Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet.[1] Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något. När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Ordet vidimera härstammar från latinets vidi, som betyder jag har sett.

Ett exempel på en vidimering

Om man skriver vidi tillsammans med sin egen namnteckning eller signatur på ett dokument anger detta att man har tagit del av dokumentets innehåll.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Rätt utformning Antagning.se Läst 1 september 2015.