"Vretensborg" på häradskarten 1901. Diagonalt över kartbilden sträcker sig Södertäljevägen. Till vänster ligger torpet Stensborg och till höger syns spåret för Västra stambanan.

Vretensborg (även Vreten eller Vretenborg) var ett 1600-tals torp under Västberga gård som låg i dagens stadsdel Västberga, södra Stockholm.[1] Idag påminner Vretensborgsvägen och kvarteret Vreten om den forna gården.

Torpet kallades Wrettan (1689), Wretensborg (1725) och Wret-Torp (1770) och låg norr om Västberga gård, strax söder om Södertäljevägen, ungefär där Vretensborgsvägen möter Västberga allé.[2] På 1934 års karta över Stockholm med omgivningar är torpet fortfarande inritat.[3] Det försvann i samband med stadsplaneringen för Västberga industriområde 1943.

Se ävenRedigera

  • Stensborg, ett 1700-tals torp under Västberga.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Registerkort: Vreten”. Institutet för språk och folkminnen. http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s2ab001/323305b1/p3/0000613a.pdf. 
  2. ^ Stahre, Nils-Gustaf; Fogelström, Per Anders & Ferenius, Jonas & Lundqvist, Gunnar (2005) [1982]. Stockholms gatunamn. Monografier utgivna av Stockholms stad (3:e upplagan). Stockholm: Stockholmia förlag. sid. 495. Libris länk. ISBN 91-7031-152-8 
  3. ^ 1934 års karta.