Wilhelm Stråle af Ekna

svensk ämbetsman och politiker
(Omdirigerad från Vilhelm Stråle af Ekna)

Wilhelm Stråle af Ekna, född 22 februari 1816 i Stockholm, död där 23 mars 1902, var en svensk ämbetsman och politiker.

Landshöfding Stråhle. Målning utförd av Fritz von Dardel 1882.

BiografiRedigera

Stråle af Ekna var son till justitierådet och riksdagsmannen Nils Wilhelm Stråle och bror till riksdagsmannen Holdo Stråle. Han avlade 1835 kansli- och 1836 hovrättsexamen i Uppsala samt blev 1845 vice häradshövding och 1848 assessor i Svea hovrätt. År 1851 övergick han till den administrativa banan och förordnades som polismästare i Stockholm, var 1852–1855 underståthållare där, blev 1855 generaldirektör och ordförande i Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket samt var 1867–1888 landshövding i Stockholms län.

Han deltog i alla ståndsriksdagar efter 1840. Han var 1867–1887 ordförande i Stockholms läns landsting och 1870–1896 ledamot för Stockholms läns valkrets i första kammaren, de sista åren som kammarens ålderspresident. Sedan 1871 var han ledamot av Lantbruksakademien.

Wilhelm Stråle af Ekna är begravd på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm.[1]

KällorRedigera

  • Tvåkammarriksdagen 1867-1970 (Almqvist & Wiksell International 1988), band 1, s. 268
Noter
 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.
Ämbetstitlar
Företräddes av
Gustaf Fredrik Liljencrantz
 Landshövding i Stockholms län
1867–1888
Efterträddes av
Robert Themptander