Väse härad var ett härad i sydöstra Värmlands län inom nuvarande Karlstads kommun. Arealen omfattade knappt 473 km². Tingsplatsen var till 1877 ambulerande och var bland annat Ve, Torsgården och Väse prästgård och Lund i Östra Fågelviks socken, för att 1877 flyttas till staden Kristinehamn.

Väse härad
Härad
Tingshuset i Kristinehamn
Tingshuset i Kristinehamn
Land Sverige Sverige
Landskap Värmland
Socknar Väse
Alster
Östra Fågelvik
Väse härads läge i Värmland.
Väse härads läge i Värmland.
Väse härads läge i Värmland.

Namnet redigera

Namnet Väse skrevs ursprungligen Wæshærad, men betecknade då även Väse socken, och tros komma från ett äldre namn för ån Glumman, således bygden vid Glumman

Häradssigill redigera

Häradssigillet visade en kyrka, men vapnet har med tiden inte kommit att användas för några andra administrativa enheter.

Geografi redigera

Häradet var beläget vid Vänerns norra strand kring ån Glumman, cirka 1 mil öster om Karlstad.

Socknar redigera

Väse härad omfattade tre socknar.

 
Värmlands härader.

Historia redigera

Ännu på 1220-talet hade de värmländska bygderna en mellanställning i periferin av de norska och svenska politiska systemen. Vid mitten av 1200-talet, i samband med Birger jarls konsolidering av riket, blev Värmland inlemmat i det svenska rikets politiska system och häradsindelningen trädde definitivt i kraft, även för Väse härads vidkommande. Vid denna tid förekom i Väse härad lagman Höld och hans hustru Margareta som tongivande på såväl lokal nivå som på riksnivå. I april 1268 utfärdade paret nämligen ett donationsbrev till Riseberga kloster. Donationen omfattade tolv gårdar, av vilka de flesta låg i sydöstra Värmland. Testamentet, som innefattade nu sagd donation, uppsattes på Arnön i Väse härad, där lagmansresidenset var beläget [1]).

Häradet omfattade historiskt sett även Ölme och Nyeds härader.

Län, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätter redigera

Häradet har från 1779 hört till Värmlands län, dessförinnan Närkes och Värmlands län.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

Alsters socken ingick mellan 1952 och 1970 i Älvdals och Nyeds tingslag i Älvdals och Nyeds domsaga

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Harrison, Dick (1966); Sveriges historia 600-1350, sid 432f, Norstedt, Stockholm, 2009, ISBN 9789113023779, LIBRIS-id 11378617

Tryckta källor redigera

Webbkällor redigera