Öppna huvudmenyn
Versionshantering som trädstruktur.

Versionshantering (ibland felaktigt kallat revisionshantering efter engelska revision control) innebär att tidigare versioner av dokument, källkodsfiler, program eller webbsidor kan återskapas, och ändringar gjorda i dessa tidigare versioner kan spåras.[1]

Möjlighet till parallell utveckling, exempelvis rättning av äldre versioner parallellt med vidareutveckling av nya, är också väsentlig. Detta är i synnerhet användbart när många personer arbetar med samma sak. Vanligen används ett speciellt program, exempelvis CVS, men moderna utvecklingsverktyg har ofta inbyggt stöd för versionshantering.

Innehåll

Begrepp inom versionshantering[2][3]Redigera

  • Revisioner är ett begrepp för sparade förändringar.
  • Branches eller grenar används i utveckling där flera arbetar med att förbättra samma projekt. Detta innebär att huvudprojektet delas så att varje användare kan modifiera det i sin branch. En Branch innehåller en modifierad kopia av projektet som man kan jämka tillbaks till systemets huvudspår.
  • Merge Är den punkt på baslinjen där uppdateringar gjorda i en branch sparas i huvudprojektet.
  • Trunk är ett begrepp för projektets huvudspår som i huvudsak förekommer i Subversion. Master är i stället vanligt i Git.
  • Tags är versionshanteringsprogrammens sätt att strukturera förändringarna gjorda i projektet. Inga förändringar görs i en tag, istället ska en branch bildas utifrån en tag.

Lista över versionshanteringssystemRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera