Öppna huvudmenyn

Vallersta är en by i Kumla kommun, cirka 15 km söder om Örebro i Örebro län. Den fick sitt nuvarande namn under 1800-talet. Byn hette förut Baldestadh och senare Ballerstad.

I byn ligger Vallerstakällaren även kallad fogdekällaren. Den uppfördes troligen mellan åren 1577-1599 av Västra Närkes fogde Bengt Birgersson. Fogden förvarade livsmedel som drivits in som skatt i källaren.

Den är byggd av kalksten och gråsten med inslag av tegel och har en träöverbyggnad med tegeltak. Enligt en teori är källaren byggd av sten från det under 1500-talet rivna Hörsta kapell. Källaren är indelad i tre rum och alla rummen har runda takvalv.

Den har renoverats 1956-1957 av Kumla hembygdsförening och Vallersta byalag och med hjälp av AMS-pengar 1972.

Källaren kan vara Kumla kommuns äldsta byggnad.

GalleriRedigera

KällorRedigera