Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Layoutlista över mallar rörande källor och upphovsrätt

Denna sida visar den aktuella layouten hos en grupp av mallar till huvudsidan Wikipedia:Layoutlista över mallar.
Sidorna är till för att enkelt kunna överblicka och välja de olika varianterna av mallar.
Kategoriserade layoutlistor är samlade under Kategori:Wikipedia:Layoutlistor över mallar.
Alla mallar finns inte med på dessa layoutsidor, men alla kategoriserade mallar hittas under Kategori:Mallar och dess underkategorier.

Källor och upphovsrättmeddelandenRedigera

Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{Faktakoll}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp.
{{Bluff
| <motivering>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp.
{{Ifrågasatt uppgift}}

(Diskussion)
(Användning)

[ifrågasatt uppgift] I texten efter uppgift som är ifrågasatt. Mallen länkar till diskussionssidan, där ifrågasättandet bör förklaras under lämplig rubrik.
{{Källa behövs}}

(Diskussion)
(Användning)

[källa behövs] Placeras i texten efter uppgift som behöver källhänvisning.
{{Begär citat}}

(Diskussion)
(Användning)

[citat från källa efterfrågat] Placeras i texten.
{{Ej i angiven källa}}

(Diskussion)
(Användning)

[ej i angiven källa] Placeras i texten (efter källnot).
{{Källor}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp.
Används i artiklar som helt saknar källhänvisningar.
{{Fler källor}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp.
Används i artiklar med bristfälliga källhänvisningar.
{{Källor avsnitt}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp i ett avsnitt, direkt under avsnittets rubrik.
Används i artiklar där vissa avsnitt behöver källhänvisningar.
{{Plagiat
| <url>}}

(Diskussion)
(Användning)

Högst upp i artikeln
{{Kopiera inte}}

(Diskussion)
(Användning)

Välkommen till Wikipedia! Vi uppskattar att du vill bidra till Wikipedia, men av juridiska skäl kan vi inte acceptera att upphovsrättsskyddad text hämtas från andra webbplatser eller tryckt material utan tillstånd, och som en konsekvens kommer ditt bidrag med högsta sannolikhet att återställas eller raderas. Observera att om du fortsätter att kopiera in upphovsrättskyddat material till Wikipedia riskerar none att blockeras från vidare redigering på Wikipedia.

Wikipedias licens ger alla rätt att använda material härifrån i andra sammanhang (på vissa villkor). Det räcker alltså inte att författaren tillåter att texten används här. Om du har tillstånd eller det är du själv som har upphovsrätten till texten ifråga och vill låta Wikipedia använda den – vilket betyder att andra får skriva om den och utnyttja den annanstans, även kommersiellt – är det lämpligt att du noterar detta, antingen på webbplatsen (ange där den licens som Wikipedia använder, Creative Commons' Erkännande-Dela Lika-licens) eller i samband med redigeringen.

Du får använda webbplatser som en informationskälla; det är formuleringarna och inte faktainnehållet som omfattas av upphovsrätten, så om du skriver en egen text baserad på fakta från annat håll är det helt OK. Om du vill använda enskilda citat bör dessa markeras som sådana. I båda fallen bör källan anges, främst med tanke på att uppgifterna ska kunna verifieras av andra.


Används endast på användardiskussionssidor.


ArtikelkällorRedigera

Se även Mall:Artikelursprung
Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{SBH}}

(Diskussion)
(Användning)

Längst ner i artiklar som innehåller material kopierat från Svenskt biografiskt handlexikon [1]
{{Ugglan}}

(Diskussion)
(Användning)

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.
Längst ner i artiklar som innehåller material kopierat från Uggleupplagan av Nordisk familjebok [2]
{{Översatt}}

(Diskussion)
(Användning)

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia.
Att använda i artiklar som helt eller delvis har översatts från andra språkversioner av Wikipedia


LagtexterRedigera

Mall Aktuell layout Placering/kommentar
{{SFS}}

(Diskussion)
(Användning)

SFS Under "Källor" eller som referens i texten.
{{Lagref}}

(Diskussion)
(Användning)

({{{1}}}:{{{2}}}) Under "Källor" eller som referens i texten.


Se ävenRedigera