Vediska eller vedisk sanskrit är det äldsta indiska språket och det som används i Vedaskrifterna. Språket utvecklades ur protoindoariska, vilket betyder att det är nära besläktat med det språk som används i avesta.

Vediska
Enskilt språk Redigera
Undertyp avindoariska språk
 • prakrit
  • sanskrit Redigera
Följs avklassisk sanskrit Redigera

Vid ungefär 600 f.Kr. började vediskan lämna plats för den klassiska perioden av sanskrit, enligt den indelning som görs i Pāṇinis grammatik.

Se ävenRedigera