Värtsilä

före detta kommun i Finland
Vapen.

Värtsilä var en kommun i Nordkarelen i Finland 60 kilometer sydost om Joensuu. Den 1 januari 2005 anslöts kommunen till Tohmajärvi.

Dess areal är 136 km² och 1983 återfanns där 925 invånare.

Bebyggelsen är koncentrerad till kommunens södra delar, där Jänisjoki älv flyter genom. I norr utbreder sig ett glest bebyggt, kuperat skogsland.

Värtsilä stympades vid krigsslutet 1944. Inom det område som avträddes till Sovjetunionen genom vapenstilleståndsavtalet (215 km²) fanns industriorten Värtsilä med Wärtsilä järnbruk, som före kriget var en av landets största. Verksamheten överflyttades sedermera till Tohmajärvi kommun.

Industriorten Värtsilä, nu i Ryssland vid finska gränsen, heter nu Вяртсиля (Vjartsilja) och hade 3081 invånare år 2010.

Se ävenRedigera