Wessobrunnbönen (ty. Wessobrunner Gebet), är ett litet, från klostret Wessobrunn (nära München) härstammande fornhögtyskt litteraturalster från 800-talet, delvis i bunden (allittererande), delvis i obunden form. Det prosaiska stycket (slutet) utgör en bön till Gud; därav namnet. Den poetiska delen (början), som troligen är ett fragment av en längre dikt, skildrar världens skapelse i enlighet med bibelns framställning. Detta stycke har vunnit en viss ryktbarhet därigenom att man länge med orätt ansett det vara en hednisk dikt, en motsvarighet till Völuspá.

Uppslag med Wessobrunnerbönen.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.