Svenskspråkiga Wikipedia (förkortat svwiki) har många läsare och skribenter. Vissa av dem har inte svenska som modersmål, bland annat:

  • Invandrare som ännu inte lärt sig svenska på modersmålsnivå
  • Danskar, norrmän och andra talare av nordiska språk
  • Utbytesstudenter
  • Personer som studerar, eller har studerat, svenska som främmande språk

Denna essä tar upp förslag för att anpassa svenskspråkiga Wikipedia efter personer som inte läser svenska på modersmålsnivå.

Vad vi inte ska sträva efterRedigera

Svenskspråkiga Wikipedia skall fortsätta vara ett uppslagsverk. Det ska inte i första hand vara en svenskspråkig ordbok (för det syftet finns Wiktionary) eller ett läromedel i svenska språket (sådana går att skriva på Wikibooks). Se även Wikipedia:Vad Wikipedia inte är.

Inte heller bör korrekt och relevant information utelämnas för att göra artikeln mer lättläst.

Möjliga åtgärderRedigera

Inled uppslagsord med obestämd artikelRedigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia:Inledning och sammanhang.

En stor utmaning för den som lär sig svenska, är att lära sig språkligt genus för olika substantiv. Därför kan det vara en fördel att skriva ut obestämd artikel för uppslagsordet i början på artikeln.

Skriv

Ett krig är en organiserad våldsam konflikt mellan folk eller stater.

i stället för

Krig är en organiserad våldsam konflikt mellan folk eller stater.

Begränsa längden på meningarRedigera

Svensk fackprosa (ex kanslisvenska) kan ofta bilda långa meningar, som är svårlästa, oavsett om läsaren har svenska som modersmål eller främmande språk.

Se ävenRedigera