En villaträdgård är den mark som tillhör en villa eller ett radhus för privat boende.

Villaträdgård i Torsvik.

Vanligtvis täcks en stor del av ytan av en gräsmatta. Beroende på ägarens intresse och markens beskaffenhet brukar också fruktträd, bärbuskar, blommor och prydnadsbuskar vara ett vanligt inslag. På 2000-talet blev trädgårdsdammar ett modernt inslag i trädgården.[källa behövs]

Villaträdgården kan också ha någon form av altan för samvaro. Trädgården är i många länder omgiven av ett staket, mur eller häck för att markera det privata området och eventuellt ge insynsskydd.