Västerlånggatan

gata i Gamla stan, Stockholm
(Omdirigerad från Västerlånggatan, Stockholm)

Ej att förväxla med Djurgårdsstaden.

Västerlånggatan är en gata i Gamla stan i Stockholm. Den går från Mynttorget till Järntorget och följer sträckningen för den första försvarsmuren. Västerlånggatan var fram till början av 1900-talet Stockholms främsta affärsgata, idag är den ett av turisternas huvudstråk i staden.

Turister trängs på Västerlånggatan.
Västerlånggatan mot norr i juletid, 2009.
Västerlånggatan mot syd, januari 2015.
Åströms kappor sedan 1911.

Gatan, historik

redigera

Västerlånggatan blev, tillsammans med Österlånggatan, stadens huvudgata sedan området innan mur blivit för trångt och man började bygga västan mur och östan mur. På 1400-talet omnämns den som longagatuna waestan mwr men också som Allmänningsgatan och Långa gatan men i slutet av 1500-talet hade man kommit fram till ett namn som i hög grad liknar det nuvarande, Westra longgatun. Även namnformen Stora Smedjegatan och Stadssmedjegatan förekom. I samband med Namnrevisionen i Stockholm 1885 fastställdes "Vesterlånggatan för Stadssmedjegatan".

Gatan i vandel

redigera

Många butiksfasader fick i slutet av 1800-talet sitt nuvarande utseende och det är idag ibland svårt att avgöra om huset härstammar från 1600- eller från 1800-talet. Rådande arkitekturmode var att placerade gjutjärnspelare eller -kolonner mellan de nya stora öppningarna för skyltfönstren. Av totalt 36 gjutjärnsfasader i Gamla stan som ingick i en inventering av Stockholms stadsmuseum finns 25 längs Västerlånggatan, som fram till början av 1900-talet var Stockholms främsta affärsgata. De första gjutjärnskolonner kom till användning 1863 i kvarteret Cephalus och de sista 1904 i kvarteret Ulysses.[1]

Vid 1900-talets mitt gick Västerlånggatan under benämningen "kappgatan" eftersom i stort sett samtliga av Stockholms kappaffärer låg här. Bland dem det välrenommerade modehuset Aug. Magnusson AB (grundat 1860) som hade sin verksamhet under mer än 100 år i kvarteret Cybele och Åströms kappaffär från 1911 som är en av de få i sin bransch som fortfarande finns kvar vid Västerlånggatan 40.[2] Idag är Västerlånggatan ett av turisternas huvudstråk i Stockholm.

Gränsmarkering

redigera

På ytterväggen av Palmstedts hus, närmast fastigheten nr 9 i kvarteret Iris finns en tavla i röd sandsten uppsatt, som markerade gränsen mellan Uppland och Södermanland. Texten lyder: UPLANDz och SUDERMANNALANDz SKILLNAD. Sedan 1600-talet går landskapsgränsen genom Söderström.[3]

Byggnader och butiker (urval)

redigera

Intressanta kvarter (urval)

redigera
 
Gamla stans kvarter 1733. Västerlånggatan sträcker sig diagonalt genom kartbildens mitt.
Observera att norr är nertill.
Östra sidan, från norr till söder
Västra sidan, från norr till söder

Se även

redigera

Tryckta källor

redigera

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera