För andra gator med samma namn, se även Vendevägen.

Vendevägen är en väg som huvudsakligen sträcker sig genom kommundelen Djursholm i Danderyds kommun.

Väntkuren vid Vendevägens hållplats
Stockholm–Rimbo Järnvägsaktiebolags gamla logo finns kvar på väntkuren.

VägenRedigera

Vendevägen börjar vid Danderyds sjukhus, med en cirkulationsplats med Mörbygårdsvägen och Ryggradsvägen och sträcker sig förbi Djursholms torg till Samsöviken och korsningen med Strandvägen. De olika delarna av vägsträckningen bar tidigare fyra olika namn: Mysingsvägen mellan Mörbyleden och Norevägen, Torvägen mellan Norevägen och järnvägen vid Dahlbergsvägen, Parkvägen mellan Dahlbergsvägen och Auravägen, och Vendevägen mellan Auravägen och Strandvägen vid Samsöviken. Denna del av vägsträckningen namngavs när Djursholms villastad grundades år 1889. Då fick huvuddelen av det nya samhällets vägar och kvarter namn som på olika sätt anknöt till fornnordiska begrepp och mytologi.[1]

HållplatsRedigera

Där Vendevägen korsar Roslagsbanans Näsbyparksgren finns Vendevägens hållplats, som år 1956 bytte namn från Parkvägen.[2] Hållplatsen, som inrättades 1910, ligger 7,1 km från Stockholms östra. Väntkuren är ritad av arkitekt Sigge Cronstedt.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Djursholms fornnordiska namn. Vägar, villor och kvarter, Samfundet Djursholms forntid och framtid, 2003, ISBN 91-974122-2-8
  2. ^ Roslagsbanan 100 år, AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar, 1985, ISBN 91-7266-087-2