Westerwald är en högplatå i västra Tyskland som tillhör de så kallade Rhenska skifferbergen.

Westerwald vid Arborn

Den ligger mellan Rhen i väst samt dess bifloder Lahn i öst och syd och Sieg i norr. Det är en rest av ett genom erosionen utjämnat kedjeberg, genom vilket floderna senare skurit sig djupa dalgångar. De östra delarna är bildade av kolkalk med gamla eruptivbergarter; mellersta delen är fylld av brunkol, genomsatt och betäckt av basalt. Även längst i väst är Westerwald rikt på basaltkullar, vilkas sten utnyttjas i en mängd brott.

Högsta topparna är Salzburger Kopf (653 meter över havet) och Fuchskauten (657 meter).

"O du schöner Westerwald" är en tysk marschsång som handlar om Westerwald.


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Westerwald, 1904–1926.