Vätterbygdens kontrakt är ett kontrakt i Linköpings stift inom Svenska kyrkan.

Kontraktet bildades 1 januari 2017 genom namnändring och utvidgning av Motala och Bergslags kontrakt. Församlingarna i Folkungabygdens kontrakt överfördes hit.[1]

Kontraktskoden är 0203.

I kontraktet ingår tre pastorat:

samt Motala församling.

Kontraktsprostar redigera

Ämbetstid Namn Levnadstid Kommentarer
2017–2020 Fredrik Lennman 1955– [2][3]
2021– Magnus Svensson 1966–

Referenser redigera