Wikipedia:Artikelgranskningar

(Omdirigerad från Wikipedia:AIVPN)

Vanliga frågorRedigera

 • Vem får nominera en artikel?

Vem som helst får nominera vilken artikel som helst på svenska Wikipedia för att bli granskad. Den som nominerar en artikel kallas för nominator och nominatorn har rätt att när som helst dra tillbaka sin nominering. En artikel som läggs upp på denna sida måste inte hamna på sidan Artikelnomineringar, men den kan göra det om den bedöms som tillräckligt bra.

Processen för att nominera en artikel för granskning ser ut så här:

 1. Hitta en artikel du vill nominera.
 2. Lägg in den under rubriken Artikelgranskningar och lämplig ämnesrubrik[1] nedan (nya nomineringar läggs längst ner under den rubriken) med hjälp av följande mall:
==== [[Skriv namnet på artikeln här]] ====
*'''Begärd av:''' ~~~~
*'''Motivering:''' Din motivering här.
*'''Målsättning:''' En frivillig parameter där du beskriver vad du vill att artikeln ska uppnå efter att granskningen är gjord.

*'''Diskussion:'''

</div>
----
 1. Lägg in följande mall överst på artikelns diskussionssida: {{Artikelgranskningar}}
 • Vem får granska en artikel?

Det finns inga direkta krav för vem som får och inte får granska en artikel. Lättast att säga är att den som känner sig mest manad gärna får ta på sig ansvaret att granska en artikel. Det finns dock ett antal ämneskunniga personer som finns till för att hjälpa dig inom specifika områden. Tänk dock på att dessa nödvändigtvis inte hjälper dig med att redigera en artikel utan de finns främst till för att ge tips och råd om hur en artikel kan förbättras. När man granskar en artikel ska man se på artikeln med kritiska ögon, men det är viktigt att man kommer med konstruktiv kritik och att man inte klankar ned på någon annans arbete. Som artikelgranskare bör man ta i akt följande frågor när man ser över en artikel:

 • Saknas något?
 • Finns det någon uppgift som behöver utredas närmare?
 • Är någon uppgift helt irrelevant för ämnet?
 • Förekommer felaktiga uppgifter eller uppgifter som verkar osannolika?
 • Bryter enskilda meningar mot Wikipedias riktlinjer?
 • Är artikeln skriven från en neutral utgångspunkt?
 • Har artikeln ett globalt perspektiv?
 • Har alla bilder godtagbara licenser? Finns det andra bilder som kunde passa bättre?
 • Vem får bli ämneskunnig?

För att bli ämneskunnig krävs det att man är registrerad användare på svenska Wikipedia och att man känner sig mogen att svara på frågor om ämnet man är kunnig inom. Anser du att du uppfyller kraven för detta är det bara att anmäla sig under rubriken nedan.

 • Hur vet jag när artikelgranskningen ska avslutas?

Granskningen avslutas när nominatorn drar tillbaka nomineringen eller när artikeln uppnår något av nedanstående krav:

 • Artikeln har varit granskad i över sex månader.
 • Artikeln har blivit nominerad för bra- eller utmärkt-status eller nominerad för omprövning på denna sida.
 • Något slags konsensus har uppnåtts.
 • Artikelns målsättning har uppnåtts.
 • Vem får avsluta en granskning?

Den som känner sig mest manad och även som nominator får du avsluta artikelgranskningen. För att avsluta en granskning gör följande:

 1. Se vilket krav som uppfylls under frågan ovan.
 2. Gå till redigeringsläget på artikelns diskussionssida.
 3. Skriv {{DGT|Anledning|~~~~}} längst ned på diskussionssidan. Klistra sedan in all information som framkommit under granskningen under denna mall. Ta samtidigt bort mallen {{Artikelgranskningar}} från diskussionssidan.
 4. Sluta av med att ta bort artikeln från den här sidan.

ArtikelgranskningarRedigera

  Natur/vetenskap/teknik  Redigera

SOMUA S-35Redigera

 • Begärd av: Alkyonios (diskussion) 14 april 2020 kl. 17.40 (CEST)
 • Motivering: Jag tycker artikeln ger en bra beskrivning av fordonet.
 • Målsättning: Att artikeln blir rekommenderad.
 • Diskussion:

Den främsta bristen här är att artikeln brister i källförteckningen. Den engelskspråkiga artikeln som den är översatt från har noter, men inte den svenska. Kan man ordna det? /Julle (disk.) 15 juli 2020 kl. 22.03 (CEST)

Få eller inga källor, invecklat, dåligt översatt språk, ibland talspråkig. Ser inte så mycket potential för rekommenderad utan en ordentlig omarbetning, tyvärr. Mvh Lithobolos (diskussion) 31 juli 2020 kl. 09.51 (CEST)

  Kultur/media  Redigera

Carl Michael BellmanRedigera

 • Begärd av: andejons (diskussion) 11 mars 2020 kl. 15.47 (CET)
 • Motivering: Har arbetat med att bygga ut artikeln och vill se vad som mer kan göras.
 • Målsättning: Att den skall kunna bli minst bra.
 • Diskussion:

Utan att ha läst hela artikeln vill jag lyfta fram några invändningar.

 • Jag skulle gärna vilja ha en källa på hans dödsorsak. I faktarutan står det "Troligen tuberkulos", i brödtexten slås det fast att han avled "i tuberkulos". Båda är källösa.
 • Det finns ett mindre antal hänvisningar till Lönnroth 2015, men en sådan källa finns inte. Är det Lönnroth 2005 som avses?
 • En av källorna är "Visning på Bellmanhuset, uppgifter från guiden som berättade om det utställda instrumentet." Jag betvivlar inte guidens (eller någon annans) uppriktighet, men en sådan källa är i det närmaste omöjligt att kontrollera och håller inte måttet för att artikeln ska bli utvald enligt min mening. Skulle denna källa kunna användas istället? Dieselmotorvagnar (till stationen) 30 mars 2020 kl. 02.17 (CEST)
Jag har lagt till Nationalencyklopedin som källa till att Bellman dog av tuberkulos (eller lungsot, som de skriver). Sjunnesson (diskussion) 30 mars 2020 kl. 05.26 (CEST)
Nu har jag rekommenderat artikeln. Men jag tycker att den kan granskas mer, så den kan nomineras till bra eller utmärkt. Sjunnesson (diskussion) 28 juli 2020 kl. 06.32 (CEST)

Steven M. GreerRedigera

 • Begärd av: Alkyonios (diskussion) 14 april 2020 kl. 17.12 (CEST)
 • Motivering: Jag tycker artikeln ger en tydlig bild om vem personen är.
 • Målsättning: Tycker att artikeln borde kunna räcka till som rekommenderad.
 • Diskussion:

Jag har gjort lite småputs. De två främsta bristerna, skulle jag säga, är för det första att slutet av artikeln är mindre sammanhängande text som förstås tillsammans med texten runt omkring, och mer korta stycken som känns lite fristående. Det är ganska vanligt i Wikipediaartiklar. För det andra skulle källorna behöver bättre format – just nu är de bara rena länkar. Datum när de lästs, titel, författare, webbplats och så vidare skulle behövas, så att man kan se det utan att behöva klicka på allting eller gräva i historiken. /Julle (disk.) 15 juli 2020 kl. 22.10 (CEST)

Det finns en mall "källa behövs" i avsnittet Karriär. Sjunnesson (diskussion) 28 juli 2020 kl. 06.23 (CEST)

Alfhild AgrellRedigera

 • Begärd av: Julle (disk.) 17 juli 2020 kl. 03.18 (CEST)
 • Motivering: Jag har inte skrivit den, men jag tycker att den förtjänar mer än att bara vara rekommenderad. Vad krävs mer för det?
 • Målsättning: Artikeln skall bli bra eller helst utmärkt.
 • Diskussion:

Ngaio MarshRedigera

 • Begärd av: Lithobolos (diskussion) 3 augusti 2020 kl. 13.57 (CEST)
 • Motivering: En ambitiöst skriven, väl källbelagd artikel som...
 • Målsättning: ...kunde nomineras till utvald efter granskning.
 • Diskussion:

Jätteroligt att vi har en detaljerad och väl källbelagd artikel om ämnet, och stort tack till alla som har arbetat på den. Jag tycker att det är ett problem, om artikeln skall bli utvald, att den består lite väl mycket av korta faktasnuttar efter varandra. Kort stycke, ett par meningar, nytt kort stycke utan uppenbar koppling till det tidigare. Hade velat se mer av att de bildade ett sammanhang. /Julle (disk.) 3 augusti 2020 kl. 14.09 (CEST)

Som den som byggt ut artikeln från att ha varit stubbmärkt och i princip källös så måste jag säga att jag tycker att mycket ska till innan artikeln når upp till Bra eller mer, bland annat betydligt mer om Marsh yrkesverksamhet. Det finns en hel del litteratur att gå igenom vad gäller hennes författarskap mm (som jag förmodligen inte har tid att göra inom överskådlig framtid, någon annan får gärna ta över). När jag utökade var det hennes liv jag fokuserade på (och där finns kanske inte så mycket mer att hämta, hon höll hårt om sitt privatliv). //Vätte (diskussion) 3 augusti 2020 kl. 14.26 (CEST)

  Geografi/samhälle  Redigera

Elias BickermanRedigera

 • Begärd av: Lithobolos (diskussion) 5 juni 2020 kl. 09.15 (CEST)
 • Motivering: Välskriven, källbelagd
 • Målsättning: Allmän koll före nominering. Ingen bild, så statusen skulle väl högst bli bra.
 • Diskussion:

Ett par anmärkningar:

 • När "den äldre tiden" egentligen är är förmodligen inte uppenbart för alla läsare. Detta får gärna definieras.
 • "Han deltog troligen också under en kortare tid i ryska inbördeskriget på Röda arméns sida (även om han själv menade att han stred på Vita arméns sida)", står det, men senare "Liksom varit fallet i Ryssland var Bickerman, tillsammans med sin far Joseph Bikerman, också i Tyskland aktiv inom de ryska kretsarna av ”de vita”, vilka bekämpade bolsjevikerna" – om han faktiskt varit aktiva bland de vita kretsarna borde detta förklaras tidigare. Allt vi vet fram till denna punkt är att han hävdat sig slåss på den vita sidan, men artikeln antyder bestämt att så förmodligen inte varit fallet utan att han slogs på den röda.

Gjort lite minimalt språkputs. /Julle (disk.) 15 juli 2020 kl. 22.23 (CEST)

Tack för synpunkterna. Jag har ändrat från ”judarna i den äldre tiden” till det mer specifika ”judarnas historia efter återkomsten från den babyloniska fångenskapen omkring 537 fvt.”
Vad gäller frågan om vilken armé han stred för, skriver hans biograf Albert I. Baumgarten följande på sidan 39:
What matters was Bickerman’s interest in portraying himself as the representative of pre-revolutionary Russia, and in doing so was not concerned whether the details were true.
For example, as in the story just recounted, Bickerman often claimed, to have been an officer in the White Army. Bickerman said so to Fausto Parente. Nina Garsoian heard the same. Yet, Joseph Bikerman’s account of his son’s military career does not support this claim. Morton Smith summarized this part of Bickerman’s story by recounting that Bickerman was drafted for the Red Army, but was “rescued by typhus,” as a result of which he was hospitalized. His father intervened with friends in the Red Army command chain, and Elias returned to a desk job in St. Petersburg, which enabled him to complete his university studies.
It is also far from clear that Jews could serve in the White Army, much less as officers. D.O. Linski, one of the contributors to Joseph Bikerman’s “Patriotic Union,” Russian-German Berlin collections, was explicit on the point in recounting his experience with the Whites. Fighting in the White Army was a privilege in which Jews were not usually included.
Man kunde kanske förtydliga detta i en anmärkning, eller utöka själva brödtexten? Roger Viklund (diskussion) 16 juli 2020 kl. 08.50 (CEST)
Fint!
Ja, på något sätt i alla fall. Min främsta invändning är alltså att det första uttalandet konstaterar att han förmodligen inte stred i den vita armén utan i den röda. Sedan kommer ett senare uttalande om att han varit aktiv i vita kretsar i sitt nya land precis som i Ryssland. Om han faktiskt varit aktiv i vita kretsar tidigare bör detta förklaras tidigare. Om han förmodligen inte varit det bör den senare formuleringen skrivas om. /Julle (disk.) 16 juli 2020 kl. 12.39 (CEST)
Han sympatiserade säkert med de vita, men tvingades strida för de röda, något han inte ville kännas vid att ha gjort. Jag ska omformulera det utifrån det man kan sluta sig till utan att göra för många antaganden utan bevis. Det var delvis därför jag skrev så litet om saken. Roger Viklund (diskussion) 16 juli 2020 kl. 13.18 (CEST)

  Språk  Redigera

Inga artiklar för tillfället.

  Sport/fritid  Redigera

Inga artiklar för tillfället.

  Historia  Redigera

Gustav Vasas ättlingarRedigera

 • Begärd av: Dan Koehl (diskussion) 10 februari 2020 kl. 12.21 (CET)
 • Motivering: vill jag gärna få kollektivets synpunkter på hur artikeln kan förbättras.
 • Målsättning: Att artikeln blir utvald till rekommenderad eller bra artikel.
 • Diskussion:
För att vara uttömmande borde det finnas någon from av diskussion om de anspråk på svenska kronan som rests genom släktskap med Vasaätten. Detta berörs just nu endast mycket kortfattat genom att det noteras att huset Holstein-Gottorp och senare medlemmar av huset Bernadotte stammar från Gustav Vasa.
Enklare att åtgärda är att uppräkningen av ättlingar under 1900-talet placerats under rubriken "Gustav Vasas oadliga ättlingar" men upptar flera adliga. Det är också oklart hur urvalet av personer som presenteras gjorts. Om David Lagercrantz är upptagen bör rimligen även hans syster Marika vara det. Och om de båda är vasaättlingar, och dessutom Hugo Lagercrantz, så verkar det inte otroligt att även Olof Lagercrantz var det.
andejons (diskussion) 10 februari 2020 kl. 12.46 (CET)
Jag undrar rent principiellt hur relevant det är för en encyklopedi att lista nutida ättlingar. För en person som levde för ca 500 år sedan kommer ju antalet att bli enormt, kanske flera miljoner. En europeisk person som levde för 1000 år sedan är ju förfader till alla européer (om han har ättlingar). Det verkar som ett ganska stort projekt att börja lista dessa, även om man endast koncentrerar sig på de mest kända historiska personernas ättlingar. mvh Lithobolos (diskussion) 13 maj 2020 kl. 12.40 (CEST)

Gustav Vasas härstamningRedigera

 • Begärd av: Dan Koehl (diskussion) 10 februari 2020 kl. 12.21 (CET)
 • Motivering: vill jag gärna få kollektivets synpunkter på hur artikeln kan förbättras.
 • Målsättning: Att artikeln blir utvald till rekommenderad eller bra artikel.
 • Diskussion:
Källorna behöver arbetas över. En del av dem är amatörgenealogiska sidor på internet eller foruminlägg, vilket inte är acceptabel standard. Andra är uppladdade böcker som ser ut att vara bra källor, men där grundläggande information som författare, förlag och utgivningsår inte är angiven.
andejons (diskussion) 10 februari 2020 kl. 12.46 (CET)
Det är svårt att granska artikeln, då den till största delen saknar källor. Det krävs alltså en ganska radikal omarbetning för att den ska kunna få bra status. mvh Lithobolos (diskussion) 13 maj 2020 kl. 12.37 (CEST)

SvenskarRedigera

 • Begärd av: Tomastvivlaren (diskussion) 14 april 2020 kl. 17.08 (CEST)
 • Motivering: Artikeln går rätt djupt in på ett ämne av stort populärvetenskapligt intresse (DNA-tester), och täcker väl in språkliga och delvis även kulturella aspekter. Ingressens definition är ett svårt och politiskt omdebatterat ämne där moderna svenskspråkiga källor är tunna.
 • Målsättning: Önskar tips främst på hur artikelns DNA-avsnitt kan skrivas mer lättillgängligt (bör de tekniska detaljerna brytas ut till en egen artikel?), men även hur artikelns kontroversiella ingress kan bli bättre källbelagd och ge upphov till färre redigeringskrig. Ett mål är att artikeln ska bli rekommenderad.
 • Diskussion:

Jag tror att artikeln hade vunnit på att det lyftes ut ur den, och förenklades och förkortades. Migrationerna är intressanta, och man borde behålla någon uppfattning om vilka grupper, men det blir mycket långt och mycket tekniskt vilket gör att läsaren halkar på det. Jag vet inte om det en bra lösning, men man kunde tänka sig att tala löst om "en grupp", "en annan grupp" och så vidare. /Julle (disk.) 16 juli 2020 kl. 01.51 (CEST)

Jag har ett ganska radikalt förslag till omstrukturering. I genetik-avsnittet kunde man behålla endast information baserad på större, övergripande källor som i sin tur baserar sig på bredare, mera allmänna studier. Främst då den nyare forskningen baserad på autosomalt DNA (hela människans genom), vilket ger en mycket bättre helhetsöverblick. Till exempel, autosomen i gamla analyserade kvarlevor visar klart att den äldsta befolkningen var europeiska jägare-samlare, som senare kompletterades mav jordbrukare från Mellanöstern, för att sedan kompletteras med stäppfolk. Det här resultaten är idag oomstridda då de har publicerats i flera breda studier i välrenommerade journaler.
Däremot kunde man stryka text baserad på äldre forskning där källorna inte explicit stöder påståendena i artikeln. Detta gäller speciellt y-kromosomerna och mitokondrie-DNA. Sådana studier var populära för 10 år sedan före autosomresultat fanns (kanske just för att det är så ospecifika och inbjuder till fantasifulla tolkningar), men är idag föråldrade. Kanske nämns det i diskussionsavsnittet i en vetenskaplig artikel att en viss y-kromosom kan korrelera med en viss migration, men det här duger inte för att använda artikeln som källa för mycket specifika påståenden i en enclykopedi.
Jag skulle kunna göra ett djärvt förslag till strykning, som naturligtvis kan återställas vid behov. mvh Lithobolos (diskussion) 25 juli 2020 kl. 18.52 (CEST)
Jag tänkte börja med att ta bort material från källan Eupedia. Det är en privat hemsida med rätt så fantasifulla artiklar, författaren Maciamo skriver under pseudonym, och i forumet (vars diskussioner håller rätt låg standard) skriver han saker i stil med "det där skrev jag för fem år sen, det är inte relevant idag". Det är alltså inte en källa som är lämplig för wikipedia. Mvh Lithobolos (diskussion) 4 augusti 2020 kl. 16.10 (CEST)
@Lithobolos: Jätteroligt att någon äntligen tagit sig an artikeln! Jag tycker att Wikipedia behöver en artikel som går igenom haplogrupperna, riktad till folk som sysslar med DNA-släktforskning, men det behöver inte vara denna artikel. Ett enkelt förslag är att först ta bort ev övergivna och icke-vetenskapliga hypoteser, sedan kopiera hela genetikavsnittet till en egen artikel, som kan behålla de tekniska detaljerna. Därefter kan denna artikel kortas sedan ned främst genom att stryka allt omnämnande av haplogrupper, men kanske också enligt ditt "radikala förslag".
Huvudkälla för genetikavsnittet är Karin Bojs båda böcker och hennes tidningsartiklar från 2015 och framåt. Vad jag förstår är de grundade på det som var aktuellt forskningsläge då. Så de uppgifterna bör kunna behållas. Hon och medförfattaren Peter Sjölund är vaga kring vilka släktlinjer som finns kvar i befolkningen idag. Jag har nyligen frågat honom, och han tyckte att mina formuleringar kring detta var lagom vaga, men kanske borde man vara ändå mer försiktig. Ingen har sammanställt vilka linjer som har hittats i befolkningen efter att böckerna skrevs. Vissa menar att vi inte vet säkert om någon manlig linje öht finns kvar i svenska befolkningen från dem som bodde i det blivande Sverige innan bronsåldern. Skillnaden mellan haplogrupp U och V (att de skulle ha invandrat från nordöst resp söderifrån) är de också vaga på, och jag är lite osäker på hur jag ska tolka det.
Så fort ordet "hypotes" nämns i artikeln så presenteras alternativa tolkningar hämtade från Oxford reference uppslagsverk (som kan vara lite gamla) och i ett par fall från Eupedia, men som motsägs av Bojs. Kanske bör de strykas, och bara Bojs hypoteser behållas. Särskilt i språkavsnittet finns flera sådana alternativa hypoteser, som jag är lite osäker på om de fortfarande är aktuella.
Vad menar du är mer än 10 år gammalt?
Även om man stryker Eupedias egna hypoteser så föreslår jag att man behåller Eupedia som källa för haplogruppernas procentuella frekvens i befolkningen, bl.a. tabellerna. Eupedia redovisar ju sina statistikkällor där.
De tre sista underpunkterna om haplogrupp H, som börjar på H1c, H1a resp H1, skulle någon behöva kontrollera. Det är en tolkning av angiven källa som jag hittade i ett nätforum, men andra nätkällor säger annat.
Varför strök du formuleringen om samer? Se även samernas ursprung där liknande formuleringar finns.
Artikeln Sverige innehåller ett kort avsnitt om svenskarnas ursprung, som delvis motsägs av denna artikel, och skulle också behöva ses över.Tomastvivlaren (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 00.34 (CEST)
Jag tycker att y-dna och mitokondrie-dna mest har ett kuriosavärde. Om linjerna har överlevt eller ej beror ju till stor del bara på slumpen. Bojs och alla moderna verk baserar sig mest på autosom-dna. Men, om y- och mitokonrdrie-dna intresserar folk, kan det ju ingå i artikeln, kanske mitt förslag var för radikalt. Väldigt spekulativa uttalanden om migrationer baserat på y- och mitkondrie-dna skulle jag dock undvika. Jag håller med om att Eupedia kan användas som källa för statistik utan analys. mvh Lithobolos (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 20.07 (CEST)
En privat hemsida som Eupedia kan inte under några som helst omständigheter användas för att källbelägga något som helst på svenskspråkiga Wikipedia. Vi skall inte ha privata hemsidor som källor. Uppgifterna på denna privata hemsida är sämre källbelagda än det mesta som lagts in på svwp de senaste fem åren. Vi skall utrota privata hemsidor som källor, inte främja dem. Detta gäller även för mindre kontroversiella ämnen än DNA-ursprung. Att sajten kallar sig för Eupedia och snyltar på EU-flaggan för att öka sin trovärdighet borde hissa alla varningsflaggor även för den mest naive. /Ascilto (diskussion) 5 augusti 2020 kl. 20.17 (CEST)

SongdynastinRedigera

 • Begärd av: Lithobolos (diskussion) 5 juni 2020 kl. 16.18 (CEST)
 • Motivering: En mycket väl sammanfattande artikel med goda källor
 • Målsättning: En i mitt tycke optimal artikel för en encyklopedi, men vissa kanske tycker att utmärkta artiklar ska vara längre, så då blir den väl "bra". Hur som helst granskning före nominering.
 • Diskussion:

Jag har nu läst och putsat i artikeln. Något jag vid första genomläsning anmärkt är att det använts ett något sensationellt och förhärligande språk. Till exempel: "Dynastin är en av den kinesiska historiens absolut främsta", "Ekonomin och kulturen blomstrade", "inte mindre än fem miljonstäder", "blev katastrofalt besegrad av khitanerna", "År 1004 var det dags för", och så vidare. Jag har tagit bort/ändrat en del skrivelser av detta slag, inklusive meningar som skrivits i presens trots att meningarna berörde historiska skeenden. Det återstår dock flera sådana meningar. Till exempel finns det flera sådana kvar i ingressen, eftersom de verkar svåra att göra något åt utan att behöva ta bort hela meningarna. Denna mening, under rubriken "politik" är också problematisk: "Songdynastin var sannolikt den mest humana regim som har styrt Kina genom historien". Även dessa meningar åsido får jag lite intrycket av att artikeln romantiserar Songdynastin en aning. Jag anmärker även:

 • Att första källan/fotnoten inte verkar fullt tillförlitlig. Firefox varnar för malware om jag försöker besöka originalhemsidan, och den arkiverade länken ger inte ett omedelbart gott intryck. Är det en blogg eller en gedigen källa? Om det sistnämnda, på vilka grunder?
 • Fotnoterna skulle kunna ersättas med Mall:Harvnb eller liknande

/ Sigvid (diskussion) 28 juli 2020 kl. 13.16 (CEST)

Noterna som hänvisar till böcker har nu bytts ut från bokref till harvnb. Sigvid (diskussion) 28 juli 2020 kl. 13.43 (CEST)

Åmåls historiaRedigera

 • Begärd av: Julle (disk.) 15 juli 2020 kl. 21.26 (CEST)
 • Motivering: Vad saknas eller behöver bli bättre i den här artikeln?
 • Målsättning: Förbättras, eventuellt nomineras.
 • Diskussion:
Jag gillar inte alls dispositionen inom kapitlen "1700-talets Åmål", 1800-talets Åmål, 1900-talets Åmål osv. Åmål 1700 skiljde sig ganska mycket från Åmål 1799, Åmål 1900 från Åmål 1999. Jag tycker inte att informationen inom kapitlen är så väldisponerad, det framgår inte tydligt vad som leder till vad och vad som påverkat vad. Jag skulle vilja se en tydligare kronologi.FBQ (diskussion) 23 juli 2020 kl. 09.20 (CEST)  Listor  Redigera

Inga listor för tillfället.

  Portaler  Redigera

Inga portaler för tillfället.

ÄmneskunnigaRedigera

Dessa användare har specialistkunskaper (eller åtminstone stort intresse) inom vissa ämnesområden. Kontakta dem gärna, till exempel på deras diskussionssidor, om du behöver hjälp i något av "deras" ämnen.

Användarnamn Går att kontakta angående Information Meriter
Adville Biologi (främst kroppen och evolutionen), Medicinsk teknik, allmänt om fysik och kemi Lärare inom Ma/No som hållit sig up to date med sina ämnen Utbildad Ma/No-lärare, åk 4-9 och medicinskteknisk ingenjör
AHA Biologi (främst zoologi, ornitologi, systematik), konst (främst samtidskonst och svensk 1900-tal), arkitektur, musik (främst populärmusik men även 1900-tals avantgarde),
Alexander Alejandro Historia (särskilt Sveriges krigshistoria), datorspel, film, TV, populärlitteratur, ibland politik. Har mycket stor koll på flera datorspel och filmer (särskilt på dem som jag äger själv), samt på utvalda tv-serier och romaner. Läser mycket historia, främst Sveriges krigshistoria men också en hel del om de stora krigen som skedde utanför Sverige, och skriver artiklar utifrån flera källor. Skriver ibland om svensk politik. Högskoleexamen inom speldesign och läst militiärhistorisk kurs. Samt flera fritidsintressen.
Anhn Energiteknik, kärnkraft, solkraft, vindkraft, mekanik, hållfasthetslära Master maskinteknik, arbetar i kärnkraftsbranschen
Ascilto Teater, dramatik, hundar, hästar. Teater & dramatik: Universitetsstudier, långvarig yrkeserfarenhet, arkiv & bibliotek med facklitteratur.
Hundar & hästar: Långvariga fritidsintressen, bibliotek med facklitteratur.
Blåmes Geografi, musik, spel, filmer, språk
Deryni Astronomi, utbildningsvetenskap, skrivande Lärare, rektor, journalist, författare, utredare Verksam inom utbildning. Naturvetenskap på högskolan.
dnm Statsvetenskap, sociologi, kriminologi, genusteorier av diverse slag, ekonomi, politik, historia. Verksam inom utbildning och forskning
FBQ Historia (särskilt Sveriges historia) Svensk kulturhistoria - ett något luddigt begrepp och ett gigantiskt område, där jag har en hel del luckor, men svårt att säga ringa in exakt var. Har ägnat mig en hel del åt hembygdsforskning i Norduppland och studerat källmaterial medeltid och fram till ca 1800, en del liknande på andra håll. Svensk glastillverkning före 1900, svenskt silver före 1900, fotografier och fotografiutveckling 1839-1875, dräkthistoria mest 1800-tal, fajans och tidigt flintgods, svensk möbelkultur -1900 och en del annat i den vägen, materiell kultur över huvud taget, främst före 1850 även om jag ibland rör mig lite framåt, kanske som längst emot 1930. Också lite som Yger, litteratur, konst, vetenskap under 1600- 1700- och 1800-talet - även om jag kanske inte direkt fokuserat på idéhistoria. Fil. kand. i arkeologi, kandidatuppsats i etnologi, studier i historia, ekonomisk historia, konsthistoria och kulturvetenskap m.m. och en del egenstudier.
Glentamara EU-politik, fysik Tekn. dr i fysik, forskare, intresserad av EU-politik
Historiker Historia, särskilt svensk stormaktstid, första och andra världskrigen
Holger.Ellgaard Stockholms arkitektur, tekniska utveckling och stadsplanering Pensionerad arkitekt. Mitt modersmål är tyska, fråga gärna om ni vill ha hjälp med översättningar. Arkitektutbildning vid Technische Universität Berlin med avslut Diplom-Ingenieur.
Idunius Historia, konst, arkitektur, litteratur, musik Fil.mag i kulturhistoria/historia med påbörjad forskning inom engelsk renässans.
Jan Arvid Götesson Molekylärbiologi, evolutionsbiologi, evolutionär psykologi, filologi, lingvistik, nordiska språk, finsk‐ugriska språk, Nya Hollands språk, folkmål, folkkultur, runologi, hembygdskunskap, återupplivande av hotade språk, politisk vänsterlitteratur, konservatism Artiklar om molekylärbiologi i vetenskapliga tidskrifter, arbete på centrum för hotade språk.
Joshua06 Försvarsmakten, militärväsen, försvarsindustri, försvarsbeslut. Har väldigt bra koll på det mesta rörande Försvarsmakten och dess utveckling, organisation och historia från 1900-talet och framåt. Bidrar även till Wikimedia Commons med illustrationer från före detta regementen, flottiljer och andra militärväsen. Ett fritidsintresse som vuxit fram genom åren. Skrivit nästan samtliga artiklar om försvarsbeslut och garnisoner. Täckt in så att alla förband som existerat i Sverige under 1900-talet har egen artikel. Standardiserat alla artiklar med anknytning till Försvarsmakten, så de är likformiga.
Mange01 Data-/telekommunikation, särskilt trådlös kommunikation. Akademia. Universitetsadjunkt. Medförfattare till grundläggande läroböcker i datavetenskap. Påbörjade forskarstudier. Gav världens första akademiska kurs om Wikipedia.
Paracel63 Tecknade serier, animerad film, språk, geografi och historia. Bra på serier (särskilt vuxenserier) från Frankrike, Sydeuropa, Argentina och Japan. Har facklitteratur och, genom språkkunskaper, tillgång till artiklar på diverse språkversioner av Wikipedia. Vad gäller animerad film specialintresserad av Studio Ghibli, Madhouse och all animation av realistisk karaktär. Även större intressen av språk, geografi och historia. Extra intresserad av katalansk kultur. F.d. redaktör för Bild & Bubbla, översättare av serier från franska (bl.a. Lucky Luke och Smurfarna), f.d. ämnesexpert på Nationalencyklopedin, håller föredrag om anime. Läst geografi, journalistik och franska på universitetet.
Rasmus 28 Krigsvetenskap, militärväsen, kommunikationer, numismatik Har sedan många varit intresserad av militärväsen och militärhistoria samt kommunikationer, i synnerhet järnvägar. Jag har även en del kunskaper om numismatik (framförallt mynt och sedlar). Inom dessa områden har jag ägnat stor del av mitt engagemang här. Jag har framförallt kunskaper om militärmusik och uniformer och har författat majoriteten av svenskspråkiga Wikipedias uniformsrelaterade artiklar. Kan även bistå med vissa allmänna kunskaper i historia och inom andra historiska hjälpvetenskaper Mångåriga fritidsintressen, påbörjad högskoleutbildning i krigsvetenskap
Skottniss Buddhism
Tanzania Historia, kultur, litteratur Litteratur, litteraturhistoria, litteraturteori. Intresserad av och har gott om källor om litteratur. Masterstudent i litteraturvetenskap. Studerat under David Damrosch bl.a.
Thuresson Historia, geografi, litteratur, film
Tomas e Kemi, fysik, naturvetenskap och teknik allmänt, teknik- och vetenskapshistoria, biomedicin, läkemedel, militärväsen, ekonomi, vin, mat och dryck allmänt. Utbildningsmässigt kemitekniker, tekn.dr. i fysikalisk kemi, därutöver en del biologi och ekonomi/samhällsvetenskap.
Tostarpadius Historia, geografi, filosofi, religion, samhällsvetenskap, politik, konst, arkitektur, litteratur, musik, språk Teologie kandidatexamen. Påbörjad doktorandutbildning. Universitetskurser i andra ämnen, främst klassiska språk. Mångåriga fritidsintressen.
Vannucci Kunskap rörande Albanien, som exempelvis albansk historia, kultur och språk. Goda baskunskaper i ämnet, kan bistå med svar i tvistefrågor rörande vanligt förekommande felaktigheter i ämnet. Har ett litet "bibliotek" med böcker om Albanien som växer successivt med nya inköp. Ett fritidsintresse sedan 2001 om jag minns rätt.
Yger Historia (särskilt Sverige under 1800-talet)
Administrativa indelningar i Sverige, speciellt socknar
Speciellt intresserad av 1830-1890 och hur de olika tanketrenderna var då. 40+ års fritidsstudier.
Skrivit alla sockenartiklar i sv:wp

ReferenserRedigera

 1. ^ Notering: Ämnesindelningen är ett försök att göra det lättare att hitta nominerade artiklar i en viss kategori. Indelningen är gjort enligt någon sorts princip om minsta möjliga förvåning eller logik, det vill säga att artiklar som behandlar skeenden från förr nog har med Historia att göra, artiklar som behandlar verk/publikation av något slag nog kan tillhöra Kultur/media. Det är upp till nominatorn att bestämma var artikeln bäst "hör hemma" och för enkelhets skull bör kanske artikeln ligga kvar där under hela nomineringstiden.