<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> <Document><Folder><name>Västertorp</name>

 <Placemark>

<name>Västertorp</name> <description>Stockholm</description> <Style><LineStyle><color>ff0000ff</color></LineStyle><PolyStyle><fill>0</fill></PolyStyle></Style> <ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Västertorp"> <SimpleData name="LKFV">01802101</SimpleData> <SimpleData name="VDNAMN">Brännkyrka 1 Västertorp N</SimpleData> <SimpleData name="Parish">18021</SimpleData> <SimpleData name="Licens">Källa: Eget arbete Valmyndigheten, Statistisk årsbok för Stockholm 2014. Återanvändning: CC-by-SA 2.0. Eget arbete, Valmyndigheten (© Lantmäteriet (OTRS ticket 2013101610008901))</SimpleData> </SchemaData></ExtendedData>

     <Polygon><altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode><coordinates>17.963745504343859,59.295005020206794 17.965300288747279,59.296162265136459 17.970788338800375,59.296953306241896 17.975148913132429,59.297580137191154 17.975101623710803,59.297424165874851 17.975105731512961,59.297279861129482 17.975146063353467,59.297143173602855 17.976409129900638,59.295320197227575 17.976815368002597,59.294743506715847 17.977633124348039,59.293793720754188 17.979748937295831,59.291581547169592 17.980391173151475,59.29104718634283 17.980950090708692,59.290678911834085 17.981566533494995,59.290223022156255 17.98187850587658,59.289996971778088 17.982230734400847,59.289745953041646 17.982599625327605,59.289575762090458 17.982687976695651,59.289441639506499 17.980458465817815,59.289384220737958 17.975417368004905,59.289433494962651 17.972773864621733,59.289596757111646 17.970580701253326,59.289586370250248 17.968492718169689,59.289611924001569 17.967740706299324,59.289622250468589 17.966615278066943,59.289637587950615 17.964825509194483,59.289676607086818 17.963273660875004,59.289697960044364 17.961772708559948,59.289669761310691 17.960070344164606,59.289618247911356 17.959129575285633,59.28959229806425 17.95687383225879,59.289424927616601 17.955555194027134,59.289265279599356 17.954776270499423,59.290257109908445 17.95577794118168,59.290468248686736 17.958217470909851,59.290982435237375 17.963745504343859,59.295005020206794</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
 </Placemark>

</Folder> <Schema name="Västertorp" id="Västertorp"> <SimpleField name="Name" type="string"></SimpleField> <SimpleField name="Description" type="string"></SimpleField> <SimpleField name="LKFV" type="string"></SimpleField> <SimpleField name="VDNAMN" type="string"></SimpleField> <SimpleField name="Parish" type="int"></SimpleField> <SimpleField name="Licens" type="string"></SimpleField> </Schema> </Document></kml>