Öppna huvudmenyn
Ämnesguider

Denna sida är en riktlinje för vilka tekniska och kommersiella krav Wikipedia-gemenskapen bedömt vara rimligt att ställa på en artikel om en mjukvara för att den skall anses vara relevant för en encyklopedisk artikel. Denna riktlinje inkluderar all mjukvara som skapats för att verka inom en dator eller liknande anordning, såsom exempelvis en spelkonsol.

Wikipedia är inte en primärkälla, eller en gratis reklamplats och information som inte finns på andra platser skall inte lagras på Wikipedia. Inte heller skall ny information presenteras här för första gången. Inte heller är Wikipedia en databas över alla mjukvaruprodukter som tillverkats. Wikipedia är och förblir en sekundärkälla där information som redan publicerats i väletablerade källor sammanställs och redovisas. En encyklopedi.

RelevanskriterierRedigera

Mjukvaran är relevant om den uppfyller något av följande kriterier:

 • Den har behandlats ingående i ett flertal respekterade, självständiga andrahandskällor;
 • Den har tilldelats ett större välkänt pris;
 • Den har varit fokus för ett flertal recensioner i källor med stor läsekrets med tanke på källans språk.
 • Det ges undervisning om mjukvaran i grundskolor eller på universitetsnivå.
 • Mjukvaran tas upp i oberoende manualer eller instruktionsböcker, skrivna av oberoende författare och utgivna av oberoende förlag
 • Mjukvaran har tillerkänts historisk eller teknisk signifikans av ett flertal trovärdiga källor.

Om en mjukvara tillverkad av ett företag påverkar företagets ekonomiska situation på ett drastiskt sätt, men inte på annat sätt skiljt ut sig från andra liknande produkter och uppnått något av relevanskraven ovan, bör mjukvaran behandlas kortfattat i företagets artikel. Mjukvaran med alla dess produktspecifikationer förtjänar då inte en egen separat artikel.

DefinitionerRedigera

 • Att produkten omnämns i populärvetenskapliga skrifter som fokuserar på mjukvara är ett tecken på att den är av allmänt intresse. Tidsskrifter om databehandling och handel som har eller har haft tryckta utgåvor (och om de tryckta utgåvorna regelbundet har gått att finna på tidningshyllor och i tidningskiosker som inte är specialiserade på tidningar om mjukvara eller de företag som arbetar med det) är en indikation på allmänintresse.
 • Historisk eller teknisk signifikans innebär att en mjukvara bevisligen har:
  • infört en viktig teknisk innovation; eller
  • har blivit erkänd som viktig inom utvecklingen av ett område på ett sådant sätt att mjukvaran utmärker sig från dess konkurrenter i det område eller sektor som den tillhört och sålts inom. Anspråk på historisk eller teknisk signifikans måste verifieras av en neutral och oberoende källa; egenpublicerade anspråk gällande mjukvarans betydelse uppfyller inte kraven.
 • Utgiven innebär att mjukvaran är eller varit tillgänglig genom:
  • elektronisk media;
  • nedladdning;
  • optisk eller magnetisk media; eller
  • installerad som en del av ett operativsystem.