Växelvis boende innebär att barn bor ungefär halva tiden hos varje förälder när föräldrarna inte bor tillsammans. Den vanligaste anledningen att barn bor växelvis är föräldrarnas skilsmässa eller separation. Ökningen av växelvis boende i Sverige har gått snabbt. I mitten av 1980-talet bodde ett par procent av barn med särlevande föräldrar växelvis.[1] År 2014 hade den siffran vuxit till mellan 35 och 40 procent.[2] I jämförelse med andra länder är andelen barn som bor växelvis i Sverige unik, även om vi numera ser en ökning i många andra västerländska länder.[3]

Forskning om barn i växelvis boendeRedigera

På 1980-talet gjordes forskning av paret Bente och Gunnar Öberg som konstaterade att barn till frånskilda inte nödvändigtvis mår sämre än andra barn. Under 2010-talet har forskning kring växelvis boende åter tagit fart i Sverige.[4]

ReferenserRedigera

  1. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (9 juni 2011). ”Fortsatt föräldrar: om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull”. Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2011/06/sou-201151/. Läst 19 februari 2017. 
  2. ^ Demografisk analys: Olika familjer lever på olika sätt”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Demografisk-analys/55349/55356/Behallare-for-Press/370439/. Läst 19 februari 2017. 
  3. ^ Fransson, Emma; Hjern, Anders; Bergström, Malin (2018-07-04). ”What Can We Say Regarding Shared Parenting Arrangements for Swedish Children?” (på engelska). Journal of Divorce & Remarriage 59 (5): sid. 349–358. doi:10.1080/10502556.2018.1454198. ISSN 1050-2556. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10502556.2018.1454198. Läst 15 februari 2019. 
  4. ^ Fransson, Emma; Bergström, Malin; Hjern, Anders. ”Växelvis boende en forskningsöversikt”. http://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.261599.1450340833!/menu/standard/file/Barn%20i%20va%CC%88xelvis%20boende%20-%20en%20forskningso%CC%88versikt.pdf. Läst 19 februari 2017.