Visäte var en mycket produktiv runristare som var verksam i sydöstra Uppland strax efter 1000-talets mitt.

U 613, en av Visätes runstenar, konstnärligt ornerad i Urnesstil

I viss mån anses han ha varit påverkad av runristaren Fot, men för det mesta hade han en självständig och personlig stil. En hypotes är att han även tagit lärdom av runristaren Torbjörn.[1] Av hans ristningar är drygt ett tjugotal bevarade varav sju är signerade.

Ornamentiken har ofta en invecklad och något kantig linjeföring, vilket bland annat framgår på Granbyhällen i Orkesta socken.[2] Texterna skildrar i regel historiska händelser, som att en man svekligen blivit dräpt när han åt sveakungen uppbar skatt på Gotland. En annan man uppges ha dött i "vita våder", vilket innebar att han tagit dopet först på dödsbädden. Ännu en sten låter berätta om en viking som tillhört det berömda tingalidet, vilket grundades av Knut den store i England.[3]

Visäte anses ha hört hemma i trakten kring Vallentuna men hans ristningar finns spridda runt om i större delen av Uppland.

En av Visätes lärjungar och närmaste medarbetare var Öpir, vars verksamhet fortsatte under 1000-talets andra hälft och även inpå 1100-talet.[4]

Runjanne vårdar arvet efter Visäte på Granbyhällen 1980.

Ristningar av Visäte redigera

Signerade redigera

Attribuerade redigera

Bildgalleri redigera

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera

 1. ^ Magnus Källström 'Runstenen under kakelugnen i kvarteret Tryckaren – Torbjörn eller Visäte?' SITUNE DEI Arkiverad 1 februari 2014 hämtat från the Wayback Machine., Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi 2011, Utgiven av Sigtuna Museum. Redaktion: Rune Edberg och Anders Wikström
 2. ^ Vikingatidens ABC, red. Carin Orrling, Statens Historiska Museum, 1995, ISBN 91-7192-984-3
 3. ^ Fornnordiskt lexikon, sammanställt av Åke Ohlmarks, Tiden, 1983, ISBN 91-550-4044-6
 4. ^ Vägvisare till forntiden, sid.65, Palle Budtz, Palle Budtz & Brombergs Bokförlag AB, 1992, ISBN 91-7608-588-0
 5. ^ Samnordisk runtextdatabas – U207
 6. ^ Samnordisk runtextdatabas – U208
 7. ^ [a b] Elias Wessén, Sven B.F. Jansson, red (1943-1946). Sveriges runinskrifter. Bd 7, Upplands runinskrifter, del 2. Stockholm: KVHAA. http://www.raa.se/runinskrifter/sri_uppland_b07_h02_text_2.pdf 
 8. ^ Jan Axelson Mellansvenska runristare. Förteckning över signerade och attribuerade inskrifter Runrön 5, Uppsala (1993).
 9. ^ Samnordisk runtextdatabas – U 66
 10. ^ Samnordisk runtextdatabas – U 68
 11. ^ Magnus Källström 2014 års första runfynd med foto av U 66 och U 68.
 12. ^ Elias Wessén, Sven B.F. Jansson, red (1940-1943). Sveriges runinskrifter. Bd 6, Upplands runinskrifter, del 1. Stockholm: KVHAA. http://www.raa.se/runinskrifter/sri_uppland_b06_text_6.pdf 
 13. ^ Jansson, Sven B. F. (1972). ”Den Nyfunna Runstenen vid Lilla Vilunda i Upplands Väsby”. Fornvännen (Swedish National Heritage Board) 67: sid. 170–179. ISSN 1404-9430. http://fornvannen.se/pdf/1970talet/1972_170.pdf. Läst 13 juli 2011.  pp. 293-297.
 14. ^ Elias Wessén, Sven B.F. Jansson, red (1943-1946). Sveriges runinskrifter. Bd 7, Upplands runinskrifter, del 2. Stockholm: KVHAA. http://www.raa.se/runinskrifter/sri_uppland_b07_h01_text_1.pdf