Antielitism ligger till grund för en av Wikipedias största svagheter och är samtidigt en av dess främsta fördelar.

De negativa effekterna av antielitism är uppenbara:

  • Faktisk eller upplevd avsaknad av trovärdighet.
  • Övertag för svåra individer, troll och de som stödjer dessa.
  • En miljö som är fientlig mot användare med expertis inom vissa områden.

Fördelarna är inte lika lätta att definiera men är samtidigt uppenbara av hur framgångsrikt Wikipedia är i jämförelse med mer meritokratiska projekt som Nupedia och Citizendium

  • Wikipedia kräver att man lägger ner mycket tid på enformiga rutinuppgifter som experter inte skulle känna sig manade till att göra, men som antielitiska användare gärna tar på sig.
  • Bildade lekmän kan sammanställa encyklopediska artiklar om många ämnen genom att hänvisa till andra- eller tredjehandskällor.
  • Artiklar med brister som orsakats av troll eller personer som förespråkar extrema eller obskyra ståndpunkter kan leda till att insatta användare lägger ner tid på att förbättra artikeln, något som inte skulle ske genom en inbjudan till att utöka en obetydlig och oansenlig mindre artikel.

Skeleton-warrior.jpg

Wikipedias filosofi kan sammanfattas på följande sätt: 'Experter är avskum'. Av någon anledning så blir personer som har ägnat de senaste 40 åren åt att lära sig så mycket som möjligt om, säg peloponnesiska kriget — och därigenom faktiskt flyttat fram gränserna för mänskligt lärande — vresiga när deras bidrag redigeras bort av Randy i Boise som har hört någonstans att svärdbeväpnade skelett varit inblandade. Och de blir uppenbart upprörda när de artigt blir ombedda att föra en dialog med Randy om hur man kan inlemma svärd-skelett-teorin i artikeln utan att man kör över någons åsikter.
Lore Sjöberg, "The Wikipedia FAQK" – Wired, april 2006

[1]

NoterRedigera

  1. ^ Originalcitat: The Wikipedia philosophy can be summed up thusly: "Experts are scum." For some reason people who spend 40 years learning everything they can about, say, the Peloponnesian War — and indeed, advancing the body of human knowledge — get all pissy when their contributions are edited away by Randy in Boise who heard somewhere that sword-wielding skeletons were involved. And they get downright irate when asked politely to engage in discourse with Randy until the sword-skeleton theory can be incorporated into the article without passing judgment.