Vildmark är ett större område, oftast landområde, som är förhållandevis lite påverkat av människan.[1] I strikt mening finns idag få vildmarker. I stället brukar "icke utvecklade landskap i huvudsak formade av naturens krafter" räknas som vildmark.[2]

Daintree regnskog, ett vildmarksområde i Queensland, Australien.

Utifrån denna definition räknas en tredjedel av jordens landyta som vildmark. Av dessa finns 41 procent i Arktis och Antarktis och 20 procent i tempererade regioner. I fallande ordning är tundra, öken, halvöken och taiga är de vanligaste typerna av vildmark.[2] Även savann- och regnskogsområden kan innehålla stora arealer vildmark.

Vildmarker är oftast obebodda, men även områden bebodda av urfolk kallas ibland för vildmark. Vissa vildmarksområden är eftertraktade turistmål.

  1. ^ SAOB (2017) Vildmark, Spalt V 1034 band 37
  2. ^ [a b] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Vildmark)