Västra civilområdet

svenskt civilområde inom totalförsvaret

Västra civilområdet (Civo V) är ett svenskt civilområde inom totalförsvaret som verkade åren 1951–1993 och återigen från sista kvartalet 2022 och har dess huvudort i Göteborg.[1]

Västra civilområdet
(Civo V)
Västra Götaland länsvapen - Riksarkivet Sverige.png
Västra Götalands länsvapen
UnderordnadLänsstyrelsen Västra Götaland
OrganisationstypCivilområde
SäteGöteborg, Västra Götalands län
LänHallands län
Västra Götalands län
SyfteCivilförsvar
Inrättad1 oktober 2022
Civilområdeschef [a]Sten Tolgfors

HistorikRedigera

Civilområdena tillkom den 1 juli 1951 och omfattande i stort sett samma geografiska område som de dåvarande militärområdena. År 1993 sammanslogs Västra civilområdet med Södra civilområdet och bildade ett nytt civilområde under namnet Södra civilområdet, det som en följd av att följa militärområdesindelningen där Västra militärområdet sammanslogs med Södra militärområdet och bildade Södra militärområdet. Som en följd av försvarsbeslutet 2000 upplöstes och avvecklades samtliga civil- och militärområden, där civilområdena avvecklades den 31 december 2000.

För att stärka och kraftsamla totalförsvaret beslutade regeringen Andersson om att på högre regional nivå dela in landets 21 länsstyrelser i sex civilområden. Varje civilområde skulle bestå av två till sju länsstyrelser och ledas av en av regeringen utsedd länsstyrelse, där landshövdingen kom att benämnas civilområdeschef. Regeringen utsåg länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Örebro, Östergötlands län som civilområdesansvariga för respektive civilområde. Civilområdena fick i uppgift att samordna det civila försvaret i en enhetlig inriktning. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för att totalförsvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning. Den nya myndighetsstrukturen trädde i kraft den 1 oktober 2022.[2]

I samband med inrättandet av de sex civilområdena tog Försvarsmakten ett interimsbeslut. Det i väntan på Försvarsmakten den 1 november 2022 skulle lämna en redovisning till regeringen avseende anpassning av den militära regionala ledningen till den civila. Försvarsmaktens interimslösning innebar att Försvarsmakten bibehöll sin indelning med fyra militärregioner och Gotlands regemente, där Västra militärregionen fick samverkansansvar med Västra civilområdet. Geografiskt inkluderade Västra militärregionen även Värmlands och Örebro län. Den militära samverkan för dessa överfördes från Västra militärregionen till Mellersta militärregionen.[3]

OrganisationRedigera

Åren 1951–1993 omfattades civilområdet av Hallands län, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län. Västra civilregionen återetablerades den 1 oktober 2022 som en av sex civilregioner i Sverige och omfattar Hallands län och Västra Götalands län.

CivilområdeschefRedigera

Civilområdet leds av Länsstyrelsen Västra Götaland, där dess landshövdingen är tillika chef för civilområdet och benämnas civilområdeschef.

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

  1. ^ Civilområdeschefen är tillika landshövding i Västra Götalands län.

NoterRedigera

Externa länkarRedigera