Wikipedia:Gymnasiebiblioteksprojektet

Gymnasiebiblioteksprojektet är en knutpunkt på den svenska språkversionen av WP för gymnasiebibliotekarier och andra som är intresserade av gymnasiebibliotek. Tanken är att samla deltagare som vill att Wikipedia ska förmedla texter med ett innehåll av hög kvalitet (eller kanske snarare: överensstämmer den vanliga bilden av begreppet kvalitet). Som deltagare vill du bidra till att höja kvaliteten på befintliga Wikipediaartiklar och lägga upp nya artiklar efter behov. Wikipedia är en viktig källa till information för många gymnasieelever. Därför är det viktigt att måna om Wikipediaartiklarnas kvalitet.


Projektets målRedigera

Gymnasiebiblioteksprojektets mål är att fånga upp frågeställningar som är aktuella i gymnasieskolans undervisning och att arbeta med kvalitetshöjning för relevanta artiklar.

Finns det relevanta artiklar på den svenska språkversionen av Wikipedia som känns tunna eller bristfälliga? Finns det "luckor" på Wikipedia som borde tätas? Bidra gärna till kvalitetsförbättring genom att komma med förslag under punkten Att göra här nedanför.

Att göraRedigera

Lista över artiklar som behöver utvecklasRedigera

Lista över nya artiklar som behövsRedigera

Andra saknade artiklar

DeltagareRedigera

Projektet söker deltagare som antingen nöjer sig med att föreslå artiklar till förbättring eller själva faktiskt vill redigera och skriva för att höja kvaliteten på Wikipedias svenska språkversion.

  • einarspetz.
  • Hanna Johansson, gymnasiebibliotekarie
  • Ann-Charlotte Fenander, gymnasiebibliotekarie
  • Krister Hansson, regionbibliotekarie
  • Dorothee Grelle, gymnasiebibliotekarie

Se ävenRedigera