Öppna huvudmenyn

Wallenbergstiftelserna är ett informellt samlingsnamn på ett antal stora svenska allmännyttiga stiftelser som alla har det gemensamt att de på något vis har anknytning till den svenska finansfamiljen Wallenberg. Ibland avses endast de tre största stiftelserna, nedan nämnda i storleksordning efter förvaltat kapital:

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är den avsevärt största av de tre stiftelserna.

Stiftelserna ägde år 2006 21,7 % av aktiekapitalet i investmentbolaget Investor, vilket är maktbolag i Wallenbergsfären. Genom att innehavet till stor del består i röststarka A-aktier, kontrollerar de tre stiftelserna 46,6 % av rösterna i företaget. Härigenom kan stiftelserna sägas indirekt kontrollera företagssfären och de utgör därmed också maktbasen i familjen Wallenbergs inflytande i svenskt näringsliv. Genom stiftelsernas funktion som huvudägare i Investor kan familjen i princip avgöra sammansättningen i bolagets styrelse. I stiftelsernas styrelser sitter en rad familjemedlemmar från familjen Wallenberg och i de tre största stiftelserna är samtliga styrelseordförande hämtade från familjen.

De tre stora stiftelsens förmögenheter uppgick 2005 till ca 48 miljarder svenska kronor. De delar varje år ut betydande anslag till svensk forskning. Utöver sitt indirekta ägande av många svenska storföretag via Investor (se ovan) är stiftelserna också direkta storägare i en rad företag som Scandinavian Airlines.

De övriga ("mindre") Wallenbergstiftelserna är:

  • Berit Wallenbergs Stiftelse (grundad 1955, förmögenhet 2005: 235 mkr),
  • Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden (grundad 1960, förmögenhet 2005: 229 mkr),
  • Tekn. dr hc Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande (grundad 1982, förmögenhet 2005: 703 mkr),
  • Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete (grundad 1976, förmögenhet 2005: 32 mkr),
  • Ekon. dr hc Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik (grundad 1996, förmögenhet 2005: 79 mkr) samt
  • Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning (grundad 1995 genom ombildandet av ett institut grundat 1947 i en donation av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till hedrande av bröderna Knut Wallenbergs och Marcus Wallenbergs minne; förmögenhet 2005: 94 mkr).

Alla Wallenbergstiftelser sammantaget hade i januari 2011 ett aktieinnehav på 41,5 miljarder kronor, med största innehav i Investor, SKF, Stora Enso, SEB och Saab AB.[1]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Dagens Industri 2011-02-08, sidan 7

Externa länkarRedigera