Varvfrekvens eller rotationsfrekvens är ett mått på antalet varv som ett roterande föremål gör per tidsenhet. Varvfrekvens anges ofta per minut (r/min, revolutions/rounds per minute) medan frekvens normalt anges per sekund, som hertz, cycles per second. Den gamla benämningen är varvtal.

Varvfrekvens
Grundläggande
AlternativnamnRotationsfrekvens
DefinitionAntalet varv av ett roterande föremål inom ett givet tidsintervall
Storhetssymbol(er)
Härledningar från andra storheterω = v / 2πr
Enheter
SI-enhets−1
SI-dimensionT −1
Angloamerikansk enhetrpm
Angloamerikansk dimensionT−1

I svensk text bör den engelska enheten rpm undvikas.[1] På tyska används förkortningen U/min eller u/min (Umdrehungen pro Minute). Den franska förkortningen är tr/mn (tours par minute).

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera