Vindblommig växt är en växt där vinden är spridningsmekanism för hanblommornas pollen (ståndarmjölet). Exempel på vindblommiga växter är gran, Asp och tall.