Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Se även Bra källor.

Syftet med denna sida är att lista och bedöma källor inom olika områden. Fråga gärna om du är osäker på om en källa är bra att använda. Lägg gärna till lämpliga källor inom de områden som du kan mycket om. Beskriv böckernas innehåll och motivera varför källorna är lämpliga.

Lägg till en ny källa genom att kopiera nedanstående text och klistra in den under "Listning och bedömning av källor"-rubriken inom lämpligt område. Ersätt texten skriven med stora bokstäver med lämpliga uppgifter.

 *DETALJERAT ÄMNESOMRÅDE
 **'''{{bokref|titel=TITEL|författare=FÖRFATTARE|år=ÅR}}''' (KOMMENTAR)

Filosofi och beteendevetenskapRedigera

inkl logik, etik, kunskapsteori, psykologi, pedagogik, etnografi, humanism...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

SpråkRedigera

inkl lingvistik, grammatik, fonetik, dialekter, kroppsspråk...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

 • Klassisk grekiska
  • Jerker Blomqvist och Poul Ole Jastrup (1998). Grekisk/græsk grammatik  (modern svensk- och danskspråkig grundläggande grammatik)
  • H.W. Smyth (1920). Greek Grammar  (stor engelskspråkig grammatik)

KonstRedigera

inkl bildkonst, skulptur, form, arkitektur...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

MusikRedigera

inkl dans, musikteater...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

Scenkonst och mediaRedigera

inkl teater, film, tv, radio, cirkus...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

LitteraturRedigera

inkl biblioteks- och arkivväsen, litteraturhistoria, litterära verk, lyrik, tidningar, tecknade serier etc...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

Historia, nutidRedigera

inkl arkeologi, historiska hjälpvetenskaper, aktuella händelser...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

 • Frängsmyr, Tore. Svensk idéhistoria. Två delar.
Är kurslitteratur för diverse A-kurser mm, ganska lätt att få tag på (finns på rätt många bibliotek). Andra delen tar upp många aspekter av svensk 1900-talshistoria.

PersonerRedigera

inkl släkter, kungahus...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

GeografiRedigera

inkl länder, naturformationer, städer, platser...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

SamhälleRedigera

inkl demografi, organisationer, myndigheter, sociologi, socialt arbete...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

PolitikRedigera

inkl statsvetenskap, internationella relationer, förvaltning, politisk teori...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

ReligionRedigera

inkl mytologi, teologi, folktro, religiösa högtider...

Allmänna frågorRedigera

Jesu historicitetRedigera

(hitflyttad från Wikipedia:Bybrunnen Gunnar Larsson 15 augusti 2006 kl. 18.48 (CEST))

Med anledning av en otroligt långdragen diskussion om Jesu historicitet, skulle jag vilja be så många som möjligt om hjälp. Skulle så många som möjligt kolla er referenslitteratur (uppslagsböcker), eller läroböcker från skolor/universitet, och se vad som står om Jesus som historisk person. Står det att han funnits eller står det att man inte kan styrka att han funnits? Jag frågar alltså inte om det står att han var Guds son, utan om personen Jesus levde och verkade som förkunnare eller dylikt. Tack på förhand. (Och jag skulle vilja undanbe diskussioner och långa inlägg om frågan här, och ber bara om korta redogörelser).//IP 14 augusti 2006 kl. 12.50 (CEST)

Det finns en del matnyttigt i boken Människa och mer: Jesus i forskningens ljus (2005; ISBN 91-88552-57-8) av Bengt Holmberg, professor i Nya Testamentets exegetik vid Lunds universitet. Holmberg är visserligen teolog, men han belyser personen Jesus även utifrån ett historievetenskapligt perspektiv. torvindus 14 augusti 2006 kl. 13.17 (CEST)
Att diskutera om Jesus har funnits känns ganska onödigt, med tanke på att kristendomen ändå finns. Hur som helst, i den tryckta utgåvan av Nationalencyklopedin kan man i artikeln om Jesus i band 10, på sidan 128, högra spalten, läsa följande (signerat av professor Birger Gerhardsson):
"Många försök har också gjorts sedan slutet av 1700-talet att visa att J. bara är en mytisk gestalt som aldrig existerat; den tyske filosofen Arthur Drews väckte t.ex. stor debatt med bl.a. "Die Christusmythe" (2 vol., 1909-11). Dessa försök strandar främst på de äldsta, äkta Paulusbreven. Dessa kommer från en man som i Jerusalem efter J:s avrättning ville göra slut på hans rörelse men blev en hängiven anhängare, och som enligt egen uppgift senare hade träffat hans bror Jakob och ett par av hans närmaste lärjungar (Kefas/Petrus och Johannes) och därtill samarbetat med både Markus och Lukas."
Så Jesus har nog funnits. E.G. 15 augusti 2006 kl. 01.43 (CEST)
Encyclopedia Britannica (uppslagsordet "Jesus", band 22, s. 336) går igenom de icke-kristna källorna till Jesus liv och skriver sedan: "These independent accounts prove that in ancient times even the opponents of Christianity never doubted the historicity of Jesus, which was disputed for the first time and on indadequate grounds at the end of the 18th, during the 19th and at the beginning of the 20th century." Thuresson 17 augusti 2006 kl. 09.50 (CEST)
Robert M. Price visar i sin bok The incredibly shrinking son of man, How reliable is the gospel tradition? (ISBN 1-59102-121-9) att nästan alla uppgifter i evangelierna är synnerligen tveksamma ur ett historiskt perspektiv. Det ligger naturligtvis i sakens natur att det inte går att bevisa att en person för 2000 år sedan inte existerat. Däremot kan man göra det troligt att det inte existerat någon person som stämmer med den beskrivning som evangelierna ger av Jesus. Säkerheten i den slutsatsen är starkt beroende av hur mycket av evangeliernas beskrivningar av Jesus som man tar med i det "paket" av detaljer som man anser är gällande för den Jesus vars existens man debatterar. Alltså om man säger att det har existerat en person för 2000 år sedan som heter Jesus, men om vilken vi inte vet någonting, så är det omöjligt avv motbevisa detta påstående. Men den andra ytterligheten gäller nämligen att man anser att Jesus existerat och att allt som evangelierna säger om honom anses sant, då är det ytterst osannolikt att det påstående är sant. Speciellt gäller i det sistnämnda fallet att det inte föreligger några historisk belägg för en sådan Jesus-gestalt./Eriatlov 17 augusti 2006 kl. 13.13 (CEST)

Listning och bedömning av källorRedigera

RättsväsenRedigera

inkl juridik, kriminologi, polisväsen, internationell rätt...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

KrigsväsenRedigera

inkl militär organisation, vapen, freds- och konfliktstudier...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

EkonomiRedigera

inkl nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

HushållRedigera

inkl kläder, mode, hygien, familjeliv, inredning, boende...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

MatRedigera

inkl dryck, tobak, näringslära, köksredskap...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

NaturbrukRedigera

inkl husdjur, trädgårdsskötsel, jordbruk, skogsbruk, fiske, jakt...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

NäringslivRedigera

inkl företag, varumärken, arbetsliv, yrken, turism...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

TeknikRedigera

inkl tillverkning, byggteknik, maskinteknik, elektroteknik...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

 • Förbränningsmotorer
  • Heywood, John B. (1988). Internal Combustion Engine Fundamentals. ISBN 9780070286375  (Mycket använt akademiskt referensverk för det mesta som har med förbränningsmotorer att göra, har dock fler och fler år på nacken)

TransportRedigera

inkl bilar, sjöfart, flyg, spårtrafik, rymdfart...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

 • Myndigheter och bolag, såsom Vägverket, Luftfartsverket, Banverket med mera kan anses trovärdiga inom sina områden (och sitt land).
 • För kartor, kan Lantmäteriet och motsvarande utländska myndigheter anses ha trovärdiga kartor. Även kommersiella kartor är trovärdiga även om de har haft fel ibland. Helst bör två källor kollas. Observera at det ofta är är fördröjningar på flera år på förändringar, nybyggen, inte minst Lantmäteriet har det.
 • Särskilt när det gäller järnvägar, spårvägar mm, är respektive organiation ganska snävt inriktat på sitt område, och kan ha en terminologi som avviker från parallella organisationer. Till exempel kan SL ha namn på saker som pendeltåg som har andra betydelser på andra håll, och samma sak kan ha annat namn på andra håll, vilket gör det svårt att skriva geografiskt mer generella artiklar.

InformationsteknikRedigera

inkl telefoni, ljud- och bildteknik, datorhårdvara, datorprogram, Internet, datorspel...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

Källor som verifierar informationen om Web Service Award utmärkelserna: http://www.webserviceaward.com/wsa.asp http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=11478326 http://www.malmoaviation.se/o.o.i.s/8903 http://www.svenskfast.se/Templates/Page____3262.aspx http://www.symbal.se/?id=965

Idrott, lek och spelRedigera

inkl fysisk träning, friluftsliv, kortspel, rollspel...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

MatematikRedigera

NaturvetenskapRedigera

GeovetenskapRedigera

inkl geologi, paleontologi, meteorologi, hydrologi...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

BiologiRedigera

inkl växter, djur, miljövetenskap...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

 • Ornitologi
  • Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan zetterström & Peter J. Grant (1999). Fågelguiden; Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält  (Anses inom fältornitologin vara en av världens bäst fågelböcker. Avhandlar alla fåglar inom västra palearktis med hänseende på fältstudier)
  • David Allen Sibley (2000). National Audubon Society; The Sibley Guide to Birds  (Fälthandbok som avhandlar alla Nordamerikas arter)
  • Anders Blomdahl, Bertil Breife & Niklas Holmström (2003). Flight Identification of European Seabirds  (Fälthandbok för artbestämning av i Europa förekommande havsfåglar i flykt.)
  • Tage Wahlberg (1993). Kunskapen om fåglar  (Information om alla Sveriges häckande arter med hänseende på främst utbredning, biotop och häckning.)
  • Rosenberg. Fåglar i Sverige. Beskrivningar av läten.

MedicinRedigera

inkl anatomi, sexualitet, sjukdomar, läkemedel...

Allmänna frågorRedigera

Listning och bedömning av källorRedigera

ÖvrigtRedigera

Allmänna frågorRedigera