Nu kör viRedigera

På måndag börjar den förhoppningsvis efterlängtade lagtävlingen. För närvarande är tre lag anmäld. Av dessa är ett lag fullsatt med 3 deltagare och de två andra har var sin deltagare. Fram till tisdag natt finns möjlighet att placera sig i ett av dessa 2 lagen eller starta ett helt nytt lag. Tävlingsledaren är upptagen på måndag morgon och skulle uppskatta när någon annan tar bort den översta mallen på tävlingssidan. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 18 juli 2009 kl. 20.43 (CEST)

InfogningarRedigera

Jag tittar lite då och då på artiklar märkta för infogning mm och förutom att antalet och kravet på sakkunskap för att åtgärda känns övermäktigt, så slås jag av hur olika mallen används. Helt OK tycker jag det är med otvetydiga behov att slå ihop/infoga som också användarna för stöd av som i The Jacksons och The Jackson 5. Men parallellt med dessa har felratelt artiklar åsätts mallar av aspekten personligt tyckande som ofta är mycket tveksamma och inte hjälper användarna, tex John F. Kennedy Space Center som är yttersta tveksamt om den bör slås ihop med Cape Canaveral. Denna uppdelnignsbegäran ger inte läsaren mer, och diskuteras lämpligen på diskussionsidan och detta förslag ser jag mest som ett inlägg i den "eviga" diskussionen om inkludering eller ej. Om det skall gå att bearbeta dessa mallsatta artiklar så tror jag det är nödvändigt få bort de som hänger ihop med tycke och smak, vilket är ju det diskussionssidorna finns still för. Om vi kunde skärpa kraven för när infogamallen skall ses som relevant, så tror jag det skulle gå få ner antalet till något som kanske då blir mer hanterbart. Wanpe 18 juli 2009 kl. 08.00 (CEST)

Jag tror att många mallar läggs in som ett förslag eller en förfrågan så det är nog inget problem att ta bort mallar i de flesta fallen speciellt om ingen diskussion om mallen finns på diskussionssidan. --NERIUM 18 juli 2009 kl. 08.13 (CEST)
Enklast är ju att ta bort mallen helt och hållet. Den här mallen visar upp det sämsta tänkbara mallbeteendet: släng upp en mall - glöm bort - och låt någon annan ta hand om det. Det är ju uppenbart att mallen inte fungerar, och vi behöver knappast varna läsare för att någon tycker att två artiklar borde slås ihop. --Kildor 18 juli 2009 kl. 09.05 (CEST)
Fast det kan ju finnas legitima skäl - jag vet att jag lade in sådana mallar när jag hittade uppenbara dubbletter men inte kunde avgöra vilket som var det mest lämpade uppslagsordet, eller när jag inte själv velat bestämma om det är lämpligt med sammanslagning. I andra fall kan det ju handla om att man inte känner sig nog förtrogen med ämnet för att kunna göra en infogning.
Dessutom är mallarna inte bara en varning, de är också en upplysning om att det finns en artikel som kan innehålla mer information. Jag tycker de skall vara kvar i nuvarande form.
andejons 18 juli 2009 kl. 09.30 (CEST)
I det läget skulle jag vilja säga: Var djärv!. Välj ett artikelnamn och slå ihop. Om det visar sig att det andra namnet är bättre så kommer någon annan att flytta den. Eller ta upp det på diskussionssidan. För hänvisningar till andra artiklar fungerar vanliga wikilänkar alldeles utmärkt, t.ex. under rubriken se även. "Tror du att du kan förbättra en artikel - sätt igång!" - låt inte andra göra jobbet. --Kildor 18 juli 2009 kl. 09.49 (CEST)
Att märka upp dubbletter med slåihop tycker jag nog är OK, men för övriga fall skulle jag gärna följa Kildors resonemang. Jag tror jag själv nu kommer koncentrera min insats på "Slå ihop" fallen (400 st).Wanpe 18 juli 2009 kl. 10.22 (CEST)
Man kan alltid fråga den som har mallat artikeln vad tanken var.--NERIUM 18 juli 2009 kl. 10.43 (CEST)
Det finns inte någon anledning att stycka upp korta, ganska innehållslösa artiklar som t.ex Ensam mamma söker i flera olika ännu kortare delar. Det är ju bara listor över deltagare och lite fluff. Tycker inte att sådana artiklar, om en enskild säsong av en dokusåpa, står på egna ben, utan det är mycket bättre om de korta raderna om varje säsong om det står i en artikel, i ett sammanhang istället för utspritt. Hittar man såna uppstyckningar gör man rätt i att infoga dem, eller att märka dem för infogning./ Elinnea 18 juli 2009 kl. 11.06 (CEST)
Min grovuppskattning är att vi har 20 000-40 000 artiklar vars motsvarighet på tyska- och engelska-wikipedia är infogade i samlingsartiklar, och säkert är detta också vettigt på sv:wp. Frågan är dock här om sättet att komma dit är att märka upp dessa med en infogningsmall? På de:wp där man kör hårt med krav på infogning har detta lett till färre snutt artiklar, men också lett till färre bidragsgivare och en tendens till lite för smalt artikelsortiment (förvånansvärt ofta saknas artiklar från sv:wp i de:wp). Och vi behöver fortfarande vara inbjudande till nya skapare och artiklar och jag ser då det kan var vettigt skjuta något år med en striktare policy för infogning till samlingsartiklar, inklusive att märka upp alla behövande med en mall. Wanpe 18 juli 2009 kl. 15.10 (CEST)
Fast i det här fallet handlade det ju om att det från början fanns en artikel som nån sedan började stycka upp i flera småartiklar utan anledning, såna bör ju definitivt infogas, dvs återställas. Det handlar inte om "en striktare policy mot småartiklar". Wikipedia blir inte smalare för att man lägger artiklar om säsonger av dokusåpor i samma artikel som själva dokusåpan. Jag tror inte att man lockar fler bidragsgivare genom korta innehållslösa småartiklar, att sänka kvaliteten är inte ett sätt att locka varken fler läsare eller fler bidragsgivare. Striktare policy behöver vi kanske inte, det räcker med att vi följer den nuvarande, dvs att den typen av artiklar bör infogas. / Elinnea 18 juli 2009 kl. 15.51 (CEST)
Det finns många exempel där jag tycker infogning i "samlingsartiklar" är/vore befogat, som t.ex. fiktiva figurer i bokserier och datorspel, men också exempel där det är tveksamt även om det förekommer på dewiki och i någon mån enwiki. Det senare faller gäller framför allt biografier (för verkliga personer) som omleder/skulle omleda till en icke-biografisk artikel. Väldigt mycket biografiska basdata, och alla biografiska kategoriseringar, brukar då gå förlorade, vilket åtminstone jag tycker gör encyklopedin sämre. På dewiki kan sådant vara effekten av i mitt tycke övernitiska infogningar, men på enwiki är det nog ibland en effekt av en större uppsättning omledningar än på svwiki. Tomas e 18 juli 2009 kl. 15.54 (CEST)
För att konkretisera med ett exempel - musiksinglar och sånger. Här är vi idag är generösa med att låta dessa vara egna artiklar, mer generösa än tyska och engelska wikipedia - på tyska saknas de ofta och på engelska är de ofta infogade. Jag ser inte dessa artiklar något att vara direkt stolt över, men inte heller att de gör någon direkt skada. Om vi dock började bli mer negativa till dem (som de:wp är) så tror jag vi skulle skrämma bort de som gillar att bidra med denna info, dvs en infogamall i dessa fall skulle enbart fungera negativt. Wanpe 18 juli 2009 kl. 16.25 (CEST)
Att ha låtinformation underliggande albumet där låten för första gången förekom låter för övrigt som en mycket dålig idé med tanke på covers, samlingsalbum, remixer och så vidare. /* Sertion (diskussion) */ 18 juli 2009 kl. 16.36 (CEST)
Det beror ju på om det är en vanlig popsingel eller en traditionell visa. Whiskey in the Jar ska naturligtvis inte infogas i Thin Lizzy, exempelvis, även om det var de som spelade in den första versionen av den som blev känd för en större krets. /Grillo 18 juli 2009 kl. 22.47 (CEST)


I vilka fall förekommer infogning av biografiska artiklar? Det är väl mest när en person enbart är känd för sin medverkan i ett band? Då är det bandet som är relevant för en artikel och inte de enskilda medlemmarna (utom kanske bandledaren). --LA2 20 juli 2009 kl. 22.01 (CEST)

Översättare!!Redigera

Valen till Wikimedias m:Board of Trustees har inletts. Och fortfarande finns det ingen sida på svenska om kandidaterna, varningsmeddelande #3, #4 och #5. Så hjälp gärna till att översätta dem, även kandidatmallen behöver översättas då bara delvis av den är översatt. --Fredde 99 19 juli 2009 kl. 11.17 (CEST)

Nu är alla varningsmallarna översatta som man kan se här, nu är det bara kandidaterna och mallen för kandidaterna kvar att överätta, mallen är redan lite överatt men inte klar, så hjälp gärna till att överätta! --Fredde 99 20 juli 2009 kl. 12.31 (CEST)

Begränsa antalet nivåer i innehållsförteckningenRedigera

Jag håller på att försöka importera Mall:TOClimit från enwp. Mallen kan användas för att infoga en innehållsförteckning som begränsar djupet / antalet nivåer vilket kan vara användbart i stora artiklar med många rubriker. Men det verkar som att det krävs förändringar av MediaWiki:Common.css för att få det att fungera. I den engelska versionen finns det stiler för toclimit och toclevel som förmodligen behövs importeras i den svenska versionen. Jag har dock inga rättigheter att göra en sådan förändring och det är kanske så att det behövs ytterligare någon förändring för att få det att fungera. Därför undrar jag om det finns någon kunnig person som har lust att titta lite närmare på detta? Mvh --Kildor 20 juli 2009 kl. 12.32 (CEST)

Fixat. Detta var annars en fråga för Wikipedia:Begäran om åtgärder. /* Sertion (diskussion) */ 20 juli 2009 kl. 13.38 (CEST)
Förstår inte poängen med att inte visa alla rubriker i innehållsförteckningen... Samma resonemang som med reflist-mallen. Om det finns en standardfunktion, varför hacka sig runt den? Förändra i så fall standarden. /Grillo 20 juli 2009 kl. 18.40 (CEST)
Jag tycker det är bra. Det finns många fall där innehållsförteckningen är gyttrig och praktiskt taget oläsbar. -- jiˈesˌdeːo ] 20 juli 2009 kl. 22.11 (CEST)
Då borde väl snarast rubrikstrukturen ses över? /Grillo 21 juli 2009 kl. 02.32 (CEST)
Hoppas verkligen att dokumentationen till mallen är på väg att uppdateras. Kanske även byta namn på den? /* Sertion (diskussion) */ 20 juli 2009 kl. 22.59 (CEST)

Tack, Sertion! Anledningen till att jag tog upp det här var att jag inte var säker på exakt vad som behövdes göras. Men det räckte tydligen med förändringen i common.css som du la in.

Syftet med mallen är att man ska kunna skriva en artikel och formatera den på vanligt sätt med rubriknivåer och samtidigt kunna få en lite mer kompakt och överskådlig innehållsförteckning. Och jag ska naturligtvis fixa till dokumentationen av mallen. Annat namn? Vi tar det på malldiskussionssidan i så fall. --Kildor 20 juli 2009 kl. 23.38 (CEST)

Vem tycker att innehållsförteckningen är mer överskådlig? Det är en personlig åsikt. Själv tycker jag inte det finns nån anledning att tvinga läsaren att klicka på huvudrubriken för att hitta vad som döljer sig under den. Speciellt inte i en artikel som Stockholm där nu bara huvudrubrikerna syns. Vi skriver för läsarna, men vi ska inte värdera vad läsarna är mest intresserade av. Om det finns en standardfunktion bör den användas utan att konstra med fulhack. /Grillo 21 juli 2009 kl. 02.31 (CEST)
Det är en fråga om hur man presenterar informationen för läsaren. Och i det här fallet är det en avvägning mellan överskådlighet och detaljinformation. Risken är iof uppenbar att man döljer problem med dålig rubrikstruktur i en artikel med den här mallen. Men i långa artiklar som Stockholm kan det vara en fördel att korta ner innehållsförteckningen, trots en bra rubrikstruktur. Dina invändningar är förstås relevanta, och jag är själv inte övertygad om vad som är bäst. --Kildor 21 juli 2009 kl. 03.04 (CEST)
Jag ansluter mig till Grillo i den här frågan. Det fina med innehållsförteckningen är ju att man slipper bläddra igenom hela artikeln utan bara snabbt kan klicka sig fram till det som man är intresserad av att läsa. Våra artiklar om ex. städer är ju inte enhetliga och vissa har flera underrubriker med en mängd information som andra helt saknar, och rubrikstrukturen i en del artiklar kan i mitt tycke vara lite ologisk. Det går alltså inte att veta i förväg om informationen finns där och då måste man ju titta igenom hela artikeln, istället för bara innehållsförteckningen. Därtill blir det ytterligare en grej i wikikodningen som försvårar för den oerfarna redigeraren. Problemen väger helt enkelt upp fördelarna i det här fallet. anser Jopparn 21 juli 2009 kl. 11.09 (CEST)

Låt bli innehållsförteckningen! Det är bara onödigt att klafsa runt med en massa specialhack. Till och med de magiska ord NOTOC och TOCRIGHT bör användas högst begränsat. Är det verkligen en högre nybörjartröskel vi eftersträvar? Plrk 21 juli 2009 kl. 13.51 (CEST)

Om man dessutom är van vid att alla rubriker finns med i innehållsförteckningen, kanske man utgår ifrån att det inte finns några underrubriker och därför missar att kolla under huvudrubriken. Det är ungefär som om man skulle använda en gps som i tre år sagt "sväng höger om 200 meter", och helt plötsligt börjar säga "sväng mot Stockholm". Klart man missar svängen då av ren förvåning. /Grillo 21 juli 2009 kl. 14.04 (CEST)
Hmmmm, är jag på mammas gata skulle jag inte ens sätta på gps'en, men, men... :) -- Lavallen 21 juli 2009 kl. 15.49 (CEST)

250 bra artiklar och snart 500 utvalda artiklar!!!Redigera

Sedan igår har svenskspråkiga Wikipedia 250 bra artiklar genom att Aristarchus (månkrater) märktes upp som bra. Men snart kan vi se fram emot att ha 500 utvalda artiklar, vi saknar endast 13 stycken! M.M.S. 21 juli 2009 kl. 15.54 (CEST)

Det här innebär att vi för varje utvald artikel har 664 artiklar som inte är utvalda (antal artiklar/antalet utvalda artiklar). För varje utvald artikel på engelskspråkiga Wikipedia finns det 308 icke utvalda artiklar. De är alltså bättre. Om inte annat på att nominera artiklar. (Med reservation för att jag har räknat helt åt skogen fel. Det ser jag i så fall fram emot.)//Hannibal 21 juli 2009 kl. 21.24 (CEST)
Om man bortser från de 1,465 featured lists, med dessa blir det 268 artiklar per utvald på enwiki. --Skizzik talk 21 juli 2009 kl. 22.18 (CEST)
Och förhoppningsvis så är kraven högre för att en artikel ska bli utvald där. /* Sertion (diskussion) */ 21 juli 2009 kl. 22.31 (CEST)

Josef TalRedigera

I search for a devoted (preferably a music-oriented) Wikipedian to translate the Josef Tal (English) page [1] into Swedish. Thanks! - Etan Tal איתן טל 8 juli 2009 kl. 21.44 (CEST)

It appears that you've been spamming people across Wikipedias in several languages with requests to translate the article about your grandfather or great-grandfather, is this correct? - Tournesol 10 juli 2009 kl. 09.18 (CEST)
"Spamming" connotation is usually a negative one, quite offensive. Since you declare en-3 level, you sure realize that family relationship is totally irrelevant here. If you do have any relevant objection it will be constructive. איתן טל 10 juli 2009 kl. 09.36 (CEST)
It’s absolutely OK to ask for assistance with translations of any article, also concerning articles on relatives. Josef Tal is an important composer and merits his own article, whoever asks for it. Rex Sueciæ 10 juli 2009 kl. 09.54 (CEST)
It is certainly OK to ask for assistance with translations, but my objection is this: איתן טל appears to have visited several (tens?) of different language versions of Wikipedia, asking people to translate an article. I only checked the ten major non-english ones, but found this sort of requests in Japanese, German, Spanish, French, Polish, Polish, Italian, Portuguese, Russian and Dutch. As far as I could tell, איתן טל did not once use the language of the Wikipedia visited, instead it appeared to be case of copy-and-pasteing the same (or two) messages over and over again. As far as I could tell, the people who received the messages hadn't stated that they were translation volunteers, which is why the message seemed to have been sent out randomly. The combination of a large number of messages, sent with little effort to a randomly selected audience is the reason I used the word spamming. - Tournesol 10 juli 2009 kl. 10.09 (CEST)
(citation:) "As far as I could tell, איתן טל did not once use the language of the Wikipedia visited". - All I can say about this is that when somebody doesn't speak Japanese, he can't ask for help in Japanese. Same logic applies for all other languages mentioned.
(citation:) "the people who received the messages hadn't stated that they were translation volunteers. - Well, the facts are as follows: [2], [3], [4], [5], [6] were all done by devoted Wikipedians. All volunteered, nobody is family related (as somebody might insinuate). A revised German page is now in work by non-family volunteer, and a (new) French version is in preparation too. I am thankful to all those who cooperated. All were interested in the subject matter and not in the familial gossip.
(citation:) "The combination of a large number of messages, sent with little effort to a randomly selected audience..." - Nothing is random. I have searched for specific music-oriented Wikipedians for this task, wherever I could (even in Sweden). Since I (shamefully) can't communicate in most languages, there is no alternative but to publish the request in the designated Wikipedia forums, where Tournesol found them. I have also published a request in the Chinese and Arabic languages, which escaped Tournesol's attention for some reason...
BTW (and with humility), the [7] page was yesterday upgraded to B class. I declare I have no family relationship with the upgrader, and that she/he did it voluntarily.
If Tournesol still objects to my request, and her/his attitude is considered legitime, I will consider a cultural pullback. I assume the interested Swedish speakers will always have the option to access other languages... איתן טל 10 juli 2009 kl. 11.02 (CEST)
Jag har nu översatt delar av artikeln om Josef Tal. (Se även:Användardiskussion:Rex Sueciæ#Josef Tal) Rex Sueciæ 10 juli 2009 kl. 12.43 (CEST)
Den typ av begäran som börjar denna tråd är normalt en kostnad för Wikipedia. Den tid som används för att läsa meddelandet skulle hellre använts till att förbättra innehållet på något sätt som läsaren väljer själv. --Ettrig 22 juli 2009 kl. 14.15 (CEST)
All läsning tar tid. Om det är att betrakta som en kostnad är ett tveksamt filosofiskt resonemang. Ett mer humanistiskt synsätt är förstås att allt läsande av andra personers tankar, frågor, funderingar är berikande, och därmed också något positivt, som är mer att betrakta som en inkomst. Rex Sueciæ 22 juli 2009 kl. 14.42 (CEST)

FruntimmersveckanRedigera

 
Bland levande personer (A) går 1 kvinna på 3 män. I början av 1800-talet (B) är förhållandet värre än 1:10.

Nu när fruntimmersveckan börjar kan man undra hur det står till med fruntimren i Wikipedia? Alla biografiska artiklar kategoriserades efter kön under hösten 2008 och det visade sig att det går 1 kvinna på 4 män (kvinnorna är 20%, männen är 80%). Detta förhållande har varit stabilt hela våren, det tillkommer ungefär fyra manliga biografier för varje kvinnlig. Är det bra eller dåligt? Mina stickprov antyder att äldre uppslagsverk är betydligt mer ojämlika. Tyska är det enda språk av Wikipedia, förutom svenska, som kategoriserar efter kön, och där är förhållandet 1:6.

Nu har 91 % av alla biografier också kategoriserats efter födelseår (eller årtionde eller århundrade), vilket gör det möjligt att rita diagrammet här intill. Den vertikala axeln är logaritmisk, så ett visst avstånd mellan kurvorna motsvarar ett visst förhållande. Bland levande personer (gröna rutan A) är förhållandet 1:3. Avståndet är som störst i början av 1800-talet (gröna rutan B), då vi har mer än 10 män på varje kvinna. För en vecka sedan var de födda på 1840-talet ojämlikast med förhållandet 1:14. Så jag letade fram fem kvinnor som föddes detta årtionde och skrev artiklar om dem (Arabella Buckley, Ida Falander, Sofia Gumaelius, Thea Hökerberg, Regina Kylberg-Bobeck), vilket gjorde att kvoten utjämnades till 1:13. Eftersom det bara finns omkring 100 kvinnobiografier per årtionde i början av 1800-talet (men fler än 1000 manliga), krävs inte mycket för att påverka balansen. Vi behöver ännu fler. En bra källa verkar vara Europas konstnärer (1887). Varför har vi till exempel ingen artikel om Jeanette Jacobsson, född 1841? --LA2 17 juli 2009 kl. 12.11 (CEST)

Nyss skapades artikeln Lily von Essen, som blev kvinnlig biografi nr. 17.000. Grattis till Rapsodin, som fortsätter att skriva tennisbiografier på löpande band! --LA2 17 juli 2009 kl. 23.23 (CEST)
Det är väl knappast förvånande att det finns fler artiklar om män än kvinnor givet hur världen har sett ut och vilka relevanskrav som ställs. Den som letar efter kvinnliga 1600-talshärförare eller ledande forskare, teologer eller politiker kommer nog att få svårt att nå fram till varannan damernas. Mörkerman 17 juli 2009 kl. 23.59 (CEST)
Visst är det så, världen är ojämlik och Wikipedia speglar detta. Men av exemplen ovan framgår att många kvinnor som verkligen varit framstående också är nära att glömmas bort. Med en påminnelse och en måttlig ansträngning kan de bli uppmärksammade i Wikipedia och vi kan åtminstone jämna ut "groparna" som den blå kurvan har vid 1790-talet, 1830-talet och 1950-talet. Det ena leder till det andra. När jag skrev om Regina Kylberg-Bobeck, fick jag också upp ögonen för hennes syster Marina Kylberg. Tidigare hade vi bara en artikel om deras bror Hjalmar Kylberg. När Såtenäs gårdsmuseum beskriver Regina som "Sveriges genom tiderna förnämsta akvarellmålare" så kan det väl inte enbart ligga lokalpatriotism bakom påståendet? --LA2 18 juli 2009 kl. 00.32 (CEST)
Jag har samlat lite astronomer här, varav flera inte är skapade än. Listan har jag ursprungligen skapat för en tävling som inte verkar bli av, men det finns några röda kvinnonamn som borde platsa som artiklar. -- Lavallen 18 juli 2009 kl. 09.06 (CEST)
TIME Magazine gör varje år en lista över de personer som de anser är årets viktigaste, från 2007 och 2009 års lista (hittar inte 2008) så finns det några som vi saknar artiklar om, följande är kvinnor: Kara Walker, Elizabeth Blackburn, Nora Volkow, Elizabeth Edwards, Judith Mackay,Clara Furse, Rhonda Byrne, Indra Nooyi, Christine Lagarde, Norah al-Faiz, Elizabeth Warren, Tessa Ross, Meredith Whitney, Suze Orman, Lauren Zalaznick, Sheila Bair, Robin Chase, Elizabeth Diller, Judith Jamison, Hadizatou Mani Syster Mary Scullion Barbara Hogan Connie Hedegaard. Skapa gärna dessa artiklar. / Elinnea 20 juli 2009 kl. 15.45 (CEST)
Så fort jag börjar rota i vilka artiklar vi saknar, så blir jag mörkrädd. Svenska Wikipedia borde ha 3,2 miljoner artiklar i stället för 320.000. --LA2 20 juli 2009 kl. 22.10 (CEST)
Såja, det tillkommer ju trots allt ungefär 3000 artiklar per månad, så det ska väl inte ta mycket mer än 80 år innan vi är uppe i det antalet! :-) Tomas e 22 juli 2009 kl. 15.11 (CEST)

Fråga om en dubblettartikelRedigera

Vi har nyligen fått en dubblettartikel, Belgrad Nikola Tesla International Airport har precis gjorts. Sedan länge har vi Nikola Tesla-flygplatsen som handlar om exakt samma sak. Det är självklart att artiklarna ska slås ihop. Men jag funderar på vilket namn som ska användas. Det svenska eller det engelska?--Bruno Rosta 22 juli 2009 kl. 00.04 (CEST)

Finns det ett fungerande namn på svenska så tycker jag att det är det som skall användas. Ghostrider ♠ 22 juli 2009 kl. 00.07 (CEST)
Det hade varit en sak om flygplatsen internationaliserat hade hetat Belgrad Nikola Tesla International Airport. Det gör den inte; den heter Аеродром Никола Тесла Београд (Aerodrom Nikola Tesla Beograd). Jag ser ingen som helst anledning att använda ett engelskt namn: skall det översättas skall det vara till svenska. Skall det inte översättas skall det rimligtvis vara på serbiska. Svenska, således. /Julle 22 juli 2009 kl. 03.58 (CEST)

Mörkermans Expo-"essä"Redigera

Flytta gärna till WP:KAW om lämpligt.

Jag vill resa frågan om det verkligen är lämpligt att Mörkermans sida om hur usel Expo är som källa bör få ligga kvar. Och om den i så fall verkligen bör mallas som essä.

Texten tycks mer vara till för att smutskasta Expo och ett flertal namngivna medarbetare, talet om att den är olämplig som källa känns som ett svepskäl. Den berör mer Mörkermans åsikt om själva tidningen, än mörkermans åsikt om tidningen som källa, eftersom den resonerande texten är en mycket liten del av hela texten.

Som jag ser det har Mörkerman genom sitt agerande skapat en artikel, som om den inte hade legat inom hans egen sida hade utsatts för mycket hårdare granskning och därmed inte varit så POV som den är. Just det faktum att han inte försökt få in delar av texten i artikeln om Expo säger en del. Där skulle han tvingats argumentera för att få med sina PV skrivingar. Enklare då att köra en privat-version, kan tyckas.

Alltså, bör vi acceptera den här formen av "privatartiklar"? Är det framöver okey att skriva egna artiklar/essäer som bara speglar ens egna åsikter om t ex:

 • Familjen Bonniers mediaprodukter som källa i artiklar med sionistisk anknytning, med hänvisning till en mängd uppgifter om familjen Bonniers judiska påbrå.
 • SvD & DN som källa för artiklar som rör ämnen som påverkas av liberal/konservativ politik. Inklusive redogörelser för vissa journalisters koppling till handlingar/personer man ogillar?
 • Dagen och dess medarbetars lämplighet som källa för allt som rör pingströrelsen? Inklusive listningar av vilka samfund vilka journalister är aktiva inom, och vilka suspekta personer de umgås med?

Blir den här typen av "privatartiklar" undantagna de vanliga kraven på hur man får skriva om nu levande personer? Och krävs det ingen minimilängd på den resonerande texten i en essä, för att den ska räknas som en metasida och inte en privat artikel? --Godfellow 19 juli 2009 kl. 10.11 (CEST)

Dags att lyfta upp Wikipedia:Kommentarer om administreringen av Wikipedia/Arkiv 2009#Mörkermans Expo-essä ur arkivet? -- Lavallen 19 juli 2009 kl. 10.18 (CEST)
Jag tycker vi ska vara väldigt tillåtande när det gäller vad användare skriver på sina profilsidor. Så länge det inte bryter mot några lagar så tycker jag det är ok. Mer tveksamt om det ska vara essä, kanske behövs det tydligare regler för vad som ska tillåtas som en essä? Markus a 19 juli 2009 kl. 10.22 (CEST)

Tycker att man skall dela upp essäerna i två kategorier som på engelska wp, Category:User essays och Category:Wikipedia essays. Wikipediaessäer och användaressäer där användar essäer är en underkategori till wikipediaessäer. --NERIUM 19 juli 2009 kl. 10.28 (CEST)

Det håller jag med om. Att fastslå vad man anser om exempelvis en källa i en essä bör tillåtas, men det bör vara uppenbart att det är användarens åsikter. Och vi bör därför kunna dela upp dom i de två kategorierna.-- Bomkia 19 juli 2009 kl. 10.32 (CEST)
Ett problem i det här sammanhanget är att Mörkerman väldigt ofta talar om censuren och åsiktsförtrycket på Wikipedia. Det finns skäl att misstänka att han inte med odelad missbelåtenhet ser ett ingripande mot artikeln ifråga, det ger honom vatten på hans kvarn i kampen mot den vänsterkamarilla som enligt hans förmenande tydligen leder Wikipedia. Givetvis ska vi inte tillåta rena personangrepp, rasistisk propaganda etc på Wikipedia, men så länge artikeln inte kan klassas som något av det tror jag vi vållar större skada genom att ta bort den. Däremot håller jag fullkomligt med om att essä-markeringen bör tas bort bytas ut (ändring tillagd 19 juli 2009 kl. 11.36 (CEST) LawD). Med tanke på artikelns våldsamt subjektiva innehåll kan det emm skada Wikipedia om artikeln har kvar den "halvofficiella" prägel som en essämall trots allt ger den (Den speglar inte "kanske" bara författarens egna åsikter, den speglar dem helt klart). Det räcker utmärkt väl med förbehållet i nötskalmallen. / LawD 19 juli 2009 kl. 11.14 (CEST)
Tycker det låter som en bra idé att dela upp essäerna i två kategorier, det kan ju omöjligt ses som censur. /* Sertion (diskussion) */ 19 juli 2009 kl. 11.26 (CEST)
Jag håller nog med Law, att ta bort texten är inte bästa vägen. Men som essä har den en halvofficiell prägel, och jag tror det skadar wikipedias anseende. Den är dessutom mer av en faktaartikel än en resonerande text, och som sådan klart POV.
Frågan är kanske också av mer allmän natur. Vad bör vi tillåta i form av smutskastande av personer, politisk propaganda elelr annat på användarsidor? Om vi är alltför toleranta mot texter på folks egna hemsidor öppnar det för en rätt bred användning av wikipedia.
Det finns nog många som vill ha obegränsat med internetutrymme för att:
 • ha en egen hemsida
 • göra reklam för sitt företag
 • göra reklam för sitt parti
 • driva diskussionsforum (Värt att fundera över: när övergår en diskussionsida till att bli ett forum, och finns det risk att det lättare sker när "artikeln/essän" ligger privat?)
 • driva förtalskampanjer mot människor (se Mörkermans essä, vad är egentligen okey)
 • sprida fansines
 • idka nyhetsförmedling kring uppmärksammade händelser (tänk er att folk börjar göra "essäer" av sånt de inte får acceptans för som artiklar, för att det inte är relevant över tid. Det går snabbt att etablera sin arbetssida som nyhetssidan inom en viss subkultur för den som vill.)
Bör verkligen wikipedia vara den som tillhandahåller detta? Jag tycker inte det. Jag tycker alla texter på wikipedia bör ha som syfte att bidra till wikipedia, på ett eller annat sätt. Essäer ska handla om just wikipedia, och som sådana bör de huvudsakligen innehålla resomang, inte fakta av artikeltyp. Då går det inte att "gömma" en POV-artikel som essä. Jag tycker inte heller att de övriga typerna av texter bör vara okey ( oavsett om de utges för att vara essäer eller inte) bara för att de råkar ligga på en användarsida. Sånt bidra rinte till wikipedia. Behöver folk internetutrymme för sånt får de hyra in sig på ett webbhotell, inte snylta på wikipedia.--Godfellow 19 juli 2009 kl. 11.54 (CEST)
Så länge en användarsida har en koppling till Wikipedia tycker jag att man kan vara ganska tillåtande, d.v.s. behöver inte uppfylla de krav som ställs på en artikeltext avseende NPOV. I detta fall gäller det ju användarens åsikter om användandet av Expo som källa, och inte riktigt en webb- eller bloggsida vilken som helst. Vid en snabb genomläsning ser det ut som åsikter om offentliga personer snarare än regelrätt förtal. Men separatmallning av användaråsikter är en bra idé. Tomas e 19 juli 2009 kl. 13.01 (CEST)
Jag instämmer med Tomas e. Mörkermans essä är - om än subjektiv - inte vilken privat tyckandesida som helst utan har trots allt en klar koppling till användandet av Expo som källa för wikipediaartiklar. Jag skulle kunna tänka mig att det kunde vara påkallat att ha fler "källkritiska" essäer av detta slag, t ex om "Ugglan", om verk med kopplingar till vissa omstridda vetenskapliga och pseudovetenskapliga skolbildningar, ideologier m m. /FredrikT 19 juli 2009 kl. 13.20 (CEST)
Jag tycker definitivt att det är bättre att möjligheten att skriva dylika saker finns än att den inte finns, även om jag inte delar Mörkermans åsikter, så länge som det tydligt märks att det inte rör sig om offentlig Wikipediapolicy. Vilket man märker. /Julle 19 juli 2009 kl. 14.47 (CEST)

Det finns nu en Kategori:Wikipedia:Användaressäer så jag vill uppmana dem som har essäer som undersidor att lägga till dem här. Har sett några sådana som är riktigt bra. --NERIUM 19 juli 2009 kl. 14.42 (CEST)

Godfellow gillar inte essäns innehåll (dvs. kritik mot en tidskrifts trovärdighet som källa på svW) och därför vill G ha bort den. Det handlar inte om någon princip om bättre wikipedia, det handlar om politiskt motstånd klätt i wikiterminologi. Frågan har, som tidigare påpekats, diskuterats för bara ett par tre månader sedan på inititativ av just G och med i stort sett identiska argument. Räknar G med att alla nu skall ha glömt vad som sades då? Ska jag förvänta mig att den här diskussionen tas upp igen i oktober?

Vad jag kan se så är de individer som nämns vid namn i essän att betrakta som mer eller mindre offentliga personer. Flera av dem har redan artiklar på wikipedia och till viss del kapade jag informationen till essän ur dessa befintliga artiklar. Jag kan inte se hur det skulle kunna betecknas som kartläggning. Mörkerman 21 juli 2009 kl. 09.36 (CEST)

Håller med. Något gott har i alla fall kommit av den här diskussionen, och det är väl att markera essäer som personliga respektive kollektiva. Något som i och för sig borde vara uppenbart baserat på i vilken namnrymd essän ligger. /Grillo 21 juli 2009 kl. 14.07 (CEST)
Nja, Den som ägnar sig åt politiskt motstånd klätt i wikiterminologi är nog Mörkerman, som ju inte på diskussionsidan till essän har lyckats förklara på ett godtagbart sätt varför det är så viktigt för wikipedia att ha en essä om just Expos trovärdighetsbrister. Mörkerman håller nämligen med om att de metodbrister han tycker gör Expo icke-trovärdiga som källa också finns hos andra media. Och säger sig tycka att allt användande av tidningar som källor är problematiskt. Men han inte ge ett enda exempel på när han argumenterat emot att en annan tidning används som källa. Resonemanget Mörkerman för om syftet med sin essä haltar alltså betänkligt. Dessutom blir han, i vanlig ordning, ful i mun när han misslyckas i argumentationen. --Godfellow 22 juli 2009 kl. 18.51 (CEST)
Då tycker jag att du skall anmäla saken på BOÅ. Sånt är ju populärt. Mörkerman 22 juli 2009 kl. 19.07 (CEST)
Omkategoriseringen (vilket som principiell lösning är riktigt bra) torde ha löst problemet som föranledde diskussionsstarten. Fortsätt föra eventuella diskussioner om innehållet i essän på dess diskussionssida. El Maco 22 juli 2009 kl. 19.19 (CEST)
Godfellows kampanj mot Mörkerman är ett beklämmande exempel på diskussionsklimatet på WP. Projektet bygger på att vi tillsammans försöker nå fram till sanningen. Uppenbara försök att mörklägga information man ogillar är det som mest skadar WP. Essän är klart konstruktiv och nyttig. Uppmuntra mera i denna genre istället för att klanka på den som gett ett bidrag inom sitt intresseområde.
Jämförelsen med Bonniers judiska påbrå är oanständig. Här handlar det inte om några långsökta antisemitiska teorier utan om klara fakta om Expos koppling till extremism och förvrängning av fakta. --Salisbury 22 juli 2009 kl. 21.02 (CEST)
Mörkerman och Salisbury är välkomna att anmäla det som de tydligen ser som mitt hot mot wikipedia till BOÅ. De är också välkomna att försöka lägga "essän" i artikelnamnrymden, så får vi se om det bara är jag som anser att den inte tillför något av värde.--Godfellow 22 juli 2009 kl. 21.56 (CEST)
Jag förstår inte riktigt på vilket sätt dina inlägg i denna fråga syftar till att förbättra Wikipedia på något konstruktivt sätt. Du verkar också något obenägen att sträva efter konsensus och ta till dig andra användares åsikter. Tomas e 23 juli 2009 kl. 00.45 (CEST)

Det där är en ganska hård och otrevlig anklagelse, när den läggs fram på det sättet utan djupare resonemang. Vad tycker du själv att du bidrar med just nu, i själva sakfrågan?

Du får gärna förklara på vilket sätt mina resonmang inte bidrar till att göra wikipedia bättre. Har du ens läst hela diskussionen?? Förklara gärna vilken konsensus jag inte verkar vilja sträva mot. Jag kan inte se något egentlig konsensus om texten, annat än att det väl verkar som folk lutade åt att den är en användaressä. Så jag ändrade den, ihop med en mängd andra essäer. Den enda som bråkar om det är Mörkerman, övriga har inga bekymmer.... --Godfellow 23 juli 2009 kl. 09.32 (CEST)

Texten är kategoriserad som användaressä, vilket ingen verkar ha något problem med. Slutet gott, allting gott? I framtiden, för att komma fram till samma slutsats, hade man för att undvika konflikter kunnat formulera sig i stil med "Det finns en mängd essäer som ligger på användares undersidor, ska dessa verkligen kategoriseras som essäer tillsammans med övriga mer "officiella" essäer?" Det var frågan vi fick svar på. På användarsidor kan man som sagt rätt så fritt uttala sig om sina egna åsikter. Ju mer man gör det desto bättre - för det visar tydligt för övriga användare i vilka ämnen användaren kan ha svårt för att hålla sig NPOV. Att redovisa sin POV är alltså bara bra. /Grillo 23 juli 2009 kl. 15.03 (CEST)

RacibórzRedigera

Hi. Can somebody write an (at least ;] ) short stub about my city (Racibórz) on Swedish Wikipedia? Many thanks for anyone who could do that :) Olos88 22 juli 2009 kl. 06.41 (CEST)

There are some pages with (red) links to Racibórz which means sooner or later it will be written. /NH 22 juli 2009 kl. 14.43 (CEST)

Som man kan se av iw-länkarna till artikeln kan man betrakta ovanstående fråga som ren spam. Visst är det bra att det finns en artikel om staden nu, men om alla skulle be om artiklar på det här sättet skulle projektens bybrunnar överfyllas av sådant. Föreslår att den här typen av frågor i framtiden ignoreras alternativt raderas. Den som ställer frågan inser själv vad h*n håller på med. Man behöver inte vara snäll mot spammare. /Grillo 24 juli 2009 kl. 19.03 (CEST)

Håller i princip med Grillo. Vill man vara snäll kan man hänvisa dem till ÖNS. --BOiVİe  24 juli 2009 kl. 19.24 (CEST)

Prefixet Infobox på mallar för faktarutorRedigera

Varför använder vi prefixet Infobox på mallar för faktarutor? Om man t.ex tar exemplet {{Infobox Skådespelare}} vad fyller ordet infobox för funktion? Och om prefixet skall användas borde inte den mallen heta "mall:Faktaruta Skådespelare"? Ghostrider ♠ 22 juli 2009 kl. 17.10 (CEST)

Du menar alltså att vi ska byta namn på alla sådana typer av mallar, hundratals? Info = information, box = låda. Vad är problemet? xenus 23 juli 2009 kl. 21.12 (CEST)
Jag tycker att Grillo lyfter fram det bra här. Ghostrider ♠ 23 juli 2009 kl. 21.21 (CEST)
Men ur Grillo-perspektivet så borde det då vara lika illa med Faktaruta NN som Infobox NN! -- Lavallen 23 juli 2009 kl. 21.48 (CEST)
Som jag ser det används infobox för att markera en speciell klass mallar och är alltså mer än ett överblivet ströord. Heter en mall bara {{Träd}} så kan det vara lite av varje, heter den däremot {{Infobox träd}} så vet jag direkt vad det handlar om för typ av mall. Om någon vill ägna sig åt att göra om allt till Faktaruta istället för att det tvivelsutan ska vara på ärans och hjältarnas språk så är väl det ok, men i min mening rätt så onödigt. Njaelkies Lea (d) 23 juli 2009 kl. 21.52 (CEST)
Tänk om den heter "Infobox Träd" då...? I så fall är namn som "Trädbox", "Skådespelarbox" osv bättre. Alternativt skapar man en massa omdirigeringar av det slaget. Numera (sedan typ tre år) går det ju faktiskt att omdirigera mallar. Det är alltid också bra om det går att använda både svenska och engelska i mallen. Dels ska det vara lätt att hämta faktarutor från enwp (oftast struntar jag i faktarutor när jag översätter för de är så jobbiga på enwp och jag inte hittar någon svensk motsvarighet, lägger bara in relevant data i löptexten istället) samtidigt som det ska vara lätt att skapa dem från grunden utan att kunna någon engelska. /Grillo 24 juli 2009 kl. 19.01 (CEST)

uppslagsverksrefRedigera

Jag satt och försökte göra en källhänvisningsmall (likt bokref) fast med uppslagsverk, likt engelskans cite encyclopedia , men jag lyckades inte. Kan någon göra en sådan mall, för det är rätt bra när man tar något ur ett uppslagsverk.. Eller i alla fall säga hur man gör. Tanzania 23 juli 2009 kl. 21.08 (CEST)

Är du riktigt, riktigt säker på att du behöver en mall för det? Jag brukar skriva "Lysmaskar", i ''[[Nordisk familjebok]]'' (1914) och det fungerar hur bra som helst utan mall. Ofta anlitade uppslagsverk har förmodligen en egen artikel, som i fallet med Nordisk familjebok, och då behöver ju inga fler detaljer om verket upprepas i hänvisningen. --LA2 23 juli 2009 kl. 22.56 (CEST)
Det kanske inte behövs.. Tack för tipset =) Tanzania 11:45 23 juli 2009
Den sedvanliga mallen för artiklar som kommer från Ugglan/har Ugglan som källa är Mall:Ugglan. Calandrella 25 juli 2009 kl. 13.36 (CEST)

BergslagssafariRedigera

Jag vill bara påminna om att idag, fredag, är det sista chansen att anmäla sig till Bergslagssafarin om man vill få en keps eller t-shirt med Wikipediamotiv från Wikimedia Sverige. Själva resan är det dock ingen anmälningsplikt på, utan bara att dyka upp på föreslagen plats, eller höra av sig om man önskar möta upp någonstans, såsom i Hofors, Sala, Fagersta, Smedjebacken eller dylikt (så kan vi planera efter det). Vivo 24 juli 2009 kl. 15.49 (CEST)

Jag förlänger tiden till söndag 26/7 kl. 18. Kom igen, ta chansen att följa med och uppleva Bergslagen! Vivo 25 juli 2009 kl. 22.45 (CEST)

Ny tävlingRedigera

Imorgon startar en ny tävling: De 1000 viktigaste artiklarna. Tävlingens syfte är att förlänga alla basartiklar till 30 000 byte och därmed förbättra svenskspråkiga Wikipedias ställning i List of Wikipedias by sample of articles, vilket är det nuvarande mest pålitliga sättet att jämföra de olika språkversionernas kvalitet. Tävlingen pågår tills alla basartiklar har en längd på över 30 000 byte.

Vinnaren av tävlingen får den blå rosetten. Dessutom delas varje månad den bruna rosetten ut till den användare som förlängt flest basartiklar till 30 000 byte. M.M.S. 12 juli 2009 kl. 16.08 (CEST)

Är tanken alltså att vi under nästa vecka ska ha tre Veckans tävling, "Läs, res & skriv" (som ska pågå ända till slutet av augusti), "Jorden runt- Afrika" (som pågår i en vecka) och nu den här som ska pågå tills alla basartikar är längre än 30 000 bytes (när kan det beräknas ha nåtts, om tre-fyra år kanske?) Jag tycker att Veckans tävling ska vara en vecka, och en tävling/ vecka. Allt annat som ska pågå i flera månader eller flera år kan man väl lägga inom ramen för ett projekt eller liknande? / Elinnea 12 juli 2009 kl. 16.26 (CEST)
Håller med Elinnea. Veckans tävling ska vara en per vecka och hålla på under så lång tid, det framgår ju av namnet. Intresset för veckans tävling är inte stort, en anledning kan vara att det är flera tävlingar varje vecka. Ska vi ha veckans tävling så måste vi hålla oss till den ursprungliga idén och lägga andra tävlingar som projekt. Thoasp 12 juli 2009 kl. 16.43 (CEST)
Att ha en månadslång tävling lite då och då tror jag inte påverkar ordinarie veckans tävling nämnvärt men det bör ju snarast vara undantag än regel att sådana tävlingar hålls. Den här tävlingen verkar dock (förlåt om jag är negativ) lite väl "stor" för att fungera i längden, det är en oerhört stor arbetsinsats att ta samtliga basartiklar över 30 000 byte. /-nothingman- 12 juli 2009 kl. 16.52 (CEST)
Om ni tycker att den är för stor för att passa i Veckans tävling "namnrymden" kan jag flytta den till en undersida av Projekt basartiklar? M.M.S. 12 juli 2009 kl. 17.14 (CEST)
Personligen tycker jag inte det är ett problem att hålla flera tävlingar, folk välja vad de är intresserade i och arbeta främst med dom tävlingarna. --Bomkia 12 juli 2009 kl. 17.36 (CEST)
Jag vet inte om det är så mycket att flytta över då informationen redan finns på projektsidan, fast i andra former. Kanske är det enklaste och bästa att du helt enkelt gör om den till en veckotävling genom att ändra gränserna? De tidigare basartikeltävlingarna som anordnats har ju varit mycket lyckade! Kul att se att du fortsätter att ordna tävlingar iaf! Mvh Jopparn 12 juli 2009 kl. 18.15 (CEST)
Jag tycker att det vore en bra idé att lägga det som Wikipedia:Projekt basartiklar/De 1000 viktigaste artiklarna istället. Jag tycker att själva tabellerna är jättebra och tydliga och det är bra att vi arbetar med detta. Det jag vände mig mot var att ha alltför många parallella Veckans tävling och särskilt en som kan antas pågå i över 10 år eller så. / Elinnea 13 juli 2009 kl. 10.37 (CEST)
Oj, ja, tabellerna hade jag helt missat! De var jättefina! Sedan funderar jag på om man inte skulle kunna lägga till den uträkningsfunktion som Boivie använde i Wikipedia:Veckans tävling/Valborg 2009 om man lägger över dem till projektsidan? Jopparn 16 juli 2009 kl. 15.40 (CEST)

Tävlingen blev i alla fall en succé. Flera artiklar ökat mycket i storlek och kvalitet. --NERIUM 26 juli 2009 kl. 11.05 (CEST)

Har ens antalet basartiklar över 30 000 bytes ökat? Ska verkligen vi ha detta som veckans tävling i flera år framåt? Vi har 122 basartiklar över 30 000 bytes nu och det har väl tagit ett par, tre år att komma dit. Vi har alltså 878 st kvar. Är det inte bättre att sätta lite kortare och rimligare mål när man startar en tävling? Jag tycker att något som kan väntas ta mer än ett par år inte är en "veckans tävling" utan ett projekt./ Elinnea 26 juli 2009 kl. 11.31 (CEST)
Det viktigaste är att artiklarna blivit bättre inte det exakta antalet bytes även om det är roligt om vi gör bra ifrån oss i den internationella tävlingen. Om det här på SVWP sker i formen av tävlig eller inte har inte någon betydelse om resultatet blir bra. Tävlingen har i alla fall satt fokus på artiklarna så farten har ökat. --NERIUM 26 juli 2009 kl. 12.10 (CEST)
Nerium, så du tycker alltså att det är rimligt att ha detta som "Veckans tävling" varje vecka ända fram till 2023 eller så? J 1982, vad har artikelräknaren med veckans tävling att göra? / Elinnea 26 juli 2009 kl. 12.34 (CEST)
Inlägget hamnade fel, fixat nu. J 1982 26 juli 2009 kl. 12.39 (CEST)
Följer J 1982.--NERIUM 26 juli 2009 kl. 12.44 (CEST)
Jag tycker att det är ett hedervärt initiativ och att det är jättebra med tävlingar som syftar till att göra Wikipedias grund stabilare. Men jag tror också som Elinnea att man just för tävlingar bör ha ett mer närliggande mål än att "alla" basartiklar ska komma över 30 000 byte. Detta är mer ett projekt som sagt. Ett bra tema för en tävling kanske snarare skulle vara att förbättra en viss kategori basartiklar under en vecka och den som lyckas bäst vinner. Jag tror också att det faktiskt finns basartiklar som inte tjänar på att bli längre än 30 000 byte, t.ex. Ljusår. (För övrigt har vi i alla fall en basartikel som gått över 30 000 byte nyligen, Solsystemet, men det var inte på grund av tävlingen.) Njaelkies Lea (d) 26 juli 2009 kl. 12.35 (CEST)
Tävlingen kan tillexempel fortgå så länge det finns deltagare. --NERIUM 26 juli 2009 kl. 14.16 (CEST)

Wikipedia:Månadens nyuppladdade bilderRedigera

Nu är det slutet av månaden igen och åter dags att gå in och rösta. Lägg gärna både röster och kommentarer till våra duktiga wikipediafotografer! / Elinnea 27 juli 2009 kl. 11.32 (CEST)

Ny tävling!Redigera

Idag börjar den nya tävlingen Jorden runt på (ungefär) 80 dagar: Asien och Mellanöstern. Vinnaren föräras den eftertraktade blå rosetten, och alla som kommer över 100 poäng får en brun rosett. »Wolfgangus Mozart 27 juli 2009 kl. 12.44 (CEST)

Ingen semester härRedigera

Antalet accesser mot sv:wp var igår (inkl idag fm) det högsta sedan början av juni och antalet nya artiklar det högsta sedan 1 juni. Antalet accesser är upp 18% hittills i juli mot föregående år, och antalet nya artiklar och redigeringar upp 20-30%. Så den lägre aktivitetsnivån i slutet av juni har förbytts i en febril aktivitet i juli, med topp igår - kul!Wanpe 20 juli 2009 kl. 21.33 (CEST)

Kanske beror på det mindre sommarlika vädret just nu? Ghostrider ♠ 21 juli 2009 kl. 12.44 (CEST)
Vad går du efter? Enligt denna verkar aktiviteten minska. J 1982 21 juli 2009 kl. 12.50 (CEST)
Vad går du efter? Statistiken du länkar till går bara till juni, och du berättar inte vilken av graferna du syftar på... /Grillo 21 juli 2009 kl. 14.01 (CEST)
Jag skapar siffor per dag utifrån [8] och [9] (där historiken inte spars) som jag lägger in i ett excelark för att följa upp och göra nya sifferserier. Antalet accesser har hela tiden varit stadigt ökande mot ett år tillbaks (viktigt och entydigt mått på aktivitet). Antalet nya artiklar och redigeringar (svårtydda mått, men går att tränga igenom) var lägre i år jämfört med förra året fram till mars, därefter gjorde LA2 stubrensingar jämförelser omöjliga, men nu i juli går det att se att årets siffror är högre än för ett år sedan, även med hänsyn taget till stubfräsningen, och jämförelsen mot juni är naturligtvis inget problem. Wanpe 21 juli 2009 kl. 15.43 (CEST)
Wikipedia är en fitidssyssla för många , betyder att folk har mer tid att editera under semestern. --Kslotte 27 juli 2009 kl. 11.36 (CEST)
Tror jag med. Nu kom jag att tänka på en sak: Förlorade vi mycket på att Sverige tog bort friår? Sverige hade friår 2005-2006 och då var ju aktiviteten som högst här på svenskspråkiga Wikipedia. J 1982 28 juli 2009 kl. 14.28 (CEST)

Artiklar om engelsk adelRedigera

Diskussionen flyttad till och kan fortsätta på Wikipediadiskussion:Relevanskriterier#Artiklar om engelsk adel. --MagnusA 29 juli 2009 kl. 09.35 (CEST)

Fraga ang. upphovsrattRedigera

Hej!

Forst, hoppas ni forstar vad jag skriver utan de tre sista bokstaverna i alfabetet, jag sitter namligen vid en amerikansk dator och orkar inte fixa med massa installningar.

Jag har en bok med bilder som skulle vara vardefulla for en hel del artiklar pa wikipedia men ar inte saker pa det har med upphovsratten. Jag laste att ang. bilder sa galler bara 25 ars copyright, stammer det? Boken ar tryckt 1937, forfattaren dod for mer an 70 ar sedan och bearbetaren samt oversattaren ar inte dod far 70 ar sedan men sa val 25. Den ar ursprungligen fran amerika men ar aldrig utgiven pa engelska. Alla bilder forestaller landskap eller manniskor doda for mer an 70 ar sedan. Vad galler? Tanzania 28 juli 2009 kl. 19.51 (CEST)

Nej, det är väl 70 år på fotografier med, såvitt de har verkshöjd. Om fotografen dog för mer än 70 år sedan borde det alltså vara lugnt. --Ainali 28 juli 2009 kl. 20.07 (CEST)
Enligt boken är alla bilder tagna av Eric Norelius som ska ha dött 1902 således är det ju mer än 70 år sedan. Väntar nog in några fler svar först. Är dock inte säker på att Eric Norelius är fotografen! Tanzania 28 juli 2009 kl. 20.34 (CEST)
Skulle rekommendera den här sidan. /* Sertion (diskussion) */ 28 juli 2009 kl. 20.37 (CEST)
Webbsidan Sertion länkar till listar under vilka förutsättningar bilderna är Public Domain enligt amerikansk lag (och efter vad jag fått höra om boken verkar det troligt; kolla själv webbsidan!). Frågan är om bilden, även om den är Public Domain i USA, även är public domain i Sverige. Sverige och USA har ju olika upphovsrättslagar! En annan viktig fråga är om det skulle spela någon roll (Wikipedias servrar är som bekant i USA). Upphovsrätt, upphovsrätt... Calandrella 28 juli 2009 kl. 20.43 (CEST)
Jag tolkar sidan likadant, att jag är fri att använda bilderna enligt AMERIKANSK lag, någon som vet hur det är med den svenska lagen? Det är trots allt på svenska wikipedia jag tänker använda bilderna... Tanzania 28 juli 2009 kl. 23.34 (CEST)
Enligt 43 § upphovsrättslagen (1960:729) gäller upphovsrätten i Sverige i sjuttio år från utgången av det år då upphovsmannen dog. Avled fotografen innan den 1 januari 1939 är det alltså fritt fram att använda fotografierna i dag. Svenska bestämmelser om upphovsrätt gäller enligt 60 § samma lag för:
 1. verk av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige,
 2. verk som först utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige och utomlands,
 3. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i Sverige,
 4. i Sverige uppfört byggnadsverk,
 5. konstverk som utgör del av i Sverige belägen byggnad eller på annat sätt är fast förenat med marken.
DG 29 juli 2009 kl. 10.37 (CEST)
Tack. Tolkar det som att det alltså är fritt fram att använda bilderna. Skall bara kolla så att den angivna verkligen dog 1939. Är dock rätt säker, annars skulle han blivit 105 år. Tanzania 29 juli 2009 kl. 17.21 (CEST)

WP:WWCRedigera

Hej, jag har skapat veckans tävling på Engelska WP men vet inte om det blev riktigt rätt (med stavningen asså). Om någon skulle kunna titta till det skulle det vara snält!!EWRdisk. 29 juli 2009 kl. 18.07 (CEST) PS. här kommer en länk: Wikipedia:Weekly contest

Hm. Vi har väl inte själva hittat på konceptet med veckans tävling här på sv? Om jag inte har fel för mig är idén kopierad från franska Wikipedia. Alltså borde det finnas en interwikilänk även dit. Någon som kan hitta den franskspråkiga sidan? Mina egna kunskaper i franska är mycket bristfälliga. »Wolfgangus Mozart 29 juli 2009 kl. 19.50 (CEST)
Skickade en fråga till två svenska användare som är aktiva på franska Wikipedia om de viste!EWRdisk. 29 juli 2009 kl. 21.09 (CEST)
Tror att enwiki håller sina tävlingar här. /* Sertion (diskussion) */ 29 juli 2009 kl. 23.25 (CEST)
Tänk på att skalan av antal användare är helt annorlunda. De som är intresserade av att skriva/förlänga artiklar på enwp kollar nog mer på olika projekts sidor än på några "centrala sidor" (eller så är det bara jag som beter mig helt annorlunda på enwp & svwp). Så enwp-övergripande challenges märks nog mindre, och får mindre effekt, än improvement drives och listor över things to do inom projekt. Tomas e 30 juli 2009 kl. 21.53 (CEST)
Fr:Project:Wikiconcours finns. /81.237.244.166 30 juli 2009 kl. 17.10 (CEST)

HotCat-strulRedigera

HotCat har den egenheten att den ibland flyttar ner kategorierna till efter iw-länkarna. Det inträffar när man tar bort den enda kategorin i en artikel och ersätter den med en annan som tex här.

Det här problemet går att kringgå om man istället lägger till en ny kategori först och därefter tar bort den oönskade. Resultatet blir att kategorierna stannar kvar över iw-länkarna. --  L a v a l l e n  30 juli 2009 kl. 10.02 (CEST)

Kursivering av fartygsnamnRedigera

Varför skall fartygsnamn vara kursiverade? Ghostrider ♠ 18 juli 2009 kl. 20.43 (CEST)

Diskussion flyttad till Wikipediadiskussion:Stilguide, [10]. Ghostrider ♠ 31 juli 2009 kl. 11.48 (CEST)

Snedrekrytering av kandidaterRedigera

Denna fråga hör säkert inte hemma här, men problemet är att jag inte vet var jag annars skulle ta upp det. Det handlar om valen till olika poster, inte bara den nu aktuella till Wikimedia Foundations styrelse.

(1) Inte sällan, när jag läser de frågor och områden kandidater säger sig vilja arbeta med om de blir valda, får jag en känsla av att de driver med resten av oss. Kandidaturen framstår som ett dåligt skämt, visar på förakt för Wikipedia. Be mig inte exemplifiera, ni måste också ha sett det. En kandidat lyfter fram hur många miljoner han drar in till sitt företag, den andre vill se en högervridning eftersom hela Wikipedia nu är "flumliberalt" eller vad han nu menar. Andra är i slutfasen av så avancerade studier eller har så krävande jobb att man misstänker att de inte kommer att få någon tid till att avsätta till Wikimedia

(2) Jag tror inte att jag någonsin har sett en renodlad artikelskribent som kandidat i något av valen någonsin. De som ställer upp, eller vill ställa upp (eller kanske vågar ställa upp) är vad jag vill kalla "uppsyningsmän" för att inte blanda ihop dem med de vedertagna begreppen administratör och byråkrat. De två nämnda är uppsyningsmän, men också människor som säger att de huvudsakligen jobbar med att kategorisera, omkategorisera, rätta stavfel, kontrollera, märka artiklar med olika slags stämplar, osv. Alla jobb som alla gör är viktiga, men jag tycker det finns ett dike mellan skribenter och uppsyningsmän. Det är relativt enkelt att gå igenom vad olika personer har gjort, och det är inte svårt att identifiera dem som bidragit med hundratals mindre redigeringar och "stämplar" i början av artiklarna men aldrig skrivit en ny fullång artikel från grunden. Det tycks bara vara dessa människor som väljs eller utses till olika befattningar (eller som är intresserade av sådana befattningar).

Man möter ibland människor som av någon anledning säher sig hata Wikipedia. Ordet "hata" är här ingen överdrift. När man frågar dessa personer om anledningen så visar det sig att de har varit skrivande wikipedister under en period. Ofta är de specialintresserade och närmast experter på något område. Kanske skriver de hellre än bra. Hur det nu än är med den saken kan man föreställa sig vad som hänt. Det slutgiltiga resultatet av 80 timmars effektivt arbete har kolliderat med Wikipedias krav på hur det ska se ut. Detta måste givetvis påpekas, men jag har alltid uppfattat tillrättavisningarna som onödigt hårda och hjärtlösa. En artikel kan få ett flertal "underkäntstämplar" som mycket väl kan uppfattas som kränkande och hotfulla, trots att uppsyningsmännen inte menat detta. Det är ju mallens ord och inte uppsyningsmannens ord som kontrollstämpeln innehåller. Dessvärre plockas de sällan bort när felen åtgärdats, det verkar inte finnas någon som har ansvar för detta. Naturligtvis borde den som stämplar en artikel som t.ex. "inte vara skriven ur ett globalt perspektiv", "inte vara neutralt skriven", "sakna källhänvisningar" eller "bryter mot en ny standard som införts och som alla 'vid det här laget' borde känna till" också borde vara den som tar bort stämpeln om bristen åtgärdats. Uppsyningsmannen borde därför föra ett register över de artiklar haon stämplat. En tredje person, en skribent som tar på sig att redigera om artikeln, skriva om textavsnitt, wikipedisera, m.m. kan inte ha den skyldigheten, och personligen tycker jag inte att jag har rätt till att ta bort en stämpel då jag inte riktigt känner till om jag har den rätten och vad som erfordras.

(3) Det är för få kvinnor som kandiderar. Däremot tror jag att minst 50 % av artikelförfattarna är kvnnor.

--Caspiax 30 juli 2009 kl. 21.05 (CEST)

Vad exakt går att åstadkomma att diskutera det här på svenska på svenska Wikipedias bybrunn? Ta upp det på [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/foundation-l WMF:s maillista (på engelska) istället. För övrigt undrar jag vad du bygger 50% kvinnor på, annat än tro. /Grillo 30 juli 2009 kl. 21.17 (CEST)
Ang. att ta bort kvalitetsstämplar (vad har det med WMF att göra?) är det väldigt enkelt: är problemet fixat, tar man bort stämpeln. Det kan självklart vem som helst göra. Det är bara att kolla varför mallen lades till och om problemet som påtalades åtgärdats. /Grillo 30 juli 2009 kl. 21.21 (CEST)
Håller med Caspiax. --NERIUM 30 juli 2009 kl. 21.29 (CEST)
Japp, samma här. Mörkerman 30 juli 2009 kl. 22.04 (CEST)
(1) håller jag med dig om, men vad gäller kvalitetskontrollsmallar är det enligt min mening helt fel att kalla dessa för hotfulla eller kränkande (när folk skriver på Wikipedia är de medvetna - om de inte är helt nybörjare, men det verkar inte vara sådana personer du pratar om - om att deras bidrag kan redigeras eller kritiseras efter vad andra tycker, och att då få intrycket att folk som vill fixa till artikeln är hotfulla eller kränkande är felaktigt). "Uppsyningsmän" har inte heller något ansvar att göra någonting, precis som ingen annan på Wikipedia (vilket förstås både är på gott och ont), och kan därför inte krävas hårdbevaka alla artiklar de mallar. Sådana mallar kan placeras och tas bort av vem som helst (som allt på Wikipedia, förutom sådant som kräver rent tekniska befogenheter, som blockeringar och användarnamnsbyten), och om en dispyt uppstår om huruvida en artikel bör vara mallad eller ej kan det redas ut på diskussionssidan. Vad gäller (3) bör folk enligt min mening kandidera efter egen vilja och tro att en kan förbättra Wikimedia-projekten, alldeles oavsett för uppdraget irrelevanta egenskaper (som kön, etnicitet, ålder etc). Om det visat sig att en oproportionerligt stor mängd kristna kandiderat, hade du velat ha flera icke-kristna som kandidater? Calandrella 30 juli 2009 kl. 21.43 (CEST)
Ett gammalt talesätt i andra sammanhang lyder "folk får de politiker de förtjänar". Kanske tillämpbart även på poster inom wikivärlden? :-) Nu fick du mig nästan intresserad av att faktiskt kolla kandidater och rösta... Tomas e 30 juli 2009 kl. 21.48 (CEST)
Efter en snabb koll så tror jag att en sak att tänka på är att det i bl.a. USA finns en tradition av att skriva jobbansökningar och CV på ett sätt som med svenska mått mätt kan uppfattas som skrytsamt och väl frikostigt med superlativer. Flera av kandidatpresentationerna är skrivna på detta sätt, och det är nog lite ovanligt att se sådan text översatt ord för ord till svenska. Egentligen skulle den i likhet med poesi behöva tolkas för att ge samma intryck på en svenskspråkig läsare som det engelskspråkiga originalet gör på en amerikan... Tomas e 30 juli 2009 kl. 22.08 (CEST)
Ska erkänna att jag inte ens har tittat på kandidaterna eller engagerat mig i valet. Jag är väl också en sådan som hellre ägnar mig åt att skriva på Wikipedia (men även städa, agera som du kallar det "uppsyningsman" och, ska erkännas, ibland gnälla) än själva organisationen bakom. Kanske är det därför inte så många rena artikelskribenter kandiderar - de ägnar hellre sin tid åt att skriva. Det kan man naturligtvis tycka är synd men det är en trolig tolkning, anser jag.
Vad gäller att man ska behöva hålla koll på varenda artikel man sätter en mall på tycker jag det är för mycket begärt. Wikipedia är ju ett gemensamt arbete och det går ju jättebra att den som åtgärdar bristerna även tar bort mallen, eller om den personen inte gör det, någon annan gör det om de ser att mallen inte längre behövs. Om jag skulle känna press på mig att behöva följa upp alla åtskilliga artiklar jag sätter mallar på, skulle jag kanske dra mig för att göra det, eller få mindre tid över att faktiskt skriva, för då skulle jag kanske få bestämma mig om jag vill ägna min tid på Wikipedia åt att skriva eller vara "uppsyningsman", och inte kunna kombinera de två. Entheta 30 juli 2009 kl. 21.58 (CEST)
Ställer man upp i ett sådant här val själv eller blir man utvald? Har inte synat alla kandidater som du verkar har gjort men har det valts ut kandidater ur ungefär samma byråkratiska grupp eller dylikt så är det förstås beklagligt. Är det så att man själv kan ställa upp så är det ju inte kandidaternas fel utan vårat eget fel som inte ställer upp som motkandidater.
Jag förstår dem som känner sig kränkta över att få en mall utfäst över något man jobbat hårt med, även om man inte ska känna så. Man måste skilja på vad man ska göra och vad man gör. Att få en stämpel på flera tiotals timmar arbete är säkerligen inte kul för alla. Och jag håller faktiskt med om att det är jobbigt att ta bort en mall, speciellt om man själv åtgärdat felen. Känns enligt mig lite samma sak som att rekommendera en artikel man jobbat hårt på, vilket undanbedes om man läser Wikipedia:Rekommenderade artiklar. Därför tycker jag dessa projekt som startat upp samt tävlingar som anordnats/kommer anordnas är ett mycket välkommet tillskott på Wikipedia.
Och slutnoten: Glöm inte att Wikipedia är en fri encyklopedi. Vill man ställa upp som motkandidat så är man fri att göra det. Tanzania 30 juli 2009 kl. 22.04 (CEST)
Tycker definitivt att man skall ansvara för de malla mall lägger in i artiklar. Jag förbättrar ofta artiklar med mallar men jag tar inte bort dem för att de är sällan det är något på diskussionssidan om vad den som mallat önskar med mallningen så det är omöjligt att veta om jag åtgärdat det som önskades. Jag har läst igenom de nominerades beskrivningar för att göra min röstplikt men inte klarat av att välja någon. Det verkar som om de har en personlig agenda som de vill driva på en högre nivå snarare än att arbeta för wiki-allting. --NERIUM 30 juli 2009 kl. 22.30 (CEST)
Om jag ser en artikel med en mall, och jag inte förstår vad mallen syftar på, tar jag bort den och antar att antingen har felet, vad det nu var, rättats, eller att den som lagt in mallen gjort nån felbedömning. Det är ju självklart möjligt att det då är jag som gör en felbedömning men då kan någon annan som inte delar min bedömning lägga tillbaks den, och det hela hade varit mycket lättare om mallen motiverats (varför jag tycker det vore väldigt praktiskt om alla mallar gick att motivera utan att nödvändigtvis behöva förklara dem på diskussionssidan). Detsamma gäller också om jag åtgärdar en sak. Anser jag mig ha åtgärdat det tar jag bort mallen eftersom jag inte tycker problemet finns kvar; tycker någon annan annorlunda kan de lägga in mallen igen. Entheta 30 juli 2009 kl. 22.53 (CEST)
Det var en bra inställning. Var djärva i borttagandet av mallar! I synnerhet gällande omotiverade sådana. --bOiviE  31 juli 2009 kl. 07.13 (CEST)

Vad kul att det blir lite debatt om omröstningen till Wikimedia Foundations styrelse. Och om det gör att fler svenskar ställer upp vore det underbart. I min erfarenhet är det i stort sett två grupper: de som skriver artiklar och de som gör IRL-saker. Det finns viss överlappning här, men det finns fler wikipedianer (wikinewsianer, etc) än det finns wikimedianer. Att det är så är kanske inte så konstigt: vill man syssla med Wikipedia skriver man artiklar, rättar man stavfel etc - man åker inte runt till skolor och företag och berättar om Wikipedia, man ställer sig inte på en mässa i fyra dagar, man åker inte på internationella konferenser, man skriver inte debattartiklar, etc. Så är det i alla fall för de flesta. Jag försöker att göra båda, även om det inte alltid lyckas. Ibland skriver jag inget och ibland gör jag inget utanför Wikipedia. Men jag tror att vi inte får glömma bort att det delvis krävs olika typer av människor för så pass olika uppgifter. Alla gillar inte att prata inför folk, för att ta ett exempel. Och vi behöver fler av båda sorterna.//Hannibal 31 juli 2009 kl. 12.37 (CEST)

Mmm, Wikipedia skulle aldrig klara sig enbart med folk som bara skrev långa artiklar (utan någon kategorisering, interwikilänkande, länkande, raderingsförslagande, klotterborttagning, relevanskontroll eller så), enbart med "uppsyningmän"/folk som putsade/fixade till/diskuterade artiklar (för då skulle det ju inte finnas några artiklar att fixa till!) eller enbart med folk som promotade Wikipedia och försökte värva fler skribenter AFK (för då skulle det inte finnas något Wikipedia att promota!). Allt arbete - artikelskrivande, -tillfixande och Wikipediapromotande - behövs och är lika viktigt. Calandrella 31 juli 2009 kl. 13.33 (CEST)
Appropå det. Är kursmaterialet om Wikipedia klart (färdigöversatt från tyska...var det väl?)? Finns det att ta del av? Är lite småsugen på att hålla föredrag för Hedemoras Hyresgästförening, Svenska Kyrkans Unga el. dyl. Men först vill jag nog ha nåt att stå på, eller åtminstone få inspiration av. Vivo 31 juli 2009 kl. 22.26 (CEST)

Gruppera referenser och fotnoterRedigera

Det går att gruppera noter i artiklar och sedan lista grupperna separat. Därmed kan man använda samma notsystem för både referenser och fotnoter, och ändå skilja på dem. Detta sker genom att man i ref-taggen lägger ett attribut "group" som man sätter till ett gruppnamn, och sedan använder samma attribut i references-taggen. Gruppnamnet står med i notmarkören, t.ex. "[not 1]" om man väljer gruppnamnet "not".

Exempel:

Månen lyser vitt<ref group="not">Ibland även gult eller rött.</ref> eftersom den reflekterar solens ljus.<ref>Hallén, Erik G. ''Månens karakteristika'', 1964</ref>
== Fotnoter ==
<references group="not"/>
== Referenser ==
<references/>

Se vidare en:Wikipedia:Footnotes#Separating reference lists and explanatory notes.

Finns det ett behov av detta på svenskspråkiga Wikipedia? Behöver Wikipedia:Källhänvisningar uppdateras? Personligen tycker jag att vi ska vara sparsamma med sådana här noter. I allmänhet gäller att det som är värt att lägga in som fotnot är värt att lägga in direkt i texten. —CÆSAR 23 juli 2009 kl. 22.26 (CEST)

Jag tycker att det kunde vara värdefullt. Fotnoter ska förstås användas sparsamt, men någon gång ibland kan de behövas och t.ex. spara ett behov av att stopppa in en lång parantes. Problemet är då att "Källor" inte längre är helt rätt rubrik om man använt ref för både källor och fotnoter. Tomas e 23 juli 2009 kl. 22.56 (CEST)
Jag har gjort på liknande sätt i artikeln om Ealdred och Hakarps kyrka och det är mycket värdefullt enligt mig. Jag har då använt namnen "fotnoter" för ja fotnoterna, och "noter" för källorna. Tanzania 23 juli 2009 kl. 11:49 (GMT-6)
Jag skulle gärna se att det finns en möjlighet att även dela upp källorna i två olika "referenslistor". Jag upptäckte problemet när jag höll på att översätta en del av texten från engelskspråkiga Wikipedias artikel List of volcanoes in Indonesia. På engelskspråkiga Wikipedia är det möjligt att ha två olika "referenslistor" med den ena som den vanliga[1] [2] [3] i texten och en annan med bokstäver istället [a] [b] [c]. Det går visserligen att ta sig runt det genom att använda {{#tag:ref| källan |group=a}} men den ser mer krånglig ut, och kan därmed skrämma nya användare från att redigera i den, och ser enligt mig inte lika bra ut då resultatet även blir en längre not [a 1] [a 2] [a 3]. (Jag lärde mig när jag läste ovanstående skrivningar att <ref group="a"></ref> skulle ha samma funktion) Det skulle vara smidigt att med någon enkel mall, eller liknade, kunna skriva ut det som två olika "referenslistor", men då med bara bokstäver. Elfsborgarndisk. 30 juli 2009 kl. 12.00 (CEST)
Vad menar du skulle vara skillnaden mellan fotnoter och noter, Tanzania? Noter finns av två slag i tryckta verk: fotnoter, som finns längst ner på varje sida, och slutnoter, som finns samlade längst bak i boken. I Wikipedia, där varje artikel av naturliga skäl bara har en sida, finns egentligen ingen skillnad på olika noter. De bara kallas fotnoter, eftersom de finns längst ner på samma sida och inte på någon annan sida. Noter används även i tryckta verk både för att ange källor/referenser och för att ge kommentarer till texten. E.G. den 31 juli 2009 kl. 23.02 (CEST)

Varningsruta för fantasiartiklarRedigera

Jag tänkte bara nämna att jag skapat en liten detta-är-inte-en-artikel-varningsruta (se nedan) som kanske kan vara bra att ha om/när någon lägger in rena fantasiartiklar (som hade snabbraderats om de låg i den ordinarie namnrymden) under sin egen användarpresentation där vi just nu låter folk lägga lite vad som helst.

Kanske kan den även vara användbar om någon börjar skissa på förslag till riktlinjer och man vill markera att det rör sig om just en individs förslag på riktlinjer och inte något som är allmänt accepterade, gillat och stadfäst av Konungen etc etc.

- Tournesol 25 juli 2009 kl. 13.36 (CEST)


Den kan nog vara användbar ibland. För att använda den skriver man alltså {{Undersida användare}}. E.G. den 1 augusti 2009 kl. 03.46 (CEST)

Hur duktiga är vi på att ge bakgrundsinfomation till aktuella händelser? Räcker vi till?Redigera

Brukar du besöka Wikipedia för att ta reda på bakgrundsinformationen om nutidshändelser? Händelser såsom kriget i Afghanistan, Michael Jacksons död, DN-galan, svininfluensan eller varför inte varför glödlamporna ska skrotas? Då är du inte ensam! I vissa fall är dock våra artiklar om dessa dagsaktuella händelser mindre bra... Detta är något som kan solka bilden av Wikipedia hos dem som inte besöker oss så ofta. För att göra något åt detta har jag sjösatt Projekt aktuellt! I projektet kan förbättrandet av högaktuella artiklar samordnas på ett strukturerat sätt och effekten maximeras! Ta gärna en titt på projektsidan och skriv upp dig på deltagarlistan! Jopparn 31 juli 2009 kl. 00.41 (CEST)

Förbättringar och nya idéer till projektet välkomnas! Jopparn 31 juli 2009 kl. 00.41 (CEST)
Det finns ju en hel del nutida händelser där bakgrunden är oklar och då det är vårat jobb att berätta den neutrala sanningen så är det svårt att hantera dessa händelser på ett neutralt sätt och samtidigt ha de täckande källor som krävs för att artikeln ska vara trovärdig. /* Sertion (diskussion) */ 31 juli 2009 kl. 11.52 (CEST)
Jag har skrivit en hel del om bakgrund, orsaker och kritik i artikeln Förvaltningsrätt (domstol), skapad förra veckan, utökad denna. DG 31 juli 2009 kl. 12.54 (CEST)
Sertion: Självklart skall man bedriva källkritik när man skriver och inte ta med vad som helst, det är förstås alltid bra att påpeka. Aktuella artiklar skiljer sig här inte ifrån övriga artiklar. Men Projektet handlar bara om att sätta fokus på, och snabbt förbättra, artiklar som kommer att läsas av tusentals människor inom en snar framtid. Jopparn 31 juli 2009 kl. 18.14 (CEST)
DG: Mycket fin artikel! Väl strukturerad och försedd med goda källor. Ett annat fint exempel jag lagt märke till är Elinneas mycket fina utökning av artikeln om John Dillinger (som tyvärr skedde några dagar för sent för att få med en stor del av besökarna, men det är sådant som projektet förhoppningsvis kan råda bot på!). Jopparn 31 juli 2009 kl. 18.28 (CEST)
Tack! Ja, jag vet att den utökningen kom lite sent, det hade varit bra om den varit klar till premiären istället för att jag kom på "hrm, vi borde nog ha en längre artikel om honom nu när han är filmaktuell" och satte igång och översätta. Tycker att det låter väldigt bra med det här projektet för att strukturera detta och se till att vi har bra artiklar om sådant som många vill läsa om. Apropå biografier på film vet jag att det kommer en film om Coco Chanel i september, så vi kan ju kanske försöka se till att den artikeln är så bra som möjligt tills dess. / Elinnea 31 juli 2009 kl. 19.26 (CEST)
Jag tackar också. DG 31 juli 2009 kl. 23.24 (CEST)
Jag känner mig lite tvehågsen inför detta. Wikipedia är ett uppslagsverk, ingen nyhetsförmedlning. För det senare finns ju rent av ett särskilt, annat projekt: Wikinews. Ett uppslagsverk skall ha väl genomtänkta och genomarbetare artiklar. Om de skrivs för snabbt och mest baserat på helt aktuell journalistik, kan det hända att analysen blir grund och eventuella rykten som uppkommit i media får en olycklig spridning. Wikipedia skall förstås kunna ge bakgrunden till saker, men det skall nog inte vara Wikipedias uppgift att alltid försöka ha med det senaste. För min del tycker jag rent av att det ibland är bättre att inte ha med det allra senaste utan i stället kunna vara en källa för det som har gällt innan den senaste nyheten briserade – men däremot förstås gärna det näst senaste, det som ändå ännu inte har hunnit komma ut i någon tryckt bok. E.G. den 31 juli 2009 kl. 23.12 (CEST)
Mitt intryck av projektet är inte att det ska rapportera om det senaste, men att se till att om t.ex det släpps en film om John Dillinger eller Coco Chanel, så ska vår artikel om John Dillinger eller Coco Chanel vara så bra som möjligt, om det utbryter ett uppror i Långtbortistan så ska vi se till att vi har en bra artikel om Långtbortistan (men inte nödvändigtvis artikeln "Upproret i Långtbortistan 2009"). Alltså inte att det handlar om nyhetsrapportering, utan snarare förutsäga vad som kommer kommer stå i andras nyhetsrapportering och många kommer att googla på, hitta en wikipediaartikel och att då se till att den är så bra som möjligt när de kommer till den. / Elinnea 31 juli 2009 kl. 23.25 (CEST)
(redigeringskonflikt) Hejsan E.G.! Som jag sagt (och som jag har försökt förmedla med ingressen på projektsidan) handlar det alltså inte om att skriva in det som just har hänt i artiklarna, utan om att gemensamt sätta fokus på att förbättra artiklar som på grund av aktuella händelser kommer att läsas av ett stort antal människor inom de närmaste dagarna. På grund av det stora antalet besökare anser jag att det är extra viktigt att de är i ett i alla fall hyfsat skick (vilket ofta går att ordna relativt snabbt, framförallt om man hjälps åt). Jag vet inte om det kan förtydligas på något sätt? Är projektnamnet dåligt valt? Några idéer till förändringar som kan göras? Jopparn 31 juli 2009 kl. 23.32 (CEST)
Elinnea förklarade annars det hela bra! Jopparn 31 juli 2009 kl. 23.33 (CEST)
Artiklarna om aktuella ämnen måste synas högre upp igen på huvudsidan. Låt den byta plats med "Utvald artikel", som känns mer somfördjupning och kan ligga längre ner. J 1982 31 juli 2009 kl. 23.42 (CEST)
Va? Självklart ska Wikipedias bästa artiklar belysas mest och därför vara högst upp. De är ju förebilder för hur artiklar bör se ut, medan de aktuella artiklarna kan vara av mycket varierande kvalitet. Andra plats är tillräckligt högt upp och syns i de flesta skärmupplösningar. -- jiˈesˌdeːo ] 1 augusti 2009 kl. 01.10 (CEST)
Jag tycker det här är ett jättebra projekt (fast man skulle kunna fundera ut ett mer beskrivande namn som sätter projektramarna) vars resultat skulle kunna visa på Wikipedias styrka. Som ett exempel skulle man kunna ta det nyliga presidentvalet i Iran 12:e juni, projektet hade kunnat skapa artikeln Irans president en månad innan själva valet, istället för som nu gjordes - fyra dagar efter. Artiklar av typen Presidentvalet i Iran 2009 är dock inget som projektet nödvändigtvis behöver befatta sig med. Jag ska gå med! //Knuckles...wha? 1 augusti 2009 kl. 01.01 (CEST)
Vad kul att vi börjar bli några stycken! Kommer du på ett bra alternativ som namn så vore det ju fint! Jopparn 1 augusti 2009 kl. 17.41 (CEST)

Någon som är bevandrad på statistik?Redigera

Hej, jag kom just att fundera på det där med att svenskspråkiga Wikipedia har så många korta artiklar, se till exempel Wikipedia:Projekt substubbar. Finns det någon som är tillräckligt haj på statistik att den kan förklara hur mycket våra artiklar skulle behöva förlängas för att vi inte längre skulle ligga så långt ner? Som målvärde skulle vi kunna ha att inga artiklar (utom redirects etc) skulle vara under 512kb, vilket strax över en tredjedel av våra artiklar (33,5%) är i dagsläget. Är det ett för orealistiskt mål? Om man räknar med att det tar tio minuter för en användare att förlänga från 200 till 600 kb, hur lång tid skulle hela företaget ta? Och hur lång tid skulle det ta om det tar en timme per användare att förlänga en artikel på 200 kb till 5000 byte (i runda slängar)?//Hannibal 31 juli 2009 kl. 21.00 (CEST) (uppdaterad 31 juli 2009 kl. 21.02 (CEST))

När du skriver kb, menar du kilobit, kibibyte eller kilobyte? För om alla artiklar skulle vara över 512kb (som i kilobyte) så har vi ganska långt kvar. /* Sertion (diskussion) */ 31 juli 2009 kl. 21.07 (CEST)
(Jag antar att du inte menar kb, utan byte) Om alla cirka 3000 aktiva (enligt Wikipedia:Statistik/Statistik lade en timme på att utöka artiklar på ~200 byte till ~600 byte, skulle antalet artiklar under 512 byte vara ungefär 16 000 färre. Således: om alla aktiva användare i denna minut började utöka 200 b-stubbar till över 600 b, skulle det inte finnas några artiklar under 512 byte om ungefär sju timmar. Det är lite... hisnande (bara sju timmars arbete för att få bort dem!). Om jag räknat rätt... Calandrella 31 juli 2009 kl. 21.09 (CEST)
Och sedan måste vi stoppa möjligheten att skapa nya artiklar! --  L a v a l l e n  31 juli 2009 kl. 21.11 (CEST)
Det finns nästan inte några artikelsubstubbar kvar. Det som finns är korta förgreningssidor ca 13000. Engelska wp har löst problemet med att lägga in följande slinga.

{{Short pages monitor}}<!-- This long comment was added to the page to prevent it being listed on Special:Shortpages. It and the accompanying monitoring template were generated via Template:Longcomment. Please do not remove the monitor template without removing the comment as well. -->

Vilket ger stort utslag i statistiken över artiklar under 512(wikipedia)bytes. --NERIUM 31 juli 2009 kl. 21.15 (CEST)
Med risk för att låta pessimistisk med jag tror definitivt att "inga artiklar under 512 b" är fullständigt orealistiskt mål. Det handlar ju om typ 100 000 artiklar, men det är ju inte bara en fråga om tid, det finns en hel del artiklar som inte direkt kan förlängas så mycket. Sätter man 256 som gräns, vilket är den vi brukar räkna med, är det ett kanske realistiskt mål, men även det är tveksamt. Jag tror inte att vi kan få ned dessa till noll, däremot kan vi successivt förbättra vår ställning jämfört med andra språkversioner. Vi ligger på 24:e plats av de 30 största språkversionerna. Något som vi har börjat fokusera på på senare tid, tack vara LA2, är att vi har väldigt många artiklar som ser ut att ha många bytes i historiken, men som inte räknas i statistiken, man kan kalla dem "brödstubbar", alltså artiklar med tabeller som fyller ut, men som knappt har något innehåll. Nästa vecka ska vi dock fokusera på dessa i Veckans tävling. Här har vi massor av artikelsubstubbar under 256 b, förläng gärna dem. / Elinnea 31 juli 2009 kl. 21.21 (CEST)
Varför inte substa alla stub- och kvalitets-mallar, så blir alla korta artiklar genast längre. (Obs, ironi!) --  L a v a l l e n  31 juli 2009 kl. 21.33 (CEST)
Calandrella: du har rätt. Byte, menade jag.
Elinnea: jag håller med dig att det kanske är orealistiskt. Det här var ett tankeexperiment för egen del för att kolla hur orealistiskt det var. Å andra sidan, för tio år sedan var det orealistiskt att tro att det skulle gå att göra ett fritt uppslagsverk som vem som helst kan redigera och få någon som helst kvalitet på det - och dessutom göra det okej på ett hundratal språk. Men här är vi... Få se hur många fler kaniner vi kan trolla fram ur den hatten.
Med 3000 aktiva, 100 000 korta artiklar (33 var), och säg en halvtimme per artikel då för att vara generös, skulle det här omöjliga projektet således ta 16-17 timmar. Kan det stämma?//Hannibal 31 juli 2009 kl. 22.27 (CEST)
Då det enligt statistiksidan är cirka 200 av oss som är mycket aktiva är det nog rimligare att räkna på den siffran. För att förlänga alla de 100 000 artiklarna skulle det per person innebära: (100 000/200)*0,5=250 timmar, vilket motsvarar 1,46 timmars artikelförlängning per dag i ett år. Jopparn 31 juli 2009 kl. 22.48 (CEST)
Man kan ju räkna på alla möjliga användarantal och artikelantal, men det mest rimliga är väl att utgå från verkligheten, någorlunda iaf, annars blir det ju bara sifferlekar. Hur många av dessa 200 mycket aktiva förlänger ens en substub om dan upp över 512 b? Ska man kanske gissa på 10 max, om man räknar generöst? Då tar det väl ca 30 år eller nåt, om de verkligen förlänger en var, varje dag, vilket jag inte tror de orkar. Man får se till sig själv, hur många förlänger jag dagligen egentligen, annars blir bara det här mycket snack och lite verkstad. / Elinnea 31 juli 2009 kl. 23.40 (CEST)
Jag förstår verkligen inte, och har aldrig förstått, denna fixering vid artikelstatistik. Jag skriver mycket hellre en artikel som (åtminstone jag tycker) är bra för uppslagsverket, än ägnar mig åt att förlänga substubbar bara för att. Så räkna bort mig från de 3 000 - eller ev. 200 - aktiva i det här sammanhanget :) BiblioteKarin 1 augusti 2009 kl. 00.20 (CEST)

Jag förstår faktiskt allvarligt talat inte meningen med att "få bort" alla substubbar. Är det inte bättre att fortsätta som vi gör? En av substubbarna kommer någon dag förlängas av någon som har information och till dess kan den väl få vara en substub? Gillar inte tanken att fylla ut en artikel "bara för att statistiken ska se bättre ut". Sen är väl en kort artikel som beskriver ämnet bättre än ingen artikel alls? Eller har jag missuppfattat något? Tanzania 1 augusti 2009 kl. 02.58 (CEST)

Jag håller med BiblioteKarin och Tanzania. Det finns många sätt att förbättra uppslagsverket, men att förbättra artikellängdstatistiken känns inte som ett av de mest meningsfulla. -- bOİvİE 1 augusti 2009 kl. 09.20 (CEST)
Precis! Jag har den senaste timmen sett en massa kommuner i Schweiz rulla inför mitt ansikte, och det finns säkert mycket att säga om dessa artiklar, men de innehåller inte en enda byte med listor över C/D-kändisar som är födda där. --  L a v a l l e n  1 augusti 2009 kl. 09.38 (CEST)
Jag kanske misstolkade det hela, men jag tog det hela som just en tankelek hur länge det kunde tänkas ta om alla nu skulle fokusera sin tid på just det här, inte att det var seriöst menat, eller ens speciellt önskvärt att alla ska hålla på med det... Jopparn 1 augusti 2009 kl. 17.17 (CEST)
Som tankelek är det helt ok. Det går också att leka med tanken på hur lång tid det skulle ta för ett oändligt antal apor att förlängaa artiklarna. Problemet som jag ser det är att denna hets på kvalite räknad i bytes, går ut över själva kvaliten. Jag har sett så många krystade infogningar att jag nästan tappat lusten här ibland... - Infogningar som känns som de enbart skapats i hetsen att få bort dessa stubar. Resultatet blir krystade och konstiga länkningar och jag vet inte vad...
(Har ni förresten sett en bra encyklopedi som saknat korta artiklar?)
Personligen jobbar jag nu mest med entropin i de befintliga artiklarna (den tid jag inte lägger på src: alltså) än att hålla på att tvinga mig själv skriva i ämnen jag inte vet ngt om och som inte intresserar mig. --  L a v a l l e n  1 augusti 2009 kl. 18.11 (CEST)
Jodå, jag håller helt med dig/er om att det hela inte får gå för långt vad gäller fokuserandet på antalet byte. Jag måste dock säga att de som arbetar på wp:projekt substubbar allt som oftast gör ett mycket fint jobb! Jopparn 1 augusti 2009 kl. 18.26 (CEST)
Jodå, det är ofta inte fel tänkt. Problemet kommer när den stora artikeln åldras och redigeras vidare. Det infogade materialet tas bort eller drunknar i jätteartikeln.
Har i mitt arbete senaste tiden funderat på vad vi ska göra med alla namn-artiklar som finns infogade i våra grensidor? - Ska vi försöka bryta ut dem och försöka göra våra grensidor rena från den typen av material. Helt rena från vissa typer av artikel-material tror jag inte vi kan (eller bör) få dem, men just dessa namn-artiklar borde väl kunna stå för sig själva? --  L a v a l l e n  1 augusti 2009 kl. 18.40 (CEST)
Det här är inte en fråga som jag direkt reflekterat över tidigare, men efter att ha tittat runt lite måste jag säga att jag personligen tycker att det är rätt bra som det är nu. Namn-artiklar är nog rätt svåra att skriva speciellt mycket om och jag inbillar mig att det oftast är någon speciell med namnet som man söker på, och då är ju grensidorna en mycket bra hjälp, mig veterligt saknar vi ju kategorier baserade på förnamn. Om man sedan låter informationen om namnet stå först drunknar det ju heller inte i listan av namn, som positiva exempel som har det upplägget kan Johan och Magnus nämnas. Något som däremot är lite tråkigt är Sverige-centreringen i de artiklarna. Jopparn 1 augusti 2009 kl. 19.42 (CEST)
Jag har två synpunkter. För det första är det ofta roligt att bolla med statistik och siffror så som i Jopparns tankelek, men i praktiken är det nog inte så lätt. Stubbar och substubbar är inte sällan korta av en anledning: att det är svårt att få fram vederhäftig information för att förlänga artiklarna, varvid det tar tid att förlänga dem. Samtidigt kan ämnet i sig vara intressant nog för en artikel. För det andra kan jag inte se något självändamål i att förlänga artiklar. Många uppslagsord kan vara viktiga nog för att få artikeln relevant, men är för den skull inte viktiga nog för att artikeln skall göras riktigt lång. Jämför med tryckta uppslagsverk - där finns det ofta mängder med artiklar som vi skulle kalla stubbar eller substubbar på Wikipedia. Vi har visserligen inte så pass begränsad plats som dem som sätter ihop tryckta uppslagsverk, men jag anser att det mycket väl kan vara vettigt att ha korta artiklar vid sidan om de långa. Alla relevanta ämnen är kanske inte relevanta nog för en artikel på över 2 000 byte. De flesta läsarna kanske ändå hellre går vidare via länkar till närliggande ämnen. DG 1 augusti 2009 kl. 18.05 (CEST)

Wikipediaaktivitet i juliRedigera

Antalet accesser mot svenskspråkiga Wikipedia var över 60 M i juli, upp 20% mot juli 2008, och +10% mot juni. Det ligger nära till hands att tolka detta som att vår läsarbas numera breddats och inte domineras så mycket av elever som tidigare (accesskurvan brukar annars följa skolåret väl).

Även siffrorna som anger aktivitetsnivån under juli har varit höga med bland annat ett nettotillskott på fler än 110 artiklar/dag, högsta siffran sedan januari och även detta en trendbrott mot tidigare år.

Utvecklingen av bidragsgivare, som det finns kompletta siffror för från juni och som jag tycker mig också kunnat observera under juli, är att det inte har varit ett stort tillskott av helt nya användare, däremot att många tidigare användare, som varit inaktiva en tid, återkommit med nyskapade artiklar.

Jag har påbörjat ett omgörande av Wikipedia:Statistik och kommer framöver hålla den sidans tabeller uppdaterade (Fler grafer och tabeller under rubriken Artiklar - antal och kvalitet önskas fö). Wanpe 1 augusti 2009 kl. 07.31 (CEST)

Kvalitetsmätningen - augustiRedigera

Kvalitetsmätningen det senaste året    (tidigare mätningar)
Datum Kval. Fakta Fluff Förvirr. POV Plag. Rel. Språkv. Ifrågas. Ickewiki Städa Infoga Glob. Ouppdat. Subst. Totalt
(exkl. Källor)
Källor Totalt
(inkl. Källor)
Andel
2022-01-01 5 118 64 8 46 0 117 295 418 0 107 268 435 1 659 37 3 577 49 512 53 089 1,92 %
2022-02-01 6 108 64 10 46 0 84 299 424 0 118 253 429 1 677 44 3 562 49 600 53 162 1,98 %
2022-03-01 7 108 65 10 47 1 60 300 443 0 124 261 432 1 695 46 3 599 49 924 53 523 2,05 %
2022-04-01 9 105 59 7 44 0 47 295 440 0 129 252 433 1 713 63 3 596 50 367 53 963 2,09 %
2022-05-01 12 105 59 8 48 0 73 301 442 0 131 268 429 1 724 38 3 638 50 863 54 501 2,13 %
2022-06-01 8 110 64 8 37 1 79 300 449 0 133 265 435 1 743 5 3 637 51 332 54 969 2,15 %
2022-07-01 7 111 61 9 40 0 93 306 453 0 140 306 435 1 775 5 3 741 51 702 55 443 2,17 %
2022-08-01 7 115 54 9 45 0 85 289 444 1 137 321 435 1 789 9 3 740 51 647 55 387 2,17 %
2022-09-01 6 114 64 7 43 0 76 292 446 0 134 448 435 1 780 15 3 860 52 025 55 885 2,19 %
2022-10-01 8 113 45 7 40 0 143 289 436 0 131 375 436 1 839 18 3 880 52 896 56 776 2,22 %
2022-11-01 7 114 49 7 43 3 126 304 428 0 139 404 439 1 885 3 3 951 53 409 57 360 2,24 %
2022-12-01 10 521 53 7 42 0 58 306 418 0 130 305 439 1 923 0 4 212 53 963 58 175 2,28 %
Förklaring

Om du vill hjälpa till att höja kvaliteten på svenskspråkiga Wikipedia finns det en rad kvalitetsprojekt att engagera sig i.

Sedan förra kvalitetsmätningen har Wikipedia:Projekt fluff och Wikipedia:Projekt faktakoll bildats, och man kan se en nedgång i båda kategorierna. I Kategori:Faktakoll är nedgången rätt stor, det är väl inte så att några artiklar "försvunnit" iom dateringen eller liknande, dvs att de fortfarande är märkta och ickefaktakollade, men inte syns i kategorierna? Som vanligt behövs det fler som deltar i kvalitetsprojekten och fler Veckans tävlingar som fokuserar på dessa områden. I Wikipedia:Projekt språkvård har en minskning skett, "Månadens språkvårdare" kommer att utses varje månad och det kommer att finnas en artikel som man samarbetar kring. / Elinnea 1 augusti 2009 kl. 09.36 (CEST)

Jag förstår inte hur det bara kan vara 360 språkvårdsartiklar kvar? Enligt språkvårds-kategorin finns det ju 398 artiklar med språkvårdsmärkning? Eller har jag missuppfattat vilka artiklar det är som ingår i den spalten? / Icea 1 augusti 2009 kl. 18.45 (CEST)
Jag hade skrivit fel, bra att du såg det. Har ändrat./ Elinnea 1 augusti 2009 kl. 20.19 (CEST)

Bybrunnens arkivRedigera

I Wikipedias barndom fungerade arkiveringen av Bybrunnen inte på samma sätt som idag. Åren 2003 och 2004 är arkiverade i ett improviserat system i sex delar, 2005 saknas helt och 2006 är samlat i ett enda arkiv samt två sidor som kallas papperskorgar. Under 2007 började arkiveringen fungera som idag.

Detta har resulterat i den brokiga lista över arkiv som finns på här. På Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv inkluderas specialsidan som en mall. Mitt förslag, för att göra arkivet mer överskådligt, är att på denna sida eller en annan nyskapad inkludera nedanstående:

Kronologisk lista över arkiv (se även den automatiskt genererade listan):

2003
2004
2006
2007
2008
2009

Den kronologiska listan med en länk till den automatgenererade för den som är intresserad kompletteras dessutom med en sökfunktion. Då kan man hitta alla diskussioner om till exempel interwikilänkar, genom att söka på detta ord. Sökfunktionen är "stulen" från enwp. »Wolfgangus Mozart 29 juli 2009 kl. 21.12 (CEST)

Mycket bra ide! Väldigt enkelt och smidigt, precis som Wikipedia ska va. EWRdisk. 29 juli 2009 kl. 21.28 (CEST)
Ser mycket trevligt ut. Men det kommer komma kommentarer om att det är onödigt att krångla till det (Dock denna kommentaren kanske stoppar den värsta vågen). /* Sertion (diskussion) */ 29 juli 2009 kl. 23.22 (CEST)
Då ingen kommit med invändningar har jag nu lagt in förslaget på Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv. Kom gärna med förslag till förbättringar. »Wolfgangus Mozart 2 augusti 2009 kl. 11.07 (CEST)

Visste du att...Redigera

Kan man inte arkivera Visste du att.. funktionen automatiskt, istället för att man behöver göra det manuellt? Rätt många glömmer bort att aktivera eller vet inte att man helst skall göra det.. Behövs arkivet överhuvudtaget? Tanzania 30 juli 2009 kl. 15.15 (CEST)

Man kan ju inte påstå att man inte vet att det ska göras, det står ju hur tydligt som helst i instruktionspunkterna. De flesta klarar nog att klippa och klistra in en enkel textrad. "Glömmer bort" kan jag köpa, men inte att man inte vet. Jag anser att arkivet är väldigt intressant och roligt att titta i, när man vill se vilka nya artiklar som skrivits på senaste tiden, de senaste artiklarna som vi skrivit bör absolut lyftas fram och visas upp och inte bara den korta tid de ligger på huvudsidan. / Elinnea 30 juli 2009 kl. 15.26 (CEST)
Jag har väl något knappt 10-tal gånger lagt in artiklar på "Visste du att..." genom åren men måste erkänna att jag inte någon gång noterat uppmaningen att arkivera det man tar bort. Även när jag tittade på instruktionstexten nu och medvetet sökte informationen fick jag leta länge i den inte särskilt läsvänliga textmassan innan jag såg det. Med andra ord: vill man räkna med att folk i allmänhet inte skall missa detta borde det nog stå med VERSALER allra högst upp bland instruktionerna. /FredrikT 30 juli 2009 kl. 16.28 (CEST)
Alternativt så kan man använda MediaWikis alldeles fenomenala historik-funktion för att se äldre inlägg. /* Sertion (diskussion) */ 30 juli 2009 kl. 16.30 (CEST)
"Visste du att" har funnits sen 2004 och har arkiverats lika länge, så jag förstår inte hur detta kan ha undgått en... Dessutom tycker jag att informationstexten "*OBS! Arkivera tidigare Visste du att-artiklar på sidan Wikipedia:Visste du att ..." är omöjlig att missa. Det står ju OBS! med versaler, då läser man ju det som står automatiskt det går ju knappt att undvika... Jag tycker inte blir tydligare att skriva hela texten med versaler, det ser bara skrikigt ut. / Elinnea 30 juli 2009 kl. 16.52 (CEST)
Borde inte någon bot kunna sköta det då? Jag är inte duktig på robotar men tillexempel som diskussionssidor arkiveras? Jag håller med Elinnea om att arkivet är roligt att läsa i och det är synd att inte fler arkiverar.. Tanzania 30 juli 2009 kl. 19.15 (CEST)
Det är EnDumEn's bot du syftar på och såsom den fungerar idag, tror jag inte det skulle funka. Den bygger på att det finns en tidsstämpel i signaturerna, och några sådana finns inte Visste du att... --  L a v a l l e n  30 juli 2009 kl. 19.53 (CEST)
Är det koden eller texten boten känner av då? Om det är koden så skulle man ju kunna säga att man arkiverar efter en vecka eller något, och att man skriver fyra tilde inom <!--- ---> Eller hur det nu ser ut. Skulle inte det kunna funka? Tanzania 30 juli 2009 kl. 21.51 (CEST)
Vi testar och ser vad som händer () --  L a v a l l e n  2 augusti 2009 kl. 11.50 (CEST)
Inget händer med de fyra tilde, som synes, det bildas ingen tidsstämpel, vilket krävs för botens skull... --  L a v a l l e n  2 augusti 2009 kl. 11.51 (CEST)

Ta inte bort "döda länkar" utan vidareRedigera

Jag har sett flera fall där externa länkar eller hela referenser raderas fastän det skulle varit trivialt att fixa dem, det kan röra sig om att ett kommatecken har använts istället för en punkt i adressen. Det kan också vara så att hela sajten har flyttats, sidan har flyttats inom sajten eller att servern är tillfälligt nere.

Om t.ex. en stor webbplats tillhörande en myndighet som det har länkats till i stor omfattning skulle flytta sina sidor är det synd om länkarna börjar tas bort innan någon hinner gå igenom dem systematiskt för att rätta till dem. Ifall länken istället märks upp med mallen {{död länk}} hamnar artikeln i Kategori:Alla artiklar med döda externa länkar som fler kan kontrollera.

Förslag till policy: En icke fungerande länk ska aldrig tas bort om den inte först har varit märkt med mallen {{död länk}} i minst en månad eller tills någon fixar länken. Alla länkar som tas bort med den enda motiveringen att de inte fungerar ska omedelbart återställas och mallen läggas till. Undantag kan ske i speciella fall som då ska motiveras med en redigeringskommentar. Tocant 29 juli 2009 kl. 13.29 (CEST)

När det gäller källor låter det kanske som en bra idé, men känns lite onödigt strikt att tillämpa på externa länkar i allmänhet; det är ju inte alla som är viktiga. Kan tilläggas att jag inte kände till att den mallen fanns, så det var bra att du upplyste om det. Entheta 29 juli 2009 kl. 13.53 (CEST)
Medhåll. Jag tycker liksom Tocant att man bör vara ganska försiktig med länkar i källorna, men jag ser inte riktigt att det är lika viktigt för vanliga externa länkar. /Julle 29 juli 2009 kl. 13.59 (CEST)
Kanske ligger något i det, problemet är att länkar under rubriken "Externa länkar" i själva verket ofta är källor och att vad som är viktigt är en subjektiv bedömning som kan kräva viss specialkompetens. Man bör i sådana fall skriva något i stil med "tar bort irrelevant död länk" eller liknande i redigeringskommentaren så det framgår att länken inte tas bort bara för att den inte fungerar. Skriver man ingen motivering bör policy vara omedelbar återställning med tillägg av mallen. Tocant 29 juli 2009 kl. 14.14 (CEST)
Jag håller på att gå igenom samtliga externa länkar på svwp (både källor och andra externa länkar) och undersöker vad för svar jag får när jag testar dem. I skrivande stund har jag gått igenom 59650 st och av dem ger 5174 felaktiga svar. Detta blir i runda slängar 8,7 % länkar som på ett eller annat sätt är trasiga. Antingen svarar inte servern eller så hittas inte just den sidan som man söker efter. Applicerar man detta på samtliga 470000+ externa länkar som finns på svwp så innebär det att runt 40000 länkar behöver rättas till. Jag kommer att publicera resultatet på User:Fluff/Trasiga externa länkar stegvis (det tar ett tag att gå igenom alla länkar) och om det finns intresse av att jobba med den listan så flyttar vi den till någon lämplig sida i Wikipedia-namnrymnden. /Fluff?Fluff! 1 augusti 2009 kl. 13.26 (CEST)
Intressant, såg att engelska wikipedia tydligen hade ungefär 10% döda länkar i november 2006 som en jämförelse. Angående listan lade jag märke till att flera länkar som fått felet forbidden eller timeout faktiskt fungerar trots allt, vilket visar att felen ofta kan vara tillfälliga. En annan grej som vore intressant är om det gick att få fram vilka domäner som har flest trasiga länkar. Tocant 1 augusti 2009 kl. 15.27 (CEST)

Jag har uppdaterat och utökat Wikipedia:Källhänvisningar#Döda_länkar enligt ovan med tydligare instruktioner om hur man hanterar döda länkar, det går fortfarande att radera direkt om man bedömer det vara det bästa alternativet men man bör då helst ange varför i en redigeringskommentar eller på diskussionssidan. Tocant 1 augusti 2009 kl. 13.45 (CEST)

"länkar under rubriken "Externa länkar" i själva verket ofta är källor" - i praktiken är det förstås så ibland, men jag hoppas att det finns konsensus om att de egentligen inte ska läggas under den rubriken, i sådana fall. --flinga 3 augusti 2009 kl. 19.14 (CEST)

Mår diff-teckenräknaren riktigt bra?Redigera

Jag ändrade just ett "nätvärk" till "nätverk" i en artikel, och såg sedan i Senaste ändringarna att diff-mekanismen tror att artikeln blivit ett tecken kortare. Är detta en helt harmlös effekt av att Mediawiki internt representerar ä med fler bytes än e eller kan det vara något faktiskt fel i räknaren? Hur anmäler man sådant?

Det är ju inte ett allvarligt problem i det här fallet, men ibland kan ju ett fel som får harmlösa konsekvenser i ett sammanhang få värre konsekvenser i andra. - Tournesol 30 juli 2009 kl. 11.22 (CEST)

Den räknar antalet byte som artikeln-texten består av och det är så enkelt att vissa tecken är större än andra, till exempel så är ä något större än e. /* Sertion (diskussion) */ 30 juli 2009 kl. 11.53 (CEST)
Dubbelt så stort, till och med! Se vidare UTF-8. —CÆSAR 3 augusti 2009 kl. 19.20 (CEST)

Hellåst? Nej!Redigera

Samma gäller som i artikel ovan

Hej!!

Sidor borde inte vara hellåsta. Även dem som inte är administratörer borde kunna få redigera sidor. Om man inte vill vara admin (som Användare:BiblioteKarin) eller om man inte har varit medlem i sex månader så att man har kunnat bli admin varför ska man då inte kunna redigera de sidorna?? Man har ju inte blivit admin för att man är bra på att redigera eller skriva koder...

Så, sluta använd den eller låt typ även Tillbakarullare kunna redigera hellåsta sidor...

Tack på förhand!

MVH Calken 1 augusti 2009 kl. 13.34 (CEST)

Hej Calken! Som väl är behövs sidor väldigt sällan hellåsas och görs det är det ofta under väldigt kort tid, just för att alla ska kunna få möjlighet att bidra till artiklarna. Ibland måste dock sidor hellåsas när användare återställer varandra gång på gång, redigeringskrigar allstå, istället för att diskutera sig fram till samförstånd och försöker nå en kompromiss istället. Viktigt att komma ihåg att inte heller administratörer bör redigera hellåsta artiklar, utan de bör lämnas ifred helt. Undantag kan vara för att återställa till en version innan redigeringskriget började eller för att lägga in en mall. Jag tror nog det är nödvändigt att hellåsa ibland, men i största möjliga mån ska självklart halvlåsning användas vid behov och då bara tidbegränsat. Mvh Obelix 1 augusti 2009 kl. 13.39 (CEST)
Vad för sidor syftar du på när du säger "sidor"? Artiklar? Det sker nästan aldrig, och vad Obelix skriver ovan gäller. Användarsidor? Tja, ganska irrelevant egentligen... Men av princip har jag svängt till att de inte bör vara skyddade. MediaWiki-sidor? Säkerhetsskäl. Man kan orsaka väldigt mycket skada vid redigering av dem, speciellt stilmallarna. I övrigt förstår jag inte vad du menar. Hur ofta skrivskyddas sidor "hårt" nuförtiden? /Grillo 1 augusti 2009 kl. 20.49 (CEST)
Det var mest Huvudsidan jag tänkte på... Om man ändrar så att inte en artikel hamnar där när man skapar en ny artikel utan namn (incidenten med Fnurgla) så ser jag bara ingen anledning till att ha den hellåst... Men man är ju givetvis av olika åsikt... MVH Calken 1 augusti 2009 kl. 22.00 (CEST)
Det är förstås också av säkerhetsskäl. Det mesta som behöver ändras med huvudsidan (utan diskussion) sköts ändå via mallar som du kan redigera. Det finns för det mesta ingen anledning att ändra huvudsidan utan att först diskutera ändringen. Vore den upplåst vore den ett enormt klottermål. /Grillo 1 augusti 2009 kl. 23.57 (CEST)
Det finns idag (2/8) ingen sida i huvudnamnrymden som är helt skyddad, det finns idag nio sidor som är halvskyddade på grund av att de ofta utsatts för klotter eller mindre lämpliga raderingar. Samtliga sidskydd i huvudnamnrymden är tidsbegränsade. Ghostrider ♠ 2 augusti 2009 kl. 20.47 (CEST)
Det var jag som senast låste huvudsidan (logg) Den omedelbara orsaken till att huvudsidan gick från halv- till helskydd var just återkommande misstag vid användande av "ny-artikel-knappen". Se även en diskussion om huvudsidans skydd. --MagnusA 3 augusti 2009 kl. 10.04 (CEST)

Nedtrillade koordinaterRedigera

Vet inte om det är nån inställning som jag råkat göra eller om det är så för alla, men jag upplever att koordinaterna tycks ha trillat ned, och stryks över av rubrikstrecket. Går det att åtgärda så de hamnar på sin vanliga plats? / Elinnea 1 augusti 2009 kl. 17.48 (CEST)

Likaså upplever jag. Brukar bli så när de skriver om nya saker högst upp, som det med att det nu står att man skall rösta. (tror jag) Tanzania 1 augusti 2009 kl. 18.25 (CEST)
Jag tror att det kan bero på den här ändringen. I så fall bör det gå att rätta till genom att rensa webbläsarcachen så ni använder en senare version av stilmallarna. /EnDumEn 1 augusti 2009 kl. 18.55 (CEST)
Jag har rensat cachen, men koordinaterna ligger fortfarande "på strecket". Finns det någon fördel med att ha dem längre ned jämfört med den vanliga platsen? Kan jag skriva nåt i min egen stilmall så jag kan ha dem på det vanliga stället om alla andra vill ha dem på strecket? / Elinnea 1 augusti 2009 kl. 20.12 (CEST)
På engelska wp ligger kordinaterna i nivå med From Wikipedia, the free encyclopedia (som är borttaget på svwp) och det är både snyggt och lättläst när det inte konkurrerar med annan text. Se kommentar på den här ändringen. --NERIUM 1 augusti 2009 kl. 22.35 (CEST)
Jag fixade till positionen för ett tag sedan, så en rensning av cachen borde funka. Jag tittade då lite noggrannare och såg att enWP:s artikelrubriker ligger högre än våra, alltså att avståndet mellan flikarna överst och rubriken är mindre än hos oss. Dessutom har de From Wikipedia, the free encyclopedia-texten, vilket inte vi har. Deras koordinater är dessutom placerade under rubriklinjen. Alla dessa skillnader gör att man självklart inte kan kopiera enWP:s position för koordinaterna rakt av. Att den som genomförde ändringen inte själv kontrollerade att det inte såg konstigt ut är ju något slarvigt. Jag kom dessutom att tänka på en sak när jag ändrande, nämligen koordinaternas position i förhållande till utvalda-stjärnorna. Ska stjärnorna ligga i linje med koordinaterna eller ska stjärnan ligga över koordinaterna? I det senare fallet bör man i så fall flytta in koordinaterna till högermarginalen. -- jiˈesˌdeːo ] 2 augusti 2009 kl. 13.40 (CEST)
Det blir nog snyggare om de flyttas så att de ligger i kant med högermarginalen. När detta är aktuellt så vill jag åter ta upp frågan: hur ändrar man storleken på jordgloben? Det skulle vara snyggare om den var mindre och samtidigt lika stor som utvald-symbolerna. --Kildor 2 augusti 2009 kl. 21.38 (CEST)
Nu har jag hittat inställningarna för detta. Se MediaWiki-diskussion:Common.js#Ikon för koordinater. --Kildor 3 augusti 2009 kl. 11.04 (CEST)
Även utvald-stjärnorna borde återställas i sitt tidigare läge 1em från höger och 1,3em uppifrån för snygg och konsekvent placering. Jag tar upp detta på MediaWiki-diskussion:Monobook.css. --Kildor 2 augusti 2009 kl. 22.07 (CEST)
Bakgrunden till problemet var att positionen för utvald-stjärnan var hårdkodad i mallen, vilket gjorde att den endast fungerade i monobook-utseendet. Jag gjorde som på enwp och lade in positionen i css-filerna för respektive utseende istället. Mina ändringar såg bra ut i alla webbläsare som jag testade, men självklart kan problem ha uppstått. --Petter 2 augusti 2009 kl. 23.46 (CEST)
Fast nu verkar utvaldstjärnan ha hamnat på vänstersidan, mitt i första bokstaven. / Elinnea 3 augusti 2009 kl. 22.05 (CEST)
Jag märkte också det, men en rensning av cachen fixade det. -- jiˈesˌdeːo ] 3 augusti 2009 kl. 22.13 (CEST)
Ok, tack! / Elinnea 3 augusti 2009 kl. 22.14 (CEST)
Min stjarna for utmarkta artiklar ar fortfarande till vanster.. Tanzania 3 augusti 2009 kl. 22.24 (CEST)

Omedelbar narkotikaklassning, eller inte...?Redigera

Är det någon som kan reda ut hur det ligger till med narkotikaklassningen av innehållet i spice? Tidningsuppgifter[11] anger att drogen klassats med omedelbar verkan, samtidigt som det sägs att regeringen begärt undantag från att behöva vänta med att en lag ska träda ikraft. Drogförsäljaren säger på sin hemsida att lagen träder i kraft den 15 september enligt Socialdepartementet.

Vad gäller? Har regeringen fått rätt till undantaget, och är innehållet i drogen narkotikaklassat först när detta undantag beviljats? Har försäljaren rätt på sin hemsida? Vi bör kunna reda ut dessa frågor, så att informationen på Wikipedia är så korrekt som möjligt. jlundqvi 2 augusti 2009 kl. 11.58 (CEST)

Jag är faktiskt förvirrad, men enligt regeringens hemsida så har TT rätt, men drogförsäljaren verkar också ha rätt i att lagen kommer den 15 september. Är det så att normalt måste det förflyta 3 mån från lagens genomslag till förbudet gäller, att denna strykit och därmed tar det bara 1½ mån? --Bomkia 2 augusti 2009 kl. 12.01 (CEST)
Flashback säger den fortfarande är laglig till 15 september. Gissningsvis har alla tidningar helt enkelt tryckt vidare TTs version och inte faktiskt kollat med regeringen själva. --Bomkia 2 augusti 2009 kl. 12.04 (CEST)
Rimligtvis är regeringen en trovärdig källa, men kanske inte Flashback och heller inte knarkförsäljare. :-) Det som faktiskt ändras är en förordning (sådana beslutas av regeringen), ej en lag (som beslutas av riksdagen). Straff för innehav av sådant som listas i förordningen straffas däremot enligt en lag. Konstruktionen lag som kompletteras av förordning är ganska vanlig, på många områden. Förordningen i fråga, SFS 1992:1554, har för övrigt redan ändrats tre gånger i år. Tomas e 2 augusti 2009 kl. 12.25 (CEST)
Enligt regeringens hemsida träder förordningsändringen i kraft den 15 september, men det syns inte i den externa länken till förordningen som inte verkar helt uppdaterad ännu. Ulner 2 augusti 2009 kl. 13.19 (CEST)
Om jag då förstått rätt enligt diskussionen ovan, så tog regeringen den 30/7 beslut att substanserna i spice ska narkotikaklassas, men att denna narkotikaklassning inte träder i kraft förrän den 15/9 då förordningen träder i kraft. Alltså stämmer inte (den dubbla) informationen på artikelsidan, och bör ändras. jlundqvi 3 augusti 2009 kl. 12.03 (CEST)

BrödstubbarRedigera

Idag börjar tävlingen Brödstubbar, som syftar till att förlänga artiklar utan brödtext. Skynda att anmäla dig för din chans att vinna den eftertraktade blå rosetten! Dessutom ligger ett obestämt antal bruna rosetter i potten. »Wolfgangus Mozart 3 augusti 2009 kl. 10.35 (CEST)

Vad kul om det istället för rosetter delades ut surdegsbröd, frallor, croissanter, rågbröd och wienerbröd som prisutmärkelser, höhö! //Knuckles...wha? 3 augusti 2009 kl. 10.44 (CEST)

Artiklar om olika former av epokRedigera

Jag har gjort bort mig idag. Jag har lite för snabbt flyttat några artiklar om olika former av epok och mest klippt och klistat mellan dem i den goda avsikten att särskilja epok i form av en tidsperiod och i form av en tidpunkt genom att dela upp dem i artiklarna Epok (tidpunkt), Epok (tidsperiod) och en förgreningssida Epok. De fanns innan några artiklar och en längre behandlade bägge begreppen lika mycket. Jag såg sedan, efter mina redigeringar, genom att klicka på "Sidor som länkar hit", att just Epok var länkat till flitigt. Det fanns tydligen även en sida Tidsepok, som kanske varit lämpligare att använda än att skapa Epok (tidsperiod)

Något måste göras åt misstaget. Frågan är om jag skall:

 • Be en administratör att återställa dem till tillståndet de hade innan jag pillat på dem (Enklast)
 • Själv göra ändringarna ogjorda och flytta tillbaka dem (Nästan lika enkelt, men mycket i historiken)
 • Be en administratör med en lämplig robot fixa alla länkar som länkar dit (Mycket omständigt, men inte för mig)

Johan G 1 augusti 2009 kl. 16.07 (CEST)

jag har flyttat lite till så länkarna blir rätt, ev kan dock historiken förstörts, men det är såpass små artiklar att det inte borde ha någon betydelse. Wanpe 2 augusti 2009 kl. 14.45 (CEST)
Tack! Ibland är man lite för snabb i vändningarna för att tänka till... Johan G 4 augusti 2009 kl. 13.58 (CEST)

Bilder från Stockholm PrideRedigera

Lyckades fånga Anders Borg, Filippa Reinfeldt, Mark Levengood och Jonas Gardell på bild nu på Stockholm Pride. Inga kanonbilder, men bättre än inga bilder. Hoppas andra var där och lyckades fånga annat Wikipediamaterial! Glöm i så fall inte att ladda upp det! --Ojan 1 augusti 2009 kl. 23.57 (CEST)

Bra jobbat! Man kanske kan skapa en kategori om Stockholm Pride 2009 under Commons:Category:August 2009. Jag tror att fler hittar artiklarna om de finns i månadskategorierna. Kanske har du några roligare folkfestbilder från festivaltåget också, just nu ser artikeln ganska torr och tråkig ut med en bild på Jonas och Mark och en med en rad motorcyklar. / Elinnea 2 augusti 2009 kl. 07.35 (CEST)
Christian Engström har fotat lite på Pride och lagt upp bilderna på sin blogg och licensierat de under CC0-licens (det motsvarar nog PD-user mallen på Commons, då han släpper sina rättigheter så långt det går juridiskt), varför de torde kunna läggas upp på Commons (jag har inte lust just nu). Calandrella 4 augusti 2009 kl. 19.15 (CEST)

Grå rad överst som oinloggadRedigera

När jag är oinloggad ser jag för närvarande en grå rad överst på alla Wikipediasidor. Vad beror det på? Har inte sett den förut.... Använder Internet Exporer 7.0. --Kildor 3 augusti 2009 kl. 12.11 (CEST)

Jag kollade runt lite med IE8 (oinloggad) och kunde inte återskapa felet. Sertion 3 augusti 2009 kl. 12.27 (CEST)
Ingen annan som har det här problemet??? Märkligt, eftersom det bara syns när jag är oinloggad. Personliga inställningar borde alltså inte vara orsaken... --Kildor 3 augusti 2009 kl. 22.26 (CEST)
Skärmdump? Rotsee 4 augusti 2009 kl. 10.37 (CEST)
Jag kan bekräfta att du inte är ensam om att ha en grå rad överst i fältet. Jag ser det bara med IE 8 men inte med vare sig Firefox, Safari eller Opera. Själv upplever jag det som att det grå fältet bara existerar när det finns något meddelande som kommer upp när man är inloggad (Nu handlar det ju om t.ex. valet till Wikimedia Foundations styrelse) Elfsborgarndisk. 4 augusti 2009 kl. 11.35 (CEST)
Känns som att man borde titta över koden för site notice, eller vad det heter. Någon som vet var det finns? --Kildor 4 augusti 2009 kl. 12.20 (CEST)
Sitenotice finns här men innehåller inte vad jag ser något om valet till Wikimedia Foundations styrelse. Letade upp denna sida [12] vilket kan vara rätt om man går in på de svenska inställningarna. Vet inte om det är rätt. Elfsborgarndisk. 4 augusti 2009 kl. 12.43 (CEST)

Flyg och restidRedigera

Ska alla städer ha information om närmaste flygplats och restid från Stockholm, eller gäller det bara Fredriksberg? –dMoberg 2 augusti 2009 kl. 14.05 (CEST)

Det är väl inte bland det första som bör skrivas i en artikel i alla fall. Men med tanke på artikelns omfattning så känns det inte helt malplacerat där. I alla fall inte uppgiften om närmsta flygplats. Men jag vet inte. --bOİvİE  4 augusti 2009 kl. 18.36 (CEST)
Formuleringen var minst sagt klumpig - som om bara stockholmare skulle kunna tänkas vilja ta sig dit. Men om nu det bara finns reguljära avgångar till Arlanda så låt gå för ett påpekande om det.
andejons 4 augusti 2009 kl. 21.41 (CEST)

Aftonbladet som källa?Redigera

Jag hoppas att man får uttrycka personliga åsikter här, annars så får ni ta bort inlägget...

Hej!!

Jag förstår inte varför aftonbladet inte skulle godkännas som källa. Jag är inte fan för Aftonbladet men deras artiklar innehåller riktiga källor precis som alla andra tidningar! Så jag tycker att Aftonbladet funkar som källa! Vad tycker ni?

MVH Calken 1 augusti 2009 kl. 13.17 (CEST)

Jag skulle iaf inte generellt vilja fälla aftonbladet som källa. Källans värde beror förstås på sammanhanget, d.v.s. vad som ska källbeläggas. Mycket information tjänar ju på att ha någon källa än ingen källa. Omvänt så så är det ju inte så att andra tidningar, eller s.k tyngre källor, alltid skulle vara fullständigt tillförlitliga heller. En kontroversiell eller förvånande information, ställer däremot högre krav på källan och bör IMO inte heller stå ensam.
/Ronny W 1 augusti 2009 kl. 13.30 (CEST)
Det beror väl lite på vad saken gäller. För exempelvis enstaka sakuppgifter om rockkonserter behöver man kanske inte ifrågasätta Aftonbladet. Men för exempelvis naturvetenskapliga och medicinska faktauppgifter är nog värdet av kvällstidningar noll och intet. ("Så går du ner x kg i veckan genom att äta y" eller "Giftlarm om z i w" är ju populära löpsedlar.) Tomas e 1 augusti 2009 kl. 15.56 (CEST)
Det kan jag hålla med om. Men WP innehåller väl inte så många sånna artiklar... Men jag förstår vad du menar. MVH Calken 1 augusti 2009 kl. 16.00 (CEST)
"Chips är livsfarligt! källa: aftonbladet" känns väl inte alltför osannolikt att det hänt... /Grillo 1 augusti 2009 kl. 20.47 (CEST)
Nej, men det skulle vi ju inte ha med även om det kom från DN eller BBC. MVH Calken 2 augusti 2009 kl. 10.19 (CEST)
Jag skulle nog inte skriva det så ens med Nature, Science eller The Lancet som ensam källa. Däremot går det ju att skriva "Enligt en brittisk forskargrupp är xyz-molekylen i potatischips troligen källan till den största delen av bukspottskörtelcancerfallen i Västvärlden". Vad gäller såväl Aftonbladet som DN eller BBC brukar deras (egenhändigt extrapolerade) data komma från det senaste eller näst senaste numret av någon etablerad tidskrift, som brukar namnges, så då kan man ju antingen själv kolla upp vad som står eller be någon med inloggningsmöjligheter att göra det. Vivo 2 augusti 2009 kl. 10.36 (CEST)
Med risk för att låta oförskämd tror jag inte att det finns någon på kvällstidningarna som läser vetenskapliga tidskrifter. Möjligen tar de del av vad TT rapporterar att BBC säger att det stod i Lancet, och så går de ut på gatan och frågar fem personer "hur reagerar du över det senaste chocklarmet?". Och sedan får vi veta att Idol-Brunhilde svarade "Jag är inte förvånad, min astrolog har länge varnat för chips." Tomas e 2 augusti 2009 kl. 12.30 (CEST)
Vem är Idol-Brunhilde? --NERIUM 2 augusti 2009 kl. 12.56 (CEST)
För att citera Nöjesmassakern: Det är bara ett exempel, Helge ;) Vivo 2 augusti 2009 kl. 13.58 (CEST)
Idol-Brünnhilde stavar sitt namn med två prickar och sågs senast ridandes topless längs Rhen. :) /Strausszek 5 augusti 2009 kl. 15.59 (CEST)
Sveriges Television verkar i alla fall tycka att aftonbladet är en ok källa för nyheter. /* Sertion (diskussion) */ 2 augusti 2009 kl. 20.27 (CEST)

StalinRedigera

(Flyttat från Begäran om åtgärder)

Skulle önska att någon historiskt intresserad person tar och tittar främst få "Stalins eftermäle" Tidigare stod (kortfattat) "På bara 20 år gjorde Stalin SSSR till en superstat, höjde pensioner, blev industristát, gratis läkemedel ... men det skedde till ett stort mänskligt pris" Själv är jag ytterst missnöjd med detta - är det verkligen bara så Stalin är i hågkommen ? Bondemorden, Utrensningarna inom partiet, Molotov m.fl.s fruar sändes till Ljubljanka/Gulag. Simon Sebag Montefiores avsljöjande verk hade inga referenser/citat etc. De citat av Stalin som finns på DK wikipedia censurerades. Och nu krävs jag på att bevisa att sovjetunionen hade en propagandaapparat. Pravda, TASS, alla statyer, TV-och radioprogram. Nyhetsankarna var ju t.o.m. bara skådespelare, uppläsare - inte journalister. Jag behöver hjälp här ! Så om nån kan hjälp mig ! JPEriksson 3 augusti 2009 kl. 02.11 (CEST)

Usch, den ser fruktansvärt råddig ut. Ostrukturerad och full av konstiga inpass och underliga värderingar. och denna mening återkommer t o m två gånger på olika ställen: "Josef Stalin har gått till historien som den mest misstänksamme, hämndlystne och reflexmässigt mest paranoide diktator som åtminstone Europa skådat"
1. Ostrukturerat
2.Skiljer inte på eftermälet i Sovjet/Ryssland och utanför landet, inte heller på tiden före och efter 1989.
3.Texten är alldeles för subjektivt resonerande utan att det egentligen blir klart vad resonemanget siktar på, Stalin, hans bedömare/apologeter eller kommunismen som sådan. Har vi nån artikel om polemik mot kommunismen? En hel del av diskusionen om Stalin, Lenin och Mao som historiska ledare, de framsteg man uppnådde och de polisstater de byggde upp, handlar egentligen om deras ideologier, i stort sett marxism-leninismen och dess utvecklingar, och de anspråk på makt som dessa ideologier innebär.
Att Sovjetunionen var en stat som drev en högst medveten och skoningslös propaganda på en mängd områden, det är nog alla utom de renodlade Stalin-apologeterna överens om.
uppdatering: Jaha, Antikommunism finns, men den säger nästan ingenting om den liberala och humanitära kritiken mot kommunismen. Tyngdpunkten för kritik mot kommunistiska idéer och system åtminstone sen 1960-talet har ju legat på att den framkallar förtryck genom sina totaliserande krav, sin likriktning av samhället och förmåga att tränga undan alla andra instanser, men det nämns knappt i antikommunism-artikeln./Strausszek 5 augusti 2009 kl. 00.34 (CEST)
Artikelnss eventuella brister diskuteras lämpligen på artikelns diskussionssida, inte här på Bybrunnen. --MagnusA 5 augusti 2009 kl. 16.14 (CEST)

Kvantitet på kategori?Redigera

Vad är en rimlig undre gräns på antal sidor och/eller underkategorier för en kategorisida? Se t.ex. Kategori:Månens geografi. DG 5 augusti 2009 kl. 23.11 (CEST)

Jag vet inte om man skall fokusera så mycket på antal undersidor, jag anser att i vissa fall så kanske de endast räcker med en om det t.ex. finns flera överordnade kategorier. Ghostrider ♠ 5 augusti 2009 kl. 23.22 (CEST)
Hur ofta kan det vara så? I mitt exempel finns det inte flera överordnade kategorier. Förut låg de tre underkategorierna direkt i den kategori där nu ifrågavarande kategori finns. Kategorier är rimligtvis främst till för att hitta andra sidor av samma slag, men får man bläddra för mycket är det inte till lika mycket hjälp. Då kan det vara bättre att samla allt i en kategori. DG 6 augusti 2009 kl. 08.07 (CEST)
Den nämnda kategorin har en bror i Kategori:Mars geografi och en syster i Kategori:Berg på Venus, så det finns att bygga vidare på... --  L a v a l l e n  6 augusti 2009 kl. 09.22 (CEST)
Jag har funderat på ett lämpligt namn på en kategori för alla dem, vad sägs om den bredare Kategori:Astrogeologi eller Katergori:Ytformationer på andra himlakroppar i solsystemet (ombearbetad enligt en.Wikipedias förlaga). Jopparn 6 augusti 2009 kl. 12.30 (CEST)
Jag skulle spontant svara noll. Det vill säga, om en kategori helt och hållet saknar underkategorier eller artiklar, bör den raderas (såtillvida att den inte är väldigt nyskapad och att skaparen håller på att lägga in kategorier/artiklar i kategorin). Calandrella 6 augusti 2009 kl. 12.34 (CEST)
Har skapat Kategori:Kometmånar (1 artikel) som egentligen inte innehåller en artikel om en himlakropp som roterar runt en komet, utan om själva kometen, där månen bara är en under-rubrik. (Då jag inte ansett mig ha stoff för en egen artikel om själva månen.)
Det är dock mycket tveksamt om det egentligen rör sig om en mindre himlakropp som rör sig runt en större. Det är mer sannolikt att det är frågan om en himlakropp som brutits sönder. --  L a v a l l e n  7 augusti 2009 kl. 16.42 (CEST)

Encyklopedisk relevans och svaga artiklarRedigera

Både här [13],[14],[15] och på foundation-l förekommer nu en likartad diskussion om wp.trender gör att yngre bidragsgivare med kortartiklar blir mer ointressanta eller ej. Bakgrunden är att alla wp nu ser en minskning av massbidrag från 25-35 åringar i "vanliga" ämnesområden i och med att det finns kvar allt färre "vita" fläckar i ämnestäckningen. Samtidigt ser alla liksom vi en större andel 50+are ("retired academics") som bidragsgivare som skapar alltfler gedigna artiklar i tunga områden i form av förstärkningar eller nyskrivningar (en:wp ligger som vanligt något år före oss men trenden kan ses även här).

I detta scenario ser främst tyskarna att de yngre (<22) bidragsgivarna blir mindre intressanta då de inte (längre) har något att tillföra i de gedigna tunga artiklarna och deras snuttlikande artiklar i ämnen som skådisar, musik, dataspel börjar stå ut som icke seriösa och drar ner totala förtroendet av wikipedia. Jag delar inte denna syn då jag ser även dessa ämnesområden värda full respekt och värda att fortsätta utvidgas även om artiklarna i sig ofta blir svagare än de i klassiska encyklopediämnena. Jag har också i mitt arbete att sätta iw länkar sett at de:wp successivt får en allt svagare täckning i dessa marginalområden, vilket jag tror är negativt för tanken bakom wikipedia. Det uttrycks också på foundation-l en oro att en njugghet mot de yngre kommer leda till färre bidragsgivare på sikt även bland de färdigutbildade medelålders som också är mycket goda bidragsgivare även om de ofta har brist på tid (också med högre turnover än äldre) . Wanpe 25 juli 2009 kl. 17.13 (CEST)

Hellre en artikel om varje avsnitt av TV-serien Vänner än ingen artikel om serien alls. /* Sertion (diskussion) */ 25 juli 2009 kl. 17.21 (CEST) Missförstod nog /* Sertion (diskussion) */ 25 juli 2009 kl. 17.43 (CEST)
Jag har inte alls sett dessa tendenser som beskrivs ovan, att man skulle bedöma bidrag utifrån bidragsgivarens ålder. Det bör man absolut inte göra, utan man bör endast se till artiklarna. Jag tycker att det blir absurt om man resonerar som Sertion ovan, ett pest eller kolera-resonemang enligt min mening. Det är som att säga "Hellre en artikel om alla fotbollsspelare/musiker/konstnärer/mormödrar än inga artiklar om någon fotbollssspelare/musiker/konstnär/mormor ". Helt poänglöst. Jag tycker absolut inte att man bör börja tumma på kvaliteten och nu börja acceptera sånt som inte platsar i ett uppslagsverk för att inte tappa bidragsgivare. Det känns lite som "Om lille Pelle inte får skriva 65476 separata artiklar om olika pokemonfigurer/TV-avsnitt/transformersfigurer/Harry Potter-trollformler i uppslagsverket så blir han så lessen, så därför måste vi låta honom göra det". Skriver nån en artikel om något som inte platsar så tycker jag inte det spelar någon roll om bidragsgivaren är 5, 15 eller 55. / Elinnea 25 juli 2009 kl. 17.32 (CEST)
Förresten tycker jag att det är oerhört fördomsfullt att som tyskarna påstå att personer under 22 inte har något att tillföra i gedigna ämnesområden, och bara skriver artiklar om skådisar, musik och dataspel. / Elinnea 25 juli 2009 kl. 17.43 (CEST)
Väldigt intressant diskussion. Det känns lite som om Wanpe menar att tyskarna börjar öka kraven på artiklarnas kvalité, och därmed tycka att vissa artiklar inte längre platsar - dvs en förskjutning mot ökad kvalité som delvis riskerar att minska engagemanget från huvudsakligen yngre bidragsgivare. Det handlar säkert lite om attityder - vi bör fortsätta uppmuntra bidragsgivare inom mindre "tunga" områden att fortsätta sitt arbete med Wikipedia. Ulner 25 juli 2009 kl. 17.52 (CEST)
Finns det ngnstans här man registrerar sin ålder? (Kön finns!)- Det är väl snarare så att de bedömningar av bidragsgivares ålder som görs, bygger på deras intresseområde och mogenhet... -- Lavallen 25 juli 2009 kl. 17.55 (CEST)
Ingenstans registreras åldern - men åldern är ändå lite relevant - t ex är det lite farligt om vi skrämmer iväg vissa kategorier av bidragsgivare. Ulner 25 juli 2009 kl. 18.01 (CEST)
Ulner sammanfattar bra det jag ser diskuteras och mitt angivande av ålder är naturligtvis en överförenkling. Men hur länge kommer vi se artiklar som Bizarro som relevanta för en egen artikel, och riskerar vi om vi skärper kriterierna för denna typ av artiklar att "tappa" en grupp av bidragsgivare som då känner sig ovälkomna?Wanpe 25 juli 2009 kl. 18.20 (CEST)
Bizarro är en serieskapare, inte en seriefigur om du fråga mig... -- Lavallen 25 juli 2009 kl. 18.32 (CEST)
Löst med en topplänk. Tecknaren heter Dan Piraro och Bizarro är hans serie. --LA2 25 juli 2009 kl. 18.52 (CEST)
Det är inte så mycket problem att det skapas både tunga artiklar av de som kan väl de akademiska ämnen och 15-25 åringar som skriver om Pokemon och Harry Potter. Problemen brukar snarare uppstå när dessa 15-25 åringar börjar korrigera de akademiska artiklarna, speciellt när de uppeppade av suspekta ideologier tror sig veta något. Hinder Nr73 25 juli 2009 kl. 20.24 (CEST)
Nedvärderande kommentarer mot yngre användare förekommer överallt. Jag har själv fått frågan "tycker du verkligen att du platsar som administratör, du är ju ganska ung?" på IRC. Och då är jag ändå över 25. Kom ihåg att säkerligen flera av de äldre duktiga wikipedianerna kan vara en yngre wikipedians förälder. Varför skulle dessa börja bidra om den yngre bidragsgivaren beklagade sig vid matbordet om idioterna på Wikipedia som förbjuder henom från att redigera (eller hånar h*ns språkbruk, osv)? Och att yngre wikipedianer inte kan bidra inom tyngre ämnen än Harry Potter är också grovt kränkande för alla de som byggt upp Wikipedia. Jag tänker här på, för att bara nämna några, User:Essin, User:Moralist, User:Calandrella, User:Popperipopp med flera med flera. /Grillo 25 juli 2009 kl. 21.10 (CEST)
Det smått ironiska är att jag började min Wikipediakarriär med att skriva om just Pokemon och Harry Potter (jag var då 11 år), men att jag nu mest sysslar med administrativt arbete och en del översättningar av till exempel geografi- och filmartiklar (vilket åtminstone jag anser förbättrar encyklopedin). Jag tycker faktiskt det är lite tråkigt att buntas ihop med andra bidragsgivare som mest skriver encyklopediskt mediokra in-fiction-artiklar enbart baserat på min ålder (13 år). Calandrella 25 juli 2009 kl. 23.42 (CEST)
Seriefiguren Bizarro råkar ingå i en av 1900-talets populäraste serier, och Harry Potter vad jag vet tillhör de största under 2000-talets första decennium. Vi har inte om alla figurer i Stålmannen och Harry Potter, men är figuren tillräckligt känd skall han ha artikel. Hela grejen med att stämpla populärkultur som "oseriös" är för övrigt gammeldags och ur ett finkulturellt perspektiv (med mentaliteten "fint lyssna på Bach, men inte Beatles") och har inte här att göra. Vi har inte artiklar om alla garageband, men inte heller om alla okända som skriver, sjunger och spelar klassisk musik. Jag tror många, i alla åldrar, skriver om såväl populärkultur som annat, men vad de skriver om skiftar eftersom de vuxit upp med olika. Att yngre kanske inte bidrar så mycket med artiklar som Gunnar Sträng och Ernst Wigforss är inte konstigare än att de som växte upp under 1950- och 60-talen inte bidrar så mycket med artiklar om dator- och TV-spel. Det är ganska naturligt men snart kommer vi få äldre TV-spelare. Vill ni ha artiklar om andra ämnen, använd det ni vet för att skapa dem eller önska er dem på Wikipedia:Önskelista och vänta på någon i stället för att klandra ner andra artiklar. Egentligen är det kanske bättre att inte uppge ålder, men att ha folk i alla åldrar och som kan mycket om alla möjliga ämnen bör vara något vi eftersträvar. J 1982 26 juli 2009 kl. 00.39 (CEST)
Grillo och Calndrella (och Boivie nedan) pekar på det jag egentligen avsåg var intressant att diskutera, nämligen att vi idag ser betydligt färre nya bidragsgivare av den karaktär som ni nämner och som utgjort kärntruppen av de som byggt upp dagens wikipedia, medan andra grupper frodas och ökar. Mycket förenklat kan detta sammanfattas med färre (unga) entusiaster och fler (äldre) med full kunskap i specialområden. Och min fråga är egentligen är detta bra eller dåligt, är det en oundviklig konsekvens av att kvalitén på wikipedia ökar och kraven på bidragen med detta? Vi driver idag olika saker för att locka fler fullt kunniga, men borde vi parallellt också se vad vi kan göra för att ej fullutbildade skall känna sig välkomna eller ser vi det bara som naturligt och bra att det blir färre nya av dessa? Borde vi vara mer bejakande till sådana som Starwarsfantasten Gould eller tvärtom? Wanpe 26 juli 2009 kl. 06.28 (CEST)
Antalet ny artiklar under juni har minskat med 16%. Tror att många användare skräms av de raderas med en gång eftersom de sparar artikeln "för tidigt" innan de skrivit den klart och artikeln endast består av en rad eller två på det sätt man sparar dokument i ordbehandlingsprogram under tiden man skriver. När användaren öppnar artikeln för att fortsätta är den raderad. Ett exempel av många är Grästrotsbyråkrati. --NERIUM 26 juli 2009 kl. 08.47 (CEST)
Juni visar en säsongsmässig nedgång, juli ger hittils 109 nya artiklar/dag så någon trendmässig nedgång i nya artiklar de senaste måanderna kan vi inte se, snarast tvärtom. Wanpe 26 juli 2009 kl. 08.59 (CEST) ¨

Så här ser statistiken ut på Wikipedia Statistics Swedish som jag anser vara den officiella.

Månad Nya artiklar
Juni 2009 -16%
Maj 2009 +3%
April 2009 -2%
Mars 2009 +2%
Feb. 2009 -13%
Jan. 2009 +9%

(Källa: Wikipedia Statistics Swedish) --NERIUM 26 juli 2009 kl. 09.38 (CEST)

Och siffrorna jag utgår återfinns på Special:Statistik är också officiella och ger värden som är konstant 3 lägre. Varför tar du upp detta i denna diskussion - detta har vi ju ältat flera gånger redan på mer relevanta ställen. Wanpe 26 juli 2009 kl. 09.58 (CEST)
Den statistiken du tar fram är inte värt ett ruttet lingon. Det är dagens artiklar samt summan av alla nya artiklar dividerat med alla artiklar från starten. Inte ens om jorden gick under skulle det märkas i statistiken. Kan någon med statistik kunskaper och en stor dos pedagogik förklara för Wanpe. --NERIUM 26 juli 2009 kl. 10.07 (CEST)
Jag använder enbart siffor från olika datum under en månad och skillanden däremellen, dvs inte från början, och kontroll mot den sifferserie du pekar på visar ganska precis överensttämmelse men med en diff på tre vilket inte har någon parktisk betydelse (och för trender ingen)~. Wanpe 26 juli 2009 kl. 10.14 (CEST)
Så här ser trenden ut enligt statistiken på Wikipedia Statistics Swedish.
 • Jan 2009 118
 • Jan 2008 165
 • Jan 2007 184
 • jan 2006 269
 • April 2009 103
 • April 2008 33
 • April 2007 217
 • April 2006 249
 • Juli 2009 spännande
 • Juli 2008 70
 • Juli 2007 181
 • Juli 2006 150
(Källa: Wikipedia Statistics Swedish)
--NERIUM 26 juli 2009 kl. 10.37 (CEST)
Kan du visa din uträkning? --NERIUM 26 juli 2009 kl. 10.48 (CEST)
Antal artiklar [16] 1 juli kl 0.10 319 900, 26 juli kl 0.09 322620, diff (nya) 2720 (/25 = 108.8dag). Motsvarande siffror för juni 317320 1 juni ger en diff på 2580 på 30 dagar = 86/dag (den statistik du utgår från visar 89, och den diffen på tre har varit konstant under årets månader).Wanpe 26 juli 2009 kl. 11.01 (CEST)
Är det verkligen nån poäng med att bråka om artikelantalsstatistik, kan vi inte istället glädjas över att den tid då artikelräknaren stod i centrum, är över, då det mekaniskt och nästan maniskt skapades en mängd artiklar för artiklarskapandets skull, allt för att räknaren skulle gå upp, att artiklarna var tomma spelade mindre roll. Spelar det verkligen någon roll om vi har 90 eller 100 nya artiklar/ dag, det viktiga är väl vad de innehåller? / Elinnea 26 juli 2009 kl. 11.17 (CEST)
Diskussionen handlar för min del om att alldeles utomordentliga artiklar som t.ex. Grästrotsbyråkrati och därmed skrämmer bort användare med kunskaper inom speciella områden som här statsvetenskap. Användare:Wanpe svarar med att det inte syns i statistiken att antalet artiklar minskar och då halkar diskussionen över på statistik. --NERIUM 26 juli 2009 kl. 11.46 (CEST)
Redan 2005-2006 var väl tiden då artikelräknaren stod i centrum över sedan ett tag (låter kanske mer 2003-2004 i så fall) för redan då jag började som oinloggad i juli 2005 minns jag att artiklar infogades och raderades. Låter mer 2003-2004 i så fall kanske? Det höga antalet artiklar i april 2007 och januari 2008 kan förklaras med att jag då skapade flera artiklar. J 1982 26 juli 2009 kl. 12.15 (CEST)
Ja jag skrev också 2005 som oinloggad så och skapade också många artiklar (som växer och frodas än i dag) men jag tycker inte att det var artikelräknaren som stod i fokus utan önska om att ha kompletta serier av artiklar. Fanns A till Ö förutom P och S så skrev man dem med även om de kanske inte skulle bli så stora artiklar som de övriga. Nu raderar man slumpmässigt artiklar i serier som t.e.x. orter i sverige för att några inte ännu håller måttet medan t.ex. nederländska wp har komplett uppsättning av alla sveriges orter. --NERIUM 26 juli 2009 kl. 12.37 (CEST)
Dippen april och juli 2008 beror på att Användare:Hannibal/10 tankar om kvalitet slog igenom med sina massraderingar. --NERIUM 26 juli 2009 kl. 12.52 (CEST)
Gå inte offtopic! Att användarbasen förändras är ett faktum och det har inte så stor betydelse om det är bra eller dåligt. Vad som garanterat inte förändrar användarbasen är om nya användare hittar enorma debatter om vilken statistik som använts och ett evigt babbel om 90 eller 100 nya artiklar startas varje månad. Goauld var fö Stargate-fantast, inte Starwars... Nu förstår jag väl att man kan blanda ihop det om man inte känner till någotdera, men skillnaden är enorm, mycket i det att förmodligen en mycket större äldre bas är intresserade av Starwars, till skillnad från Stargate. Ang. att vara tillåtande: det finns ingen anledning att behandla olika användare olika (något jag sett en tendens till på senare tid). Det är artiklarna som har betydelse. Är artiklarna dåliga, fixar eller raderar man dem. Om en användare stör tillräckligt mycket blockeras den. Det har ingen betydelse vem användaren är. Viljan att locka nya användare får inte gå ut över Wikipedias riktlinjer, något jag också sett en ökande tendens till, där bråkiga användare får sin vilja igenom, enbart pga "vet du inte vem jag är?"-argument. Sådana har aldrig hållit förr, och det är oroväckande när de börjar göra det. Man får inte poäng för varje artikel man skapat, som kan läggas på att bryta mot Wikipedias riktlinjer enligt gottfinnande. /Grillo 26 juli 2009 kl. 14.17 (CEST)
Tycker inte det är fel att påpeka att antalet ny användare ökar medan antalet nya artiklar minskar. För övrigt verkar det som om orden etablerade användare och betrodda användare har minskat vilket förhoppningsvis leder till att det inte har någon betydelse vem som skrivit en artikel utan resultatet som räknas. --NERIUM 26 juli 2009 kl. 17.01 (CEST)

Gör något, dåRedigera

Det är trist att de som öppet kallar sig kvalitetsmedvetna är så handlingsförlamade när det gäller att ta initiativ och söka samarbeten för att göra något åt problemet. När såg man Rex Sueciæ eller Janders på någon mailinglista, på wiki-träffar, Wikimania, Bokmässan, FSCONS eller Wikipedia Academy? Men att gnälla och hota att lämna projektet, det går bra. Visst, som ni bäddar får ni ligga. För er andra finns Wikimania om en månad, Bokmässan i september och FSCONS och Wikipedia Academy senare i höst. Där kan ni engagera er, hitta nya samarbeten och erfarenheter och värva en ny generation av mer ambitiösa skribenter. Ni har chansen, men ingen tvingar er att ta den. Det är mycket lättare att hitta på ursäkter för att låta bli. --LA2 25 juli 2009 kl. 18.34 (CEST)

LA2 har naturligtvis en poäng, men uttrycker sig (som vanligt) argsint, vilket får mig att återigen tveka inför att ge mig in i en skriftlig debatt, men jag gör ett försök. Som i alla föreningar, jag är med i många och har lång erfarenhet, och wp är trots allt ett slags förening, så har alla olika skäl att delta. Varje individ har sitt mål förutom att föreningen, i det här fallet wp-gemenskapen, har ett gemensamt mål. Mitt eget mål har varit att bidra med mina kunskaper, min erfarenhet och eventuella talanger, till ett projekt som handlar om att bygga en encyklopedi. Det ger mig personlig tillfredsställelse att skriva och att se hur encyklopedin växer fram. Detta har jag gjort i ganska många år nu utan att någon egentligen ifrågasatt vad jag gör.
Nu vill man, eller rättare sagt LA2, att jag ska göra mer och det är han i sin fulla rätt att vilja. :Men jag vill inte. Jag har oerhört stor respekt för LA2, hans engagemang och kunnande och mångåriga arbete med det här projektet och uppskattar det dessutom mycket och är tacksam för det. Men jag är inte LA2, jag har inte hans engagemang, men det innebär inte att jag inte har rätt att uttrycka mina åsikter om hur wp borde vara, eller skulle kunna vara. ”Gör något, då” var LA”:s rubrik. Jag gör det, men inte det som han vill och det får vi båda acceptera, utan att skälla på varandra. Vänligen, Rex Sueciæ 25 juli 2009 kl. 18.59 (CEST)
LA2:s inlägg ovan kom för mig lite oväntat - var någonstans klagas det och hotas att man ska lämna projektet? I tidigare diskussioner? Det finns ju också olika former för deltagande - vissa vill kanske bara delta online (som jag hittills). Ulner 25 juli 2009 kl. 19.25 (CEST)
Jag har inte tänkt lämna projektet, men jag kommenterade här: Användardiskussion:Janders Janders text här: Användare:Janders, vilket orsakade LA2:s kommentar. Rex Sueciæ 25 juli 2009 kl. 19.46 (CEST)
Jag tycker inte man skall outa, eller vad det nu heter på wikispråk, användare på bybrunnen. Diskutera istället med dem på de sidor de själva valt.--NERIUM 25 juli 2009 kl. 19.53 (CEST)
Att bidra till uppslagsverket är väl att göra något? Varför denna besatthet vid att folk måste bidra utanför Wikipedia, för att "göra något"...? /Grillo 25 juli 2009 kl. 21.06 (CEST)

Nerium, ingen har outat någon. Ulner, det här inlägget på Bybrunnen började med att Wanpe uppmärksammade oss på (följ länkarna och läs) att Janders ska ta en wiki-paus med hänvisning till att Wikipedias kvalitet inte når upp till Janders förväntningar. Rex Sueciæ höll med och uttryckte att det skrivs för mycket om dokusåpor och för lite om Beckett (och annan seriös teater), för mycket om dansband och för lite om Palestrina (en klassisk kompositör). Jag håller med om att vi har ett problem. Kvaliteten har stora brister. Många artiklar är slarvigt ihoprafsade, saknar källor, saknar viktiga fakta, saknar substans och innehåll. Men lösningen på det problemet är inte att ge upp, utan att diskutera problemet och tillsammans arbeta fram en lösning. En stor del av lösningen måste ligga utanför Wikipedia, bland människor som kan värvas att bli skribenter. Hur kan vi nå dem? De läser förmodligen inte Bybrunnen. Wikipedia Academy är en ansats för att få akademiker att skriva i Wikipedia. Närvaron på Bokmässan är en annan. Tyvärr har vi flera användare som uttrycker uppgivenhet rörande kvaliteten, men som inte tar chansen att engagera sig i sådana initiativ. Jag ville påpeka att det är vi här, du och jag, som måste engagera oss, för ingen annan kommer att göra det. Tro mig, man behöver inte vara en tänkare som Einstein eller en talare som Martin Luther King för att hjälpa till. Det behövs folk som hänger upp affischer och delar ut pepparkakor. Och det blir mycket roligare för de andra, ju fler som hjälper till. Men erfarenheten från 2008 är att väldigt få personer ställer upp eller tar sådana initiativ. Nio av tio idéer rinner ut i sanden för att det saknas folk. — Sedan kan vi ha skilda åsikter i detaljer. Jag personligen är inte oroad över att vi har för många artiklar om seriefigurer som Bizarro. Jag personligen är mer oroad över att den artikeln är så mycket kortare (1037 bytes) än sin engelska motsvarighet (26.842 bytes), och att den trots detta smälter bra in i mängden av andra korta artiklar. Det tas som en ursäkt för att skapa fler artiklar som är lika korta. Det är en slapphet som blir en dålig vana. Det är märkligt att svenska Wikipedia bara har 21 kilobyte om Ingmar Bergman när engelska Wikipedia har en dubbelt så lång artikel. --LA2 25 juli 2009 kl. 21.27 (CEST)

Jag skrev faktiskt inte något alls om mängden artiklar om dokusåpor eller dansband. Vad jag skrev var: "Jag är [...] tveksam till relevanskriterier som jämställer dansbandsmusik med Palestrina (en käpphäst) och dokusåpor med Becket." Det jag ser som problematiskt är just relevanskriterierna. Dessa är, liksom allt annat på wp, skapade av användarna själva vilket gör att de, dels spretar åt olika håll – från detaljerat till översiktligt, dels missar en mängd ämnen och företeelser, samt – inte minst – oftast helt missar det obehagliga, obegripliga och obeskrivliga kvalitetsbegreppet. Kanske skulle relevanskriterierna ha en generalklausul: Bra artiklar – OK, dåliga artiklar – radera! ;) Rex Sueciæ 25 juli 2009 kl. 21.56 (CEST)
Tycker ändå att de är outade eftersom de inte skrev sina inlägg på bybrunnen. Artiklarna om Ingmar Bergman och Becket blir knappast längre om man raderar dockusåpor och andra artiklar på grund av att man inte kan tvinga användare att skriva om saker de inte vill. Får däremot nya användare skrivit av sig i sina hjärteämnen och blivit väl behandlade kommer de att fortsätt skriv även i andra ämnen. Det är som i affärslivet det är lättare att behålla en kund som är nöjd än att hela tiden söka nya kunder. --NERIUM 25 juli 2009 kl. 22.10 (CEST)
Hear hear! Hade min ursprungliga stub raderats kanske det inte blivit nåt mer för min del. Och jag har väl ändå åstadkommit annat än bråk får jag hoppas. /Grillo 25 juli 2009 kl. 22.26 (CEST)
Själv är jag lite lat och orkar inte leta rätt på källor och grejer. Så i takt med att kvalitetskraven har höjts, så har mitt eget engagemang för att skapa och utöka artiklar försvunnit. Men vad gäller administrativt arbete har vi ännu inte haft så strikta regler, så där har jag haft min nisch. -- boıvİE 25 juli 2009 kl. 22.44 (CEST)
Även jag har hoppats kunna bidra lite. Trots att jag föredrar att i viss mån var anonym och inte deltagit i wiki-träffar och dylikt... BiblioteKarin 25 juli 2009 kl. 22.59 (CEST)
Lite elddiciplin skadar inte, i synmerhet inte som man skjuter blint mot sina vänner LA2. Jag tror att de flesta ”kvalitetsmedvetna”, för att använda din beteckning, skulle delvis hålla med om det du skriver om slapphet och korta artiklar. Så hur stora är de här motsättningarna i själva verket? Däremot tycker jag på ren svenska att det är förbaskat oförskämt att uppmana extremt flitiga bidragsgivare till svenska Wikipedia att ”engagera sig”, vad sjutton sysslar man med när man lägger ner timmar dag efter dag på att skriva seriösa, utförliga och källbelagda artiklar på wikipedia om inte att höja kvaliten på Wikipedia.
Sedan gör du en annan poäng, att du vill att flera ska engagera sig i olika föreningar och andra organisationer/aktiviteter för att ragga nya skribenter, visst sjutton kan du göra det men du borde göra, och jag tror att du har tillräcklig verbal förmåga att göra det, utan att behöva använda andra Wikipediaanvändare som fotstöd. Den där typen av argument som ställer grupper mot varandra skadar Wikipedia, det finns inga motsättning mellan dem som använder allt engagemang för Wikipedia åt att skriva artiklar och de som ägnar det mesta åt metakativitet, eller yttre aktivitet i föreningarna. Det är inte finare att bara skriva artiklar, att bara ägna sig åt kategorier och metaresonemang, att bara ägna sig åt att städa, osv. Jag tänker inte ha dåligt samvete för att jag bara ägnar mig åt att skriva långa källbelagda artiklar, fotografera, övervaka nya artiklar och håller efter klotter men inte står på bokmässan eller är springer på Wikiträffar och jag tänker inte låta det hindra mig från att diskutera Wikipedia med samma rätt som du.
LA2, ditt första inlägg är var både oförskämt och onödig och på intet sätt föranlett eller relaterat till det engagemang du visar i ditt senare inlägg. Jag undrar också var Janders har skrivit att han ska ta en Wiki-paus, det framgår verken av hans diskussionssida eller av hans användarsida. Han skriver däremot att han ska byta fokus något, vilket är något helt annat.--Ankara 25 juli 2009 kl. 23.06 (CEST)
(redigeringskrock) Håller inte alls om detta "Bra artiklar- ok Dåliga -radera". Jag skulle t.ex (som jag skrev som jag skrev i ett sammanhang) kunna skriva mycket detaljerade och bra artiklar om t.ex min gamla högstadieskola, farmor och farfars gård eller en kompis företag. Betyder det att de skulle platsa i ett uppslagsverk? Nej, det skulle de faktiskt inte, hur välskrivna än de skulle bli. På samma sätt skulle jag kunna skriva rätt dåliga artiklar om ett antal ämnen, som även om artikeln skulle vara illa skriven, faktiskt skulle platsa i uppslagsverket. Jag tycker att det är trist att diskussionen urartat till nånslags pajkastning där det handlar om vem som gör mest, när och var. Vissa gör ett mycket bra jobb att marknadsföra Wikipedia "på utsidan" och andra skriver oerhört artiklar i tysthet, vissa gör ett hästjobb när det gäller kvalitetsgranskning, vissa tar fina bilder och vissa gör lite av varje. Låt oss inte börja bråka om detta, alla gör det de själva har lust, tid och ork med. / Elinnea 25 juli 2009 kl. 23.16 (CEST)
"Låt oss inte börja bråka om detta, alla gör det de själva har lust, tid och ork med." Exakt. Calandrella 25 juli 2009 kl. 23.42 (CEST)
Elinnea: Jag vet inte om du missförstår med flit eller på riktigt… Jag försökte ställa saken på sin spets. När relevanskriterierna inte klarar av det som är smalt, obekant och utan träffar med Google – då måste jag som användare eller administratör fatta ett eget beslut. Med bra menar jag då förstås inte irrelevanta välskrivna artiklar och med dåliga inte illa skrivna artiklar om relevanta ämnen. Jag tror vi är helt överens på den punkten. I övrigt håller jag med dig om pajkastningen och det är därför jag i ännu högre grad borde hålla mig bota från diskussionerna och ägna mig åt några obskyra orgelbyggare i 1600-talets Tyskland. Rex Sueciæ 25 juli 2009 kl. 23.46 (CEST)
Relevanskriterierna är ju hursomhelst inte huggna i sten; det är ett slags vägledning, men som all vägledning kan den struntas helt i. Calandrella 26 juli 2009 kl. 00.18 (CEST)
Om det ändå vore så som Calandrella skriver – i praktiken används de så kallade relevanskriterierna i argument som "Här på Wikipedia finns det regler för vad man får skriva." Om relevanskriterierna vore allmänt hållna, konsistenta och baserade på konsensus hos Wikipediagemenskapen skulle jag inte tycka att det var något problem. Att i detalj förklara konsensusprocessen, Wikipedia:Strunta i reglerna etc för varje person som lagt in en dåligt skriven artikel om sin högstadieskola eller sitt företag skulle trots allt ge väldigt liten utdelning för de användare som går igenom nyskrivna artiklar och för Wikipedia som helhet. Problemet är att relevanskriterierna i många fall är raka motsatsen till hur jag skulle vilja ha dem. Tydligast framstår detta i diskussioner där man försöker sätta en siffra på hur många anställda ett företag inom en viss bransch bör ha för att artikeln inte ska raderas. Jag ser många gånger hellre SFFR översvämmas av diskussioner som Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/The End (punkband), där det är verifierbarhet och möjlighet att hitta mer än rena databasuppgifter som står i fokus.
Men varför gör jag inget åt det, då? Jag lägger alldeles för mycket tid på Wikipedia som det är. Jag lägger hellre tid på att spåra upp felaktigheter, språkvårda, och skriva en artikel eller ett avsnitt om något som jag är insatt i då och då, än att diskutera artiklar som i slutändan ändå har ganska marginellt intresse, bedriva opinionsbildning och idka föreningsliv. Kanske skriver jag någon dag ett förslag till helt nya relevanskriterier (då under något annat namn eftersom jag tycker att "relevans" är ett för oklart ord i sammanhanget), men tills vidare sammanfattar Wikipedia:Relevans det jag tycker rätt bra. //Essin 27 juli 2009 kl. 01.51 (CEST)
Jag höjde också på ögonbrynen när jag läste det här. Det kanske inte är så det var tänkt, men det är väldigt lätt att tolka som rätt nedvärderande för personer som kanske inte har ett hemskt mycket större intresse för wikigemenskapen annat än i den mån det krävs (diskussionssidor et cetera) för att driva projektet, vilket lär vara en överväldigande majoritet av de som konstruktivt bidrar till Wikipedia. Personligen är jag rätt glad att de – vi? – finns. Och att de också kan få uttrycka frustration över att det man sliter så mycket med och lägger så mycket tid på inte ser ut riktigt som man vill på varandras användarsidor. /Julle 29 juli 2009 kl. 09.11 (CEST)

De som inte har något större intresse har jag aldrig tilltalat. Jag vände mig till två användare, som öppet klagade på att wikipedianerna är av fel sort. Jag ber om ursäkt för att jag övertolkade vad Rex S skrev, men andemeningen tolkade jag ändå som att det skrivs för lite om vissa seriösa ämnen. För att komma någonvart med det problemet måste nya skribenter rekryteras och vem ska göra det? Jimmy Wales? Sue Gardner? Eller vanliga wikipedianer som du och jag? Orkar man beklaga bristen på wikipedianer, så måste man orka ställa sig själv den här frågan. Eller annorlunda uttryckt: Hur kan vi locka ner fler i träsket? --LA2 8 augusti 2009 kl. 07.49 (CEST)

Katalanska wikipedia och basartiklarRedigera

I senaste sammanställningen [17] visar det sig att katalanska wp nu har 97% av sina basartiklar över 10k, dvs gedigna. De har på sex månader förbättrat detta från 42 %. Under tiden har svenska Wikipedias siffror för gedigna basartiklar gått från 44% till 48%, en förbättring visserligen, men skulle det gå att göra något som de katalanska gjort. Jag har frågat [18] hur de burit sig åt och de sa det bara var en medveten projektinsats, dvs inget hokus pokus. Jag tycker sedan personligen att gränsen 30k är betydligt mindre viktigt än en god bredd av gedigna. Wanpe 4 augusti 2009 kl. 21.55 (CEST)

Wow, vilken insats av katalanerna. Jag hoppas att du gratulerade dem. På sidan finns en länk till undermåliga basartiklar och kortast av våra är tänkande som skulle kunna ha ingått i veckans brödtexttävling. Någon som känner sig manad? - annars tar jag den...//Hannibal 5 augusti 2009 kl. 00.25 (CEST)
Katalanerna har verkligen gjort en fantastisk insats. Det vore väldigt bra om någon ville förlänga tänkande och de andra basartiklarna under 2000 b. Jag håller med om att vi borde fokusera mer på att få fler över 10 000-gränsen. Jag tror att vi har ganska många som ligger i gränstrakterna, efter siffrorna i historiken inte riktigt stämmer med de som räknas i dessa sammanhang, eftersom det är viktning av språken (sen vet jag inte om mallar och rubriker etc heller räknas in). Så när vi har haft tävlingar där det har handlat om att ta artiklar över 10 000-gränsen så är det en del som hamnat precis där, fastän det kanske är 11 eller 12 som krävs egentligen. Vi borde identifiera "gränsartiklarna" och försöka få dem över gränsen, oavsett om det är 10 eller 30-gränsen. På m:List of Wikipedias by sample of articles/Growth finns en belöningssida, där man delar ut rosetter utifrån vilken språkversion som gjort bäst förbättringar, vi har fått två rosetter, men nog vill vi ha fler? / Elinnea 5 augusti 2009 kl. 07.55 (CEST)
Ja katalanerna har gjort en bra insatts. Tycker att vi ska göra lite fler undersidor antingen till projekten eller hos användarna där man kan samarbeta och utöka en artikel, som WP:Projekt Astronomi gjorde med Solsystemet. --Fredde 99 5 augusti 2009 kl. 11.03 (CEST)
Jag tycker att det vore bra om resp. projekt skulle fokusera på "sina" basartiklar, tyvärr är det få ämnesprojekt som är lika aktiva som WP:Projekt Astronomi. Jag har funderat lite på om vi skulle införa "Veckans basartikel" eller "Månadens basartikel" där vi fokuserar på en basartikel och samarbetar för att göra den så bra som möjligt. Fler basartiklar borde bli utmärkta eller bra, eller åtminstone rekommenderade, det är synd att av 1000 basartiklar är bara 23 utmärkta, 36 bra och 49 rekommenderade. Ofta är det källor som saknas, och egentligen borde det inte vara ett problem att finna källor till såhär centrala ämnen./ Elinnea 5 augusti 2009 kl. 11.16 (CEST)
FYI så utökades Komet på samma sätt av WP:Projekt Astronomi! Vi är dock bara fyra stycken som har hjälpts åt (av projektets 18 deltagare), så det antalet aktiva borde de flesta bredare projekten nog kunna skramla ihop. Men hur har då Katalanerna bedrivit den projektinsatsen? Vad har de haft för upplägg? Jopparn 5 augusti 2009 kl. 13.30 (CEST)
Jag har uppdaterat Wikipedia:Projekt basartiklar/lista med den nya algoritmen så man kan se vilka artiklar som nästan når upp till en gräns. -- BOIVİe 5 augusti 2009 kl. 14.43 (CEST)
Bra jobbat Boivie! Om jag räknat rätt så är det 85 av våra basartiklar som saknar mindre än 1000 byte för att tippa över gränserna! Jopparn 5 augusti 2009 kl. 15.03 (CEST)
Kan någon förklara för mig hur en artikel blir gedigen för att textmassan når över 10000 byte? /rrohdin 5 augusti 2009 kl. 16.29 (CEST)
Längd är väl inget självändamål, men det säger väl sig självt att artiklar som innehåller mer text också oftast är mer innehållsrika. Undantaget är artiklar med stora mängder tabeller, fluff eller liknande. Att hoppa över en viss "poängsumma" är väl inte så överdrivet meningsfullt, men om det är många artiklar som ligger på gränsen kan att nå över den vara en viss indikator på hur vi ligger till jämfört med andra språkversioner. Däremot håller jag helt och håller med om att bytekriget är otroligt fånigt. /Grillo 5 augusti 2009 kl. 16.32 (CEST)
[redigeringskrock eftersom jag gick ifrån ett tag :P] Grejen är ju just att om det finns många artiklar som ligger på gränsen ger det ju en snedvriden bild av hur vi ligger till jämfört med andra språkversioner (och det här är ju någonting som jämförs och förs statistik om). Men självklart är det ju bara riktvärden och det viktiga är ju innehållet, och det är det nog ingen som säger emot... Jopparn 5 augusti 2009 kl. 16.44 (CEST)
Jag tycker ärligt talat att poängen med de här kvalitetsmätningarna helt går förlorad om man gör punktinsatser bara för att förbättra statistiken. Förut gällde det att ha många artiklar, nu gäller det att vissa artiklar skall vara så stora som möjligt, och att ha många små artiklar är förkastligt. Man undrar vad det blir nästa gång?
andejons 5 augusti 2009 kl. 17.09 (CEST)
Alltså vi har ju inte bara byteslängden som måttstock, de viktigaste är fortfarande utmärkta/bra/rekommenderad-bedömningen, men jag ser den här statistiken och bytesuppgifterna mest som morötter, något som kan sporra att förbättra en artikel, att man får tävla och leka lite, visst det kan ses som fånigt, men det har ju visat sig att tävlingar faktiskt får folk att förbättra artiklar som de annars aldrig skulle ha rört. Man förbättrar inte statistiken för dess egen skull, utan statistiken är bara en måttstock och en möjlighet att jämföra med andra språkversioner. Tack Boivie för uppdateringen av dessa tabeller! / Elinnea 5 augusti 2009 kl. 18.11 (CEST)
Andejons: På samma sätt går ju poängen med kvalitetsmätningarna förlorade om cirka 10 % av våra artiklar ligger precis under gränsvärdena, trots att de egentligen kanske är lika bra som motsvarande artiklar på andra versioner. Personligen tycker det är bra att ha listan för att kunna åtgärda snedvridningen. Allt gott Jopparn 5 augusti 2009 kl. 18.36 (CEST)
Poängen med kvalitetsutvärderingar är ju att se hur bra en hel språkversion är. Börjar man då speciellt förlänga just de artiklar som mätes på så säger statistiken inte mer än vilken språkversion som har användare som är mest begivna på att lägga ner arbete på att förbättra statistik. Visst kan det vara bra med tävlingar för att förlänga vissa artiklar, men då bör det vara för att det är viktiga artiklar, inte för att vi skall komma högre upp i en viss lista.
andejons 5 augusti 2009 kl. 20.20 (CEST)
Jag tycker den här språkjämförelsen är mer relevant än antal artiklar eller genomsnittlig artikellängd på hela artikelmassan. Urvalet här är kanske inte de allra mest relevanta artiklarna för svenskspråkiga läsare, men ändå rakt igenom hyggligt relevanta artiklar. Och eftersom tävlingar har visat sig sporra skribenter så ser jag gärna att vi använder just den här statistiken för det. Både som gemensam insats för att komma förbi andra språkversioner, men även för användning i Veckans Tävling och projekt och sånt. Att sen frisera siffrorna runt gränserna har kanske begränsad nytta, men det gör ju ingen skada heller. -- BOivİe 5 augusti 2009 kl. 21.16 (CEST)
Att tippa många artiklar över gränsen nu kommer göra att vår statistik får en skjuts uppåt just nu. Men efter skjutsen kommer det vara många fler artiklar som ligger långt ifrån gränserna (strax över 10k, men långt upp till 30k). Det gör att det kommer vara svårare att förbättra statistiken efter en sån här rusch. Är det inte bättre att satsa på som vanligt, på alla basartiklar för en stadig ökning? Istället för att lura statistiken? –dMoberg 6 augusti 2009 kl. 18.51 (CEST)
Alla seriösa tillägg gör artiklarna bättre. Om en push över en gräns stimulerar till att skapa mer text så är ju det bra och jag ser alls ingen motsats till det kontinuerliga arbetet att förbättra och förlänga artiklarna. Wanpe 6 augusti 2009 kl. 19.01 (CEST)
Jag har svårt att se att detta skulle vara att "lura statistiken". Många av de artiklar som har legat på gränsen är såna som har förlängts i tävlingar för att komma upp till t.ex 10 000, vi har trott att de redan varit över gränsen, men de har inte räknats i statistiken, eftersom det krävts mer än bara de 10 000 som historiken visar. Så det är snarare så att vi puttar över de artiklar, som vi redan trodde var över. Och jag tror att alla såna här satsningar är positiva, att basartiklarna uppmärksammas, nån utökar med några 100 b, men nån annan ser artikeln på SÄ och lägger till lite mer etc. / Elinnea 6 augusti 2009 kl. 21.25 (CEST)

De senaste dagarnas putsning av gränsartiklar har gjort att vi kommit upp i score 35,1, vilket innebär att vi gått förbi ungerska och kommit ikapp polska. Vi har dock fortfarande nästan 500 artiklar med stubstatus, så det är en bra bit upp till japanska på 10e-platsen. Katalanerna fortsätter dock med oförminskad iver (kolla här), och har bara 11 stubartiklar kvar. --BOiviE  8 augusti 2009 kl. 13.25 (CEST)

Trots kommentarer ovan om att detta är ett spel för gallerierna (som jag inte håller med om) så tycker jag de siffrorna du visar känns mycket bra. Tänk att kunna säga - mer än hälften av basartiklarna på svenskspråkiga wikipedia är nu "ordentliga" artiklar!. Och Boivie, jag tycker de tabeller du tagit fram är alldeles utmärkta och gett perfekt vägledning och stimulans och genom detta utgjort en väsentlig komponent i den förbättring vi nu sett. Wanpe 8 augusti 2009 kl. 21.40 (CEST)

Wikipedia i media - KustbevakningenRedigera

Se Wikipedia:Wikipedia i media#Kustbevakningens vapen i Moment 22-situation

Kustbevakning har problem med sitt vapen - se [19] (SvD fre 7 augusti 2009). Ulner 8 augusti 2009 kl. 02.38 (CEST)

Robot!Redigera

Hej, jag har funderat på att skapa en bot som skulle arkivera, interwikilänka och något mer. Vill ha lite förslag samt veta vad det är man ska ladda ner och hur man gör när man väl har laddat ner programmet.Mvh EWRdisk. 8 augusti 2009 kl. 10.49 (CEST)

Mycket står på meta:Using the python wikipediabot. -- BOiVIE  8 augusti 2009 kl. 11.50 (CEST)
Tack, nu är det så att jag bara är 13 och bara har enkla kunskaper i Engelsk och förstår inte så mycket.Mvh: EWRdisk. 8 augusti 2009 kl. 12.09 (CEST)
Jag vet inte om den är helt uppdaterad, men det finns en svensk version av samma sida. --BOiviE 8 augusti 2009 kl. 12.12 (CEST)
OK; men jag fattar inte vad man ska ladda ner om man vill ha en bor som arkiverar?? EWRdisk. 8 augusti 2009 kl. 14.04 (CEST)
Är det detta du letar efter? --  L a v a l l e n  8 augusti 2009 kl. 14.07 (CEST)
Om du vill arkivera något så tror jag att Användare:EnDumEn med sin bot Användare:EnBotEn kan hjälpa dig, så slipper du krångla med en egen bot. Sertion 8 augusti 2009 kl. 14.11 (CEST)

Kategoriseringar om floder och vattendragRedigera

Just nu är det krånglig och ofta dubbel kategorisering för floder eller vattendrag. Som det ser ut nu finns Kategori:Floder och Kategori:Vattendrag. Det finns också t ex för ett flertal länder båda sorers kategorier som t ex Kategori:Floder i Sverige och Kategori:Vattendrag i Sverige. Det är onödigt och krångligt helt i onödan. Vattendrag har fler benämningar, de kallas flod, älv, å eller bäck. Men det finns egentligen inga kännetecken som säger vad som skiljer dessa begrepp. Flod och älv är egentligen samma sak. Det rör sig mest om en språklig skillnad. Dalälven och Göta älv är älvar men det beror mest på att de har begreppet i sina namn. Men skillnaden på flod/älv och å är svårare. Å ska vara mindre än flod/älv men det finns inga speciella mått som är utsatta som gör att man skiljer på dessa begrepp. Att sedan Fyrisån är en å och ingen flod beror givetvis på namnet. Vad skiljer bäck och å då? Också storleken. Men inte heller här är gräns utsatt

Som det ser ut nu har man någon sorts godtycklig kategorisering som tycks ha skett lite på känn. Min idé är att begreppet floder försvinner från kategoriseringen och ersätts av bara vattendrag. För vattendrag är mer neutralt och passar in på alla begrepp, dvs flod, älv, å och bäck. Föreslår att en robot tar bort alla kategoriseringar med floder och ersätter dessa med vattendrag för alla länder i världen--Bruno Rosta 29 juli 2009 kl. 15.38 (CEST)

Skillnaden mellan flod relativt älv lär vara att en flod saknar forsar, den glider nästan omärkligt fram...
Därför saknar vi floder här uppe. I övrigt tycker jag resonemanget låter vettigt... --  L a v a l l e n  29 juli 2009 kl. 15.55 (CEST)
Det är lustigt att det i Sverige finns så många olika benämningar på vattendrag, beroende på deras storlek. Man talar till exempel om Hallands fyra stora åar (Lagan, Nissan, Ätran och Viskan). De kallas åar och inget annat. På enwp kallas de rivers, precis som Dalälven, Torne älv och andra älvar, som ofta är större än åarna. Bäckar är ännu mindre än åar. Kanske ett kriterium är att de inte är segelbara? De hela är förvirrande, särskilt för den som inte har svenska som modersmål. Bruno Rostas förslag är bra och bör genomföras. »Wolfgangus Mozart 29 juli 2009 kl. 17.43 (CEST)
I ett mer globalt perspektiv verkar man oftast i de flesta länder och språk dela upp vattendragen i två olika sorter, nämligen flod och bäck. Troligen blir vissa svenska åar floder i ett globalt perspektiv medan andra blir bäckar. I artikeln Å (vattendrag) framgår också att det finns åar som borde vara bäckar även i Sverige som Slakaån som mer är en bäck även enligt svenskt tänkande. I globalt perspektiv är jag säker på att Slakaån är en bäck medan Lagan är en flod. Den globala skillnaden mellan flod och bäck verkar lika godtycklig som den svenska skillnaden mellan flod, älv, å och bäck. Skillnaden är bara att på svenska har man 4 begrepp och globalt oftast 2 begrepp för vattendrag. Det stämmer säkert att skillnaden mellan älvar och floder är att älvar har forsar medan floder ska vara väldigt lugna och stillsamma. Men har vi koll på vilka så kallade floder utomlands som är lugna och vilka som har forsar? Älvar verkar vara ett begrepp som huvudsakligen används i Europas norra delar liksom åar. I andra länder skiljer man troligen inte på floder med eller utan forsar. Så hur många så kallade floder i mer avlägsna länder och på andra kontinenter finns det som har forsar och ser ut som svenska älvar? I USA och Kanada finns vattendrag som ser ut som nordsvenska älvar i alla fall. Trots detta verkar de kallas för floder och det verkar som även välkända stora vattendrag som ser ut som svenska älvar ändå kallas floder i svenskspråkiga kartböcker
På Wikipedia kommer vi aldrig reda ut vilka vattendrag som är floder och vilka som inte förtjänar begreppet flod utan är en annan sorts vattendrag. Ibland vet vi inte storleken på fler utländska så kallade floder. Vi kanske skulle gå ner till att det är en liten å eller till och med bäck i vissa fall om vi visste hur det såg ut. Det är därför jag föreslår att kategorier med floder för olika länder tas bort och ersätts med bara vattendrag. För någon sorts vattendrag är det i alla fall oavsett storlek i form av bredd och djup eller om det är lugnt vatten eller om det forsar--Bruno Rosta 29 juli 2009 kl. 18.49 (CEST)
Jag har tidigare förespråkat att flodkategorierna ska avvecklas och ersättas av vattendragskategorierna, och jag gör det här också (och påpekar samtidigt att åtminstone enligt NE är kanaler i allmänhet inte vattendrag, och borde därför flyttas ur den kategorin). //Essin 29 juli 2009 kl. 21.06 (CEST)
Det finns väl ett hävdvunnet begrepp i "Hallands floder", men det betyder nog inte att någon på allvar skulle kalla dem "floder" i egentlig mening... --  L a v a l l e n  29 juli 2009 kl. 21.17 (CEST)
Hallands floder? Det uttrycket har jag aldrig hört tidigare, bara Hallands åar. »Wolfgangus Mozart 29 juli 2009 kl. 21.26 (CEST)
Jag skulle nog däremot spontant sagt "Hallands floder", men google utvisar att jag är i minoritet: "Hallnds åar" ger 983 träffar mot endast 235 för "Hallands floder". /FredrikT 29 juli 2009 kl. 23.19 (CEST)
Läs artikeln [20] på engelska. Verkar finnas massor av liknande ord på engelska. Men jag håller med. Det räcker med Kategori:Vattendrag, som omfattar alla bäckar, floder, åar, älvar och liknande. Många vattendrag börjar ju som småbäckar upp i bergen, rinner sedan ner och blir älvar och åar, sedan floder innan de mynnar ut i insjön eller havet. Hallands floder är dock ett begrepp. J 1982 30 juli 2009 kl. 21.26 (CEST)
I den artikeln kan man också se att formen beck använs i "Midlands, Lancashire and Cheshire", vilket ju är ganska intressant. Jag tror i övrigt också att en kategori är tillräckligt. --flinga 3 augusti 2009 kl. 19.24 (CEST)
Att ett vattendrag har forsar eller inte verkar inte vara något vidare att särskilja de olika typerna med. Oavsett om ni väljer att kalla de halländska vattendragen åar eller floder, så har flera av dem forsar (dock numera torrlagda). Se exempelvis Ätrafors och Karsefors. 85.228.22.219 6 augusti 2009 kl. 02.15 (CEST)

Det verkar som att diskussionen avstannat, dags att föra över detta till Wikipedia:Robothjälp? //Essin 9 augusti 2009 kl. 00.41 (CEST)

Finessen: "Göm vissa bilder på nakenhet"Redigera

Jag har kollat runt lite och finessen "Göm vissa bilder på nakenhet" på inställningssidan gör inget. Den var tänkt att dölja bilder på innehåll som ansågs stötande men den implementerades aldrig. Finns det (fortfarande) ett behov av denna funktionen? Är det värt att leta upp bilder av den här typen och stoppa en mall runt dem? Den verkar ju vara en nödlösnig. Kortfattat: Ska den bort eller implementeras? Sertion 5 augusti 2009 kl. 10.41 (CEST)

Hejsan! Jag tycker att det ska implenteras, och det är gärna något jag gör. Jag tycker att det ska vara möjligt att få bort bilder på nakenhet. Kstaden 5 augusti 2009 kl. 15.26 (CEST)
Då föreslår jag att vi först funderar en gnutta på vilka typer av bilder folk kan vilja slippa se. Bilder som kan uppfattas som äckliga? Bilder som kan uppfattas som spoilers?
Kan funktionen göra så bilderna inte laddas ner öht? I så fall kunde det ju vara intressant att tagga upp stora bilder också, så den som surfar från mobilen kan av-aktivera sådana bilder. Fler case? - Tournesol 5 augusti 2009 kl. 15.32 (CEST)
Absolut; jag ser gärna att alla stötande bilder döljs så fort någon presenterar en glasklar definition av "stötande" som är i enlighet med NPOV och ett globalt perspektiv.--Ankara 5 augusti 2009 kl. 15.47 (CEST)
Bilder är för mig lika mycket som text en del av uppslagsverket; därför borde det nog parallellt införas en funktion så att man inte ser stötande artiklar, och så att länkarna till stötande artiklar döljs.--Ankara 5 augusti 2009 kl. 15.51 (CEST)
Hur gör vi med länkar till artiklar om skadliga saker, som alkohol, övervikt och arsenik? - Tournesol 5 augusti 2009 kl. 15.56 (CEST)
Finnessen gör något, nämligen gömmer allt som har CSS-id "nakenhet". Den implementerades i en artikel för att stävja en diskussion som kom upp gång på gång och kan utökas till fler artiklar om det behövs.. --Petter 5 augusti 2009 kl. 15.59 (CEST)
Jag förutsätter att bilden fyller en funktion, att dölja den skulle alltså försämra artikeln och det ser jag ingen anledning att göra.--Ankara 5 augusti 2009 kl. 16.02 (CEST)
Det är bra att ge folk alternativ. Är man oinloggad påverkas så klart inget. På samma sätt finns det på engelska Wikipedia möjlighet att dölja bilder på Muhammed. Dessa bilder är kanske lättare att hitta och dölja först. Kom ihåg att man alltså aktivt måste aktivera detta för att något ska förändras. Standard är alltid att alla bilder visas. /Grillo 5 augusti 2009 kl. 16.15 (CEST)
Jag kan inte se att det skulle vara Wikipedias uppgift att göra det. Det finns personer som anser att homosexualitet är stötande, att katolska kyrkan är stötande, att muslimer är stötande, att fläskkött är stötande, att sex är stötande, att kött är stötande (för en vegan kan säkert den här bilden Fil:Fårskalle.JPG vara mer stötande än nakenbilder), etc. Jag förstår inte varför vi just skall markera nakenhet, och göra det på just bilder?--Ankara 5 augusti 2009 kl. 16.21 (CEST)
Själv ogillar jag Brynäs, kan någon göra ett filter som tar bort saker kopplat till det laget? Ärligt talat, om en enskild redigering uppfyller de kriterier som vägleder oss i största allmänhet ska den inte kunna väljas bort av en läsare. Den som är känslig och oroar sig för sin sinnesfrid bör undvika potentiellt stötande uppslagsord som ejakulation, Hitler och Läkerol Arena i sin navigering istället. Kanske kan kinesiska regimen få göra ett specialfilter också så att inte den som surfar från folkrepubliken ska oroas av innehållet i artiklar som Tibet? Nej, bort! Bort! El Maco 5 augusti 2009 kl. 16.27 (CEST)
Se Wikipedia:Vad Wikipedia inte är#Inte censurerat. Thuresson 5 augusti 2009 kl. 17.01 (CEST)
Jag tror att den som är känslig gör bäst i att låta bli internet öht. Nej, bort! Bort! Ghostrider ♠ 5 augusti 2009 kl. 17.12 (CEST)
Finns säkert ett gäng gamla arbetslösa Stasi-medarbetare, som kan hjälpa oss att bygga ett filter, så vi kan filtrera bort och hålla koll på vad folk ska se och inte se (OBS, Ironi). Nej, ser ingen anledning till ett filter. Utan instämmer med Ghostrider! //Joshua06 5 augusti 2009 kl. 17.45 (CEST)
Var och en kan själv lägga in "body.page-artikelnamn img {display: none;}" i sin stilmall, kolla på Användare:Elinnea/monobook.css där har jag (för att testa funktionen) lagt in att slippa att se bilderna i artikeln Nankingmassakern, den som vill slippa se bilder i artikeln Muhammed, Brynäs eller bilder där nakenhet kan förekomma kan göra motsvarande. / Elinnea 5 augusti 2009 kl. 17.57 (CEST)
Så kan man göra, men lusa inte ner artiklarna eller deras wikikod med olika märkningsmallar bara av hänsyn till enskilda känsliga skribenter på sv Wikipedia. /NH 5 augusti 2009 kl. 18.15 (CEST) (Alltså: Ellinneas metod spärrar alla bilder i vissa artiklar just för henne själv utan att man lägger in någon mall eller liknande i artiklarna. Finessen kräver däremot att vissa bilder/artiklar "märks").
Du blandar ihop censur med service till användarna genom infogning av metadata. I standardläget visas självklart allt. --Petter 6 augusti 2009 kl. 13.50 (CEST)

En hel del underlig argumentation ovan. Att tillåta användare att själva välja bort visst innehåll är inte censur. Huruvida det är Wikipedias "uppgift" att hjälpa dessa användare är en annan fråga. Svaret är förstås att Wikipedia har de uppgifter dess användare tar på sig och jag kan inte se något problem med nämnda funktion om någon, till exempel Kstaden, är villig att lägga ner arbete på det. Att själv göra inställningar i css-filer är förstås en funktion som bara är aktuell för de mest initierade. /Dcastor 5 augusti 2009 kl. 18.23 (CEST)

Påståendet att "Wikipedia har de uppgifter dess användare tar på sig" är inte korrekt, Wikipedia är ingen anarki. Wikipedia har de uppgifter wikipediagemenskapen anser att Wikipedia ska ha, och som medlem i den gemenskapen anser jag inte att det är vår uppgift att utifrån subjektiva bedömningar om vad som är naket (eller ska hela den antika konsthistorien nakenmärkas också?) sätta igång och märka ut "nakenhet" och "stötande" saker. Inget har yttrat åsikten att vi inte skall tillåta användaren att göra det på egen hand, tvärtom förefaller den lösning som Elinnea pekar på vara en utmärkt lösning för folk som inte vill se på bilder.--Ankara 5 augusti 2009 kl. 18.46 (CEST)

Personligen ser jag inget stötande i att märka upp material beroende på vilken typ av material det är. Man skulle t.ex. lika gärna kunna använda uppmärkningen till att förstora alla bilder med nakenhet, eller gömma allt som inte innehåller nakenbilder. Vi borde tvärt om börja märka upp flera saker, på det sättet kan man göra avancerade sökningar och hitta intressant material. T.ex. kan man märka upp geografiska bilder, porträtt, länkar till namn, länkar till städer, text som handlar om djur och mycket mycket mer. Om folk blir motiverade till att göra innehållet på wikipedia mer semantiskt på grund av att de är indignerade över nakenhet så är det ju bra för oss som är lite mer toleranta också. MiCkE 5 augusti 2009 kl. 19.35 (CEST)

Jag uttryckte mig oklart, jag menade inte att wikipedias uppgift är vad som faller varje enskild användare in, utan vad Wikipedias användare som kollektiv tar på sig. Vad gäller Elinneas lösning så vidhåller jag att den är en för ändamålet dålig lösning eftersom den bygger på att användaren är mycket insatt. En funktion som den föreslagna innebär per definition en del subjektiva bedömningar, men den som väljer att använda funktionen väljer också att acceptera dessa (och jag har svårt att tro att de flesta antika målningar skulle falla inom ramen för vad de som eventuellt använder funktionen skulle vilja skonas från). Jag har ingen aning om hur stor efterfrågan skulle vara på funktionen, och kanske skulle det vara en relevant fråga att utgå ifrån. /Dcastor 5 augusti 2009 kl. 19.40 (CEST)

Om det stämmer som Grillo skriver ovan att "finessen" ändå innebär en inställning som bara inloggade kan göra synes det hela ha väldigt liten praktisk betydelse. De allra flesta läsare av WP är inte inloggade. Och det är väl knappast skribenterna som filtret skulle vara avsett för? BiblioteKarin 5 augusti 2009 kl. 20.04 (CEST)

Jag tycker att varje användare skall ha rätt att slippa se det den inte vill se. Man kan vara muslim och vilja läsa om sin religions historia utan att vilja se en bild på Muhammed (ingen aning om stavning). Jag tycker dock att det ultimata sättet att få det så på är att följa Elinneas råd, och göra det via en stilmall. Kanske kunde en "artikelmall" införas sägande något i stil med "Denna artikel kan, på grund av etniska eller ideologiska åsikter eller dylikt, innehålla stötande material. Klicka här för en utförlig beskrivning hur materialet kopplas bort" införas. Den skulle enligt vad jag anser följa NPOV och skulle inte förstöra en artikel.. Att införa en funktion som kopplade bort vissa bilder för alla användare anser jag inte vara NPOV.
Det någon skrev om en funktion som kopplade bort bilder för mobiltelefoner anser jag vara mycket bra idé och har ju inget med NPOV att göra utan att man vill se artikeln så fort som möjligt.. Tanzania 5 augusti 2009 kl. 21.03 (CEST)
Nej, sådana skyltar har vi redan för många av. --Petter 6 augusti 2009 kl. 13.51 (CEST)
Hur väl använt det kommer bli kan man väl mest bara spekulera i, men det är i alla fall inte censur på något sätt att låta läsaren aktivt välja bort material. Jag ser det mest som att den som vill ha det får gärna ordna med den funktionen, bara det inte stör för mycket i övrigt. Njaelkies Lea (d) 6 augusti 2009 kl. 14.23 (CEST)
Så länge det absolut inte blir någon extra kod i artiklarna är det okej för mig. Det skulle bara göra att det ser rörigare ut om man ska redigera. Dessutom blir det jobbigare att lägga in bilder om man även måste tagga dem på något sätt. Då vore det bättre om det hade fungerat att de redan var taggade på commons. –dMoberg 6 augusti 2009 kl. 18.39 (CEST)
Enklare wikisurfande i mobilen och liknande finesser låter bara bra. Men är det verkligen rimligt att känsliga läsare ska kunna välja bort vissa bilder? Bilden är en del av informationen, den tillför något. Artikeln blir alltså sämre utan bild. Ska vi börja acceptera någon finess där känsliga läsare kan välja att dölja vissa stötande ord i artikeln också? --Godfellow 7 augusti 2009 kl. 10.26 (CEST)

Här en:Wikipedia:Options to not see an image står lite mer om hur man slipper bilder om man så önskar. Jag testade t.ex att inte se några bilder alls på Wikipedia genom inställningar i webbläsaren och det funkade bra. Vi bör absolut inte märka upp artiklar med varningsmallar eller liknande, men om man själv vill slippa se bilder får man själv göra sådana inställningar, det är inget som vi gemensamt ska avgöra och stämpla vissa sidor som stötande. Vill inte folk se några bilder, eller vissa bilder är det upp till dem själva. / Elinnea 7 augusti 2009 kl. 10.47 (CEST)

Att i artiklarna börja märka upp bilder är en urdålig idé. Som redan blivit påpekat ovan tycker olika personer att olika saker är känsligt, allt ifrån bilder på nakenhet från de senaste 70 åren (men inte äldre konst), bilder på slakt, sportarenor, vad sjutton som helst. En för mig möjlig lösning skulle vara att välja att gömma bilder baserat på vad de har för kategorier på Wikimedia Commons. Ligger bilden alltså i någon underkategori till "nudity", så visas detta inte på användarens begäran. Hur det skulle implementeras är en annan fråga, men att lokalt börja markera upp material är en mycket dålig idé. Skall bildens innehåll semantiskt beskrivas bör detta ske på Commons, föreslagsvis med hjälp av kategorier, definitivt inte här. Och att börja slänga upp en massa skyltar om att "Vissa användare ur vissa målgrupper kan tycka att visst innehåll i vissa delar av denna artikel under vissa förutsättningar skulle kunna vara stötande" är också en riktigt dum idé. Vi har nog med skyltar om artikelbrister och annat som vi har. --Ojan 9 augusti 2009 kl. 15.11 (CEST)

Har nu tagit bort finessen från listan. // Sertion 9 augusti 2009 kl. 16.01 (CEST)

Teknisk frågaRedigera

Finns det ingen risk att artiklarna fastnar i olika filter som skolor, arbetsplatser och vissa högskolor använder för att filtrera bort visst innehåll?--Ankara 5 augusti 2009 kl. 16.29 (CEST)

FlerspråkssökningarRedigera

När man söker efter en artikel på svenska och inte får något resultat får man gå en omväg för att göra om sökningen på exempelvis engelska Wikipedia. När man gjort sökningen utan resultat skulle det vara trevligt om en text dök upp med en förfrågan om man vill göra om sökningen på ett annat språk eller rentav tala om att sökningen faktiskt genererade träffar på andra språk och ge direktlänkar till de artiklarna. /Joeghurt 8 augusti 2009 kl. 00.46 (CEST)

Javisst.. ett tips i sammanhanget är att göra en sökning ("sitesearch") med "site:wikipedia.org" på google (själv har jag det som genväg med nyckelordet "wg" i firefox), eller länka till sökordet i urlen [21] --flinga 8 augusti 2009 kl. 03.44 (CEST)
Daniel Kinzler (Duesentrieb) har skrivit ett verktyg som söker ned i flera språkversioner, http://toolserver.org/~daniel/wikiword/wikiword.php just nu är det bara ett test som finns för engelska, tyska och franska. Här kan man läsa mer: http://brightbyte.de/page/WikiWord MiCkE 8 augusti 2009 kl. 09.48 (CEST)
Det går också att använda http://vs.aka-online.de/globalwpsearch/ Thoasp 8 augusti 2009 kl. 10.33 (CEST)
Man kan alltid göra en sökning direkt på engelska Wikipedia från sökrutan i svenska Wikipedia genom att skriva en: före det ord man söker på. E.G. den 8 augusti 2009 kl. 15.40 (CEST)
Det var nog ett av de mer användbara tipsen jag sett på länge! Tack! Johan G 9 augusti 2009 kl. 19.02 (CEST)
Jag visste faktiskt inte heller om det! Tack.. Tanzanias diskussion 9 augusti 2009 kl. 19.29 (CEST)

Ort i BulgarienRedigera

Vill uppmärksamma diskussion:Borovets (om ortens namn, fortsätt gärna diskutera där). J 1982 9 augusti 2009 kl. 20.58 (CEST)

Google KnolRedigera

Denna webbplats lanserades för ett år sedan med buller och bång som en "konkurrent" till Wikipedia. På foundation-l har det nu dykt upp återkoppling hur det ser ut ett år senare som är intressant dra lärdom från (styrkan i de grundläggande Wikipediapriciperna - att alla kan ändra alla andras artiklar, att communitien själv övervakar skeendet etc). (Utdrag ur mailinfo nedan)

Knol is starting to be used as a spam platform and self promotion platform. There are high chances that the info you get from knol is false or subiective, not to say that I’ve found articles promoting xenofobism, antisemitism and a lot of ill guided authors. At this time knol seem to be nothing more than a blog platform (with clever marketing) where people can write anything they want. I hardly see any resilience between Wikipedia and Knol, Wikipedia has Verifiability (”editors should provide a reliable source for quotations and for any material that is challenged or likely to be challenged”) while on knol you can write any phantasmagoric or lunatic thing you want nobody really cares if it’s false or true or what repercussions may have on people seeking knowledge. Knol has nothing to do with knowledge, it’s just library of opinions not knowledge. So from my point of view knol should not be taken serious at this time, at least not more serious than anybody’s blog on the internet.

Wanpe 8 augusti 2009 kl. 07.42 (CEST)

Trist, om det stämmer. /Julle 8 augusti 2009 kl. 10.59 (CEST)
Knol är ett alternativ för alla Wikipedia-bråkstakar. Ganska uppenbart att det skulle sluta så. /Grillo 8 augusti 2009 kl. 12.48 (CEST)
Jag kollade vid tillfälle in Knols täckning inom ett område där jag deltar i ett hyggligt aktivt enwiki-projekt (vin), dels av nyfikenhet men också för att se om det fanns något på Knol som vårt projekt kunde lära sig av. Med tanke på just mängden pukor och trumpeter som Knol lanserats med blev jag förvånad över att upptäcka att Knol ju inte alls var ett uppslagsverk med annat upplägg utan en okoordinerad samling av ämnesessäer av varierande täckningsgrad och mycket varierande kvalitet. Några riktigt bra, flera totalt usla - och då talar jag både om hur de var skrivna och graden av sakfel i dem. Avsaknaden av wikilänkar och de flesta wiki-liknande navigeringsmöjligheter, och svårigheten att välja mellan flera helt eller delvis överlappande artiklar, eller få någon vettig överblick tyckte jag drar ner. Och jag undrar om inte Knol bara kommer att bli rörigare och rörigare med tiden, om fler artiklar tillkommer. Möjligen kommer enstaka författare att utkristallisera sig per område som höga sökträffar. Jag ser att detta gäller den här snubben på vinområdet, som var en av dem vars artiklar var rätt bra när jag först kollade. Mycket på Knol är i alla fall material som inte alls platsar på Wikipedia. How-to-material, som How to Make Pear Wine - Delicious Pear Wine Recipe and Instructions, kan jag se att det finns en poäng med på Knol, även om Wikipedia inte vill ha sådant material. Men vad sägs t.ex. om Ms Kelly Englands artikel Wine and Beer Beauty Treatments? Var finns knapparna för "POV, unsourced, unencyclopedic, written-like-advertisement, proposals-for-deletion"? :-) Tomas e 8 augusti 2009 kl. 14.26 (CEST)
Wow. Hade inte hört talas om Knol tidigare. Men efter en kort titt på länken till Wine and Beer Beauty Treatments är det bara att konstatera att det mest liknar en blogg öpen för alla spammare. "Säljarsnack" och texter liknande den får mig ofta att tänka på en fras jag någon gång sett i en forumsignatur If you can't dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit. Man kan nästan börja undra om någon listig utvecklare på Google håller på att ta fram något nytt och smartare spamfilter, men av någon outgrundlig anledning inte hade tillräckligt med material. Johan G 8 augusti 2009 kl. 20.22 (CEST)
Nu har vi en situation där allmänheten minns lanseringen för ett år sedan, och fortfarande inbillar sig att "Knol är ett bättre alternativ till Wikipedia", medan wikipedianerna är övertygade om att Knol är ett fiasko. Wikipedianerna kan inte gå ut med ett pressmeddelande där vi säger "Knol är ett fiasko", för även om det är sant så skulle allmänheten bara att undra om detta budskap var det viktigaste som wikipedianerna hade att komma med. Och det är det ju knappast. Situationen är frustrerande, men vad gör man? Allt vi kan använda Knol till är som ett lackmuspapper: när någon i framtiden nämner Knol som ett gångbart alternativ till Wikipedia, så vet vi att den personen talar i nattmössan och förmodligen inte har provat Knol i verkligheten. När Internet var nytt, så kom det tokstollar och lanserade "alternativ" till Internet (diverse lösningar från Telia, Microsoft och andra). Det var lika frustrerande då. Men idag är alternativen avsomnade och bortglömda. --LA2 9 augusti 2009 kl. 19.37 (CEST)
Är det verkligen så att allmänheten har uppfattningen att Knol är ett bättre alternativ? Jag tror faktiskt inte det, ärligt talat så tror jag inte att allmänheten har särskilt stor koll på Knol. Skulle man gå ut och fråga 1000 slumpvisa personer "Vad är Wikipedia?" så tror jag en mycket stor majoritet skulle svara något i stil med "Ett uppslagsverk på nätet", medan om man skulle fråga "Vad är Knol?" så skulle nog inte fler än hälften veta vad det är. Nu när jag blir påmind om det så minns jag iofs lanseringen (men jag skulle nog ha missat det om det inte varit en massa snack om det här på Wikipedia) och sedan dess har jag inte skänkt det en tanke. / Elinnea 9 augusti 2009 kl. 20.11 (CEST)
Jag hade faktiskt aldrig hört talas om Knol.. //Tanzania | Diskutera med mig 9 augusti 2009 kl. 21.54 (CEST)
"Kolla det på Wiki" (utan -pedia...) har blivit en institution. Ingen känner till Knol. De enda som uppmärksammat det är Wikipedia och Google. /Grillo 10 augusti 2009 kl. 08.47 (CEST)
Jag överdrev nog betydligt när jag skrev "allmänheten". Men säkert finns det enstaka journalister, lärare och bibliotekarier som "vet" att Knol är bättre (utan att ha kollat). Det skulle förvåna mig om sådana argument inte kommer upp i debatten inom det närmaste året. --LA2 10 augusti 2009 kl. 15.34 (CEST)
Jag hade inte heller hört talas om det. Entheta 10 augusti 2009 kl. 20.32 (CEST)

Definiera substubRedigera

Med anledning av en nylig motreaktion på dåliga infogningar av substubbar i kvaliténs namn har jag väckt diskussion om substubbsbegreppet här. /Grillo 10 augusti 2009 kl. 11.34 (CEST)

Någon Som Vet Här????Redigera

Hejsan! Är det någon här som vet hur man gör om man hitta en artikel på Svenska Wikipedia som även finns med på Engelska Wikipedia, men man kan inte hittta Svenska Wikipedia (På andra språk) listan på Engelska Wikipedia och man kan inte hitta Engelska Wikipedia På andra språk) listan på Svenska Wikipedia, jag vill göra så att båda finns med på Listan, är det någon som vet så skriv till mig! /RooX94 11 augusti 2009 kl. 12.22 (CEST)

Tror du är ute efter interwikilänkar. De lägger man till på detta sätt längst ner i en artikel såhär: "[[en:The english article]]", där en: är språkkoden (en = engelska). –dMoberg 11 augusti 2009 kl. 12.30 (CEST)

Tack! Jag ska prova! /RooX94 11 augusti 2009 kl. 12.36 (CEST)

Men då måste jag väl även vara medlem på Engelska Wikipedia för att få ihop det hela va och skriva: The swedish article på den Engelska artikeln på Engelska Wikipedia eller?? /RooX94 11 augusti 2009 kl. 12.40 (CEST)

Nej, du behöver inget konto för att redigera på Wikipedia. Om du vill ändra på engelska Wikipedia så kan du skaffa ett konto där med, om du vill, för att dina bidrag där ska vara samlade under ett användarnamn. Se vidare Wikipedia:Användarnamn och Wikipedia:Interwikilänkar. —CÆSAR 11 augusti 2009 kl. 12.48 (CEST)
Ja, om du vill att det ska synas direkt ska du lägga in [[sv:Den svenska artikeln]] på en:wp. Oftast kan du lägga in en sådan iw-länk utan att registrera dig. Om artikeln finns på fler språk så tror jag att en iw-bot kommer att ta hand om länkningen en stund senare. –dMoberg 11 augusti 2009 kl. 12.49 (CEST)

Okay! Tack, jag ska göra ett försök! /RooX94 11 augusti 2009 kl. 12.50 (CEST)

BibliografierRedigera

Finns det någon policy för hur bibliografier ska skrivas? Alltså en lista med böcker som en viss författare skrivit. Speciellt gäller detta utlänska författare som är översatta till svenska. Jag har sett flera olika sätt att skriva dem på. T.ex. Michael Connelly: "Orginaltitel (årtal) - Svensk titel (årtal)", Clive Cussler: "Svensk titel (Orginaltitel årtal)" och Edgar Allan Poe: "Svensk titel (Orginaltietel)(Årtal)". Jag har letat men inte hittat någon information om det finns någon standard. -Ozp 11 augusti 2009 kl. 13.43 (CEST)

Det finns en policysida som heter Wikipedia:Verkförteckningar, men den innehåller inga detaljerade instruktioner. Det viktigaste tycker jag själv är konsekvens inom artiklar och angränsande artiklar, samt att informationen är överskådlig och lätt att ta till sig. Rotsee 11 augusti 2009 kl. 15.11 (CEST)

Hembygdsföreningarna och WikipediaRedigera

Har det någonsin gjorts några seriösa försök att engagera hembygdsföreningarna i Wikipedia? Det är förstås inte oproblematiskt, med tanke på POV och information som kanske inte riktigt är relevant som den som lägger en stor del av sin fritid på att forska om en liten by kan vilja ha in, men faktum är att de sitter på rätt mycket information om bygder och mindre samhällen som inte särskilt många skriver om, och att det kunde vara värdefullt med deras medverkan även om man fick hålla ett öga på artiklarna. Har man kontaktat hembygdsföreningar, presenterat projektet (mer än det gemene man känner till, vilket inte sällan har en något negativ klang), hur vi arbetar (inklusive påpekanden om hur viktigt det är med källhänvisninar i notform) och varför de, om de har intresse av att tillgängliggöra korrekt information om sina bygder, borde se till att sådan är tillgänglig på en av världens viktigaste informationskanaler? Om ja, hur har det gått? Om nej, varför inte? /Julle 7 augusti 2009 kl. 23.39 (CEST)

Notera att detta bara är gissningar, men jag tror att många insatta i hembydsföreningar är äldre och därmed oftast mindre tekniskt kunniga eller tekniskt intresserade och att de därför inte har satt sig in i Wikipedia. Själv har jag arbetat mycket med information från hembygdskrönikor ifrån Hakarp i artiklar som Hakarps kyrka men sedan är jag ju å andra sidan inte insatt i hembygdsföreningen mer än att jag gillar krönikorna.  Diskutera med Tanzania 8 augusti 2009 kl. 00.26 (CEST)
Ja, det stämmer väl in med min lite fördomsfulla bild av hembygdsföreningar också, men utöver att alla inte kan vara pensionärer och att det bevisligen finns folk i hög ålder som klarar av att redigera Wikipedia på en vettig nivå alldeles utmärkt, så är det väl en bidragande anledning till varför jag tycker att det kan vara värt att försöka sträcka sig ut till dem snarare än sitta och vänta och hoppas på att de skall tycka att det är en bra idé. /Julle 8 augusti 2009 kl. 00.44 (CEST)
Jag har mycket aktivt diskuterat både med lokala föreningar och centrala och fått in blänkare i deras tidningar etc. Tyvärr har det visat sig att de närmast är allergiska mot Wikipedia, inte bara tekniken utan än mer detta med fria bilder är de helt emot och de kan inte acceptera att andra kan ändra deras text. Det är inte 60+ are vi pratar om utan 70+ are och även 80+ are. Dessa är stolta de just börjat med protokoll på "data" och kunnat titta på en hemsida (och de vågar inte heller visa upp sina skatter av bilder på sina hemsidor - utan at först fått OK från ättlingarna till de som de fick bilderna från för 50-80 år sedan). De hänvisar också mycket till museerna, så det gäller att först få dessa mer positiva till fri info och Wikipedia, vilket ser betydligt mer lovande ut. Också hembygdsföreningarna liering med Genline (lägg in era bilder hos oss, så har ni dem säkert lagrade utan att utomstående kommer åt dem) har fungerat som effektiv bromskloss. Wanpe 8 augusti 2009 kl. 06.13 (CEST)
Misstänkte att det hade testats. Det var lite för uppenbart för att ingen annan skulle ha kommit på tanken förr. Trist att det inte fungerat bättre. /Julle 8 augusti 2009 kl. 11.01 (CEST)

Jag har också grubblat över detta med äldre och wikipedia. Många äldre är väldigt intresserade av historia, samtidigt som de mest behåller kunskapen för sig själva. Jag tror många skulle båda kunna bidra och själva få ut mycket av att skriva här. En del som är omkring 65 kan vara ganska duktiga på datorer. Men jag vet inte hur man når ut till dem. Hembygdsföreningar var ett bra försök, jag trodde det skulle bli bättre respons. Markus a 12 augusti 2009 kl. 10.18 (CEST)

Namnrymder och typografisk korrekthetRedigera

Nu när vi ändå diskuterar typografisk korrekthet på Bybrunnen (nämligen huruvida - ska bytas ut mot – och " mot ”) tar jag upp ytterligare en sak. Samtliga namnrymder, förutom den namnlösa artikelnamnrymden, har ett prefix före sidnamnet, till exempel Wikipedia:Bybrunnen eller Användardiskussion:Wolfgangus Mozart. Men egentligen borde det väl vara ett mellanrum mellan kolonet och själva sidnamnet: Wikipedia: Bybrunnen, Användardiskussion: Wolfgangus Mozart? Som det ser ut nu är det någon sorts bakvänd särskrivning. Borde man inte genom en mindre justering av MediaWiki-programvaran kunna stoppa in mellanrummet? »Wolfgangus Mozart 10 augusti 2009 kl. 15.12 (CEST)

Nu skrivs ju sällan artikelnamn ut med namnrymdsprefix i löpande text, då gör det väl egentligen inget om det saknas ett mellanrum? Rotsee 10 augusti 2009 kl. 15.17 (CEST)
Ser inte behovet. Det går utmärkt att skriva in vilket som i adressfältet (och i länkar på WP) och ändå komma rätt. Såna här petimetersaker förbättrar inte uppslagsverket. /Grillo 10 augusti 2009 kl. 15.21 (CEST)
Jag blev mer nyfiken på hur det skulle se ut i Wikisource som har betydligt fler namnrymder som visas upp utåt och inte enbart är för det interna skapandet... --  L a v a l l e n  10 augusti 2009 kl. 16.04 (CEST)
Jag ser inga problem med att skriva till exempel Användare: Sertion i wikilänkar. Dock kommer jag nog fortfarande att skriva utan det extra mellanslaget. // Sertion 10 augusti 2009 kl. 21.19 (CEST)
Det blir inte mer vettighet i meningarna om man skall tolka namnrymdsnamnet och artikelnamnet som två separata ord. Det är inte mer fel än att inte ha mellanrum och stor bokstav efter punkter i webbadresser.
andejons 10 augusti 2009 kl. 21.32 (CEST)
Dock kan det, om man skriver ut adressen i till exempel URL:er med mellanrum, vara bra att hålla koll på att det blir hela adressen och inte så här http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: Bybrunnen.//Hannibal 11 augusti 2009 kl. 10.45 (CEST)
Då kan man ju url-encoda mellanslaget: http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%20Bybrunnen . // Sertion 11 augusti 2009 kl. 10.55 (CEST)
Mellanslag kodas redan som understreck i MediaWiki-URL:er, så det är inget nytt problem som introduceras. —CÆSAR 12 augusti 2009 kl. 16.42 (CEST)
Nej, det handlar inte om ett kolon i löpande text så det måste inte vara något blanksteg där. Den här sidan kunde t.ex. lika gärna heta Wikipedia-Bybrunnen, Wikipedia.Bybrunnen eller Wikipedia/Bybrunnen, men man har valt att använda kolon. För övrigt så finns det ju inte någon blanksteg mellan kolon och efterföljande text när det exempelvis används vid genitiv-s på förkortningar. E.G. den 12 augusti 2009 kl. 13.50 (CEST)

Meddelande om Så fungerar WikipediaRedigera

Hej,

Som Haxpett redan upptäckt har Hexa förlag gått i konkurs. Hexa var det förlag som gav ut Så fungerar Wikipedia. Därför har tillgången på böcker varit begränsad under en period. Jag gör vad jag kan för att till exempel Kursen på Mittuniversitetet ska kunna ha boken som kursmaterial. För tillfället finns en tidigare version (icke korrekturläst och mer svamlig) på Vulkan.se, men jag arbetar på att kunna lägga upp den rätta upplagan inom några dagar.

Med vänliga hälsningar, Hannibal 11 augusti 2009 kl. 10.53 (CEST)

Är det ingen som köpt pdf-versionen som har lust att lägga upp den på nätet någonstans (alternativt känner för att skanna in den)? Spridning är ju tillåten, förutsatt att det inte sker kommersiellt. MiCkE 11 augusti 2009 kl. 11.18 (CEST)
Projekt Runeberg...? /Grillo 11 augusti 2009 kl. 14.08 (CEST)
Ajaj, Hannibal. Det var väl inte Så fungerar Wikpedia som knäckte förlaget? ;-) rrohdin 11 augusti 2009 kl. 19.23 (CEST)
Nej, lyckligtvis inte. Tvärtom sålde Så fungerar Wikipedia så bra att de hela tiden hade fler beställningar än böcker. Jag blev bara drabbad.//Hannibal 12 augusti 2009 kl. 10.24 (CEST)

Textstorlek med Explorer 8.Redigera

Är det någon som har kläm på varför vissa textdelar, t. ex. wikitexten i editeringsfönstret plötsligt har blivit mycket liten, knappt läsbar textstorlek, så även vissa texter på huvudsidans grundmall. Jag blev "påtvingad" en uppdatering till Explorer 8 för ett tag sedan men de förminskade texterna dök upp senare. Även ex. Googles huvudmall har fått betydligt mindre text och även vissa websidors texter men inte alla. Vore intressant att få lite tips hur man återfår ursprunglig textstorlek. Har kollat texthöjd under explorers Visa-meny och där är "Större" förvald som var satt tidigare. Lidingo 11 augusti 2009 kl. 23.58 (CEST).

Av någon anledning hade explorers verktyg "Zoom" ställts om. Zoom "100%" och textstorlek "Medel" återställde till lagom teststorlekar. Lidingo 12 augusti 2009 kl. 12.36 (CEST)
Om du har en datormus med scrollhjul så är det lätt hänt. Genom att trycka in ctrl och samtidigt rulla så ändras textstorleken. Det fungerar så både i Firefox, IE, Open Office etc. Jopparn 12 augusti 2009 kl. 12.40 (CEST)

EmilEikS, SergeWoodzing et consortesRedigera

Nu börjar historierna kring mannen med de många namnen – Jacob Truedson Demitz, alias Lars-Erik Jacob Ridderstedt eller Lars Jacob – gå över styr. Det här meddelandet fick jag på min diskussionssida i natt:

”Hur lång tid kan detta tänkas vara kvar så här? Hur tror vi Demitz reagerar om han ser sig plötsligt reducerad till inget mer än "hotellchef"? Vilken administratör kan hjälpa? Jag frågar bara dig som flera av mina bekanta har stort förtroende för. {{hjälp}} SergeWoodzing 7 augusti 2009 kl. 02.52 (CEST)”.

Ett antal användare har varit inblandade. I första hand är det den mångordige och sirlige Användare:EmilEikS. Denne har den senaste veckan avlösts av Användare:SergeWoodzing. SergeWoodzings språkbruk påminner starkt om EmilEikS:s och mycket tyder på att det är samma person. SergeWoodzing påkallar adminhjälp på samma sätt som EmilEikS haft för vana. I natt var det inte bara jag utan även Användare:Rrohdin och Användare:Tegel som uppmärksammades på redigeringarna av artikeln om Lars Jacob. Nu har också John Vandenberg (Användare:Jayvdb) dykt upp och, utan kunskaper i svenska, börjat redigera på svwiki. Frågorna kring dessa användare är komplexa då de även inbegriper en mängd ämnen utöver Demitz. Främst handlar dessa frågor om äldre svensk historia. I dessa har också den oinloggade Special:Bidrag/217.209.96.70 varit inblandad.

Det är utan tvekan så att EmilEikS lämnat stora bidrag till svwiki, både då det gäller bild- och textmaterial. Nu ser det ut som om han avvecklar verksamheten och uppstår i ny Fenixgestalt [22].

Jag har inga förslag eller yrkanden och lämnar få diffar, men vill gärna höra gemenskapens åsikter om hur vi ska hantera dessa användare och deras bidrag till och framtid på wp. Rex Sueciæ 7 augusti 2009 kl. 11.10 (CEST)

Vad gäller svensk historia handlar det om klassisk povpushning, där man försöker framhäva gamla förlegade teorier om att sagokungar har existerat. Vad gäller sin klubb och framförallt då Lars Jacob, handlar det om klassisk reklam. Problemet är att klubben (det är nog lättare att se på alla användare inblandade som en större identitet, eftersom de av tidigare inlägg verkar basera sin Wikipediaaktivitet på styrelsebeslut) tidigare har bidragit med en stor viktig bilddonation, och att det därför till en början gavs viss "slack" åt användarens halvirrelevanta artiklar. Det var dumt visar det sig i efterhand. Nu har användaren fått blodad tand och skriker varg så fort någon kritiserar den. Den bästa lösningen vore att blockera, eftersom vi som sagt har att göra med en klassisk povpushare och reklamanvändare. Bilderna ska självklart vara kvar dock, dem går som bekant inte att dra tillbaka. Det finns en gräns för hur mycket tacksamhet och "respekt" (som man fö förtjänar) man kan visa. /Grillo 7 augusti 2009 kl. 12.33 (CEST)
Jag kan bara hålla med Grillo. Denna mening: ”Hur tror vi Demitz reagerar om han ser sig plötsligt reducerad till inget mer än "hotellchef"?” visar att användaren medvetet blundar för vad wp är. Detta smickrande uttalande ”Jag frågar bara dig som flera av mina bekanta har stort förtroende för.” kan förstås tolkas precis som det står, vilket då gör mig smickrad och välvilligt inställd. Å andra sidan har jag lite svårt att tro på att denne Användare:SergeWoodzing, som säger sig vara amerikan och aktiv på enwik sedan en månad [23], skulle ha flera vänner som har stort förtroende för mig. Jag får inte ihop det. Jag har svårt för den här typen av trollande och tycker inte om att wp används för att vilseleda dem som ska använda encyklopedin eller dem som skriver den. Blockering är nog den enda utvägen. Rex Sueciæ 7 augusti 2009 kl. 13.09 (CEST)
Föreslår innan allt detta negativa går över styr att någon som är villig att kommunicera på engelska kontaktar Wikimedia Foundations betrodde arbitrageman John Vandenberg som känner till precis allt om vem som är vem och vad som är vad i allt detta. Det blir lugnande för er tror jag i bästa välmening. Se i övrigt mina svar till Rex Suecia och Grillo på de aktuella diskussionssidorna. Inställningen som visas här är destruktiv, felaktig och orättvis. Det som verkligen gör ont är när mina uppriktiga positivt yttranden om er bara tas som smicker. Och när man oavsett imaginära eller riktiga personsammansättningar inte gjort annat än konstruktivt arbete (med lite fel här och där) för Wikipedia och det resulterar i sådant här. SergeWoodzing 7 augusti 2009 kl. 15.35 (CEST)
Vad har Wikimedia Foundation med konflikter på svenska Wikipedia att göra? /Grillo 7 augusti 2009 kl. 15.44 (CEST)
Är detta en konflikt? Jag trodde ni undrade vilka vi är. Han vet det och kan lugna er lite. Annars har Wikimedia Foundation inte mer med detta att göra än vad de har i vanliga fall. Förresten, medan jag har dig på tråden, det vore intressant att veta vad du anser exakt att det görs "reklam" (vinstdrivande om det ska kallas så) för. Vem eller vad. Tar du bort allt från Wikipedia som automatiskt gagnar tusentals människors och organisationers intressen blir det inget kvar. Vad är det som är så speciellt här, som måste stoppas, och exakt vem eller vilka anser du tjänar pengar på reklamen? Först då kan du får sakliga svar. Och först då kan reklamen förhindras effektivt. Jag hjälper gärna till med det. SergeWoodzing 7 augusti 2009 kl. 15.56 (CEST)
Vad får dig att tro att det måste finnas ett vinstintresse för att något ska vara reklam? Och i övrigt: jo, det kan mycket väl finnas ett vinstintresse i att fler ska hitta artikeln om Lars Jacob och exempelvis därför köpa hans bok. /Grillo 7 augusti 2009 kl. 16.22 (CEST)
Boken har varit slut i många år och finns inte ens på antikvariat längre. (Jag har ett ex som jag är jätterädd om.) Southerly är enligt ett flertal publicerade uppgifter en ideell förening och kan då inte vara vinstdrivande eller göra reklam. Demitz verkar ha dragit sig tillbaka enligt en.WP (den artikeln som du tyckte var så bra och ville ha hit på svenska) efter många år av ideellt arbete (ingen vinst). Reklam går ut på vinst. Ordvalet medför detta helt enkelt. Annars heter det pr och det är Wikipedia med automatik så fullsmockat av då det går inte att ta bort. Förresten: povpushing innebär att man bidrar utan fullgoda källor och försöker gräla sig till att sådant får vara kvar. Sådant har iallafall jag aldrig sysslat med, och vad jag har sett var inte EmilEikS heller någon nämnvärd syndare med sådant. Men man får kämpa mot sådant mycket här. Fullgoda källor = inget POV. Ni kan väl skriva om och till oss andra användare lite sakligare, om inte mer positivt, snälla? SergeWoodzing 7 augusti 2009 kl. 16.40 (CEST)
Att vara med i medlingskommitteen på engelska wikipedia är inget förtroendeuppdrag från Wikimedia Foundation. Och det är inta att reda ut vem som är vem som intresserar någon, bara att det blir lugnt i dessa diskussioner som tar för mycket av vår energi. Och att de riktlinjer för hantering av artiklar som vuxit fram på svenskspråkiga Wikipedia också gäller för denna grupp av artiklar. Wanpe 7 augusti 2009 kl. 15.52 (CEST)
Det här uttrycket ovan "Nu har användaren fått blodad tand och skriker varg så fort någon kritiserar den" är ju faktiskt så pass föraktfullt, elakt, missvisande, osakligt och oförskämt att man verkligen undrar vad det ska vara för nytta med att skriva något sådant här? Jag har aldrig känt eller gjort något sådant och ingen annan heller i detta sammanhang, vad jag kan se (har verkligen tittat igenom allt igen för att veta vad jag talar om nu). Inget enda exempel på sådant kan visas upp här för att styrka denna allvarliga anklagelse eller visa att det ligger något nyttigt eller konstruktivt bakom en sådan utmanande förolämpning, inget som kan föra en diskussion framåt på ett skysst sätt. Det är bara påhittat, rakt av, och enormt elakt. Som någon sorts vanemässigt spydig jargong eller maktspråk som går på räls oavsett vad eller vem det gäller eller sårar. Man blir riktigt ledsen, faktiskt alldeles spak. Vet inte alls hur man svarar på sådant. Är inte van vid att behöva göra det. Kan mycket om annat, men inte detta. SergeWoodzing 7 augusti 2009 kl. 18.45 (CEST)
För ett tag sedan, då jag inte kunde acceptera Demitz bok som källa (se t ex talk:Gustav#Godstowe), fick jag snigelpost av Southerly Clubs med juridiska hot. Det kan i sig vara ett skäl att stänga av det mycket pushiga gänget. /Pieter Kuiper 7 augusti 2009 kl. 19.26 (CEST)
Jag fick på nöten minns jag av Pieter Kuiper här när jag tog bort Emils bildtexter där han hade skrivit fotografen i bildtexten. Flera ansåg att vi skulle tillmötesgå dem och gå med på det. Jag accepterade det och återställde mina borttagningar. Jag ifrågasatte dock då varför man ställer sådana krav om man bidrar för Wikipedia? Jag vill gärna ställa frågan igen. Det känns helt klart som att de gör det för egen vinning, även om bilderna är bra och de ska vi givetvis tacka för - men inte gå med på några hyperkrav, enligt min mening. Det är krav som de inte har rätt att ställa.
Emil & Co har ägnat sig mycket åt redigeringskrig. Jag har misstänkt att det är Emil som redigeringskrigar oinloggad också men det är kanske någon annan styrelsemedlem som gör detta med honom. Jag kan inget annat än att hålla med Grillo och Rex Sueciæ om att det här måste få ett slut. Själva artikelbidragen har dock jag svårt att bedöma eftersom jag saknar tillräckliga sakkunskaper i ämnet som de har redigerat i. Jag anser liksom ni övriga att de bör blockeras. Obelix 7 augusti 2009 kl. 19.40 (CEST)
De bidrog med bilder på nöjesfolk från 70-talet - det är sällsynt med fria bilder från denna tid, så då är man tvungen att vara tillmötesgående om vi vill ha dem. Dessutom tillför det något att se var bilden kom ifrån. Men nu är det ofta scans från böcker, eller bilder på någon gravsten som vem som helst kan ta. Det finns inte heller någon länk mellan kungligheterna och Demitz-gänget, så dessa bildbiskrifter bara distraherar. /Pieter Kuiper 7 augusti 2009 kl. 19.48 (CEST)

Ser inte ut att finnas mycket i bevisväg mot dom här. Bara starkt hat liksom. Ser jag fel eller står det inte längre upp att Grillo och några medvetet har lurat av dom massa bilder genom att slappa med relevanskoll och nu går till attack här alla bilderna är fixade? AntiJante 7 augusti 2009 kl. 20.25 (CEST)

Lulz! /Grillo 7 augusti 2009 kl. 20.39 (CEST)
Betyder? BiblioteKarin 7 augusti 2009 kl. 21.13 (CEST)
Wiktionary --  L a v a l l e n  7 augusti 2009 kl. 21.20 (CEST)
Tack. BiblioteKarin 7 augusti 2009 kl. 21.25 (CEST)
Ofattbart uttryck i detta sammanhang. Verkar vara en lek för somliga detta.
Vill gärna svara på Obelix upprepade fråga: Svar: ingen har någonsin ställt några krav. Har letat igenom allt sedan du ställde frågan. Inte ett enda bevis finns någonstans för ett sådant påstående att några krav har ställts. Tvärtom ser man rätt snart, och flera gånger, att inga krav har ställts utan bara vänlig begäran, och inte en enda invändning eller återställning har gjorts om någon fotograf har tagits bort ur en bildtext. Det har påståtts (grundlöst) ett flertal gånger i debatterna att krav har ställts. Men inte. Det finns inte heller några bevis för Obelix påstående att "Emil & Co har ägnat sig mycket åt redigeringskrig". Tvärtom har man ofta kämpat mot sådant. SergeWoodzing 7 augusti 2009 kl. 21.32 (CEST)
Det enda ofattbara här är Antijantes (ytterligare en av era styrelsemedlemmar?) ytterst låga anklagelse mot bland annat mig. /Grillo 7 augusti 2009 kl. 21.38 (CEST)
Nej. Det står att wikipediagemenskapen agerat slapphänt och undfallande för att vissa ansett att när användare bidrar med tillgångar som ses som extra värdefulla så kan man vara flexibel med vissa principer som man annars följer, på ett tendentiöst sätt. Det är givetvis fel (som i "orättvist"), och ställer i längden till med problem då det uppkommer en förväntan på att man faktiskt ska kunna behandlas olika beroende på vilken användare man är. --flinga 8 augusti 2009 kl. 03.50 (CEST)

Bästa Grillo! Du verkar paranoid och/eller hyperilsken eller så är det något annat som måste vara fel. Det du skriver ser ofta ganska illa ut. Faktiskt. Även om man vill dig väl. Det blir trist för dig i längden. Take a break! Vänligen, SergeWoodzing 7 augusti 2009 kl. 21.46 (CEST)

Hm jag tror att båda/alla medlemmar i den här diskussionen skulle må bra av att ta det lite lugnt. Jargongen är rätt häftig och jag tror egentligen inte det är någon som vill bråka.. Kanske ska ni vänta lite med diskussionen, låta irritationen lägga sig och sedan fortsätta?   Diskutera med Tanzania 8 augusti 2009 kl. 00.35 (CEST)

Vad skulle Barack Obama ha gjort? Förmodligen bjudit in alla parter till Vita Huset för ett snack i kamratlig ton. Jag tror inte att vidare diskussioner på Bybrunnen leder någonvart just nu, utan tycks i stället göra saker värre. Vad sägs om en träff i Stockholm under kommande vecka? Har Southerly Clubs någon klubblokal där vi kan träffas och reda ut det här? Annars föreslår jag Mosebacke torg kl. 18 på onsdag 12 augusti. Passar det? Vi har ju en encyklopedi att skriva och kan inte kasta bort mer tid på improduktivt grälande. Vi måste bli konstruktiva och blicka framåt. --LA2 8 augusti 2009 kl. 07.43 (CEST)

God morgon! Om detta goda förslag är uppriktigt menat ska jag skicka det vidare till Emil Eikner så får ni se vad ni kan få ihop. Jag tror han/de skulle kunna vara intresserade av detta. Men jag tror inte att han vill publicera tiden och platsen för ett möte här. Kan han e-posta till dig LA2 på den adress man hittar genom dina länkar? Jag vill först veta med fullkomlig säkerhet att det är uppriktigt menat (förlåt att jag är vaksam och frågar så!). mvh SergeWoodzing 8 augusti 2009 kl. 08.09 (CEST)
Tack för e-post! Vi får invänta lite uppvaknande här och där innan du får svar. mvh SergeWoodzing 8 augusti 2009 kl. 09.57 (CEST)
Men hur ska det fungera? Vem ska utse sig själv till representant för svenska Wikipedia? Alla lär ju knappast kunna komma till Mosebacke. Visst kan man diskutera och försöka reda ut saker i grupp om man vill, men det innebär ju inte per definition att problemet är löst, eftersom det är denna sidas (dvs svwp:s) konsensus som så att säga är "högsta beslutande organ". --flinga 8 augusti 2009 kl. 15.44 (CEST)
Vi får väl se om det fungerar och vilka som dyker upp. Det kanske inte fungerar. Allt vi vet är att Bybrunnen fungerar inte för den här frågan. --LA2 8 augusti 2009 kl. 16.26 (CEST)
Jag kommer inte själv delta, men tycker detta var ett mycket bra initiativ av LA2! Ulner 8 augusti 2009 kl. 20.50 (CEST)
Inget ont om mötet som sådant, jag hoppas det kan bli konstruktivt, men jag ville bara poängtera att om man så att säga skulle komma överens om något på ett sådant möte, är det inte per definition så att den lösningen kommer att fungera på Wikipedia; vad som gäller här beslutas trots allt i diskussionen just här. Däremot kan man ju hoppas att det kommer något gott ur mötet, och jag önskar de som ska gå lycka till. --flinga 9 augusti 2009 kl. 16.08 (CEST)

Det blev ett intressant möte, totalt elva personer dök upp. Fem personer från den omdiskuterade gruppen, Southerly Clubs of Stockholm, Användare:EmilEikS, Användare:AntiJante, Jacob Truedson Demitz själv plus ett par personer till som hade gjort redigeringar. Dessa personer jobbade enligt vad de själva sa ibland från samma dator, och ibland korrekturläste varandras texter. Räknar jag rätt var vi sex från WP som inte var involverade i konflikten som var där. De från Southerly Clubs redogjorde för hur de hade upplevt det hela, och främst LA2 förklarade en del om WP och hur det tolkas när olika konton dyker upp i konflikter. Jag tror inte vi löste några problem, men åtminstone tror jag alla blev lite klokare, även om jag tyckte det var synd att vi inte grävde djupare i problemet. Eftersom jag inte har hängt med i konflikten utan mest tyckte det var intressant ur en mer allmänt perspektiv; hur vi hanterar konflikter på WP, så har jag dålig koll på bakgrunden. Dessutom var vi överens om att när det gäller de historiska sakerna så behöver vi någon kunnig som uttalar sig.

Lite personliga tankar:

 • Vad som har sagts och gjort är nog svårt att nysta upp. Bättre att dra ett streck över det.
 • Den bok som har varit omdiskuterad om den kan användas som källa dök upp på mötet. Har svårt att avgöra trovärdigheten i den, den är skriven som ett hobbyprojekt om jag förstod det rätt, men med mycket tid och forskning bakom.
 • Frågorna om de historiska artiklarna är svåra för lekmän att avgöra. Hade varit bra att låta någon oberoende expert säga sitt.
 • Vad som ska vara med i artikeln om Jacob Truedson Demitz får tas på den diskussionssidan.
 • Skulle varit bra om någon hade ryckt in tidigare i konflikten.
 • Användarsidorna för personerna från Southerly Clubs skulle tydligare behöva spegla deras gemensamma tillhörighet.

Någon annan som var med får gärna skriva ner lite tankar. Markus a 13 augusti 2009 kl. 16.22 (CEST)

Jag vill gärna kommentera. Vi som inte hade träffat WP-folk tyckte också att det var intressant. Väl spenderade 2½ timmar. Många minuter gick åt för att förklara vilka vi är och hur vi jobbar och det framgick att vi egentligen är färdiga med nästan allt som vi kan bidra med sakligt. Vi hoppas att våra goda avsikter också framgick. En av mötets föranmälda ämnen var samarbetsklimatet. Där var våra förslag bara två och enkla.
 • Alla kan vara mer försiktiga med ordval som kan upplevas som otrevliga.
 • Radering av goda källor kan skada projektet.
Att vi sedan upplever att en användare riktar in sig särskilt på oss med många tillrättavisningar hoppas vi kommer att lösa sig.
Jag har ju trappat ner och kommer fortsätta att vara nedtrappad. Måste syssla med andra saker. Någon annan tar över mina bevakningslistor och jag hoppas uppriktigt på smidighet från alla.
Det kan finnas saker i den engelska Demitz-artikeln som kan göra den svenska mer relevant. Som ni förstår vill ingen av oss jobba med den.
Hälsningar från Southerly Clubs EmilEikS 13 augusti 2009 kl. 20.45 (CEST)

Angående att ta bort användardiskussionRedigera

Är det verkligen okej att göra så här? Zantze 11 augusti 2009 kl. 11.33 (CEST)

Det brukar inte anses vara ok. Se: Wikipedia:Diskussionssidor. Användaren kan kanske ha avsett att arkivera sidan. Jag har återställt nu. Rex Sueciæ 11 augusti 2009 kl. 11.45 (CEST)
Eller så är man inte medveten om att diskussionssidor bör arkiveras och tycker "men det här gör ju ingen glad om det ligger kvar och är i vägen" och försöker således göra sig av med det. /Julle 13 augusti 2009 kl. 00.19 (CEST)

Ersätta stubmallar med Mall:Status?Redigera

Jag upptäckte nyss Mall:Status, som var ett riktigt snyggt alternativ till stubmallarna. Finns det någon anledning att inte använda sig av den här mallen, istället för de separata mallarna? Går det att byta syntax i stubmallarna så att de istället använder sig av den här mallens syntax? I ett längre perspektiv är det ju bättre att byta typ helt, men en viss övergångsperiod där båda typerna fungerar kommer behövas. Bäst vore förstås också om de vanliga stubmallarna i artiklarna med robot kunde ersättas med status-mallen.

Är detta önskvärt och går det att lösa praktiskt? /Grillo 11 augusti 2009 kl. 16.34 (CEST)

Sidor med flera olika stub- och illustrationsbehovsmallar kan ibland se röriga ut. Då är statusmallen ett bra alternativ. Jag upptäckte själv mallen idag, när jag såg att den var inlagd i Daniel Westling. En sökning med CatScan visar att 842 artiklar är märkta som både stub och illustrationsbehov. Med alla kombinationer av olika mallar är det sannolikt tusentals artiklar, så en bot borde sättas på arbetet om det ska genomföras. »Wolfgangus Mozart 11 augusti 2009 kl. 17.27 (CEST)
Finns det bara en mall per sida är nog en botkörning inget problem. Problemet är att det finns så många kombinationer...
Klarar mallen tex att en artikel är dubbelt stubmallad? (Jag är tandläkare och mamma och stub.) --  L a v a l l e n  11 augusti 2009 kl. 19.01 (CEST)
Jag såg faktiskt den först idag med och tycker den är ett bättre alternativ än den nuvarande. //Tanzania Diskutera med mig 11 augusti 2009 kl. 19.11 (CEST)
Det ser inte ut som att mallen klarar av två stubmallar samtidigt. Se John Vincent Atanasoff som är kategoriserad som både Fysikerstubbar och Personstubbar-Bulgarien.
Det här borde gå att lösa... --  L a v a l l e n  11 augusti 2009 kl. 19.32 (CEST)
Det kan vara intressant att ha en sådan mall som stubbmall, men det bör inte bli på bekostnad av att man till exempel kan titta i Kategori:<mitt kunskapsområde>-stubbar. Det underlättar i alla fall ibland. Johan G 11 augusti 2009 kl. 19.41 (CEST)
Stubbar inom ett visst område kan man hitta med Catscan. Exempelvis http://toolserver.org/~daniel/WikiSense/CategoryIntersect.php?wikilang=sv&wikifam=.wikipedia.org&basecat=Stubbar&basedeep=3&mode=cs&tagcat=Mitt+kunskapsomr%C3%A5de&tagdeep=5&go=S%C3%B6k&format=html&userlang=sv /81.237.244.166 11 augusti 2009 kl. 19.56 (CEST)
Det går att länka till sin special-kategori av stubbar, men just nu inte till två sådana... --  L a v a l l e n  11 augusti 2009 kl. 20.04 (CEST)
Stubkategoriseringen förändras inte av statusmallen, som synes i de artiklar som använder den. /Grillo 11 augusti 2009 kl. 20.39 (CEST)
Kategorisering i en stubbkategori fungerar. Kanske kan man använda sig av stub=, stub2=, stub3= för att få med alla kategorier. –dMoberg 12 augusti 2009 kl. 13.18 (CEST)
Känns lite som en återgång till 2005 med en grå ruta med okursiverad text [24], skulle man inte kunna ta bort själva rutan runt och ha texten kursiverad som tidigare? Fungerar det att skriva motivering i den här typen av mall, förresten? / Elinnea 12 augusti 2009 kl. 13.58 (CEST)
Jag tycker att det ser bra ut med status-mallen, dock tycker jag att vissa mallar (som till exempel {{källor}}, {{kk}} och {{relevanskontroll}}) är såpass viktiga för läsaren alternativt bidragsgivarna att de fortfarande bör ligga längst upp. Men är förslaget att använda mallen för att gruppera stub-mallar och liknande ställer jag mig positiv. /-nothingman- 14 augusti 2009 kl. 11.24 (CEST)

Jag har nu fixat så att det går att ange mer än en stubkategori enligt önskemål. Vad gäller den grå rutan så är tanken att det ska vara tydligt att texten inte är en del av själva artikeltexten, på motsvarande sätt som med kategorierna. På köpet får man en enhetlig utformning. Det går att ange motivering i mallen, men den kommer bara att synas i koden. Jag vet inte om det i nuläget finns ett behov av att visa motiveringen - de meddelanden som finns i statusmallen just nu är ganska så självförklarande. Meddelanden såsom {{relevanskontroll}} och {{kk}} behöver sannolikt en motivering, men som påpekat ovan bör nog den typen av meddelanden finnas kvar som lite större rutor längst upp i artikeln. --Kildor 14 augusti 2009 kl. 11.52 (CEST)

Om KK eller rel inte ska användas av mallen så bör de tas bort eller kommenteras ur, annars får vi nog en hej-vild blandning. –dMoberg 14 augusti 2009 kl. 11.55 (CEST)
KK eller rel finns inte i status-mallen. --Kildor 14 augusti 2009 kl. 11.59 (CEST)

Byta ut - mot –Redigera

Ofta används - (bindestreck) när – (tankstreck) borde användas, t.ex. vid årtal (från–till). Det är visserligen inget stort problem, men det borde samtidigt vara enkelt att sätta en robot på det. Jag inbillar mig att om det står rätt oftare än det står fel, så lär sig WP-gemenskapen att göra rätt. Förslag: Sätt en robot på att ersätta mönstret [[XXXX]]-[[XXXX]] med [[XXXX]]–[[XXXX]] där X är någon siffra 0..9. Rotsee 6 augusti 2009 kl. 21.30 (CEST)

Går det att implementera samma funktion som i MS Word (och antagligen i flera andra skrivprogram) att kombinationen ctrl och minus (-) blir tankstreck (–)? Vivo 6 augusti 2009 kl. 21.37 (CEST)
Skillnaden syns ju inte. Det ena är inte mer rätt än det andra. /Pieter Kuiper 6 augusti 2009 kl. 21.40 (CEST)
Det syns inte i redigeringsläge, men ett tankstreck är faktiskt lite längre (olika beroende på webbläsare och inställningar) och rätt ska ju vara rätt. Vivo 6 augusti 2009 kl. 21.46 (CEST)
Visst syns det, och jo, jag skulle nog påstå att det ena är mer rätt än det andra. I typografiska sammanhang (tidningar, böcker, professionella webbsidor) görs alltid skillnad. Se vidare t.ex Svenska skrivregler (Svenska språknämnden och Liber 2000) s. 158f (Tankstreck används mellan siffror , ortnamn etc. i uttryck som anger period, sträcka, omfång, relation m.m.) eller Typografisk handbok (Ordfront och Ytterlids 1994) s.60. Men visst, jag tycker inte heller att det är någon jättestor grej. (Redigeringskrock med Vivo) Rotsee 6 augusti 2009 kl. 21.57 (CEST)
Rotsee, tänkte bara tro och hålla emd dig om att du inbillar dig i att folk kommer använda tankstreck bara om det blir vanligare. Jag kommer nog inte det, jag vet inte hur man gör tecknet, det finns inte på tangentbordet slikt vanligt bindestreck. –dMoberg 6 augusti 2009 kl. 21.53 (CEST)
Skillnaden syns inte ovan på grund av att det inte är någon skillnad i det typsnitt som används innanför code-taggar. Jämför [[XXXX]]-[[XXXX]] med [[XXXX]]–[[XXXX]] istället.
andejons 6 augusti 2009 kl. 21.55 (CEST)
Även om jag personligen tycker att tankstreck ska användas vid lämpliga tillfällen är det nog svårt att öka användningen i nyskriven text på Wikipedia om inte kunskapen om hur man lägger in tankstreck ökar. Jag har funderat lite på om det vore lämpligt att MediaWiki renderade -- som –. Dubbla bindestreck förekommer ibland som ersättning för tankstreck och är kanske lättare att komma ihåg än till exempel &ndash; (som naturligtvis fortfarande skulle fungera). Skulle detta ställa till problem? //Essin 6 augusti 2009 kl. 23.43 (CEST)
Likt ---- och avgränsande streck? Sertion 6 augusti 2009 kl. 23.45 (CEST)
Det tycker jag är en bra idé! -- brukar ju ofta användas för att markera att ett tankstreck ska infogas, och det är intuitivt vettigt och lätt att komma ihåg. Rotsee 6 augusti 2009 kl. 23.49 (CEST)
Skulle till och med jag lära mig ju :) Låter bra! –dMoberg 6 augusti 2009 kl. 23.52 (CEST)
Jag försöker alltid ändra då jag stöter på det i någon text. Har också tagit upp det här: Användare:Rex Sueciæ/Språkliga käpphästar. Rex Sueciæ 6 augusti 2009 kl. 23.56 (CEST)
För min egen del är min benägenhet att använda tankstreck högst beroende på vilken dator jag redigerar från: på Mac vet jag precis hur man får fram det; på PC har jag däremot aldrig lyckats lära mig något annat än vanligt bindestreck (alldeles oavsett dator tycker jag dock personligen att det senare känns mest naturligt mellan tal/årtal). /FredrikT 7 augusti 2009 kl. 00.06 (CEST)
Jag brukar försöka använda tankstrecket — det finns relativt lättilgänligt ett musklick bort i fältet nedanför sammanfattningsfältet, tillsammans med en del annat smågodis. Men jag håller med Essin om att det skulle vara trevligt om MediaWiki kunde rendera -- eller --- som — Johan G 7 augusti 2009 kl. 20.11 (CEST)
Essin måste syfta på mdash?! Jag har tolkat det som att koden ndash ger ett streck långt som ett n är brett medan mdash ger ett streck som är lika långt som ett m är brett. --  L a v a l l e n  7 augusti 2009 kl. 20.19 (CEST)
På svenska används bara korta tankstreck (ndash). Bindestreck är ännu kortare och långa tankstreck (mdash) förekommer inte alls.
andejons 7 augusti 2009 kl. 21.38 (CEST)
(Redigeringskrock) Divis/bindestreck (-) är ¼ fyrkant brett, tanksteck ("en-dash", –) är ½ fyrkant och "em-dash" (—) en hel fyrkant. Em-dash används i stort sett aldrig i svensk typografi, även om man kan stöta på det i gamla böcker ibland. I engelskan används det däremot fortfarande. Rotsee 7 augusti 2009 kl. 21.41 (CEST)
Jag avsåg "en-dash", vill man kanske "em-dash" kan renderas av ---? Sertion: Ja, så tänkte jag mig. //Essin 7 augusti 2009 kl. 23.45 (CEST)

Essins förslag är bra, verkar fler än jag tycka. Vart vänder man sig med ett förslag om en sådan ändring i programvaran? Går det att göra lokalt? Rotsee 8 augusti 2009 kl. 00.00 (CEST)

Nej, den typen av automatredigeringar bör vi undvika. Det finns tillfällen där man skall skriva -- och inte –, och då är det bättre att – inte automatgenrereras genom att man skriver --. Det är inga problem att skriva – i Wikipedia, det tecknet finns ju som val att klistra in bland tecknen under redigeringsfönstret. E.G. den 8 augusti 2009 kl. 15.34 (CEST)
Om förslaget införs bör rimligtvis <nowiki>--</nowiki> renderas som --. Jag inbillar mig att -- används så pass sällan att denna ökade krånglighet uppvägs av den förenkling det innebär att inte behöva lämna tangentbordet och gå ner till tecknen under redigeringsfönstret när man ska skriva tankstreck (vilket uppenbarligen även erfarna Wikipediaanvändare kan missa att det går att göra) men jag kanske har fel? //Essin 9 augusti 2009 kl. 00.34 (CEST)
När man skriver datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, vilket inte är helt ovanligt i Sverige, använder man -- som markör för "till", exempelvis när man beskriver en tidsperiod som 2009-01-23--08-12. Det finns ingen anledning att -- i det fallet automatiskt ska bli –. /137.61.234.225 12 augusti 2009 kl. 08.35 (CEST)
I just det fallet borde det väl vara –? Jag skulle gissa att skälet till att man skriver -- är att det länge varit brukligt att använda -- som ersättning för –, t.ex. i maskinskrivna manuskript på väg till tryckeriet, eller om man sitter i en datamiljö och inte kan producera – på något annat sätt. Rotsee 12 augusti 2009 kl. 15.02 (CEST)
Nej, tvärtom, i det fallet ska det faktiskt vara --, men det blir ofta felaktigt – för att det är automatinställt att -- blir så i ordbehandlingssystemet man använder. /137.61.234.225 12 augusti 2009 kl. 15.14 (CEST)
Ok, i vilka sammanhang skriver man så och enligt vem? //Rotsee 12 augusti 2009 kl. 15.24 (CEST)
Hur som enkelt att lösa med nowikitaggar. /Grillo 12 augusti 2009 kl. 15.24 (CEST)
Jag lät visst lite tyken där, det var inte meningen. Bara nyfiken. Och nej, det innebär ju inga stora problem. Rotsee 12 augusti 2009 kl. 16.25 (CEST)
Jag lärde mig det på 80-talet, så jag minns inte källan, men jag tror att det var någon skrift från Svenska språknämnden, Svensk Strandard eller något liknande. /137.61.234.225 13 augusti 2009 kl. 08.29 (CEST)
Visst hade man kunnat lösa det med nowiki-taggar, om man nu skulle göra -- till en autokorrigering, men det skall man ju inte. Det finns inte konsensus för det och varför krångla till saker i onödan? E.G. den 13 augusti 2009 kl. 08.31 (CEST)

Något konsensus kring Essins förslag att automatiskt byta ut -- mot – verkar inte uppnås här. Vad sägs om ursprungsfrågan, att sätta en robot på att byta ut vissa förekomster av - mot –? //Rotsee 13 augusti 2009 kl. 09.32 (CEST)

Låter det sig göras så, visst! --  L a v a l l e n  13 augusti 2009 kl. 09.36 (CEST)
Jag ser ett litet bekymmer i att det kanske blir konstigt om en robot utför det, i de fall en räcka av dubbla årtal följs av en "öppen" tidsangivelse eller avslutad exempelvis med "idag": t ex
1987 – 1996
1997 – 2006
2007 - idag
Förresten, ska strecket verkligen vara långt? Det är taget från "verktygslådan". BiblioteKarin 13 augusti 2009 kl. 10.02 (CEST)
Nej, du har råkat välja ett långt tankstreck ("—" istället för "–"). I verktygslådan finns det inget bindestreck, så du har troligen missat det korta tankstrecket.
andejons 13 augusti 2009 kl. 10.15 (CEST)
Rättat, tack andejons. Men huvudbekymret återstår iaf. BiblioteKarin 13 augusti 2009 kl. 10.28 (CEST)
Vilket är problemet i öppna tidsangivelser? Det ska vara (kort) tankstreck där också.:
1987–1996
1997–2006
2007–idag
/Jalf17 13 augusti 2009 kl. 10.20 (CEST)
Problemet uppstår om man låter en robot göra jobbet enligt förslaget ovan. Då kommer det att bli som BiblioteKarin påpekar. Rotsee 13 augusti 2009 kl. 10.31 (CEST)
Fast jag förstår inte riktigt problemet, kanske beroende på att jag inte är så insatt i vad man kan få robotarna att göra. Jag har trott att de funkar ungefär som sök/ersätt och makron i ordbehandlingsprogram. Kan man inte ha flera robotar som tar hand om alla olika fel i detta sammanhang om de inte kan ta hand om alla på en gång? I löpande text ska det ju vara mellanslag före och efter tankstrecken, men i tidsangivelser ska det inte vara det. Kanske en robot dessutom skulle kunna se till att det står idag i de öppna tidsangivelser där detta saknas? Och då fixa både tankstreck och ta bort eventuella mellanslag? /Jalf17 13 augusti 2009 kl. 11.16 (CEST)
Jo, allt går förstås, men ju mer komplexa mönster du vill söka och ersätta, desto fler oväntade problem kommer att uppstå på vägen. Sedan är jag inte särskilt duktig på reguljära uttryck, så jag överlåter gärna åt andra att bedöma vad som är värt besväret att försöka genomföra. //Rotsee 13 augusti 2009 kl. 11.50 (CEST)
Så sant. Jag har funderat på om jag skulle ge mig in på robotar själv, men det finns så mycket jag vill skriva om så jag har prioriterat det. /Jalf17 13 augusti 2009 kl. 13.34 (CEST)
Men kanske någon kunde ändra bindestrecken i Denna dag i historien till tankstreck? /Jalf17 13 augusti 2009 kl. 13.38 (CEST)
Fixat! Rotsee 13 augusti 2009 kl. 13.48 (CEST)
Tack! Men jag undrar om det inte blev det långa tankstrecket? Blir det tankstreck i alla kommande Denna dag i historien också? /Jalf17 13 augusti 2009 kl. 22.10 (CEST)
Någon återställde, så jag väntar in resultatet av diskussionen innan jag tar alla datumen.
Ett problem som jag ser det är datumangivelser där det till exempel står 2009-08-13. En robot kommer ju då att ändra detta till 2009–08–13. Eller vi ska bara ändra årtal typ 2008-2009? Om det står 1956-57 då? Däremot kanske man kan börja med att ändra alla bindestreck som omges av mellanslag på båda sidor till tankstreck? Det finns väl inga situationer då bindestreck ska "sväva fritt"? -- jiˈesˌdeːo ] 13 augusti 2009 kl. 22.51 (CEST)
Enligt ersättningsmönstret vi har talat om här skulle en robot inte ändra på det viset. Att byta alla fria bindestreck är ju också möjligt, men det skulle förstöra en stor mängd länkar till filmtitlar etc, som ligger udner artikelnamn med bindestreck istf tankstreck för att det oftast är så våra besökare söker. Rotsee 15 augusti 2009 kl. 18.05 (CEST)

Special:Nya sidorRedigera

Jag har nu för första gången gått igenom listan där. Går det inte att ordna så att även autoconfirmed-användares artiklar (eller åtm tillbakarullares) automatiskt märks som patrullerade? Det är lite jobbigt att tvingas gå igenom uppenbarligen bra artiklar och markera. Det är ju oftast ip-artiklar man vill "åt". /Grillo 12 augusti 2009 kl. 02.59 (CEST)

Jag lade in en bugzilla om att tillbakarullare ska få sina artiklar autopatrullerade för snart ett år sedan, men ingen verkar vilja eller kunna åtgärda.. :/ Njaelkies Lea (d) 12 augusti 2009 kl. 08.38 (CEST)
Är nog effektivare att gå direkt till källan och klaga, typ i någon IRC-kanal. Då kan de inte ignorera oss lika lätt. // Sertion 12 augusti 2009 kl. 08.47 (CEST)
Mitt förslag på fullösning skulle vara att låta en robot göra jobbet, alltså tex var tionde minut kontrollera om det finns några nya artiklar, om det gör det, undersöka vem som skapat artikeln och om det är en viss typ av användare, patrullera artikeln. Så min fundering är mest vilka användare vars artiklar som i så fall skall autopatrulleras... /Fluff?Fluff! 12 augusti 2009 kl. 09.23 (CEST)
Vanligtvis brukar ju bekräftade användare inte bidra med dåliga saker men det händer ju fortfarande. Det beror på hur mycket man vill sålla. Tar man bekräftade användare kommer ju vissa dåliga artiklar inte att patrulleras, tar man bara tillbakarullare kommer inte så mycket att hända. //Tanzania Diskutera med mig 12 augusti 2009 kl. 10.15 (CEST)
(redigeringskonflikt) Kan robotar inte gå in på automatiska listan över administratörer och tillbakarullare till att börja med och därefter utarbetar vi någon slags opt-in-variant av vit lista (d.v.s. man skriver upp sig på en lista, blir kollad lite snabbt)? Å andra sidan kanske det finns något annat automatiserat system som kan användas, till exempel alla som är auto-confirmed, men det kanske inte finns någon sådan lista?//Hannibal 12 augusti 2009 kl. 10.18 (CEST)
Jag tycker att vi kan börja med tillbakarullare i alla fall, det är ganska många. En hel del av de som inte är det men som skriver bra artiklar borde vi kunna dela ut den behörigheten till också. Hur bra det fungerar med en white-list med användare får nog Fluff besvara. Njaelkies Lea (d) 12 augusti 2009 kl. 10.54 (CEST)
En bot skulle kunna utgå från vilken användargrupp som helst (sysop, auto-confirmed, rollback) och märka deras nya artiklar som patrullerade. En whitelist är inte heller speciellt svårt, man skapar en sida som man skrivskyddar så blir det ju automatiskt så att administratörer kan lägga till och dra ifrån i den listan över vilka användare vars nya artiklar skall automatpatrulleras. /Fluff?Fluff! 12 augusti 2009 kl. 12.48 (CEST)
I så fall skulle jag föreslå att vi nöjer oss med tillbakarullare och att övriga som skriver bra artiklar kan läggas in på vitlistan. Det finns trots allt en hel del autoconfirmed som behöver manuell patrullering. Om det fungerar för dig fluff. Njaelkies Lea (d) 12 augusti 2009 kl. 13.20 (CEST)
Japp, inga problem! /Fluff?Fluff! 12 augusti 2009 kl. 13.27 (CEST)
Fluffs fullösning verkar så bra som någon. Inför den gärna på en gång om ingen har invändningar. /Grillo 12 augusti 2009 kl. 13.38 (CEST)
Låter som en bra lösning, ja. Diupwijk 12 augusti 2009 kl. 16.11 (CEST)
Mycket bra. //Tanzania Diskutera med mig 12 augusti 2009 kl. 16.33 (CEST)
Ja, en mycket bra idé av Fluff (Njaelkies Leas detaljer)! Hur ska användare placeras på vitlistan? Begäran? Eller bör administratörer som vill tillåtas (mer än rent tekniskt, menar jag) lägga till folk efter eget tycke? Personligen tycker jag att användare dels ska kunna begära att finnas med på vitlistan på WP:BOÅ, och dels att administratörer ska få fråga användare på deras diskussionssidor om de vill vara på vitlistan (och lägga till de om de svarar ja). Calandrella 12 augusti 2009 kl. 17.29 (CEST)
Ja, jag håller med. Antingen att en person själv frågar på WP:BOÅ eller till en enskild administratör, eller att man som administratör frågar en person man tycker ska stå med. Det behöver inte vara så byråkratiskt. :) Obelix 12 augusti 2009 kl. 17.47 (CEST) Lavallen har givetvis rätt. Obelix 12 augusti 2009 kl. 18.46 (CEST)
Vad som händer på Nya Sidor är nog inte många medvetna/intresserade av, varför vi nog inte kan förvänta att särskilt många kommer att begära en sådan sak. Därför jag tycker admins goda omdöme duger bra som kriterium för att hamna på vitlistan.
En sak som inte berörts är frågan om vilka namnrymder som ska patrulleras av boten. Den lista de flesta tittar på är den för huvudnamnrymden, men även övriga namnrymder vore intressanta. (Kanske inte diskussionsrymderna då...) -
Ska vi ha samma vitlista för mallnamn-rymden som för huvudnamn-rymden? Det är nämligen inte ovanligt att man hittar trasiga nyskapade mallar... --  L a v a l l e n  12 augusti 2009 kl. 17.39 (CEST)
Jag tror också att det räcker bra med att man helt enkelt sätter upp användare som skriver bra artiklar på listan, det behöver man inte ens fråga om. Hur det är med andra namnrymder vet jag inte. Njaelkies Lea (d) 12 augusti 2009 kl. 18.31 (CEST)
Mallar skall vi nog hålla utanför. Det är ett eget dålighetsområde där även personer som skriver OK artiklar skapar vissna och felaktiga mallar, och de uppmärksammas ju ändå när man ser på artiklar som använder mallar. Jag hoppas också denna nya funktion byggs så den också (så småningom) kan användas för de redigeringar som sker. Detta är ju mitt idealscenario för kvalitetsövervakning - att allt som görs av "trusted" användare ses som OK, och resten inspekteras. Och att hålla ordning på vilka användare som är tillförlitliga borde vara möjligt då det bara är drygt 100 nya användare i månaden som passerar 10 redigeringsgränsen (och alla redigeringar som gjort av användare med färre bör inspekteras). Wanpe 12 augusti 2009 kl. 19.20 (CEST)
Så länge ingen är immun mot att inspekteras och vitlistan är öppen och föränderlig så är det här ett etiskt försvarbart förslag. Jag är dock rädd för vad kritiker gör av den här saken, så låtom oss vara transparenta.//Hannibal 12 augusti 2009 kl. 23.31 (CEST)
Jag tycker faktiskt förslaget låter bra, men vad är transparenta? //Tanzania Diskutera med mig 13 augusti 2009 kl. 00.10 (CEST)
Transparens innebär (i sammanhang som det här) att man är öppen med vad man gör och att utomstående har god insyn, och att man inte döljer saker eller skyfflar undan dem där ingen hittar dem. /Julle 13 augusti 2009 kl. 00.16 (CEST)
Tyvärr är det som Hannibal säger viss risk för rubriker i stil med "Wikipedia övervakar sina användare!" (som om det inte alltid varit så...). Så länge vi är lika öppna som vi alltid varit, tycker jag inte det finns nån större anledning att förhindra utveckling av rädsla för sensationsrubriker. /Grillo 13 augusti 2009 kl. 00.22 (CEST)
Ser inget etiskt trassel alls här. Det är ju inte en lista över sådana som ska övervakas vi skapar, utan en lista över sådana som vi bedömer inte behöver sådan övervakning. --  L a v a l l e n  13 augusti 2009 kl. 06.41 (CEST)
Eventuellt etiskt trassel (på riktigt, inte vad någon skulle kunna hitta på) skulle väl snarare röra elitisering et cetera. Jag säger inte att det är det eller att man bör låta bli att genomföra det här, bara att det faktiskt är någonting att fundera över och ta hänsyn till. /Julle 13 augusti 2009 kl. 23.07 (CEST)
Med anledning av att Fluff behöver vissa rättigheter för sin bot, så informerar jag här om att hn begärt confirmed-status för sin bot på meta. --  L a v a l l e n  13 augusti 2009 kl. 06.27 (CEST)
Och med confirmed avses så långt jag kunnat se, samma sak som auto-confirmed. Men att den statusen tilldelas manuellt av en admin eller steward istället... --  L a v a l l e n  13 augusti 2009 kl. 06.44 (CEST)
Laaknor påpekade att det är bättre att gå på folk på IRC för att få buggen löst så jag petar på lite folk på IRC. Dock kvarstår frågan om vi inte också borde ha autopatrol som en egen grupp eller om vi helt enkelt skall göra dem till tillbakarullare för att låta deras nya artiklar bli patrullerade. /Fluff?Fluff! 13 augusti 2009 kl. 09.30 (CEST)
Nu fick ju min bot rätt rättigheter så jag kunde ju inte låta bli att koda klart den... även om vi förmodligen inte kommer att ha så mycket nytta av den i framtiden... Nåväl, vill någon/några administratörer lägga till folk på autopatrull-listan så går det bra här. /Fluff?Fluff! 13 augusti 2009 kl. 16.37 (CEST)
Inta alla vill vara rollback's. Jag har avsagt mig verktyget en gång när jag tröttnade på klotter (jag fick senare tillbaka det när jag skaffade bot) och BiblioteKarin har också avsagts sig verktyget. --  L a v a l l e n  14 augusti 2009 kl. 15.33 (CEST)
Den fungerar! Och det blev en bra tid sätta på den då vi just nu är inne i en period med rekordmånga nya artiklar. Igår var nettotillskottet över 200, flest sedan mars 2008, och de senaste 10 dagarna har det i snitt varit över 148, där vi får gå tillbaks till oktober 2007 för att hitta högre nettotillkottstakt. Wanpe 14 augusti 2009 kl. 14.58 (CEST)
Fortfarande lite buggigt, mellan 20 igår och 09 idag så låg patrullroboten nere på grund av en bugg men den är åtgärdad nu. /Fluff?Fluff! 15 augusti 2009 kl. 09.22 (CEST)

Wikisource:Projekt BibelöversättningarRedigera

Jag har precis sjösatt ett nytt projekt på Wikisource:Projekt Bibelöversättningar för att samla erfarenheter och samordra samarbetet med uppläggning av olika bibelöversättningar och liknande.

Välkomna! --  L a v a l l e n  16 augusti 2009 kl. 12.28 (CEST)

Relevanskontroll flyttad till diskussionssidanRedigera

Fick ett mail angående relevanskontrollmallen på Jacob Truedson Demitz - där man anför att det kan skada personen om man googlar på namnet och får upp relevanskontrollmallen. Med anledning av detta flyttar jag den till diskussionssidan tills vidare. (Sertion återställde för övrigt min redigering, varvid jag återställer tillbaka till min gamla version). Ulner 16 augusti 2009 kl. 16.02 (CEST)

Stör du dig på något jag gör så kan du ta det på min användardiskussion. // Sertion 16 augusti 2009 kl. 16.04 (CEST)
Jag borde kanske inte ha skrivit något om återställningarna. Det enda jag ville diskutera här är principfrågan. Jag hade aldrig tagit bort relevansmallen om jag inte tyckte mig ha goda skäl för detta. Skälet är att personen ifråga kan uppleva att relevansmallen, så länge den står där, ger ett mycket dåligt intryck för alla som googlar på personens namn. Ulner 16 augusti 2009 kl. 16.09 (CEST)
Det är nog att överskatta Wikipedia och antalet personer som googlar på honom. Jag ser ingen anledning att göra ett undantag för honom.--Ankara 16 augusti 2009 kl. 16.11 (CEST)
Vi hamnar i en farlig situation om vi redigerar artiklar efter artikelsubjektets önskemål. Nästa gång är det Microsoft som inte gillar utformningen av deras artikel. Vad gör vi då? Det här är ett sluttande plan som vi inte behöver vandra ut på. /Grillo 16 augusti 2009 kl. 16.14 (CEST)
Wikipedia:Artiklar om nu levande personer anför att man bör ta hänsyn till att artiklarna om levande personer kan påverka personens liv - vilket anfördes i mailet jag fick. (Sådana hänsyn behöver inte tas för företag). Därför tyckte jag att en pragmatisk lösning var att i varje fall tillfälligt flytta relevansmallen. Ulner 16 augusti 2009 kl. 16.20 (CEST)
"Jag vill ha en artikel på Wikipedia. Men om ni ifrågasätter den så vill jag hellre att den raderas" är det något vi borde respektera? Det låter högst otroligt att det i någon högre grad påverkar hans liv.--Ankara 16 augusti 2009 kl. 16.26 (CEST)
I min mening finns det ingen anledning att flytta mallen till diskussionssidan. Mallen sitter där den sitter (längst upp i artikeln) för att personer som hamnar på artikeln skall kunna hjälpa till att avgöra om artikeln är encyklopediskt relevant eller inte. Detta blir inte lika effektivt om mallen "göms" på diskussionssidan. /-nothingman- 16 augusti 2009 kl. 16.30 (CEST)
Jag håller med nothingman om att det blir svårt att få fler deltagare till relevansdiskussionen om mallen flyttas till diskussionssidan. Frågan är nu hur mallen potentiellt kan påverka personen - om t ex någon med t ex en kundrelation kollar upp sidan och ser relevansmallen. Det är ju lite som Ankara skriver - att om skapar en artikel om sig själv så har man inte längre någon kontroll över innehållet - förutom att det bör följa Wikipedia:Artiklar om nu levande personer. Ulner 16 augusti 2009 kl. 16.36 (CEST)
BLP handlar om att inte skriva okällbelagd information om levande personer. Det har ingenting att göra med att se till att de inte känner sig personligt stötta av texten som står är. Jämför diskussion:Robert Peric och diskussion:Sanna Ehdin. /Grillo 16 augusti 2009 kl. 16.42 (CEST)
(redigeringskonflikt) För mig handlar WP:BLP om vad som står i artikeln, inte hur vi på Wikipedia behandlar artikeln. Kontentan av WP:BLP kan givetvis sägas inkludera även relevanskontrollmallar och liknande men det tycker jag är att gå lite väl långt. Vi skriver en encyklopedi, och även om vi ska visa hänsyn, måste vi få göra det utan att behöva vara rädda för att trampa någon på tårna hela tiden. /-nothingman- 16 augusti 2009 kl. 16.44 (CEST)
(också konflikt) Instämmer med Grillo. Visst skall man lyssna och visa hänsyn, men jag ser ingen anledning till att göra ett undantag för den normala arbetsgången här. Och jag undrar vilken arbetsgivare som skulle anställa någon enbart på basis av dennes artikel på Wikipedia...
andejons 16 augusti 2009 kl. 16.48 (CEST)

Som de som kom på Wikifika i onsdags tydligen fick veta så har Demitz aldrig sagt eller antytt till någon "Jag vill ha en artikel på Wikipedia." Det var Grillo som 19/12 2008 bad Emil Eikner skriva artikeln (här). Demitz har inte heller någonsin sagt eller antytt "Men om ni ifrågasätter den så vill jag hellre att den raderas." Eposten från mig till Ulner gällde om han kände till tillvägagångssättet på sv.WP om Demitz vill begära snabbradering av artikeln därför att han anser att den skadar honom. Det fanns inget i detta som anförde eller antydde att Demitz ville flytta eller radera någon mall. Diskussionen på artikelsidan har avstannat helt och en enda redigering har gjorts på artilken sedan Wikifikat Demitz var med på i onsdags (ett positivt adjektiv har raderats trots 2 angivna källor). Ingen vidare prognos. Upplysningsvis och vänligen, SergeWoodzing 16 augusti 2009 kl. 16.51 (CEST)

Enklast är att avgöra huruvida artikeln är relevant eller inte så är problemet ur världen. Normalt brukar det går på några dagar Markus a 16 augusti 2009 kl. 17.20 (CEST)

Det kan då vara de ovanligt många 9 dagarna som har gått, varav ett innehöll ett trevligt möte, som gör att detta känns extra obehagligt för Demitz och hans vänner? Jag vet inte i detalj, som jag nu epostat till Ulner om. mvh SergeWoodzing 16 augusti 2009 kl. 17.35 (CEST)
Notera att jag aldrig tvingat någon att skriva en artikel (hur skulle jag kunna göra det?). EmilEiks hade skrivit en fin artikel på engelska Wikipedia, och jag undrade om han kunde skriva den här också, det var allt. Underförstått framgår det att den process som gäller alla andra artiklar även kan "drabba" en man själv skapar. Vi diskuterar alltså artikeln om Demitz, inte Demitz som person. Och vill man diskutera vad som händer på Wikipedia tar man också debatten på Wikipedia. Inget kan "beslutas" via wikiträffar eller mail. /Grillo 16 augusti 2009 kl. 17.48 (CEST)
Wikiträffen i onsdags ansåg alla (?) de närvarande var så bra för att det framgick väldigt mycket goda upplysningar så att alla inblandade kunde vara mycket mer välinformerade och undvika mer missförstånd, obefogade anklagelser o s v från alla håll. Vad jag vet fattades inga beslut av något som helst slag. mvh SergeWoodzing 16 augusti 2009 kl. 17.55 (CEST)

Wikipedia:Wikilympiska spelenRedigera

Har idén om Wikilympiska spelen dött ut helt? Tyckte det var en väldigt rolig och smart idé/tävling. Om den inte har dött ut, när kommer de att hållas i så fall. Skulle gärna kunna hjälpa till om det behövs! EWRdisk. 16 augusti 2009 kl. 10.56 (CEST)

Tror inte jag har hört talas om det? Vore det nationsbaserat då eller vad? (Äsch vet ju att wikipedia inte är med nationer men det blir så mycket enklare att skriva då.. Ni får klaga om ni vill) //Tanzania Diskutera med mig 16 augusti 2009 kl. 11.01 (CEST)
Jag hade inte hört talas om det heller, och inte så märkligt, för nästan inget länkade dit... Svårt att få igång avsomnade projekt, men nu när vi har uppmärksamheten på Bybrunnen kanske det går att få igång om nån tar tag i det? /Grillo 16 augusti 2009 kl. 16.03 (CEST)
Det var tänkt att vara som ett olympiskt spel.För mer info Wikipedia:Wikilympiska spelen. Det står att det ska arrangeras 2009 och det börjar bli lite bråttom! EWRdisk. 16 augusti 2009 kl. 19.51 (CEST)
Det var ett engagemang från en enstaka användare (det kunde lika gärna ha varit du), inte viktigare än så. Vi kan hålla det när vi vill, bara folk är med på det. Förslagsvis som någon form av skal till ett antal olika veckans tävling under ett par månaders tid. /Grillo 16 augusti 2009 kl. 20.01 (CEST)
Idén är kul, men nån måste ju genomföra den.. //Tanzania Diskutera med mig 16 augusti 2009 kl. 20.03 (CEST)
Skulle kunna tänka mig att hålla i skälva spelen. Sen måste några hålla i de fyra grenarna. Bestämma regler, poäng o.s.v. Se Wikipedia:Wikilympiska spelen för mer info. EWRdisk. 16 augusti 2009 kl. 21.26 (CEST)
Det var jag som startade idén, tyvärr har jag haft extremt mycket att göra på sista tiden att tiden inte räckt till. Men i september-oktober kanske det finns lite mer tid till detta om fler är intresserade att hjälpa till. Mason 17 augusti 2009 kl. 09.07 (CEST)

3 000 000:e artikeln på enwpRedigera

Blev en:Beate Eriksen /Mason 17 augusti 2009 kl. 09.11 (CEST)

Och här har vi passerat 10 000 000 redigeringar. och ingen har märkt något eller?
Just nu: 10 015 454 redigeringar. --  L a v a l l e n  17 augusti 2009 kl. 09.21 (CEST)
Tydligen inte! Vilken blev den 10 000 000 redigeringen tro? Går det att få reda på? //Tanzania Diskutera med mig 17 augusti 2009 kl. 10.23 (CEST)
Kan bli knepigt. Versionsid't följer ju inte exakt den siffra ovan som Magnus nu substat och en viss eftersläpning har jag märkt med dessa variabler... --  L a v a l l e n  17 augusti 2009 kl. 10.42 (CEST)
Nej, versions-ID 10 000 000 finns inte än: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?diff=prev&oldid=10000000 . Det senaste just i denna sekund är drygt 9,8 miljoner. Undrar om det kan vara så att icke-redigeringar också inkrementerar {{NUMBEROFEDITS}}, så att den inkluderar raderingar och blockeringar. —CÆSAR 17 augusti 2009 kl. 11.28 (CEST)
http://meta.wikimedia.org är det nära förbi. 9 996 034 14:e augusti --NERIUM 17 augusti 2009 kl. 15.22 (CEST)

Om vi vill uppnå ett högt antal redigeringar, så kan vi ta bort möjligheten till förhandsvisning, så att man blir tvungen att spara och sedan göra en ny redigering för korrigeringar. Om vi vill uppnå ett stort antal artiklar, så kan vi dela upp artiklarna så att varje rubrik blir en egen underartikel. Men vi vill ju inte uppnå något av detta. I stället vill vi skapa ett användbart uppslagsverk. Men hur användbart är Wikipedia? Hur mäter vi det? Vi måste hitta ett nytt mått, för att ta bort fokus från antalet artiklar och redigeringar. --LA2 17 augusti 2009 kl. 13.59 (CEST)

Var det inte någon här som nån gång tipsade om någon språkversion där läsare kunde betygsätta artiklarna efter hur informativa de fann dem? Vet inte riktigt hur bra något sånt funkar i praktiken, men det är i alla fall en väg att gå. -- jiˈesˌdeːo ] 17 augusti 2009 kl. 14.03 (CEST)
Ungerska var det visst, se Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2009/Augusti#Kvalitetsenkät. -- jiˈesˌdeːo ] 17 augusti 2009 kl. 14.07 (CEST)
Jag är nog böjd att tro att Einar Spetz's metod är tillförligast. (Söka upp personer och låte dem uttala sig.) --  L a v a l l e n  17 augusti 2009 kl. 15.57 (CEST)
Nu blev jag förvirrad, vem är Einar Spetz och Magnus? I vilket fall är det klart att fokus inte ska ligga på många artiklar, men det är väl klart att det är kul att veta vilken redigering nr 10 miljonerär?//Tanzania Diskutera med mig 17 augusti 2009 kl. 16.21 (CEST)
Einarspetz har gjort nån undersökning och MagnusA substade en variabel här i diskussionen. -- BOİE  17 augusti 2009 kl. 20.15 (CEST)