Det finns flera olika loggar på Wikipedia. Bland annat sidflyttningslogg, raderingslogg, blockeringslogg och skrivskyddslogg. Loggåtgärder visas på Special:Logg och Special:Senaste ändringar.

Man kan också se loggar för enskilda för användare.

Publika loggarRedigera

AnvändarnamnbytenRedigera

En logg över användarnamnbyten på användare som begärt det via Wikipedia:Byte av användarnamn. Användarnamn byten utförs av byråkrater.

AnvändarrättighetsloggRedigera

Användarrättighetsloggen är en logg över ändringar av användaren rättigheter. Till exempel visas utdelning av tillbakarullarbehörighet, utdelning av administratörs- och byråkratsverktyg och botflaggningar av robotar. Även återkallning av botflaggor och tillbakarullarbehörighet visas här.

BlockeringarRedigera

Blockeringsloggen är en logg över blockeringar och avblockeringar av användare och IP-adresser. Automatiskt blockerade IP-adresser visas inte. I blockeringslistan listas alla IP-adresser och användare som är blockerade för närvarande.

Global rättighetsloggRedigera

Den globala rättighetsloggen är en logg över globala rättigheter, alltså användarrättigheter på alla språkversioner och Wikimedia-projekt. Sådana utfärder sker på Meta.

ImportloggRedigera

Importloggen är en logg över importeringar av sidversioner från andra språkversioner och Wikimedia-projekt.

Logg för behandling av globala kontonRedigera

Denna logg innehåller händelser relaterade till globala konton: raderingar, låsningar och upplåsningar.

Logg för globala blockeringarRedigera

Den globala blockeringsloggen är en logg över blockeringar av användare som blockeras från alla språkversioner och Wikimedia-projekt. Sådana blockeringar utförs främst på Meta.

Logg över nya användareRedigera

Här listas alla kontoregistreringar. Även SUL-konton som ansluts hit listas här.

RedigeringsfilterändringarRedigera

Redigeringsfilterändringsloggen är en logg över ändringar av redigeringsfilter som utförs av administratörer.

PatrulleringsloggRedigera

Patrulleringsloggen är en logg över patrulleringar av nya sidor. Patrulleringar kan utföras av minst bekräftade användare. Versioner av administratörer patrulleras automatiskt.

RaderingsloggRedigera

Raderingsloggen är en logg över raderingar och återställningar av sidor. Detta utförs av administratörer.

SammanfogningsloggRedigera

Sammanfogningsloggen är en logg över sammansfogningarna av sidhistoriker.

SidflyttningarRedigera

Sidflyttningsloggen är en logg över sidflyttningar. Sidflyttningar kan utföras av minst bekräftade användare. Administratörer kan dock flytta sidor utan att lämna en omdirigering vilket inte andra användare kan.

SkrivskyddsloggRedigera

Skrivskyddsloggen är en logg över skrivskydd av sidor. Det finns två olika skrivskydd. Helskydd och halvskydd. Helskydd kan bara redigeras av administratörer och halvskydd kan bara redigeras av bekräftade användare. Här listas även skrivskydd av vissa titlar för att förhindra återskapande av just den titeln.

  • [edit=sysop] – Helskydd för redigering
  • [edit=autoconfirmed] – Halvskydd för redigering
  • [move=sysop] – Helskydd för sidflyttning
  • [move=autoconfirmed] – Halvskydd för sidflyttning
  • [create=sysop] – Helskydd för återskapande av en titel
  • [create=autoconfirmed] – Halvskydd för återskapande av en titel

UppladdningsloggRedigera

Uppladdningsloggen är en logg över uppladdning av filer och nya filversioner. Svenskspråkiga Wikipedia har valt att stänga av lokal filuppladdning så denna logg är numera inaktuell.

Dolda loggarRedigera

Dolda loggar är loggar som inte är publika för allmänheten, till exempel IP-kontrollantsloggen (checkuser-log) som kan ses av IP-kontrollanter.

Administratörer kan dölja viss information även i publika loggar.

LänkarRedigera