Öppna huvudmenyn
Mohammad Reza Pahlavi då han delar ut urkunder för jordreform.

Vita revolutionen var en satsning av Irans shah Mohammad Reza Pahlavi i början av 1960-talet med syfte att avskaffa feodalismen i landet. Vidare gjordes enorma ansträngningar för att råda bot på analfabetismen som sjönk från 80% till 10%. Kvinnors situation förbättrades och kunde även ställa upp till valet i nationalförsamlingen, Shoraye Melli.