Med vattenpermeabilitet avses ett föremåls eller ämnes förmåga att släppa igenom vatten eller vattenånga under tryck.

Ungefärliga permeabilitetskoefficienter för olika material
Material kp (kg/m)
Granit, provkropp 60*10-18 till 300*10-18
Betong och bruk, vattencementtal (VCT) 0,5-0,6 30*10-18 till 900*10-18
Betong och bruk, VCT 0,6-0,7 0,3*10-15 till 20*10-15
Fasadtegel 3*10-12 till 30*10-12
Vattenfylld sand 30*10-9

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera