarnamnet.

Att filtrera på märken för nya sidorRedigera

Även i listan över nya sidor, Special:Nya sidor, kan man filtrera på märken.

Exempel: För att se de senaste nya sidorna som har märket Möjligt klotter, klicka på följande länk: Nya sidor med märket "Möjligt klotter".

Att filtrera på märken för en viss artikelRedigera

Även i en artikels historik kan man filtrera på märken.

Exempel: För att se de senaste redigeringar som utförts i artikeln "Wikipedia" som har märket Möjligt klotter, klicka på följande länk: Redigeringar i artikeln "Wikipedia" med märket "Möjligt klotter".

Ytterligare filtreringsmöjligheterRedigera

Man kan, som tidigare nämnts, även filtrera på märken på Special:Logg, som innehåller ett stort antal olika loggar, samt på Special:Senaste relaterade ändringar.

Övrigt om filtreringRedigera

Inloggade användare kan i sina inställningar välja att visa ett inmatningsfält för märken i stället för en listruta. Om man har valt det, så ska man ange märkets namn, d.v.s. inte den fullständiga texten på märket. Vad olika märken har för namn kan man se längst till vänster i listan över märken, Special:Märken.

Hur man skapar märkenRedigera

Endast administratörer har behörighet att lägga till och ändra märken. De kan specificera ett speciellt utseende för ett visst märke genom att skapa två sidor som dessa två exempel: MediaWiki:Tag-onormalt många blanktecken och MediaWiki:Tag-onormalt många blanktecken-description. Fler exempel kan ses här: Märken.

Utseendet kan även specificeras genom att lägga till en ny post i MediaWiki:Common.css, så här:

 span.mw-tag-marker-<märkesnamn>{
   background:#ff0000;
 }

Då man lägger till, aktiverar eller avaktiverar märken ska man även ändra den lista över märken som visas i den nedfällbara listrutan på t.ex. Special:Senaste ändringar. Det gör man i filen MediaWiki:Gadget-labelfilter.json (se även MediaWiki:Gadget-labelfilter.js).

Se ävenRedigera