Öppna huvudmenyn

Wikipedia:Förlåt och glöm

(Omdirigerad från Wikipedia:FG)Det finns ett trick vid konflikthantering. Det kallas "förlåt och glöm".

Hur fungerar det?Redigera

Det är enkelt. I stället för att förutsätta onda avsikter hos andra användare och ställa dem till svars med överflödiga och upprepade anklagelser som ett tidsödande sätt att bygga momentum inför högre konfliktlösningsinstans på Wikipedia, kan du välja att förlåta användare för uppfattade överträdelser. Idealiskt ursäktar sig inblandade och incidenten faller i glömska. Om alla parter ansträngde sig för att där möjligt åstadkomma detta, torde antal uppkomna konflikter minska, lösas snabbare och löpa mindre risk att urarta.[1]

Traditionell konflikthantering på Wikipedia förutsätter att konflikter inte kan lösas på enklare sätt. Tyvärr förflyttas ändå en del dispyter över på motsvarande sidor, vilket riskerar spä på befintliga anspänningar. Sådant riskerar att stöta bort människor från Wikipedia. Metoden är vansklig; den skrämmer bort bidragsgivare och ödslar tid i onödan.

Det uppstår ibland situationer där användare börjar förolämpa andra respektive övergår till att som överhängande motiv säkerställa att andra straffas för uppfattade överträdelser. Sådan hämndlystenhet riskerar vara kontraproduktiv och kan med fördel undvikas på Wikipedia.

"Förlåt och glöm" redan på exempelvis berörd diskussionssida. Pröva om du kan förbättra relationen med en meningsmotståndare genom att ursäkta egna handlingar som andra uppfattat som överträdelser, erbjud förlåtelse för andras handlingar, och gör ditt bästa för att stävja konflikter utan att de urartar. Så fort alla lugnat ner sig, kan bidragsgivare i lugn och ro gå tillbaka till att förbättra artiklarna och gemenskapen på Wikipedia som sådan.

Det är eftersträvansvärt med en behaglig miljö för användare där konstruktiv kritik tillgodogörs och olika synsätt respekteras, givet att redigeringar följer gängse tillvägagångssätt. Detta för att undvika att Wikipedia blir outhärdligt.

ReferenserRedigera

  1. ^ Vid tendentiös redigering kan förlåtelse ha begränsad effekt.

Se ävenRedigera