Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Lista över basartiklar efter storlek

Listorna är indelade ämnesvis, på grund av att sidan blir för stor om man lägger allt på en sida.

Artikelstorleken räknas per tecken och inte per byte. För att ta reda på hur många tecken en sida har, klistra in finessen nedan på dina personliga Javascript-inställningar.

// Script av [[User:Fluff]] för att visa artikelstorlek //
addOnloadHook(function () {
if(!wgCanonicalNamespace && wgAction == "view") {
  var onlyshowsmallerthen = 1000000;
  var aobject = sajax_init_object();
  try {
   aobject.open('GET', 'http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=' + wgPageName + '&oldid=' + wgCurRevisionId + '&action=raw', true);
  } catch (e) {
	throw e;
  }
  aobject.onreadystatechange = function() {
	if (aobject.readyState != 4) {
      return;
    }
    if (aobject.status == 200) {
      if(aobject.responseText.length < onlyshowsmallerthen) {
        var h1s = document.getElementsByTagName("h1");
        h1s[0].innerHTML += ' (' + aobject.responseText.length + ' tkn)';
      }
    }
  };
  aobject.send(null);
}
});