Vilhelm Ljungfors

svensk skolman och personhistoriker

Vilhelm Ljungfors, född 15 mars 1875 i Förslöv, Kristianstads län, död 1 juli 1938 i Malmö, var en svensk skolman och personhistoriker. Han var son till slaktaren Per Jönsson och Christina Nilsdotter samt far till medeltidshistorikern Åke Ljungfors.

Efter mogenhetsexamen i Helsingborg 1896 blev han filosofie kandidat 1899 och var därefter verksam som läroverksadjunkt i historia, modersmålet och geografi i Helsingborg, Lund och Ängelholm, och sist vid Malmö realskola från 1917 till sin död.

Ljungfors gjorde sig vid sidan om sin yrkesbana känd som en framstående personhistoriker och genealog. Han lämnade tidigt bidrag till olika utgivningsprojekt, bland annat till Gustaf Elgenstiernas ättartavlor över den svenska adeln, till lärarmatriklar, till Sveriges apotekarhistoria och till Gunnar Carlquists herdaminne för Lunds stift med mera.

Han utgav matriklar bland annat över Helsingborgs-Landskrona nation i Lund (1903) och Malmö tekniska läroverks styrelse, lärare och elever 1853–1927 (i Malmö teknologförbund. Minnesalbum, 1928). Mest känd är han för sitt genealogiska arbete Svenska släkter, där han själv författade en lång rad släktmonografier, exempelvis över släkterna Billing, Kallenberg, Lindstedt, Littorin och Wulff.

Efter stadsfogden Carl Sjöströms död avslutade han och utgav dennes stora biografiska matrikel över studenterna i Smålands nation i Lund 1668–1921 (1921).

Bibliografi Redigera

 • Bibliografi. Översikt över Vilhelm Ljungfors' viktigare skrifter i Personhistorisk tidskrift 1938 s. 162-163
 • Brenner, S. Otto; Ljungfors Vilhelm (1956). Släkten Gülich - von Gülich under 400 år: utarb. på uppdrag av Alfred Gülich. Malmö: [Arkiv f. sv. släktforskn.]. Libris 1778997 
 • Helsingborgs-Landskrona nation i Lund under professor Martin Weibulls inspektorat: biografiska anteckningar. Lund. 1903. Libris 440337 
 • Malmö realskolas styresmän, lärare och lärjungar, som avlagt realskoleexamen, under de första tjugofem åren. Malmö: [Malmö realskola]. 1927. Libris 1338917 
 • Om Bjäre-släkten Wennerberg.: En självbiografi och en likpredikan från början af 1800-talet.. Stockholm. 1906. Libris 2783203 
 • En skånsk bondestam från början af 1700-talet: genealogisk utredning ([Ny utg.]). [S. Sandby: Inger Wetterlin. 2002[1913]. Libris 9167679 
 • En skånsk bondestam från början af 1700-talet: Genealogisk utredning. Lund: H. Ohlssons. 1913. Libris 1636451 
 • Släktbok och stamträd till släkterna Bondesson - manliga grenen, Lennartsson - kvinnliga grenen, och grenar i gångna och nu levande generationer.. [Svalöv]: [B. Bondeson]. 1956. Libris 8223429 
 • Släkten Hwasser.. Stockholm. 1932. Libris 2746225 
 • Släkten Tors(s)low.. Stockholm. 1938. Libris 2783204 
 • Släkterna Junker från Torekov och Båstad under 300 år, från slutet av 1600-talet till och med 1969. Stockholm: Släktfören. Junker. 1970. Libris 1272272 
 • Torsten Uggla.. Stockholm. 1923. Libris 2783205 
 • Ljungfors, Vilhelm (1931. Ett exemplar finns hos Hbg Släktforskare och Bygdeförening). Ekeberga släkten från Välluv. Malmö: Vilhelm Ljungfors 
 • Lundberg, A. W.; Ljungfors Vilhelm (1915). Tre skånska bondsläkter från Västra Bara. Lund: H. Ohlssons. Libris 1636548 
 • Sjöström, Carl; Ljungfors Vilhelm (1922). Smålands nation i Lund 1668-1921: biografiska och genealogiska anteckningar. Lund: Smålands nation. Libris 1481861 
 • Uggla Torsten, Ljungfors Vilhelm, red (1908-1915). Svenska släkter. Lund. Libris 1869763 
 • Uggla Torsten, Ljungfors Vilhelm, red (1908). Svenska släkter. H. 1. Lund. Libris 1869764 
 • Uggla, Torsten; Ljungfors Vilhelm (1908). Svenska släkter.. Lund. Libris 1548056 
 • Uggla, Torsten; Ljungfors Vilhelm, Bergström Gunnar (1960). Svenska släkter. Personregister. Torekov: Förf. Libris 1548057