Öppna huvudmenyn

Vid skogen milda brusning är en barnpsalm av evangelisten i Helgelseförbundet Emil Gustafson. Psalmen har tre fyrradiga verser och en refräng som lyder:

Der himlens harpor brusa
Omkring lifvets strand
Och fridens palmer susa
I ett syskondband,
Och alla Herrens helgon
Vandra hand i hand
|:Uti Edens sköna land:|

Psalmen finns inte omnämnd i Oscar Lövgrens psalmlexikon från 1964.

Publicerad iRedigera

  • Hjärtesånger 1895, som nr 256 under rubriken Barnsånger med titeln Barnens sommarsång
Texten till Vid skogens milda brusning finns på Wikisource.