En viltolycka är en trafikolycka med vilda djur inblandade. Över 60 000[1] viltolyckor inträffar per år i Sverige (gäller perioden 2017–2019; genomsnitt under 2010-talet: 53 000). Ungefär 800 personer skadas mer eller mindre svårt varje år, antalet dödsfall är omkring fem personer per år. De farligaste olyckorna är kollisioner med älg;[2] de flesta av dödsolyckorna sker vid dessa olyckor.[3] Övrigt vilt orsakar oftast bara skador på fordonet.[2]

Rådjur går över vägen i gryningen.

Riskfaktorer

redigera

Risken för en viltolycka är som störst mellan skymning och gryning eftersom det är då djuren förflyttar sig för att söka föda. Generellt är risken för viltolyckor större i månaderna maj–juni då älgkorna stöter bort sina fjolårskalvar och september–oktober då djuren är brunstiga.[2] Älgjakten på hösten stressar djuren till rörelse och ökar risken för älgkollisioner.[4] Risken för viltolyckor är även större under snöiga vintrar på saltade vägar; djur tar sig då ofta fram på vägarna och tycker om saltet.[2]

Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar.[2] En svart sopsäck som sitter på en plogpinne tyder på att renar kan finnas i området. Säckarna används för att skrämma renarna så att de inte sprids.[2]

Anmälningsplikt

redigera

Enligt Jaktförordningen är man som förare skyldig att anmäla en viltolycka (kollision med älg, hjort, rådjur, vildsvin, lodjur, järv, mufflonfår, björn, utter, varg eller örn) till polisen. Det gör man genom att ringa 112 efter att man varnat andra bilister och markerat ut viltolycksplatsen. Gör man inte detta, betraktas det som "smitning" och det är belagt med böter. Renar och annan tamboskap, som till exempel hundar och hästar, blir också inblandade i trafikolyckor. Vid kollision med tamboskap skall ägaren omgående underrättas. Kan ägaren inte lokaliseras eller nås måste olyckan genast anmälas till polisen. Det är även viktigt att i dessa fall markera ut olycksplatsen med markeringsremsa eller liknande.[5]

Viltolycksprognos

redigera

I oktober, i samband med älgjakten i södra Sverige, presenterar Älgskadefondsföreningen "Viltolycksprognosen" för innevarande år.

Viltolycksprognosen 2009 (5 oktober 2009)[6]
Viltslag Antal olyckor 2008 Olycksprognos 2009 Förändring
Älg &&&&&&&&&&&05118.&&&&&05 118 &&&&&&&&&&&05935.&&&&&05 935 +16%
Hjort &&&&&&&&&&&&0916.&&&&&0916 &&&&&&&&&&&01006.&&&&&01 006 +10%
Rådjur &&&&&&&&&&030982.&&&&&030 982 &&&&&&&&&&034493.&&&&&034 493 +11%
Vildsvin &&&&&&&&&&&02464.&&&&&02 464 &&&&&&&&&&&03286.&&&&&03 286 +33%

Viltolycksstatistik

redigera

[7]Från och med januari 2010 har rikspolisstyrelsen valt att redovisa antalet viltolyckor på ett nytt sätt, vilket medför att statistik från 2010 och framåt inte går att jämföra med viltolycksstatistik till och med 2009.

Viltolycksstatistik 2019 (hela riket)[1]
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt
Björn 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 8
Dovhjort 372 242 158 137 132 120 128 176 181 476 677 468 3 267
Järv 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4
Kronhjort 64 29 17 31 23 19 20 21 36 86 87 53 486
Lo 4 4 5 3 4 1 2 1 0 6 1 8 39
Mufflonfår 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Rådjur &&&&&&&&&&&04078.&&&&&04 078 &&&&&&&&&&&02735.&&&&&02 735 &&&&&&&&&&&02831.&&&&&02 831 &&&&&&&&&&&03485.&&&&&03 485 &&&&&&&&&&&05334.&&&&&05 334 &&&&&&&&&&&04270.&&&&&04 270 &&&&&&&&&&&03404.&&&&&03 404 &&&&&&&&&&&03070.&&&&&03 070 &&&&&&&&&&&03040.&&&&&03 040 &&&&&&&&&&&05051.&&&&&05 051 &&&&&&&&&&&05580.&&&&&05 580 &&&&&&&&&&&04426.&&&&&04 426 &&&&&&&&&&047304.&&&&&047 304
Utter 7 10 9 8 4 7 4 12 10 11 13 8 103
Varg 2 0 0 2 1 0 0 0 3 0 2 3 13
Vildsvin 723 482 516 373 304 421 406 510 834 1160 1135 832 7 696
Älg 696 528 200 228 298 292 320 382 586 738 621 713 5 602
Örn 2 1 4 1 2 4 7 1 3 4 2 2 33
Övriga djur 27 24 35 35 34 42 31 28 35 37 26 20 374
Summa &&&&&&&&&&&05975.&&&&&05 975 &&&&&&&&&&&04055.&&&&&04 055 &&&&&&&&&&&03776.&&&&&03 776 &&&&&&&&&&&04304.&&&&&04 304 &&&&&&&&&&&06137.&&&&&06 137 &&&&&&&&&&&05177.&&&&&05 177 &&&&&&&&&&&04324.&&&&&04 324 &&&&&&&&&&&04206.&&&&&04 206 &&&&&&&&&&&04730.&&&&&04 730 &&&&&&&&&&&07569.&&&&&07 569 &&&&&&&&&&&08145.&&&&&08 145 &&&&&&&&&&&06533.&&&&&06 533 &&&&&&&&&&064931.&&&&&064 931

Se även

redigera

Referenser

redigera

Fotnoter

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera

Litteratur

redigera
 • Bengt Almkvist, Tommy André, Staffan Ekblom, Sven-Allan Rempler. Viltolycksprojektet (VIOL) - Slutrapport 1980 - Ladda ner
 • Bernt Karlsson. Tema: vägarna & viltet. s. 33-45. I: Svensk jakt, nr. 7, 2001
 • Susanne Liljenström. Allt mer vilt möter trafikdöden. s. 19-21. I: WWF-eko, nr. 1, 2007
 • Ylva Matstoms. Utvärdering av älgatrappen Mooses II 2003 - Ladda ner
 • Erik Nordenmark. Viltolyckor - hur man förebygger viltolyckor 2006 - Ladda ner
 • Mattias Olsson. The use of highway crossings to maintain connectivity for moose and roe deer 2007 - Ladda ner
 • Mattias Olsson, Per Widén. Utformning av viltpassager 2008 - Ladda ner
 • Mattias Olsson, Per Widén. Vildsvin och vägar 2007 - Ladda ner
 • Mattias Olsson, Per Widén, Cecilia Olsson. Den sentida utvecklingen av viltolyckor i Sverige 2007 - Ladda ner
 • Andreas Seiler, J-O Helldin. Viltstängsel längs E4 mellan Gävle och Haparanda - översiktlig bedömning av isoleringseffekter på älg 2002 - Ladda ner
 • Andreas Seiler, J-O Helldin, Christiane Seiler. Road mortality in Swedish mammals - results of drivers' questionaire 2004 - Ladda ner
 • Andreas Seiler, J-O Helldin, Mattias Olsson, Per Wídén, Owe Geibrink. Älgprojektet vid Kalix - effekter av viltstängsel på vintervandrande älgar 2008 - Ladda ner
 • Torstein Storaas, Knut B. Nicolaysen, Hege Gundersen, Barbara Zimmermann. Prosjekt Elg -trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004 - hvordan unngå elgpåkjørsler på vei og jernbane 2005 - Ladda ner
 • Vägverket, Banverket. Vilda djur och infrastruktur - en handbok för åtgärder 2005 - Ladda ner
 • Älgskadefondsföreningen. Viltolyckshandboken 2010 - Ladda ner