Vargaslätten är en privatägd trädgård som anlades 1917 av arkitekten Sigfrid Ericson (1879-1958) och hans hustru Ruth, född Josefson (1885-1953) och som ligger i Simlångsdalen i Halland.

Sigfrid Ericson, som anlade Vargaslätten

Ägare Redigera

Vargaslätten innehades och utvecklades av Sigfrid Ericson och hans hustru Ruth från 1917 fram till 1953. 1954 övertogs fastigheten av Gunnar O. Westerberg (1920–2001), som med trädgårdsmästaren Nils-Olof Nilsson bevarade och utvecklade stället vidare. 1995 omvandlades anläggning till Vargaslätten AB som ägdes av stiftelsen The Nature Trust, där Gunnar O. Westerbergs son Göran Westerberg var verkställande direktör. Släkten Westerberg sålde 2013 Vargaslätten till entreprenören Göran Johansson.[1] Göran Johansson har aktivt fortsatt att renovera, utveckla och expandera anläggningarna.

Beskrivning Redigera

Vargaslätten (18 ha) är lika stor som två andra samtida trädgårdar i sydvästra Sverige, Sofiero (15 ha) vid Helsingborg och Norrvikens trädgårdar (14 ha) vid Båstad. Men medan dessa båda trädgårdar numera är offentliga, utbyggda och anpassade för många besökare, är Vargaslätten fortfarande privat och inte öppen för allmänheten.

Byggnaden inom trädgårdsanläggningen anlades 1917–1918 i nationalromantisk stil. Flera byggnader har tillkommit dels under 1980-talet (servicebyggnader), dels under 2010-talet (musei- och mötesbyggnad).

Från huvudbyggnaden växte under många år den stora trädgårdsanläggningen ut, där enligt Sigfrid Ericsons egna ord "naturen själv var arkitekt och byggmästare". Trädgården är baserad på halländsk skogsmiljö och med varsamma medel gjordes storskogen till kulturmark, dammar grävdes och bäckar leddes i nya fåror, murar skilde vildäng från odling och bruten sten lades samman till blomsterpartier. Genom inplantering har trädgården givits ett mycket variationsrikt växtbestånd utsökt anpassat efter den givna miljön. Speciellt är beståndet av olika rhododendronarter idag ett av de mest omfattande i Sverige.

Bilder Redigera

Referenser Redigera

Noter Redigera

Tryckta källor Redigera

  • Ericson, Sigfrid (1956). Trädgården: hur dess färger skiftar medan årstiderna växlar. Göteborg: Utg. Libris 2186151 
  • Harald Mjöberg: Sigfrid Ericson – arkitekt, 1879–1958, artikel publicerad i Byggmästaren 37 (1958) nr A 9 (sid. 197-200).
  • Lundberg, Madeleine (1988). En lektion i svenska: självbiografisk roman. Stockholm: Bonnier. Libris 7147616. ISBN 9100475246 
  • Rolf Efvergren, Gunnar O. Westerberg, Kjell Georgson och Tage Jonasson: Vargaslätten - Ett inventerings- och beskrivningsarbete av en naturträdgård, kompendium, Vargaslätten AB, 1994.
  • Högardh-Ihr, Christina (2003). Vargaslätten: historien om en trädgård. Lund: Signum. Libris 8908178. ISBN 91-87896-55-9 
  • Cecilia Forsgren: Vargaslätten: Ett trädgårdshistoriskt arbete, fokus 1989-2009, C-uppsats, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp, 2009.
  • Jörnmark, Jan (2018). Sigfrid Ericson och Vargaslätten. [Göteborg]: Tangent förlag. Libris 22642077. ISBN 9789197984270 

Externa länkar Redigera