Viktning är en statistisk metod där över- och underrepresenterade grupper i ett undersökningsmaterial tilldelas en vikt som motsvarar gruppens relativa storlek i förhållande till populationen. Genom viktning kan ett snedfördelat stickprov få en mer rättvisande bild av populationen.[1] Viktning kan i viss mån minska de negativa konsekvenserna av ett stort bortfall.[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola (2010). Statisisk verktygslåda 1. Lund: Studentlitteratur. sid. 124. ISBN 9789144048963 
  2. ^ Eklund, Johan (2014). ”Vad innebär det att vikta svaren i Partisympatiundersökningen?”. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vad-innebar-det-att-vikta-svaren-i-Partisympatiundersokningen/. Läst 25 februari 2016.