Vikornes norra kontrakt var fram till 1 april 2007 ett kontrakt i Göteborgs stift i nordligaste Bohuslän och därmed det västligaste kontraktet i Sverige. 1 april 2007 trädde ett beslut i kraft varigenom Vikornes södra kontrakt slogs ihop med Vikornes norra kontrakt. Det nybildade kontraktet fick då namnet Norra Bohusläns kontrakt.

NamnetRedigera

Namnet Vikornes är en gammal förändrad genitivform av det gamla norska landskapsnamnet Viken. Ordet vik (isländska: vík) var femininum och av stammen rotnomina (utan ändelsevokal, rotnomina saknade ändelsevokal i stammen). Därför böjdes vik i genitiv vikr och på modern isländska víkur, i bestämd form vikrinnar respektive víkurinnar.

Geografisk omfattning och indelningsändringarRedigera

Kontraktets område omfattade Tanums och Strömstads kommuner. Det motsvarade Kville, Tanums, Bullarens och Vette härader, det sistnämnda inklusive Strömstads stad. — Historiskt fram till och med 1960-talet tillhörde de tre församlingarna i Kville härad Vikornes södra kontrakt,[1] men de överfördes senare till Vikornes norra kontrakt.

Församlingar, pastorat, kommuner och härader som ingått i kontraktetRedigera

Kontraktet, som bildades 1859 genom en uppdelning av Vikornes kontrakt, omfattade följande pastorat och församlingar i dessa två kommuner:

1) Tanums kommun:

2) Strömstads kommun:

Tabell över församlingar, pastorat, kommuner och härader i kontraktetRedigera

Nr Församling Pastorat Kommun Härad
1 Kville församling Kville pastorat Tanums kommun Kville härad
2 Bottna församling Kville pastorat Tanums kommun Kville härad
3 Svenneby församling Kville pastorat Tanums kommun Kville härad
4 Fjällbacka församling (1995 utbrytning ur Kville församling) Kville pastorat Tanums kommun Kville härad
5 Tanums församling Tanums pastorat Tanums kommun Tanums härad
6 Lurs församling Tanums pastorat Tanums kommun Tanums härad
7 Naverstad-Mo församling (sammanslagning 2002 av Mo och Naverstads församlingar) Tanums pastorat Tanums kommun Bullarens härad
8 Strömstads församling Strömstads pastorat Strömstads kommun Vette härad
9 Skee-Tjärnö församling (sammanslagning 2006 av Skee församling och Tjärnö församling; Kosteröarna med Kosters kyrka i Tjärnö församling tillföll dock Strömstads församling) Strömstads pastorat Strömstads kommun Vette härad
10 Idefjordens församling (sedan 2001 en sammanslagning av Näsinge, Hogdals och Lommelands församlingar) Strömstads pastorat Strömstads kommun Vette härad

ReferenserRedigera

WebbkällaRedigera

LitteraturRedigera

  • Nordisk Familjebok, Encyklopedi och konversationslexikon, 1952 års upplaga (fjärde upplagan), Förlagshuset Norden AB, Förlagshuset Nordens Boktryckeri, Malmö 1955.

NotRedigera

  1. ^ Nordisk familjebok 1955, band 22, spalt 286.