Vitbalans är ett begrepp inom fotografin som beskriver hur den fotografiska filmen är anpassad till den färgtemperatur som råder vid fotograferingstillfället.

Fyra likadana bilder med olika vitbalans.

Det mänskliga ögat uppfattar en vit yta som vit både i solljus och i ljuset från en vanlig glödlampa, men kamerans film klarar inte att korrigera på det sättet. Med vanlig färgfilm där vitbalansen är anpassad för solljus kommer vita färger i glödlampsljus att se gula ut. För att råda bot på detta kan man i stället använda film med vitbalans för inomhusbelysning. Använder man sådan film utomhus kommer vita färger att få en blå ton. Vitbalansen kan också korrigeras med färgbalansfilter.

Även i digitala kameror måste vitbalansen för kamerans bildsensor anpassas till rådande belysning, och här kan man göra det manuellt eller automatiskt beroende på kameratyp. Det finns också möjlighet att korrigera vitbalansen för bildfilerna i efterhand i datorprogram för bildbehandling.