Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenviken och Kvarken

Wikimedia-listartikel

Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenviken och Kvarken

(Havsmynnande vattendrag står längst till vänster och biflöden längre till höger. Med (*) betecknas källflöden till resp. vattendrag).