Vaktsystem finns ombord på handelsfartyg när besättningen är indelad i vakter enl. ett vaktsystem. Detta för att alla viktiga poster skall vara bemannade dygnet om. Sådana uppgifter kan vara:

Det vanligaste är att besättningen går sk. 4-8 vakt. Det innebär att varje person har vakt 4 timmar och därefter 8 timmar vila före nästa 4 timmars pass osv. Dessa vakter är normalt 00-04, 04-08, 08-12, 12-16, 16-20, 20-24.

Alternativt kan besättningen gå sk. 6 om 6 vakt vilket innebär 6 timmar vakt och 6 timmar vila. Normalt 00-06, 06-12, 12-18, 18-24. Detta förekommer normalt endast på mindre fartyg