von Heland är en svensk adelsätt.

von Heland
UrsprungÖstergötland
StamfarGustaf Heland, adlad von Heland
Adlad1727
FramståendeJohan von Heland
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1731
Gradadlig ätt nr 1841

Ätten von Heland härstammar från Östergötland och är känd sedan 1600-talet. Som ättens äldste kände förfader uppger Riddarhuset en Erik Andersson (1608-1672), som var regementsskrivare vid Östgöta infanteriregemente och som sedan slog sig ner på Hestad i Skönberga socken. I Gabriel Anreps ättartavlor anges han vara bördig från den gården på fädernet. Gårdsnamnet användes för att av sonen Claes Eriksson bilda släktnamnet Heland. Claes Heland var liksom fadern verksam vid Östgöta infanteri där han hade rangen av regementskvartermästare. Han var gift med Maria von der Fehr, en dotter till en handelsman från Stettin, och fick med henne sonen Gustaf Heland.

Gustaf Heland gjorde karriär i kungliga kansliet, där han efter tjänst hos änkedrottning Hedvig Eleonora avancerade till registrator vid Inrikes civilexpeditionen. Ännu inte adlig företrädde han bondeståndet i riksdagarna, och var vid riksdagen 1726 sekreterare för dem. Året därpå adlades han av Fredrik I med namnet von Heland, och introducerades på nummer 1841 år 1731.

Gustaf von Heland var gift två gånger. Med andra hustrun, Magdalena Hedersköld, fick han fem barn av vilka många hade framstående positioner i rikets styrelse. Endast ett av dessa barn, yngste sonen chargé d'affaires Carl Fredrik von Heland, var gift, men hans enda barn förblev ogift. Ätten fortlevde således med en son ur Gustaf von Helands första äktenskap, med Margareta Montin. Margareta Montin var systerdotter till Georg Güthrie som adlats, och dotter till en primariekämnär vid Södermalms kämnärsrätt. Från dem fortlevde ätten med äldste sonen statssekreterare Johan von Heland, från vilken samtliga senare medlemmar av ätten härstammar. Gustaf von Heland fick på ålderns höst titeln kansliråd, och begravdes i Hedersköldska graven i Storkyrkan.

Johan von Heland var först sekreterare vid direktionen över Ecklesiastikverket i Lappmarken, och anlitades därefter vid kungliga kansliet. Sedan han 1760 blivit kansliråd, blev han härold vid Serafimerorden och riddare av Nordstjärneorden, för att sluta sina dagar som statssekreterare. Johan von Heland var gift med Margareta Bladh, som tillhörde en borgarsläkt från Vasa i Finland och som var släkt med Gustaf af Wetterstedt. Ene sonen, Carl von Heland, blev liksom många på mödernesläkten, indragen i svenska Ostindiska kompaniet, men dog i Kina. Hans ende efterlevande son ska enligt Anrep ha gift sig utomlands. Ätten fortlevde med Carl von Helands yngre bror, majoren Isak Wilhelm von Heland, som var gift med en medlem av bruksägarsläkten Stéen.

Äldre grenen av ätten von Heland flyttade till Australien under slutet av 1800-talet, där ättlingar fortfarande är bosatta. En yngre gren av ätten lever alltjämt i Sverige. Till den grenen hörde Erik von Heland och Hans von Heland.

KällorRedigera

  • Ridarhusets ätt- och vapendatabas
  • Adelskalendern 1923
  • Gabriel Anreps ättartavlor