Vexillologisk symbol

av FIAV standardiserade piktogtram som beskriver en flaggas användning

En vexillologisk symbol eller FIAV-symbol används som ett standardiserat sätt att beskriva en flaggas användning. Systemet utvecklades av vexillologen Whitney Smith och började användas av FIAV (Fédération internationale des associations vexillologiques) i början av 1970-talet.

Figuren visar olika flaggtyper.

Användningssymboler redigera

Flaggans användning anges med punkter i ett rutnät ( ). Den övre raden står för användning till lands, och den undre raden står för användning till havs. Rutnätet innehåller tre kolumner, där den första representerar allmän och civil användning, den andra offentlig användning av statliga myndigheter eller vid statsbesök och liknande, och där den tredje representerar militär användning.

  1000000– Civilflagga till lands
  1110000– Nationsflagga till lands
  0100000– Statsflagga till lands
  0001110– Nationsflagga till havs
  0010000– Örlogsflagga till lands
  0110010– Statsflagga och örlogsflagga
  0001000– Handelsflagga/civilflagga till havs
  0101010– Statsflagga till lands, handels- och örlogsflagga till havs
  0000100– Statsflagga till havs
  1101100– Nations-, handels- och statsflagga
  0000010– Örlogsflagga till havs
  0110110– Stats- och örlogsflagga
  1100000– Nations- och statsflagga
  1111000– Nations- och handelsflagga
  0110000– Stats- och örlogsflagga till lands
  1110100– Nations- och statsflagga
  0001100– Handelsflagga och statsflagga till havs
  1111100– Nations- och statsflagga samt till lands örlogsflagga
  1001000– Civil- och handelsflagga
  0111110– Handels-, stats- och örlogsflagga
  0100100– Statsflagga
  1101110– Nations- och statsflagga samt till havs örlogsflagga
  0010010– Örlogsflagga
  1111110– Landet använder flaggan för alla ändamål

Övriga symboler redigera

  Normal eller lagstadgad användning, eller åtsida
  Föreslagen men ej officiellt antagen flagga
  Rekonstruktion från historiska källor eller endast från skrivna källor
  Flaggans frånsida eller baksida
  Accepterad variant
  Alternativ version av flaggan
  De facto-version av flaggan
  Frånsidan är spegelvänd bild av åtsidan
  Flaggans frånsida ser annorlunda ut än åtsidan
  Flaggans åtsida visas med flaggstången till betraktarens höger
  Historisk flagga, ej längre officiellt gällande