En villaträdgård är den mark som tillhör en villa eller ett radhus för privat boende.

Villaträdgård i Torsvik.

Vanligtvis täcks en stor del av ytan av en gräsmatta. Beroende på ägarens intresse och markens beskaffenhet brukar också fruktträd, bärbuskar, blommor och prydnadsbuskar vara ett vanligt inslag. På 2000-talet blev trädgårdsdammar ett modernt inslag i trädgården.

Villaträdgården brukar också ha någon form av altan för samvaro och/eller solbad. Här kan finnas t.ex. stolar och bord, solstolar, grill och parasoll. Trädgården är vanligtvis omgiven av ett staket, mur eller häck. En svensk trädgård är vanligtvis inte insynsskyddad i större utsträckning. Det är vanligt att häck eller staket är 1,5 meter eller lägre.